$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Metaprogramowanie dla początkujących

Metaprogramowanie dla początkujących

Po dwóch miesiącach pracy w Three of Coins jako młodsza programistka postanowiłam podzielić się z uczestnikami/czkami WRUGa moją przygodą w cudownym świecie metaprogramowania.

Marta Paciorkowska

September 12, 2013
Tweet

More Decks by Marta Paciorkowska

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Metaprogramowanie dla
  początkujących

  View Slide

 2. Dobry wieczór!
  Marta Paciorkowska
  junior software engineer @ Three of Coins
  twitter: a_meba
  github: xamebax

  View Slide

 3. Mówię do ciebie, jeśli:

  Dopiero zaczynasz

  Zacząłeś/zaczęłaś tak dawno, że nie pamiętasz, jak to
  było

  Masz techniczne wykształcenie... albo nie.

  View Slide

 4. Please bear with me
  http://www.redbubble.com/people/teresab/

  View Slide

 5. Metaprogramowanie?

  View Slide

 6. View Slide

 7. Czy na pewno robisz to dobrze?

  View Slide

 8. http://propartnyc.com

  View Slide

 9. A gdyby tak gotowanie = kodowanie?
  Jak wyglądałby twój idealny posiłek?
  Weź ulubione składniki...

  View Slide

 10. View Slide

 11. Skutek?

  View Slide

 12. View Slide

 13. Odpowiednia ilość meta...

  View Slide

 14. http://fauxcheese.blogspot.com

  View Slide

 15. http://edanastole.ru

  View Slide

 16. Pierwsze starcie: możesz otwierać klasy i
  redefiniować metody!!!11one

  View Slide

 17. View Slide

 18. Drugie starcie:

  View Slide

 19. http://www.redbubble.com/people/teresab/

  View Slide

 20. Meandry dziedziczenia:
  https://github.com/3ofcoins/vendorificator
  https://github.com/3ofcoins/tinyconfig

  View Slide

 21. class TinyConfig < BasicObject
  # większość klasy pominięta
  def load(glob)
  glob = ::File.join(::File.dirname(::Kernel.caller.first), glob)
  load_helper(glob)
  end
  def bulk_load
  caller_path = ::Kernel.caller.first.sub(/(:\d+)?(:in .*)?$/, '')
  directory_name = ::File.join(
  ::File.dirname(caller_path),
  ::File.basename(caller_path, ".rb"))
  bulk_glob = ::File.join(directory_name, "*.rb")
  load_helper(bulk_glob)
  end
  end

  View Slide

 22. module Vendorificator
  class Config
  #większość klasy pominięta
  def read_file(filename)
  pathname = Pathname.new(filename).cleanpath.expand_path
  @configuration[:vendorfile_path] = pathname
  @configuration[:root_dir] =
  if pathname.basename.to_s == 'vendor.rb' &&
  pathname.dirname.basename.to_s == 'config'
  pathname.dirname.dirname
  else
  pathname.dirname
  end
  instance_eval(IO.read(filename), filename, 1)
  end
  end
  end

  View Slide

 23. module Vendorificator
  class Config < TinyConfig
  #większość klasy pominięta
  def read_file(filename)
  pathname = Pathname.new(filename).cleanpath.expand_path
  @configuration[:vendorfile_path] = pathname
  @configuration[:root_dir] =
  if pathname.basename.to_s == 'vendor.rb' &&
  pathname.dirname.basename.to_s == 'config'
  pathname.dirname.dirname
  else
  pathname.dirname
  end
  instance_eval(IO.read(filename), filename, 1)
  end
  end
  end

  View Slide

 24. $ rake spec
  mkdir -p tmp
  Run options: --seed 12619
  # Running:
  .EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  1) Error:
  Vendorificator::Config#test_0001_allows to set and get values:
  SystemStackError: stack level too deep
  /path/to/repo/lib/config.rb:77
  48 runs, 16 assertions, 0 failures, 45 errors, 0 skips
  rake aborted!

  View Slide

 25. module Vendorificator
  class Config
  #większość klasy pominięta
  def method_missing(method_symbol, *args, &block)
  if modules.keys.include? method_symbol
  modules[method_symbol].new(environment, args.delete_at(0).to_s,
  *args, &block)
  else
  super
  end
  end
  end
  end

  View Slide

 26. View Slide

 27. method_missing <3

  View Slide

 28. def method_missing(meth, *args, &block)
  #this is were the magic happens
  end
  + Unikamy niespodzianek (...w teorii)
  + definiujemy metody na bieżąco...
  - ...ale po kryjomu

  View Slide

 29. Refactoring <3 metaprogramowanie
  yield twoim przyjacielem... prawda?
  def a_method(a, b)
  a + yield(a, b)
  end
  a_method(1, 2) {|x, y| (x + y) * 3 } # => 10
  define_method hurtowo tworzy metody, oszczędzając
  miejsce

  View Slide

 30. pry
  Wpisz w konsoli:
  $ gem install pry
  Lub dodaj gem 'pry' do Gemfile
  $ bundle install
  Chcesz się gdzieś zatrzymać? Dodaj do kodu:
  require 'pry' ; binding.pry

  View Slide

 31. Problemy dla osoby początkującej
  Alicja w krainie debuggingu, po złej stronie lustra
  Rubiowa czarna magia może przytłaczać
  Czy metaprogramowanie to lenistwo?
  Komu mogę ufać?

  View Slide

 32. Szanse dla osoby początkującej
  Ćwiczę umysł
  Ambitne => motywujące
  Lepsze zrozumienie mechanizmów działania języka
  Przyspieszony kurs myślenia w Ruby...
  Pisanie aplikacji webowych nigdy nie było prostsze!

  View Slide

 33. Warto:

  Eloquent Ruby, Russ Olsen: http://eloquentruby.com/

  Metaprogramming Ruby: Program Like the Ruby Pros,
  Paolo Perrotta

  Confident Ruby, Avdi Grimm: http://confidentruby.com/

  Thoughtbot: http://robots.thoughtbot.com/

  Ruby Rogues: http://rubyrogues.com/

  View Slide

 34. Dziękuję!
  Pytania?

  View Slide