$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Saving People from Typos

Saving People from Typos

Yuki Nishijima

June 05, 2015
Tweet

More Decks by Yuki Nishijima

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 4 B W J O H 1F P Q

  M F G S P N 5Z Q P T
 2. !ZVLJ : 6 , * / * 4 )

  * + * . " ੢ ౢ ༔ و
 3. !ZVLJ 4PGUXBSF&OHJOFFSBU : 6 , * / * 4

  ) * + * . " ੢ ౢ ༔ و
 4. !ZVLJ 4PGUXBSF&OHJOFFSBU $PNNJUFS : 6 , * / *

  4 ) * + * . " ੢ ౢ ༔ و
 5. !ZVLJ .BJOUBJOFSPGkaminari : 6 , * / * 4

  ) * + * . " ੢ ౢ ༔ و
 6. !ZVLJ .BJOUBJOFSPGkaminari $SFBUPSPGdid_you_mean : 6 , * / *

  4 ) * + * . " ੢ ౢ ༔ و
 7. 4 B W J O H 1F P Q

  M F G S P N 5Z Q P T
 8. "Yuki".starts_with?("Y")

 9. "Yuki".starts_with?("Y") # => NoMethodError: undefined method # `starts_with?’ for “Yuki":String

 10. "Yuki".starts_with?("Y") # => NoMethodError: undefined method # `starts_with?’ for “Yuki":String

  "Yuki".start_with?("Y") # => true
 11. None
 12. None
 13. 8 ) : $ " / ` 5 

  3 6 # : % 0 5 ) & 4 " . &
 14. 3 6 # : * 4 % &

  4 * ( / & % 5 0 . " , & 1 3 0 ( 3 " . . & 3 4 ) " 1 1 :
 15. 8 ) : $ " / ` 5 

  3 6 # : % 0 5 ) & 4 " . &
 16. 5 I F d i d _ y o

  u _ m e a n H F N
 17. "Yuki".starts_with?("Y") # => NoMethodError: undefined method # `starts_with?’ for “Yuki":String

  "Yuki".start_with?("Y") # => true
 18. require "did_you_mean" "Yuki".starts_with?("Y") # => NoMethodError: undefined method # `starts_with?’

  for “Yuki":String "Yuki".start_with?("Y") # => true
 19. require "did_you_mean" "Yuki".starts_with?("Y") # => NoMethodError: undefined method # `starts_with?’

  for “Yuki":String # # Did you mean? start_with? # "Yuki".start_with?("Y") # => true
 20. ) 0 8 % 0 & 4 *

  5 8 0 3 ,
 21. w " T Q F M M D

  I F D L F S w . P O L F Z Q B U D I F T
 22. w " T Q F M M D

  I F D L F S w . P O L F Z Q B U D I F T
 23. 4QFMMDIFDLFS

 24. 4QFMMDIFDLFS *OQVU XJUIOPJTF

 25. 4QFMMDIFDLFS *OQVU 0VUQVU XJUIOPJTF

 26. 4QFMMDIFDLFS *OQVU 0VUQVU XJUIOPJTF

 27. * / 4 * % & 5 ) &

   4 1 & - - $ ) & $ , & 3
 28. w %JDUJPOBSZ * / 4 * % & 5

  ) & 4 1 & - - $ ) & $ , & 3
 29. w %JDUJPOBSZ w $POUSPMNFDIBOJTN * / 4 * % &

   5 ) & 4 1 & - - $ ) & $ , & 3
 30. w %JDUJPOBSZ w $POUSPMNFDIBOJTN w 0QUJNJ[BUJPO * / 4 *

  % & 5 ) & 4 1 & - - $ ) & $ , & 3
 31. % * $ 5 * 0 / " 3: w

  "TFUPGXPSET w "TQFMMDIFDLFSNBZIBWFTFWFSBMEJDUJPOBSJFT w 5IFDPOUFOUPGBEJDUJPOBSZNBZEJGGFSEFQFOEJOHPO UIFUZQFPGUIFTQFMMDIFDLFS
 32. $ 0 / 5 3 0 - . &

  $ ) " / * 4 . w 1JDLTVQUIFNPTUMJLFMZTQFMMJOHDPSSFDUJPO T GPSUIFJOQVU w "TQFMMDIFDLFSNBZIBWFTFWFSBMDPOUSPMNFDIBOJTNT w 6TFTPOFPSNPSFNFUSJDT w TJNJMBSJUZCFUXFFOTUSJOHT FH-FWFOTIUFJO +BSP8JOLMFS w OHSBN w /BJWFMZTDBOOJOHBMMUIFXPSETJOUIFEJDUJPOBSZXPVMECF QBJOGVMMZTMPX
 33. 0 1 5 * . * ; "5 * 0

  / w *NQSPWFTQFSGPSNBODFBOEPSBDDVSBDZ w 0QUJNJ[BUJPOUFDIOJRVFTNBZCFDPOUFYUTQFDJpD w (SBNNBSBOBMZTJT w 4UBUJTUJDBMNPEFM w 1SPOVODJBUJPOCBTFEDPSSFDUJPO
 34. l 5 I F Z X F F S

  F U S B W F M J O H U I S P V H I U I F O J H I U z
 35. XFSF XIFSF l 5 I F Z X F

  F S F U S B W F M J O H U I S P V H I U I F O J H I U z
 36. XFSF XIFSF ✅HSBNNBUJDBMMZDPSSFDU "JODPSSFDU l 5 I F Z 

  X F F S F U S B W F M J O H U I S P V H I U I F O J H I U z
 37. l 5 I F Z O P I

  P X U P E P J U z
 38. LOPX ✅TBNFQSPOVODJBUJPO l 5 I F Z O P

   I P X U P E P J U z
 39. 5 I F d i d _ y o

  u _ m e a n H F N w %JDUJPOBSZ w "TFUPGTZNCPMT w $POUSPMNFDIBOJTN w 6TFT-FWFOTIUFJOEJTUBODFUPDPSSFDUNJTUZQFEXPSET w 6TFT+BSP8JOLMFSEJTUBODFUPDPSSFDUNJTTQFMUXPSET w 0QUJNJ[BUJPO w $POUFYUCBTFEEJDUJPOBSZ
 40. Symbol.all_symbols % J D U J P O B S

  Z
 41. NameError NoMethodError 6OJOJUJBMJ[FEDPOTUBOU ClassNameChecker VariableNameChecker PUIFSFSSPST MethodNameChecker O P T

  I M I Z AT I O N
 42. . J T U Z Q F $ P

  S S F D U J P O . J T T Q F M M $ P S S F D U J P O C O N T R O L M E C H A N I S M
 43. 8IZ/FFET5ZQFTPG$POUSPM.FDIBOJTN .JTUZQFEXPSET w 5IFDPSSFDUTQFMMJOHJTDPSSFDUMZSFNFNCFSFE CVUPOFPSNPSF JODPSSFDUMFUUFSTBSFUZQFECZNJTUBLF w DPSSFDUFECZUIFdid_you_meanHFNVTJOH-FWFOTIUFJOEJTUBODF .JTTQFMUXPSET w

  5IFDPSSFDUTQFMMJOHJTNJTSFNFNCFSFEPSOPUSFNFNCFSFEBUBMM w 5IFpSTUDIBSBDUFSJTBMXBZTDPSSFDU • Yannakoudakis, E.J. and Fawthrop, D., "The rules of spelling errors," Information Processing and Management, vol. 19, no. 2, pp. 87-99, 1983. w DPSSFDUFECZUIFdid_you_mean HFNVTJOH+BSP8JOLMFSEJTUBODF
 44. . J T U Z Q F $ P

  S S F D U J P O . J T T Q F M M $ P S S F D U J P O
 45. - F W F O T I U F J

  O % J T U B O D F
 46. start_with starts_with - F W F O T I U

  F J O % J T U B O D F
 47. start_with starts_with - F W F O T I U

  F J O % J T U B O D F 5IFEJTUBODFJT ✅JOTFSUJPO
 48. first_name full_name - F W F O T I U

  F J O % J T U B O D F
 49. first_name full_name - F W F O T I U

  F J O % J T U B O D F ✅ ✅ ✅ TVCTUJUVUJPO
 50. first_name full_name - F W F O T I U

  F J O % J T U B O D F ✅ ✅ ✅ ✅ 5IFEJTUBODFJT EFMFUJPO TVCTUJUVUJPO
 51. .JTUZQF$PSSFDUJPO threshold = (input.length * 0.25).ceil dictionary.select do |word| Levenshtein.distance(word,

  input) <= threshold end
 52. .JTUZQF$PSSFDUJPO threshold = (input.length * 0.25).ceil dictionary.select do |word| Levenshtein.distance(word,

  input) <= threshold end
 53. .JTUZQF$PSSFDUJPO threshold = (input.length * 0.25).ceil dictionary.select do |word| Levenshtein.distance(word,

  input) <= threshold end
 54. . J T U Z Q F $ P

  S S F D U J P O . J T T Q F M M $ P S S F D U J P O
 55. + B S P 8 J O L M

  F S % J T U B O D F
 56. + B S P % J T U B

  O D F  1 S F G J Y # P O V T
 57. + B S P % J T U B

  O D F
 58. +BSP%JTUBODF m : the number of matching characters t :

  half the number of transpositions
 59. first_name frist_name +BSP%JTUBODF

 60. +BSP%JTUBODF first_name frist_name

 61. +BSP%JTUBODF ??? first_name frist_name

 62. .BUDIJOHXJOEPX l1 = length of string1 l2 = length of

  string2
 63. first_name frist_name +BSP%JTUBODF ⛔ Matching window = (10 / 2)

  - 1 = 4
 64. first_name frist_name +BSP%JTUBODF mJT10

 65. first_name frist_name +BSP%JTUBODF ✅ ✅

 66. first_name frist_name +BSP%JTUBODF ✅ ✅ tJT1 IBMGOVNCFSPGUSBOTQPTJUJPOT

 67. +BSP%JTUBODF m : 10 (the number of matching letters) t

  : 1 (half the number of transpositions)
 68. +BSP%JTUBODF m : 10 (the number of matching letters) t

  : 1 (half the number of transpositions)
 69. m : 10 (the number of matching letters) t :

  1 (half the number of transpositions) 5IFEJTUBODFJT0.9666… +BSP%JTUBODF
 70. 1SFpY#POVT

 71. first_name frist_name 1SFpY#POVT

 72. first_name frist_name 1SFpY#POVT

 73. first_name frist_name ? ? ? ? 1SFpY#POVT

 74. first_name frist_name 1SFpY#POVT

 75. first_name frist_name ⛔ 1SFpY#POVT

 76. 1SFpY#POVT w = 0.1 (weight) mp = number of prefix

  matches j = Jaro distance
 77. 5IFQSFpYCPOVTJT0.0033… 1SFpY#POVT w = 0.1 (weight) mp = number of

  prefix matches j = Jaro distance
 78. +BSP8JOLMFS%JTUBODF Jaro-Winkler distance = 0.9666… + 0.0033… = 0.9699…

 79. .JTTQFMM$PSSFDUJPO w 1JDLTVQUIFDMPTFTUXPSEPOMZJG w /PNJTUZQFDPSSFDUJPOTBSFGPVOE w 5IF-FWFOTIUFJOEJTUBODFJTMPXFSUIBOUIFMFOHUIPG UIFTIPSUFSTUSJOH d =

  Levenshtein distance between 2 strings l1 = length of string1 l2 = length of string2
 80. I U U Q  H J U

   J P W 3 E : 8 5 I F E J E @ Z P V @ N F B O ` T 4 Q F M M $ I F D L F S
 81. " T Q F M M D I

  F D L F S . P O L F Z Q B U D I F T ✅
 82. w /BNF&SSPS w /P.FUIPE&SSPS 4QFMMDIFDLFS

 83. w /BNF&SSPS w /P.FUIPE&SSPS 4QFMMDIFDLFS 6TFSJOQVU %JDUJPOBSZ

 84. w /BNF&SSPS w /P.FUIPE&SSPS 4QFMMDIFDLFS 6TFSJOQVU %JDUJPOBSZ “Did you mean?

  …”
 85. 07 & 3 3 * % * / ( 

  5 ) & & 3 3 0 3 . & 4 4 "( & module DidYouMean module NameErrorExtension prepend_features NameError def to_s super + Formatter.new(corrections).to_s rescue super end def corrections SPELL_CHECKERS[self.class.to_s].new(self).corrections end end end
 86. module DidYouMean module NameErrorExtension prepend_features NameError def to_s super +

  Formatter.new(corrections).to_s rescue super end def corrections SPELL_CHECKERS[self.class.to_s].new(self).corrections end end end 07 & 3 3 * % * / ( 5 ) & & 3 3 0 3 . & 4 4 "( &
 87. module DidYouMean module NameErrorExtension prepend_features NameError def to_s super +

  Formatter.new(corrections).to_s rescue super end def corrections SPELL_CHECKERS[self.class.to_s].new(self).corrections end end end 07 & 3 3 * % * / ( 5 ) & & 3 3 0 3 . & 4 4 "( &
 88. * / 4 * % & 5 ) &

   * / * 5 * " - * ; & 3 module DidYouMean class ANameChecker include SpellCheckable def initialize(exception) # pull out the user input and generate # a dictionary using the exception object. end end end
 89. NameError#name

 90. NameError#name begin doesnt_exist rescue NameError => error error.name # =>

  :doesnt_exist end begin DoesntExist rescue NameError => error error.name # => :DoesntExist end begin @@doesnt_exist rescue NameError => error error.name # => :@@doesnt_exist end
 91. NameError#name begin doesnt_exist("argument") rescue NoMethodError => error error.name # =>

  :doesnt_exist end begin self.doesnt_exist rescue NoMethodError => error error.name # => :doesnt_exist end
 92. * / 4 * % & 5 ) &

   * / * 5 * " - * ; & 3 module DidYouMean class ANameChecker include SpellCheckable def initialize(exception) @name = exception.name # user input @names = ???? # dictionary end end end
 93. NameError NoMethodError 6OJOJUJBMJ[FEDPOTUBOU ClassNameChecker VariableNameChecker PUIFSFSSPST MethodNameChecker

 94. NameError NoMethodError 6OJOJUJBMJ[FEDPOTUBOU ClassNameChecker VariableNameChecker PUIFSFSSPST MethodNameChecker

 95. . & 5 ) 0 % / " .

  & 4 module DidYouMean class MethodNameChecker include SpellCheckable def initialize(no_method_error) # user input @name = no_method_error.name # dictionary @method_names = no_method_error.receiver.methods end end end
 96. module DidYouMean class MethodNameChecker include SpellCheckable def initialize(no_method_error) # user

  input @name = no_method_error.name # dictionary @method_names = no_method_error.receiver.methods end end end . & 5 ) 0 % / " . & 4
 97. NameError#receiver R uby 2.3! string = "receiver" begin string.doesnt_exist rescue

  NameError => error error.receiver == string # => true end w 6TFEUPCFJNQMFNFOUFEBTB$FYUFOTJPO w *TOPXQBSUPG3VCZ w 3FUVSOTUIFSFDFJWFSXIFSFUIFNFUIPEJTDBMMFEPO
 98. . & 5 ) 0 % / " .

  & 4 module DidYouMean class MethodNameChecker include SpellCheckable def initialize(no_method_error) # user input @name = no_method_error.name # dictionary @method_names = no_method_error.receiver.methods end end end
 99. . & 5 ) 0 % / " .

  & 4 module DidYouMean class MethodNameChecker include SpellCheckable def initialize(no_method_error) # user input @name = no_method_error.name # dictionary @method_names = no_method_error.receiver.methods end def candidates { @name => @method_names } end end end
 100. NameError NoMethodError 6OJOJUJBMJ[FEDPOTUBOU ClassNameChecker VariableNameChecker PUIFSFSSPST MethodNameChecker ✅

 101. NameError NoMethodError 6OJOJUJBMJ[FEDPOTUBOU ClassNameChecker VariableNameChecker PUIFSFSSPST MethodNameChecker ✅

 102. 7" 3 * " # - & / "

  . & 4 module DidYouMean class VariableNameChecker include SpellCheckable def initialize(name_error) # user input @name = name_error.name.to_s # dictionary r = name_error.receiver @method_names = r.methods + r.private_methods @ivar_names = r.instance_variables @cvar_names = r.class.class_variables @cvar_names += r.class_variables if r.kind_of?(Module) @lvar_names = name_error.local_variables end def candidates { @name => (@lvar_names + @method_names + @ivar_names + @cvar_names) } end end end
 103. 7" 3 * " # - & / "

  . & 4 module DidYouMean class VariableNameChecker include SpellCheckable def initialize(name_error) # user input @name = name_error.name.to_s # dictionary r = name_error.receiver @method_names = r.methods + r.private_methods @ivar_names = r.instance_variables @cvar_names = r.class.class_variables @cvar_names += r.class_variables if r.kind_of?(Module) @lvar_names = name_error.local_variables end def candidates { @name => (@lvar_names + @method_names + @ivar_names + @cvar_names) } end end end
 104. 7" 3 * " # - & / "

  . & 4 module DidYouMean class VariableNameChecker include SpellCheckable def initialize(name_error) # user input @name = name_error.name.to_s # dictionary r = name_error.receiver @method_names = r.methods + r.private_methods @ivar_names = r.instance_variables @cvar_names = r.class.class_variables @cvar_names += r.class_variables if r.kind_of?(Module) @lvar_names = name_error.local_variables end def candidates { @name => (@lvar_names + @method_names + @ivar_names + @cvar_names) } end end end
 105. NameError NoMethodError 6OJOJUJBMJ[FEDPOTUBOU ClassNameChecker VariableNameChecker PUIFSFSSPST MethodNameChecker ✅ ✅

 106. NameError NoMethodError 6OJOJUJBMJ[FEDPOTUBOU ClassNameChecker VariableNameChecker PUIFSFSSPST MethodNameChecker ✅ ✅

 107. $ - " 4 4 / " . &

  4 module DidYouMean class ClassNameChecker include SpellCheckable def initialize(exception) @class_name, @receiver = exception.name, exception.receiver end def candidates { @class_name => class_names } end # generates a dictionary def class_names scopes.flat_map do |scope| scope.constants.map do |constant| scope == Object ? constant : "#{scope}::#{constant}" end end end def scopes @receiver.to_s.split("::").inject([Object]) do |_scopes, scope| _scopes << _scopes.last.const_get(scope) end.uniq end end end
 108. module DidYouMean class ClassNameChecker include SpellCheckable def initialize(exception) @class_name, @receiver

  = exception.name, exception.receiver end def candidates { @class_name => class_names } end # generates a dictionary def class_names scopes.flat_map do |scope| scope.constants.map do |constant| scope == Object ? constant : "#{scope}::#{constant}" end end end def scopes @receiver.to_s.split("::").inject([Object]) do |_scopes, scope| _scopes << _scopes.last.const_get(scope) end.uniq end end end $ - " 4 4 / " . & 4 5-%3
 109. $ - " 4 4 / " . &

  4 ... class Person ... def address Address.new(raw_address) end class Address ... def zipcode ZipCode.new(raw_zipcode) # => NameError end class Zipcode ... end end end
 110. $ - " 4 4 / " . &

  4 ... class Person ... def address Address.new(raw_address) end class Address ... def zipcode ZipCode.new(raw_zipcode) # => NameError end class Zipcode ... end end end Object.constants Person.constants Address.constants
 111. $ - " 4 4 / " . &

  4 ... class Person ... def address Address.new(raw_address) end class Address ... def zipcode ZipCode.new(raw_zipcode) # => NameError end class Zipcode ... end end end + + Object.constants Person.constants Address.constants
 112. NameError NoMethodError 6OJOJUJBMJ[FEDPOTUBOU ClassNameChecker VariableNameChecker PUIFSFSSPST MethodNameChecker ✅ ✅ ✅

 113. w /BNF&SSPS w /P.FUIPE&SSPS 4QFMMDIFDLFS 6TFSJOQVU %JDUJPOBSZ “Did you mean?

  …” ✅ ✅
 114. " T Q F M M D I

  F D L F S . P O L F Z Q B U D I F T ✅ ✅
 115. https://rubygems.org/gems/did_you_mean did_you_mean 1.0.0.rc1 N ow available!

 116. 3VCZXJMMTIJQXJUIdid_you_mean C om ing soon!

 117. 5 ) " / , 4