Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android in Practice (long)

AppFoundry
February 16, 2018

Android in Practice (long)

Presented by Siebe Sysmans

AppFoundry

February 16, 2018
Tweet

More Decks by AppFoundry

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Android in Practice
  door Siebe Sysmans

  View full-size slide

 2. Siebe Sysmans
  Android Consultant

  View full-size slide

 3. • Technische interviews
  • Stagebegeleiding
  • Begeleiden Android juniors
  • Bijleren
  • Dit

  View full-size slide

 4. • Maandag t.e.m. vrijdag → Project stand-up
  • Waar is iedereen mee bezig
  • Problemen bovenhalen op geplande tickets
  • Zijn er onverwachte blokkerende tickets?
  • Is er iemand idle en kan ergens helpen?
  • Op vrijdag via Hangouts

  View full-size slide

 5. Android Studio

  View full-size slide

 6. Postman / PAW

  View full-size slide

 7. GIT / SourceTree

  View full-size slide

 8. Confluence / JIRA

  View full-size slide

 9. TeamCity / Crashlytics Beta

  View full-size slide

 10. Android Development
  Project Structure

  View full-size slide

 11. Build variants
  • buildType en productFlavors
  • Bijvoorbeeld:
  • buildType → debug, productie, …
  • productFlavor → environment

  View full-size slide

 12. Package Structure
  • Top-level package indelen in grote logische
  blokken (database, service, ui, …)
  • 2 voornamelijke manieren voor verdere indeling
  • Per type class
  • Per Feature
  • Soms ook: per feature en type

  View full-size slide

 13. Project structure

  View full-size slide

 14. Android Development
  View Libraries

  View full-size slide

 15. Butter knife

  View full-size slide

 16. Butter knife
  • Geen findViewById(…) meer.
  • Bind views, resources, onClick, …
  • Genereert code tijdens de build

  View full-size slide

 17. Picasso / Glide

  View full-size slide

 18. Picasso / Glide
  • Gemakkelijk afbeelding laden
  • Afbeeldingen cachen
  • Afbeeldingen transformeren
  • Placeholder en error ondersteuning

  View full-size slide

 19. Android Development
  Dependency Injection Libraries

  View full-size slide

 20. Dagger2
  • Dependency injection framework
  • Loskoppeling
  • Uitbreidbaar
  • Onderhoudbaar
  • Door Google en Square

  View full-size slide

 21. Android Development
  Service Libraries

  View full-size slide

 22. OkHttp
  • Vervanging van Apache HTTP client
  • Verbetering in stabiliteit
  • Verbetering in compressie
  • Silent recovery
  • Synchroon blokkerend
  • Asynchroon met callbacks

  View full-size slide

 23. Retrofit
  • Genereert netwerkcode aan de hand van een
  simpel te schrijven Interface tijden build
  • Converters voor Gson en Jackson (json),
  SimpleXML, …, roll-your-own.
  • Synchroon blokkerend
  • Asynchroon met callbacks

  View full-size slide

 24. Android Development
  Database Libraries

  View full-size slide

 25. Database Libraries
  • Wat we willen → ORM
  • Veel libraries beschikbaar
  • ORMLite
  • GreenDao
  • DBFlow
  • SugerORM
  • (Realm)
  • …

  View full-size slide

 26. Database Libraries
  • Wat we willen → ORM
  • Veel libraries beschikbaar
  • ORMLite
  • GreenDao
  • DBFlow
  • SugerORM
  • (Realm)
  • …

  View full-size slide

 27. DBFlow
  • Elimineert boilerplate
  • Genereert code tijdens build
  • Eenvoudige API voor Insert, Select, …
  • Migratie oplossing
  • SQLite
  • Eenvoudig in combinatie met Retrofit

  View full-size slide

 28. Na development

  View full-size slide

 29. Na development
  • Peer review
  • Testing
  • Beta release
  • Release
  • Release Opvolging

  View full-size slide

 30. Peer review
  • Andere developer kijkt naar de code
  • Kijkt of de huisstijl gerespecteerd is
  • Weet ook wat er in de code zit

  View full-size slide

 31. Testing
  • Geautomatiseerd testen
  • Unit testing
  • Integratie testing
  • Developer testing
  • QA

  View full-size slide

 32. (Beta) Release
  • Build maken met release keystore
  • Goed bewaren → anders nooit meer updaten
  • Beta release naar Google+ Community
  • Beide op de Google Developer Console
  • Paar uur later beschikbaar
  • Kan ook gefaseerd (5%, 10%, …)

  View full-size slide

 33. Release Opvolging
  • Crashes en exception logs opvolgen
  • Play Store
  • Crashlytics
  • Apteligent (vroeger Crittercism)
  • Customer care
  • Analytics data bekijken

  View full-size slide

 34. Nieuwe Trends

  View full-size slide

 35. MVC
  View
  Model Controller

  View full-size slide

 36. MVP
  View
  Model Presenter

  View full-size slide

 37. MVP
  View
  Use Cases
  Business Logic
  Database
  Service
  Presenter

  View full-size slide

 38. MVP
  View
  Model Presenter
  Retrieves/stores data

  View full-size slide

 39. MVP
  View
  Model Presenter
  Retrieves/stores data
  Provides form
  atted
  data

  View full-size slide

 40. MVP
  View
  Model Presenter
  Retrieves/stores data
  Provides form
  atted
  data
  Delegates click events

  View full-size slide

 41. MVP Voordelen
  • Simpeler testen
  • Mock View en Presenter
  • Gemakkelijk te onderhouden
  • Gemakkelijk View en Presenter switchen
  • A/B test
  • Nieuwe UI iteratie
  • …

  View full-size slide

 42. MVP Nadelen
  • Complexere code
  • Meer code
  • (Maar zijn dit echt nadelen?)

  View full-size slide

 43. RXJava
  • Functional Reactive Programming
  • Zeer gemakkelijke async
  • Ideaal voor
  • Service calls
  • Database read/write
  • UI events
  • Langdurige taken
  • …

  View full-size slide

 44. RXJava
  Observable Observer
  onNext(data)
  onComplete()
  onError(error)

  View full-size slide

 45. RXJava
  Observable
  Observer
  Operator
  Operator
  Operator

  View full-size slide

 46. RXJava
  Observable
  Observer
  Observable

  View full-size slide

 47. Kotlin
  • JVM programming language
  • JetBrains
  • Verbeteringen tegenover Java
  • Extension functions
  • Single expression functions
  • Range expressions
  • String templates
  • Null-safety
  • Data classes
  • …

  View full-size slide

 48. Kotlin Syntax
  class User {
  }

  View full-size slide

 49. Kotlin Syntax
  class User(val name: String, val age: Int) {
  }
  Val siebe = User(Siebe, 26)

  View full-size slide

 50. Kotlin Syntax
  class User(val name: String, val age: Int) {
  fun canVote(): Boolean {
  return age >= 18
  }
  }
  val siebe = User(Siebe, 26)
  siebe.canVote()

  View full-size slide

 51. Kotlin - Extensions
  fun String.containsSpaces(): Boolean {
  return this.indexOf(" ") != -1
  }
  “tekst”.containsSpaces()

  View full-size slide

 52. Kotlin
  Single Expression Function & Ranges
  fun isTeenager(age) = age in 13 .. 19

  View full-size slide

 53. Kotlin - String Templates
  val i = 10
  val s = “i = $i”
  val s = "abc"
  val str = "$s.length is ${s.length}”
  // evaluates to "abc.length is 3"

  View full-size slide

 54. Kotlin - Data Classes
  data class User(val name: String = "", val age: Int = 0)
  • Genereert:
  • equals()
  • hashCode()
  • toString() —> "User(name=John, age=42)”
  • copy()
  • getters en setters

  View full-size slide

 55. Kotlin - Null Safety
  var text: String = "abc"
  text = null
  // compilation error
  val length = text.length

  View full-size slide

 56. Kotlin - Null Safety
  var text: String? = "abc"
  text = null // ok
  val length = text.length
  // error: variable ‘text' can be null
  val length = text?.length
  // typeOf(length) -> Int?

  View full-size slide

 57. Siebe Sysmans
  Android Consultant
  [email protected]
  https://github.com/appfoundry/academy-android-in-practice

  View full-size slide