Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Trzy zależności prawdziwej uległości

Trzy zależności prawdziwej uległości

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. KSIĘGA RODZAJU 28-31
  Trzy zależności
  prawdziwej
  uległości

  View full-size slide

 2. PLAN KAZANIA
  A. Trzy kroki prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania w prawdziwej uległości

  View full-size slide

 3. „Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa.”
  List do Efezjan 5:21
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 4. „Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa.”
  List do Efezjan 5:21
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 5. „1 Nie unoś się gniewem na niegodziwych,
  Nie zazdrość czyniącym bezprawie.
  2 Bo uschną tak szybko jak trawa,
  Zwiędną jak kępki świeżej zieleni.
  3 Zaufaj Panu i postępuj dobrze,
  Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność!
  4 Rozkoszuj się Panem,
  A spełni pragnienie twego serca.
  5 Powierz Panu swoją drogę,
  Zaufaj Mu, a On podejmie działanie.
  6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
  Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe.
  7 Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie,
  Nie złość się na tego, któremu się udaje,
  Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany.” Psalm 37:1-7
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 6. „1 Nie unoś się gniewem na niegodziwych,
  Nie zazdrość czyniącym bezprawie.
  2 Bo uschną tak szybko jak trawa,
  Zwiędną jak kępki świeżej zieleni.
  3 Zaufaj Panu i postępuj dobrze,
  Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność!
  4 Rozkoszuj się Panem,
  A spełni pragnienie twego serca.
  5 Powierz Panu swoją drogę,
  Zaufaj Mu, a On podejmie działanie.
  6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
  Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe.
  7 Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie,
  Nie złość się na tego, któremu się udaje,
  Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany.” Psalm 37:1-7
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 7. „1 Nie unoś się gniewem na niegodziwych,
  Nie zazdrość czyniącym bezprawie.
  2 Bo uschną tak szybko jak trawa,
  Zwiędną jak kępki świeżej zieleni.
  3 Zaufaj Panu i postępuj dobrze,
  Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność!
  4 Rozkoszuj się Panem,
  A spełni pragnienie twego serca.
  5 Powierz Panu swoją drogę,
  Zaufaj Mu, a On podejmie działanie.
  6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
  Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe.
  7 Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie,
  Nie złość się na tego, któremu się udaje,
  Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany.” Psalm 37:1-7
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 8. TRZY KROKI PRAWDZIWEJ ULEGŁOŚCI
  1. Zaufanie Chrystusowi i Jego ofierze dla nas.
  2. Uległość wobec ludzi.
  3. Boże błogosławieństwo i Boża zapłata.
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 9. JAKUB I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO EZAWA
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 10. JAKUB WYRUSZA SZUKAĆ ŻONY
  „1 Izaak przywołał zatem Jakuba. Pobłogosławił go i przykazał: Nie bierz
  sobie żony spośród kobiet kanaanejskich. 2 Wstań, idź do Paddan-Aram, do
  domu Betuela, ojca twojej matki, i weź sobie żonę stamtąd, spośród córek
  Labana, brata twojej matki. 3 A Bóg Wszechmocny niech cię błogosławi,
  niech ci da wiele dzieci i pomnoży ich liczbę, abyś stał się zgromadzeniem
  ludów. 4 Niech On ci udzieli błogosławieństwa Abrahama, tobie i twojemu
  potomstwu po tobie, abyś posiadł ziemię, w której jesteś obcym
  przybyszem, a którą Bóg obiecał Abrahamowi.
  5 Tak wyprawił Izaak swego syna i Jakub udał się do Paddan-Aram, do
  Aramejczyka Labana, syna Betuela, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa.”
  Ks. Rodzaju 28:1-5
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 11. SEN JAKUBA
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 12. JAKUB PRACUJE U LABANA ZA ŻONĘ
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 13. DZIECI JAKUBA
  1. Ruben (Lea)
  2. Symeon (Lea)
  3. Lewi (Lea)
  4. Juda (Lea)
  5. Dan (Bilha, służąca Racheli)
  6. Naftali (Bilha, służąca Racheli)
  7. Gad (Zylpa, służąca Lei)
  8. Aszer (Zylpa, służąca Lei)
  9. Issachar (Lea)
  10. Zabulon (Lea)
  11. Józef (Rachela)
  12. Beniamin (Rachela) – kilkanaście lat później
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 14. TRZY CECHY PRAWDZIWEJ ULEGŁOŚCI
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 15. PRACOWITOŚĆ
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 16. PRACOWITOŚĆ
  „29 Jakub odparł: Ty wiesz, jak ci służyłem i jakim stał się twój dobytek
  dzięki mnie. 30 Niewiele miałeś tego przedtem, a rozrosło się potężnie. PAN
  błogosławił cię dzięki moim przedsięwzięciom.”
  Ks. Rodzaju 30:29-30
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 17. POKORA
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 18. POKORA
  „27 Laban odpowiedział: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, zostań u mnie, proszę. Wiem z
  wróżby, że PAN błogosławił mi ze względu na ciebie. 28 Ustal zapłatę — dodał — a ja ci ją dam.
  29 Jakub odparł: Ty wiesz, jak ci służyłem i jakim stał się twój dobytek dzięki mnie. 30 Niewiele
  miałeś tego przedtem, a rozrosło się potężnie. PAN błogosławił cię dzięki moim przedsięwzięciom.
  Zacząłem się zastanawiać, kiedy wreszcie zrobię także coś dla mojej rodziny? 31 Więc ile mam ci
  zapłacić? — nie ustępował Laban.
  Nie będziesz musiał mi nic płacić — odpowiedział Jakub. — Jeśli przystaniesz na to, co ci powiem,
  nadal będę doglądał twoich stad. 32 Otóż obejdę dzisiaj wszystkie twoje stada i wydzielę z nich
  wszystkie jagnięta cętkowane i łaciate oraz wszystkie owce czarne. Podobnie wydzielę kozy
  cętkowane i łaciate — to będzie moja zapłata. 33 Po pewnym czasie będziesz mógł przyjść,
  przejrzeć stada i przekonać się o mojej uczciwości. Wszystko, co nie będzie cętkowane i łaciate
  między kozami, a czarne między owcami, możesz uznać za ukradzione przeze mnie. 34 Laban
  przystał: Niech będzie tak, jak powiedziałeś!
  35 Tego dnia Laban oddzielił kozły pręgowane i łaciate oraz wszystkie kozy cętkowane i łaciate,
  wszystkie, które miały na sobie coś białego, a także wszystkie owce czarne — i oddał je pod nadzór
  swoim synom. 36 Wyznaczył też między sobą a Jakubem odległość trzech dni drogi, podczas gdy
  Jakub pasł pozostałą część stad Labana.” Ks. Rodzaju 30:27-35
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 19. POKORA
  „37 Wtedy Jabub naciął sobie świeżych gałęzi topoli, migdałowca i platanów,
  usunął z nich część kory, tak że pojawiły się na nich białe paski, 38 i umieścił
  tak przygotowane gałęzie, przed owcami w żłobach i poidłach. Gdy owce
  przychodziły się napić, to również parzyły się ze sobą. 39 A gdy parzyły się
  przy ponacinanych gałązkach, rodziły owce pręgowate, cętkowane i łaciate.”
  Ks. Rodzaju 30:37-39
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 20. POSTAWA ULEGŁOŚCI
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 21. POSTAWA ULEGŁOŚCI
  „25 Laban zatem dogonił Jakuba. Obaj, Jakub i Laban z krewnymi, rozbili
  namioty na pogórzu Gilead. 26 Laban był rozczarowany: Co ty zrobiłeś? —
  wyrzucił. — Dlaczego mnie zmyliłeś, a moje córki uprowadziłeś niczym branki
  wojenne?
  31 Wtedy Jakub odpowiedział Labanowi: Postąpiłem tak, bo bałem się.
  Pomyślałem sobie, że jeszcze odbierzesz mi swoje córki! 32 Co do bożków, u
  kogokolwiek je znajdziesz, nie pozostanie przy życiu! W obecności naszych
  krewnych sprawdź, co twojego jest u mnie — i weź to sobie. Jakub nie
  wiedział natomiast, że to Rachela ukradła te bożki.”
  Ks. Rodzaju 31: 25-26, 31-32
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 22. TRZY ZASTOSOWANIA PRAWDZIWEJ
  ULEGŁOŚCI
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 23. POLEGAJ NA BOGU
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 24. PRZEPROŚ I WYBACZ
  „Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu,
  jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do siedmiu razy?
  Jezus odpowiedział: Mówię ci, nie aż do siedmiu razy, lecz do
  siedemdziesięciu razy siedem.”
  Ew. Mateusza 18:21-22
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 25. PRACUJ NAD PRAWDZIWĄ ULEGŁOŚCIĄ
  „Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną
  próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od
  siebie.”
  List do Filipian 2:3
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 26. PRACUJ NAD PRAWDZIWĄ ULEGŁOŚCIĄ
  1. Pracowitość
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 27. PRACUJ NAD PRAWDZIWĄ ULEGŁOŚCIĄ
  1. Pracowitość
  2. Pokora
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 28. PRACUJ NAD PRAWDZIWĄ ULEGŁOŚCIĄ
  1. Pracowitość
  2. Pokora
  3. Postawa uległości
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania
  prawdziwej uległości

  View full-size slide

 29. 1. Polegaj na Bogu, przez ofiarę Chrystusa.
  2. Przeproś i wybacz.
  3. Pracuj nad prawdziwą uległością.
  A. Trzy kroki
  prawdziwej uległości
  B. Trzy cechy
  prawdziwej uległości
  C. Trzy zastosowania
  prawdziwej uległości

  View full-size slide