Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android in Practice (long)

AppFoundry
February 16, 2018

Android in Practice (long)

Presented by Siebe Sysmans

AppFoundry

February 16, 2018
Tweet

More Decks by AppFoundry

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Android in Practice
  door Siebe Sysmans

  View Slide

 2. Siebe Sysmans
  Android Consultant

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. Projecten

  View Slide

 6. • Technische interviews
  • Stagebegeleiding
  • Begeleiden Android juniors
  • Bijleren
  • Dit

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. • Maandag t.e.m. vrijdag → Project stand-up
  • Waar is iedereen mee bezig
  • Problemen bovenhalen op geplande tickets
  • Zijn er onverwachte blokkerende tickets?
  • Is er iemand idle en kan ergens helpen?
  • Op vrijdag via Hangouts

  View Slide

 12. Side events

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. Tools

  View Slide

 19. Android Studio

  View Slide

 20. Emulator

  View Slide

 21. Postman / PAW

  View Slide

 22. GIT / SourceTree

  View Slide

 23. Confluence / JIRA

  View Slide

 24. TeamCity / Crashlytics Beta

  View Slide

 25. Sketch

  View Slide

 26. Android Development
  Project Structure

  View Slide

 27. Build variants
  • buildType en productFlavors
  • Bijvoorbeeld:
  • buildType → debug, productie, …
  • productFlavor → environment

  View Slide

 28. Package Structure
  • Top-level package indelen in grote logische
  blokken (database, service, ui, …)
  • 2 voornamelijke manieren voor verdere indeling
  • Per type class
  • Per Feature
  • Soms ook: per feature en type

  View Slide

 29. Project structure

  View Slide

 30. Android Development
  View Libraries

  View Slide

 31. Butter knife

  View Slide

 32. Butter knife
  • Geen findViewById(…) meer.
  • Bind views, resources, onClick, …
  • Genereert code tijdens de build

  View Slide

 33. Picasso / Glide

  View Slide

 34. Picasso / Glide
  • Gemakkelijk afbeelding laden
  • Afbeeldingen cachen
  • Afbeeldingen transformeren
  • Placeholder en error ondersteuning

  View Slide

 35. Android Development
  Dependency Injection Libraries

  View Slide

 36. Dagger2

  View Slide

 37. Dagger2
  • Dependency injection framework
  • Loskoppeling
  • Uitbreidbaar
  • Onderhoudbaar
  • Door Google en Square

  View Slide

 38. Android Development
  Service Libraries

  View Slide

 39. OkHttp

  View Slide

 40. OkHttp
  • Vervanging van Apache HTTP client
  • Verbetering in stabiliteit
  • Verbetering in compressie
  • Silent recovery
  • Synchroon blokkerend
  • Asynchroon met callbacks

  View Slide

 41. Retrofit

  View Slide

 42. Retrofit
  • Genereert netwerkcode aan de hand van een
  simpel te schrijven Interface tijden build
  • Converters voor Gson en Jackson (json),
  SimpleXML, …, roll-your-own.
  • Synchroon blokkerend
  • Asynchroon met callbacks

  View Slide

 43. Android Development
  Database Libraries

  View Slide

 44. Database Libraries
  • Wat we willen → ORM
  • Veel libraries beschikbaar
  • ORMLite
  • GreenDao
  • DBFlow
  • SugerORM
  • (Realm)
  • …

  View Slide

 45. Database Libraries
  • Wat we willen → ORM
  • Veel libraries beschikbaar
  • ORMLite
  • GreenDao
  • DBFlow
  • SugerORM
  • (Realm)
  • …

  View Slide

 46. DBFlow
  • Elimineert boilerplate
  • Genereert code tijdens build
  • Eenvoudige API voor Insert, Select, …
  • Migratie oplossing
  • SQLite
  • Eenvoudig in combinatie met Retrofit

  View Slide

 47. Na development

  View Slide

 48. Na development
  • Peer review
  • Testing
  • Beta release
  • Release
  • Release Opvolging

  View Slide

 49. Peer review
  • Andere developer kijkt naar de code
  • Kijkt of de huisstijl gerespecteerd is
  • Weet ook wat er in de code zit

  View Slide

 50. Testing
  • Geautomatiseerd testen
  • Unit testing
  • Integratie testing
  • Developer testing
  • QA

  View Slide

 51. (Beta) Release
  • Build maken met release keystore
  • Goed bewaren → anders nooit meer updaten
  • Beta release naar Google+ Community
  • Beide op de Google Developer Console
  • Paar uur later beschikbaar
  • Kan ook gefaseerd (5%, 10%, …)

  View Slide

 52. Release Opvolging
  • Crashes en exception logs opvolgen
  • Play Store
  • Crashlytics
  • Apteligent (vroeger Crittercism)
  • Customer care
  • Analytics data bekijken

  View Slide

 53. Nieuwe Trends

  View Slide

 54. MVP

  View Slide

 55. MVC
  View
  Model Controller

  View Slide

 56. MVP
  View
  Model Presenter

  View Slide

 57. MVP
  View
  Use Cases
  Business Logic
  Database
  Service
  Presenter

  View Slide

 58. MVP
  View
  Model Presenter
  Retrieves/stores data

  View Slide

 59. MVP
  View
  Model Presenter
  Retrieves/stores data
  Provides form
  atted
  data

  View Slide

 60. MVP
  View
  Model Presenter
  Retrieves/stores data
  Provides form
  atted
  data
  Delegates click events

  View Slide

 61. MVP Voordelen
  • Simpeler testen
  • Mock View en Presenter
  • Gemakkelijk te onderhouden
  • Gemakkelijk View en Presenter switchen
  • A/B test
  • Nieuwe UI iteratie
  • …

  View Slide

 62. MVP Nadelen
  • Complexere code
  • Meer code
  • (Maar zijn dit echt nadelen?)

  View Slide

 63. RXJava

  View Slide

 64. RXJava
  • Functional Reactive Programming
  • Zeer gemakkelijke async
  • Ideaal voor
  • Service calls
  • Database read/write
  • UI events
  • Langdurige taken
  • …

  View Slide

 65. RXJava
  Observable Observer
  onNext(data)
  onComplete()
  onError(error)

  View Slide

 66. RXJava
  Observable
  Observer
  Operator
  Operator
  Operator

  View Slide

 67. RXJava
  Observable
  Observer
  Observable

  View Slide

 68. Kotlin

  View Slide

 69. Kotlin
  • JVM programming language
  • JetBrains
  • Verbeteringen tegenover Java
  • Extension functions
  • Single expression functions
  • Range expressions
  • String templates
  • Null-safety
  • Data classes
  • …

  View Slide

 70. Kotlin Syntax
  class User {
  }

  View Slide

 71. Kotlin Syntax
  class User(val name: String, val age: Int) {
  }
  Val siebe = User(Siebe, 26)

  View Slide

 72. Kotlin Syntax
  class User(val name: String, val age: Int) {
  fun canVote(): Boolean {
  return age >= 18
  }
  }
  val siebe = User(Siebe, 26)
  siebe.canVote()

  View Slide

 73. Kotlin - Extensions
  fun String.containsSpaces(): Boolean {
  return this.indexOf(" ") != -1
  }
  “tekst”.containsSpaces()

  View Slide

 74. Kotlin
  Single Expression Function & Ranges
  fun isTeenager(age) = age in 13 .. 19

  View Slide

 75. Kotlin - String Templates
  val i = 10
  val s = “i = $i”
  val s = "abc"
  val str = "$s.length is ${s.length}”
  // evaluates to "abc.length is 3"

  View Slide

 76. Kotlin - Data Classes
  data class User(val name: String = "", val age: Int = 0)
  • Genereert:
  • equals()
  • hashCode()
  • toString() —> "User(name=John, age=42)”
  • copy()
  • getters en setters

  View Slide

 77. Kotlin - Null Safety
  var text: String = "abc"
  text = null
  // compilation error
  val length = text.length

  View Slide

 78. Kotlin - Null Safety
  var text: String? = "abc"
  text = null // ok
  val length = text.length
  // error: variable ‘text' can be null
  val length = text?.length
  // typeOf(length) -> Int?

  View Slide

 79. Siebe Sysmans
  Android Consultant
  [email protected]
  https://github.com/appfoundry/academy-android-in-practice

  View Slide

 80. View Slide