Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Trzy zależności prawdziwej uległości

Trzy zależności prawdziwej uległości

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. KSIĘGA RODZAJU 28-31 Trzy zależności prawdziwej uległości

 2. PLAN KAZANIA A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy

  prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania w prawdziwej uległości
 3. „Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa.” List

  do Efezjan 5:21 A. Trzy kroki prawdziwej uległości
 4. „Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa.” List

  do Efezjan 5:21 A. Trzy kroki prawdziwej uległości
 5. „1 Nie unoś się gniewem na niegodziwych, Nie zazdrość czyniącym

  bezprawie. 2 Bo uschną tak szybko jak trawa, Zwiędną jak kępki świeżej zieleni. 3 Zaufaj Panu i postępuj dobrze, Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność! 4 Rozkoszuj się Panem, A spełni pragnienie twego serca. 5 Powierz Panu swoją drogę, Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. 6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. 7 Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie, Nie złość się na tego, któremu się udaje, Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany.” Psalm 37:1-7 A. Trzy kroki prawdziwej uległości
 6. „1 Nie unoś się gniewem na niegodziwych, Nie zazdrość czyniącym

  bezprawie. 2 Bo uschną tak szybko jak trawa, Zwiędną jak kępki świeżej zieleni. 3 Zaufaj Panu i postępuj dobrze, Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność! 4 Rozkoszuj się Panem, A spełni pragnienie twego serca. 5 Powierz Panu swoją drogę, Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. 6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. 7 Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie, Nie złość się na tego, któremu się udaje, Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany.” Psalm 37:1-7 A. Trzy kroki prawdziwej uległości
 7. „1 Nie unoś się gniewem na niegodziwych, Nie zazdrość czyniącym

  bezprawie. 2 Bo uschną tak szybko jak trawa, Zwiędną jak kępki świeżej zieleni. 3 Zaufaj Panu i postępuj dobrze, Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność! 4 Rozkoszuj się Panem, A spełni pragnienie twego serca. 5 Powierz Panu swoją drogę, Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. 6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. 7 Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie, Nie złość się na tego, któremu się udaje, Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany.” Psalm 37:1-7 A. Trzy kroki prawdziwej uległości
 8. TRZY KROKI PRAWDZIWEJ ULEGŁOŚCI 1. Zaufanie Chrystusowi i Jego ofierze

  dla nas. 2. Uległość wobec ludzi. 3. Boże błogosławieństwo i Boża zapłata. A. Trzy kroki prawdziwej uległości
 9. JAKUB I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO EZAWA A. Trzy kroki prawdziwej uległości B.

  Trzy cechy prawdziwej uległości
 10. JAKUB WYRUSZA SZUKAĆ ŻONY „1 Izaak przywołał zatem Jakuba. Pobłogosławił

  go i przykazał: Nie bierz sobie żony spośród kobiet kanaanejskich. 2 Wstań, idź do Paddan-Aram, do domu Betuela, ojca twojej matki, i weź sobie żonę stamtąd, spośród córek Labana, brata twojej matki. 3 A Bóg Wszechmocny niech cię błogosławi, niech ci da wiele dzieci i pomnoży ich liczbę, abyś stał się zgromadzeniem ludów. 4 Niech On ci udzieli błogosławieństwa Abrahama, tobie i twojemu potomstwu po tobie, abyś posiadł ziemię, w której jesteś obcym przybyszem, a którą Bóg obiecał Abrahamowi. 5 Tak wyprawił Izaak swego syna i Jakub udał się do Paddan-Aram, do Aramejczyka Labana, syna Betuela, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa.” Ks. Rodzaju 28:1-5 A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości
 11. SEN JAKUBA A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy

  prawdziwej uległości
 12. JAKUB PRACUJE U LABANA ZA ŻONĘ A. Trzy kroki prawdziwej

  uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości
 13. DZIECI JAKUBA 1. Ruben (Lea) 2. Symeon (Lea) 3. Lewi

  (Lea) 4. Juda (Lea) 5. Dan (Bilha, służąca Racheli) 6. Naftali (Bilha, służąca Racheli) 7. Gad (Zylpa, służąca Lei) 8. Aszer (Zylpa, służąca Lei) 9. Issachar (Lea) 10. Zabulon (Lea) 11. Józef (Rachela) 12. Beniamin (Rachela) – kilkanaście lat później A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości
 14. TRZY CECHY PRAWDZIWEJ ULEGŁOŚCI A. Trzy kroki prawdziwej uległości B.

  Trzy cechy prawdziwej uległości
 15. PRACOWITOŚĆ A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej

  uległości
 16. PRACOWITOŚĆ „29 Jakub odparł: Ty wiesz, jak ci służyłem i

  jakim stał się twój dobytek dzięki mnie. 30 Niewiele miałeś tego przedtem, a rozrosło się potężnie. PAN błogosławił cię dzięki moim przedsięwzięciom.” Ks. Rodzaju 30:29-30 A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości
 17. POKORA A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej

  uległości
 18. POKORA „27 Laban odpowiedział: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach,

  zostań u mnie, proszę. Wiem z wróżby, że PAN błogosławił mi ze względu na ciebie. 28 Ustal zapłatę — dodał — a ja ci ją dam. 29 Jakub odparł: Ty wiesz, jak ci służyłem i jakim stał się twój dobytek dzięki mnie. 30 Niewiele miałeś tego przedtem, a rozrosło się potężnie. PAN błogosławił cię dzięki moim przedsięwzięciom. Zacząłem się zastanawiać, kiedy wreszcie zrobię także coś dla mojej rodziny? 31 Więc ile mam ci zapłacić? — nie ustępował Laban. Nie będziesz musiał mi nic płacić — odpowiedział Jakub. — Jeśli przystaniesz na to, co ci powiem, nadal będę doglądał twoich stad. 32 Otóż obejdę dzisiaj wszystkie twoje stada i wydzielę z nich wszystkie jagnięta cętkowane i łaciate oraz wszystkie owce czarne. Podobnie wydzielę kozy cętkowane i łaciate — to będzie moja zapłata. 33 Po pewnym czasie będziesz mógł przyjść, przejrzeć stada i przekonać się o mojej uczciwości. Wszystko, co nie będzie cętkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, możesz uznać za ukradzione przeze mnie. 34 Laban przystał: Niech będzie tak, jak powiedziałeś! 35 Tego dnia Laban oddzielił kozły pręgowane i łaciate oraz wszystkie kozy cętkowane i łaciate, wszystkie, które miały na sobie coś białego, a także wszystkie owce czarne — i oddał je pod nadzór swoim synom. 36 Wyznaczył też między sobą a Jakubem odległość trzech dni drogi, podczas gdy Jakub pasł pozostałą część stad Labana.” Ks. Rodzaju 30:27-35 A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości
 19. POKORA „37 Wtedy Jabub naciął sobie świeżych gałęzi topoli, migdałowca

  i platanów, usunął z nich część kory, tak że pojawiły się na nich białe paski, 38 i umieścił tak przygotowane gałęzie, przed owcami w żłobach i poidłach. Gdy owce przychodziły się napić, to również parzyły się ze sobą. 39 A gdy parzyły się przy ponacinanych gałązkach, rodziły owce pręgowate, cętkowane i łaciate.” Ks. Rodzaju 30:37-39 A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości
 20. POSTAWA ULEGŁOŚCI A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy

  prawdziwej uległości
 21. POSTAWA ULEGŁOŚCI „25 Laban zatem dogonił Jakuba. Obaj, Jakub i

  Laban z krewnymi, rozbili namioty na pogórzu Gilead. 26 Laban był rozczarowany: Co ty zrobiłeś? — wyrzucił. — Dlaczego mnie zmyliłeś, a moje córki uprowadziłeś niczym branki wojenne? 31 Wtedy Jakub odpowiedział Labanowi: Postąpiłem tak, bo bałem się. Pomyślałem sobie, że jeszcze odbierzesz mi swoje córki! 32 Co do bożków, u kogokolwiek je znajdziesz, nie pozostanie przy życiu! W obecności naszych krewnych sprawdź, co twojego jest u mnie — i weź to sobie. Jakub nie wiedział natomiast, że to Rachela ukradła te bożki.” Ks. Rodzaju 31: 25-26, 31-32 A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości
 22. TRZY ZASTOSOWANIA PRAWDZIWEJ ULEGŁOŚCI A. Trzy kroki prawdziwej uległości B.

  Trzy cechy prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania prawdziwej uległości
 23. POLEGAJ NA BOGU A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy

  cechy prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania prawdziwej uległości
 24. PRZEPROŚ I WYBACZ „Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile

  razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział: Mówię ci, nie aż do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu razy siedem.” Ew. Mateusza 18:21-22 A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania prawdziwej uległości
 25. PRACUJ NAD PRAWDZIWĄ ULEGŁOŚCIĄ „Myślcie nie o tym, jak się

  wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie.” List do Filipian 2:3 A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania prawdziwej uległości
 26. PRACUJ NAD PRAWDZIWĄ ULEGŁOŚCIĄ 1. Pracowitość A. Trzy kroki prawdziwej

  uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania prawdziwej uległości
 27. PRACUJ NAD PRAWDZIWĄ ULEGŁOŚCIĄ 1. Pracowitość 2. Pokora A. Trzy

  kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania prawdziwej uległości
 28. PRACUJ NAD PRAWDZIWĄ ULEGŁOŚCIĄ 1. Pracowitość 2. Pokora 3. Postawa

  uległości A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania prawdziwej uległości
 29. 1. Polegaj na Bogu, przez ofiarę Chrystusa. 2. Przeproś i

  wybacz. 3. Pracuj nad prawdziwą uległością. A. Trzy kroki prawdziwej uległości B. Trzy cechy prawdziwej uległości C. Trzy zastosowania prawdziwej uległości