node.js: zápisky z fronty

Df5ef40f1ad5eb98550b41f00f08eaa9?s=47 Almad
October 17, 2012

node.js: zápisky z fronty

Df5ef40f1ad5eb98550b41f00f08eaa9?s=128

Almad

October 17, 2012
Tweet

Transcript

 1. zápisky  z  fronty Lukáš  @almadcz  Linhart

 2. Historie  webu (stručná  a  nepřesná)

 3. Web  ’95

 4. Web  27.8.2001

 5. Web  ’05

 6. Web  ’12        

 7. Server  push  je  standard

 8. Chtěl  jsi  se  odhlásit?

 9. Více  datových  zdrojů

 10. Y  U  NO  ORM  object?

 11. Data  z  jiných  služeb

 12. haters  gonna  hate

 13. None
 14. Smyčka

 15. V8

 16. JavaScript

 17. ...všude...

 18.      Kafe  pomáhá

 19. Neblokující  I/O

 20. Existující  komunita

 21. Streamování

 22. Estetika

 23. tail  -­‐f  /var/log/messages  |  coffee  logserver.coffee

 24. Stream  &  pipes

 25. None
 26. Problémy

 27. “Než začít s node, to se radši oženim a pořídim

  si děti” -- Ondřej Baláž, system bachelor, Oracle Zvyk  je  železná  košile
 28. CPU

 29. Funkce getData  =  -­‐>  “mock  data”

 30. Změna  zdroje  dat getData  =  (cb)  -­‐>      

   Model.findOne()  (m)  -­‐>                cb  m.data
 31. None
 32. Chybějící  callback

 33. Přestínění

 34. newFunction  =  -­‐>  log  =  'abc'    newFunction  =  function()

   {        var  log;        return  log  =  'abc';    };
 35. log  =  require  './log' newFunction  =  -­‐>  log  =  'abc'

     log  =  require('./log');    newFunction  =  function()  {        return  log  =  'abc';    };
 36. API  je  pro  konzervy

 37. Výjimky  zabíjí

 38. “The  guys  that  are  getting  paid  the  big  bucks  

  to  deliver  scalable  solutions  aren’t  up  at  night   feverishly  rewriting  their  systems  in  Node.   They’re  doing  what  they’ve  always  done:   measuring,  testing,  benchmarking,  thinking   hard,  keeping  up  with  the  academic  literature   that  pertains  to  their  problems.  That’s  what   scaling  in  the  large  necessitates.” -­‐-­‐  Alex  Payne Škálování
 39. Concurrency  lock-­‐in

 40. Kam  s  ním?

 41. The Way of Node • Node  is  a  platform. •

  Node  is  JavaScript. • Node  is  callbacks  &  Streams. • Node  is  not  pretending  it  is  blocking  when  it  is  not. • Node  is  not  going  to  include  that  module. • Node  is  for  building. • Node  is  a  community. • Node  is  faster. • Node  is  fun. -­‐-­‐  Mikeal  Rogers
 42. None
 43. None
 44. Thank You • http://pinkie.ponychan.net/chan/files/src/133479594662.png • http://www.flickr.com/photos/sukanto_debnath/519690623/sizes/o/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/nicholasro/4784567537/sizes/z/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/7989285@N07/1794265047/sizes/z/in/photostream/

  • http://www.flickr.com/photos/28157757@N05/5715697350/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/oskay/265899784/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/tambako/4831699383/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/astragony/4852775794/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/albertoalerigi/2886157131/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/tambako/2361526167/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/jam343/4952338/sizes/o/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/stolensnapshot/3333052115/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/seeminglee/601883302/sizes/o/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/yakobusan/2995035580/sizes/o/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/striatic/2191404675/sizes/z/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/boltron/4461019149/ • http://www.flickr.com/photos/olibac/3462198490/sizes/o/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/anieto2k/5401318057/sizes/l/in/photostream/ • http://www.flickr.com/photos/68387408@N00/2661844560/ • http://www.flickr.com/photos/raindrift/7095243379/in/set-­‐72157629492908038/ • http://www.flickr.com/photos/13589188@N00/3164471672/ • http://www.flickr.com/photos/67471595@N00/1353578358/ • http://www.flickr.com/photos/26063220@N00/3480359060/ Everything under CC commercial on flickr through compfights -- thanks you too! (aka Credits)