Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android in Practice (long)

AppFoundry
February 16, 2018

Android in Practice (long)

Presented by Siebe Sysmans

AppFoundry

February 16, 2018
Tweet

More Decks by AppFoundry

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Android in Practice door Siebe Sysmans

 2. Siebe Sysmans Android Consultant

 3. None
 4. None
 5. Projecten

 6. • Technische interviews • Stagebegeleiding • Begeleiden Android juniors •

  Bijleren • Dit
 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. • Maandag t.e.m. vrijdag → Project stand-up • Waar is

  iedereen mee bezig • Problemen bovenhalen op geplande tickets • Zijn er onverwachte blokkerende tickets? • Is er iemand idle en kan ergens helpen? • Op vrijdag via Hangouts
 12. Side events

 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. Tools

 19. Android Studio

 20. Emulator

 21. Postman / PAW

 22. GIT / SourceTree

 23. Confluence / JIRA

 24. TeamCity / Crashlytics Beta

 25. Sketch

 26. Android Development Project Structure

 27. Build variants • buildType en productFlavors • Bijvoorbeeld: • buildType

  → debug, productie, … • productFlavor → environment
 28. Package Structure • Top-level package indelen in grote logische blokken

  (database, service, ui, …) • 2 voornamelijke manieren voor verdere indeling • Per type class • Per Feature • Soms ook: per feature en type
 29. Project structure

 30. Android Development View Libraries

 31. Butter knife

 32. Butter knife • Geen findViewById(…) meer. • Bind views, resources,

  onClick, … • Genereert code tijdens de build
 33. Picasso / Glide

 34. Picasso / Glide • Gemakkelijk afbeelding laden • Afbeeldingen cachen

  • Afbeeldingen transformeren • Placeholder en error ondersteuning
 35. Android Development Dependency Injection Libraries

 36. Dagger2

 37. Dagger2 • Dependency injection framework • Loskoppeling • Uitbreidbaar •

  Onderhoudbaar • Door Google en Square
 38. Android Development Service Libraries

 39. OkHttp

 40. OkHttp • Vervanging van Apache HTTP client • Verbetering in

  stabiliteit • Verbetering in compressie • Silent recovery • Synchroon blokkerend • Asynchroon met callbacks
 41. Retrofit

 42. Retrofit • Genereert netwerkcode aan de hand van een simpel

  te schrijven Interface tijden build • Converters voor Gson en Jackson (json), SimpleXML, …, roll-your-own. • Synchroon blokkerend • Asynchroon met callbacks
 43. Android Development Database Libraries

 44. Database Libraries • Wat we willen → ORM • Veel

  libraries beschikbaar • ORMLite • GreenDao • DBFlow • SugerORM • (Realm) • …
 45. Database Libraries • Wat we willen → ORM • Veel

  libraries beschikbaar • ORMLite • GreenDao • DBFlow • SugerORM • (Realm) • …
 46. DBFlow • Elimineert boilerplate • Genereert code tijdens build •

  Eenvoudige API voor Insert, Select, … • Migratie oplossing • SQLite • Eenvoudig in combinatie met Retrofit
 47. Na development

 48. Na development • Peer review • Testing • Beta release

  • Release • Release Opvolging
 49. Peer review • Andere developer kijkt naar de code •

  Kijkt of de huisstijl gerespecteerd is • Weet ook wat er in de code zit
 50. Testing • Geautomatiseerd testen • Unit testing • Integratie testing

  • Developer testing • QA
 51. (Beta) Release • Build maken met release keystore • Goed

  bewaren → anders nooit meer updaten • Beta release naar Google+ Community • Beide op de Google Developer Console • Paar uur later beschikbaar • Kan ook gefaseerd (5%, 10%, …)
 52. Release Opvolging • Crashes en exception logs opvolgen • Play

  Store • Crashlytics • Apteligent (vroeger Crittercism) • Customer care • Analytics data bekijken
 53. Nieuwe Trends

 54. MVP

 55. MVC View Model Controller

 56. MVP View Model Presenter

 57. MVP View Use Cases Business Logic Database Service Presenter

 58. MVP View Model Presenter Retrieves/stores data

 59. MVP View Model Presenter Retrieves/stores data Provides form atted data

 60. MVP View Model Presenter Retrieves/stores data Provides form atted data

  Delegates click events
 61. MVP Voordelen • Simpeler testen • Mock View en Presenter

  • Gemakkelijk te onderhouden • Gemakkelijk View en Presenter switchen • A/B test • Nieuwe UI iteratie • …
 62. MVP Nadelen • Complexere code • Meer code • (Maar

  zijn dit echt nadelen?)
 63. RXJava

 64. RXJava • Functional Reactive Programming • Zeer gemakkelijke async •

  Ideaal voor • Service calls • Database read/write • UI events • Langdurige taken • …
 65. RXJava Observable Observer onNext(data) onComplete() onError(error)

 66. RXJava Observable Observer Operator Operator Operator

 67. RXJava Observable Observer Observable

 68. Kotlin

 69. Kotlin • JVM programming language • JetBrains • Verbeteringen tegenover

  Java • Extension functions • Single expression functions • Range expressions • String templates • Null-safety • Data classes • …
 70. Kotlin Syntax class User { }

 71. Kotlin Syntax class User(val name: String, val age: Int) {

  } Val siebe = User(Siebe, 26)
 72. Kotlin Syntax class User(val name: String, val age: Int) {

  fun canVote(): Boolean { return age >= 18 } } val siebe = User(Siebe, 26) siebe.canVote()
 73. Kotlin - Extensions fun String.containsSpaces(): Boolean { return this.indexOf(" ")

  != -1 } “tekst”.containsSpaces()
 74. Kotlin Single Expression Function & Ranges fun isTeenager(age) = age

  in 13 .. 19
 75. Kotlin - String Templates val i = 10 val s

  = “i = $i” val s = "abc" val str = "$s.length is ${s.length}” // evaluates to "abc.length is 3"
 76. Kotlin - Data Classes data class User(val name: String =

  "", val age: Int = 0) • Genereert: • equals() • hashCode() • toString() —> "User(name=John, age=42)” • copy() • getters en setters
 77. Kotlin - Null Safety var text: String = "abc" text

  = null // compilation error val length = text.length
 78. Kotlin - Null Safety var text: String? = "abc" text

  = null // ok val length = text.length // error: variable ‘text' can be null val length = text?.length // typeOf(length) -> Int?
 79. Siebe Sysmans Android Consultant siebe.sysmans@appfoundry.be https://github.com/appfoundry/academy-android-in-practice

 80. None