Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

the ionic crash course

AppFoundry
December 07, 2016

the ionic crash course

Mobile hybrid apps with Ionic, AngularJS & Cordova.
A presentation by Bruno De Simpelaere.
Code samples: https://github.com/appfoundry/academy-html5-ionic

AppFoundry

December 07, 2016
Tweet

More Decks by AppFoundry

Other Decks in Programming

Transcript

 1. The ionic crash course

  View Slide

 2. Your host
  Bruno De Simpelaere
  Front-end Consultant
  ! [email protected]
  " @bursquare

  View Slide

 3. Wat zijn Hybrid apps

  View Slide

 4. Hybride Apps
  1. WebView app
  - HTML,CSS & Javascript in interne browser (WebView)


  - Wrapped in een native app
  - API’s van het OS zijn beschikbaar via Javascript
  - b.v. Cordova
  2. Compiled hybrid app
  - Geschreven in C# of JavaScript en wordt gecompileerd naar “native”
  - B.V. Xamarin
  3. Compiled Hybrid App with native Javascript..
  - Hierbij wordt de interne JavaScript engine gebruikt
  - in combinatie met native view
  - b.v. React Native

  View Slide

 5. WebView Apps
  Voordelen
  - Je kan je web-kennis gebruiken.
  - Een code base voor meerdere platformen
  - Sneller, en dus goedkoper (relatief)
  - Makkelijk(er) om op verschillende schermen te gebruiken
  (responsive)
  - Toegang tot het device en OS-features
  - HTML5 + Device Offline mogelijkheden
  - Mogelijkheid om code te delen tussen “native” en “web”
  applicatie

  View Slide

 6. WebView Apps
  Nadelen
  - Performatie issues voor bepaalde types van
  applicaties, b.v. indien je veel native
  functionaliteit nodig hebt, of zware animaties.
  - Het nabootsen van een native UI kan
  tijdrovend zijn.
  - Niet alle “device” en “os” features zijn
  toegankelijk

  View Slide

 7. Installing

  View Slide

 8. Voor we van start gaan..
  1. NodeJS
  (https://nodejs.org/en/)
  2. JDK 8
  (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html)

  3. Android SDK tools (of studio)
  (https://developer.android.com/studio/index.html)
  4. Ionic & Cordova
  (https://ionicframework.com/docs/v1/getting-started/)
  npm install -g cordova ionic
  ♬ ♫ ♬ ♫ Your Ionic app is ready to go! ♬ ♫ ♬ ♫

  View Slide

 9. Ionic 101

  View Slide

 10. Ionic is een framework
  (maar biedt ook services)
  Angular Directives & Services
  CSS/SCSS styling
  Cordova wrapper
  ionic-CLI
  Ionic Cloud
  Ionic Creator
  #
  $
  $
  $
  https://ionicframework.com/docs/v1/

  View Slide

 11. Ionic
  Angular
  DOM
  Mobile OS

  View Slide

 12. Ok, eventjes terugspoelen

  View Slide

 13. Laag 1: Cordova
  https://cordova.apache.org/docs/en/latest/

  View Slide

 14. Laag 2: WebView
  webview

  View Slide

 15. Laag 3: Angular
  webview
  Static
  DOM
  Dynamic
  DOM
  Cordova API
  HTML5 API
  AngularJS
  DOM
  content
  loaded
  event
  ngApp
  $compile
  dom
  $(root)scope)

  View Slide

 16. Coding Example
  Angular Quick Example

  View Slide

 17. Laag 4: Ionic
  CSS
  Framework
  Angular
  Modules
  Custom
  Cordova
  Plugins
  CLI
  https://ionicframework.com/docs/components/#header

  View Slide

 18. Ionic applicatie

  View Slide

 19. Coding Example
  Initieel setup
  Ionic Cordova

  View Slide

 20. HOOKS
  for cordova commands
  PLUGINS
  Packages of plugins
  CONFIG.XML
  Global configuration file
  PLATFORM
  Project directories of
  specific platform
  WWW
  Source code of web
  apps

  View Slide

 21. HOOKS
  for cordova commands
  PLUGINS
  Packages of plugins
  CONFIG.XML
  Global configuration file
  PLATFORM
  Project directories of
  specific platform
  WWW
  Source code of web
  apps
  NPM
  Node package
  manager
  BOWER
  package
  manager
  SCSS
  Preprocessing
  of CSS styles
  GULP
  Task runner

  View Slide

 22. %
  –Sindre Sorhus, Stack Overflow
  npm is most commonly used for managing Node.js
  modules, but it works for the front-end too when
  combined with Browserify and/or $ npm dedupe.
  Bower is created solely for the front-end and is
  optimized with that in mind.

  View Slide

 23. %
  –Chris, Stack Overflow
  Grunt and Gulp are task runners to automate
  everything that can be automated (i.e. compile css/
  sass, optimize images, make a bundle and minify/
  transpile it) grunt vs gulp (is like maven vs gradle or
  configuration vs code).

  View Slide

 24. Tooling
  WWW
  ngLocalStorage;
  ngCordova

  Camera
  Location
  Filesystem
  Compile
  Cordova Plugins
  Bower Packages
  Server
  (in browser)
  NPM
  Compile
  SCSS
  Lint JS
  Run unit
  tests

  Optimized
  WWW
  App

  View Slide

 25. Le WWW
  (eindelijk…)

  View Slide

 26. Coding Example
  Applicatie structuur

  View Slide

 27. Eventflow
  device
  ready
  (cordova)
  DOM
  ready
  boot
  ng-app
  $compile
  boot
  plugins
  are useable

  View Slide

 28. Coding Example
  Applicatie structuur

  View Slide

 29. Debugging

  View Slide

 30. Remote debugging

  View Slide

 31. Debugging with Safari
  1. Open safari
  2. Klik op “Safari” > “Voorkeuren” > “Geavanceerd”
  3. Vink “Toon ontwikkel menu in menubalk”
  https://developer.apple.com/safari/tools/

  View Slide

 32. Debugging with Chrome
  1. Schakel USB debugging in op je device
  2. Verbind je Android device
  3. Open chrome en surf naar
  https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/remote-debugging/
  chrome:\\inspect

  View Slide

 33. Doe-het-eens-zelf.. :)

  View Slide

 34. Demo App
  Use Camera
  Get data
  + form
  Save data
  + show list
  Show delete button
  + delete
  Swipe to
  share
  detail

  View Slide

 35. Angular modules
  NgCordova
  Camera Plugin
  Social Sharing Plugin
  angular-local-storage
  cordova-plugin-camera

  SocialSharing-PhoneGap-Plugin
  Cordova Plugins

  View Slide

 36. Start scherm

  View Slide

 37. Foto Scherm

  View Slide

 38. Acties

  View Slide

 39. View Slide