Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android Introduction 3.0 by Siebe

Android Introduction 3.0 by Siebe

An introduction to Android by Siebe Sysmans.

AppFoundry

March 01, 2019
Tweet

More Decks by AppFoundry

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Siebe Sysmans
  ANDROID CONSULTANT
  [email protected]
  Android Introductie

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. Merelbeke
  Kon5ch
  Hasselt

  View Slide

 6. View Slide

 7. Projecten

  View Slide

 8. • 1/10 bij AppFoundry
  • Stagebegeleiding
  • Juniors begeleiden
  • Host talks
  • Jobbeurzen
  • …

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. • 6,4 miljoen ac5eve accounts
  • 45 000 Android / dag
  • 70 000 iOS / dag
  • > 50% revenue op mobile

  View Slide

 13. • Scrum
  • Elke dag 11:45 → Standup
  • Waar is iedereen mee bezig
  • Is iemand geblokkeerd
  • Kan iemand ergens helpen
  • Veel mensen remote
  • Retro om de 3 weken
  • Geleid door scrum master

  View Slide

 14. Side Events

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. Tools

  View Slide

 21. Android Studio

  View Slide

 22. Android Emulator

  View Slide

 23. Postman / Paw

  View Slide

 24. Git / Sourcetree

  View Slide

 25. Confluence / Jira

  View Slide

 26. Build Server / Fabric Beta

  View Slide

 27. Sketch

  View Slide

 28. Slack / Discord

  View Slide

 29. Android

  View Slide


 30. 2003 → Android Inc
  • Focus was camera

  2005 → Google
  • Onderhouden door OHA
  • Open standaard voor mobile
  • T-Mobile, eBay, Google, NVIDIA, …
  • Open Source
  Wat is Android?

  View Slide

 31. Brede Adoptie

  View Slide

 32. Brede Adoptie

  View Slide

 33. Brede Adoptie

  View Slide

 34. Brede Adoptie

  View Slide

 35. Brede Adoptie

  View Slide

 36. Brede Adoptie

  View Slide

 37. Vele versies in omloop

  View Slide

 38. • Android Apps draaien op DVM
  • Na5ve geprogrammeerd in
  • Java
  • Java 6 met kleine compa5biliteit van 7 en 8
  • Kotlin
  • Moderne taal door Jetbrains in 2011
  • Officieel ondersteund door Google sinds 2017
  Android Technologie

  View Slide

 39. • Vroeger Eclipse + plugin
  • Nu voornamelijk Android Studio
  • Gebaseerd op IntelliJ IDEA
  • Gra5s
  Android Studio

  View Slide

 40. • Android Virtual Device
  • Gebundeld bij Android Studio
  • Vroeger héél traag, snel sinds Android Studio 2
  • Alterna5even
  • Genymo5on
  • Echt device
  • Voordeel: sneller, werkelijkheid
  • Nadeel: verbonden, nadelig voor baderij
  Android Emulator

  View Slide

 41. APK architectuur
  Framework
  Componenten
  Android
  Manifest
  Resources
  Android Package
  Gradle
  Build

  View Slide

 42. [email protected] - toont views op het scherm
  • Service - beheert langdurige achtergrondtaken
  • Content Provider - delen verzameling data
  • Broadcast Receiver - ontvangen (systeem)meldingen
  Framework Componenten

  View Slide

 43. • Componenten - lijst alle framework componenten
  • Permissions - internet, camera, contacten, …
  • Hardware - bluetooth, camera, …
  • Metadata - data voor libraries of eigen gebruik
  Android Manifest

  View Slide

 44. • Gescheiden van code
  • Verschillende resources voor verschillende configura5es
  Resources
  drawable/
  mipmap/
  • Bitmap files (png, jpg, gif, …)
  • XML’s drawables
  layout/ XML’s voor layouts
  menu/ XML’s voor menu’s (option menu, context menu, …)
  raw/ Binaire bestanden (video, geluid, …)
  values/
  XML’s voor vertalingen
  XML’s voor afmetingen
  XML’s voor …

  View Slide

 45. Resources Gebruiken
  @
  /
  R.
  type
  .
  naam
  XML Java / Kotlin

  View Slide

 46. • XML
  • @string/welcome_message
  • @drawable/app_icon
  • @dimen/title_padding
  • Java / Kotlin
  • R.string.welcome_message
  • R.drawable.app_icon
  • R.dimen.title_padding
  Resources Gebruiken Voorbeelden

  View Slide

 47. • Density Independent Pixels
  • Oplossing voor vele verschillende schermen
  • 1 dp kan meer pixels bevaden
  • Text gebruikt sp - user instelbaar
  Wat is dip of dp?
  mdpi xhdpi xxxhdpi

  View Slide

 48. • Hoe wordt de app gebuild
  • SDK Versie
  • Signing
  • Welke dependencies
  • Wat moet er gebuild worden
  • Produc5e, staging, …
  • Voor wie is de build
  • Minimum / Target SDK
  Gradle

  View Slide

 49. Kotlin

  View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. Kotlin is Null safe!

  View Slide

 59. Hands On

  View Slide

 60. Na development

  View Slide

 61. • Tes5ng
  • Fabric Beta
  • Google Play Alpha / Beta
  • Produc5e Release
  • Developer account nodig $25
  • Opvolging
  • Google Developer Console
  • Fabric Crashly5cs
  Na development

  View Slide

 62. Populaire libraries

  View Slide

 63. Butterknife

  View Slide

 64. Picasso / Glide

  View Slide

 65. Dagger 2

  View Slide

 66. Retrofit

  View Slide

 67. • DBFlow
  • ORMLite
  • GreenDao
  • SugarORM
  • Realm
  • …
  Database

  View Slide

 68. Tips

  View Slide

 69. • Trage app is reden tot uninstall
  • 100 - 200ms voelt traag aan
  • Android helpt je
  • NetworkOnMainThreadExcep5on
  • ANR dialoog
  Hou apps snel

  View Slide

 70. • Alle database interac5es duren “lang”
  • Alle netwerk interac5es duren “lang”
  • Mobiel toestel heep een lage bandwidth met een hoge
  latency
  • → gebruik services, AsyncTask, threads, …
  Hou apps snel

  View Slide

 71. Native VS Hybrid
  +
  of

  View Slide

 72. • Meer van systeem vragen? Sneller na5ve.
  • Simpel vuilniskalender? → Eerder hybrid?
  • VR game? → Eerder na5ve?
  • Welke kennis heb je al?
  • Welk budget heb je?
  Native VS Hybrid

  View Slide

 73. Stage

  View Slide

 74. • Verwach5ng kennis
  • Kennis basis componenten + views + “listeners”
  • Weten om te gaan met gradle + dependencies
  • API requests kunnen maken (Retrofit?)
  • Goede kennis van Java of Kotlin
  • Pluspunten:
  • Weten wat MVVM is en het kunnen toepassen
  Stage

  View Slide

 75. Questions?

  View Slide

 76. Siebe Sysmans
  ANDROID CONSULTANT
  [email protected]
  Contact Details
  AppFoundry
  KONTICH - HASSELT - MERELBEKE
  www.appfoundry.be
  +32 (0)3 871 99 66
  [email protected]

  View Slide