Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android Introduction 3.0 by Siebe

Android Introduction 3.0 by Siebe

An introduction to Android by Siebe Sysmans.

AppFoundry

March 01, 2019
Tweet

More Decks by AppFoundry

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Siebe Sysmans
  ANDROID CONSULTANT
  [email protected]
  Android Introductie

  View full-size slide

 2. Merelbeke
  Kon5ch
  Hasselt

  View full-size slide

 3. • 1/10 bij AppFoundry
  • Stagebegeleiding
  • Juniors begeleiden
  • Host talks
  • Jobbeurzen
  • …

  View full-size slide

 4. • 6,4 miljoen ac5eve accounts
  • 45 000 Android / dag
  • 70 000 iOS / dag
  • > 50% revenue op mobile

  View full-size slide

 5. • Scrum
  • Elke dag 11:45 → Standup
  • Waar is iedereen mee bezig
  • Is iemand geblokkeerd
  • Kan iemand ergens helpen
  • Veel mensen remote
  • Retro om de 3 weken
  • Geleid door scrum master

  View full-size slide

 6. Android Studio

  View full-size slide

 7. Android Emulator

  View full-size slide

 8. Postman / Paw

  View full-size slide

 9. Git / Sourcetree

  View full-size slide

 10. Confluence / Jira

  View full-size slide

 11. Build Server / Fabric Beta

  View full-size slide

 12. Slack / Discord

  View full-size slide


 13. 2003 → Android Inc
  • Focus was camera

  2005 → Google
  • Onderhouden door OHA
  • Open standaard voor mobile
  • T-Mobile, eBay, Google, NVIDIA, …
  • Open Source
  Wat is Android?

  View full-size slide

 14. Brede Adoptie

  View full-size slide

 15. Brede Adoptie

  View full-size slide

 16. Brede Adoptie

  View full-size slide

 17. Brede Adoptie

  View full-size slide

 18. Brede Adoptie

  View full-size slide

 19. Brede Adoptie

  View full-size slide

 20. Vele versies in omloop

  View full-size slide

 21. • Android Apps draaien op DVM
  • Na5ve geprogrammeerd in
  • Java
  • Java 6 met kleine compa5biliteit van 7 en 8
  • Kotlin
  • Moderne taal door Jetbrains in 2011
  • Officieel ondersteund door Google sinds 2017
  Android Technologie

  View full-size slide

 22. • Vroeger Eclipse + plugin
  • Nu voornamelijk Android Studio
  • Gebaseerd op IntelliJ IDEA
  • Gra5s
  Android Studio

  View full-size slide

 23. • Android Virtual Device
  • Gebundeld bij Android Studio
  • Vroeger héél traag, snel sinds Android Studio 2
  • Alterna5even
  • Genymo5on
  • Echt device
  • Voordeel: sneller, werkelijkheid
  • Nadeel: verbonden, nadelig voor baderij
  Android Emulator

  View full-size slide

 24. APK architectuur
  Framework
  Componenten
  Android
  Manifest
  Resources
  Android Package
  Gradle
  Build

  View full-size slide

 25. • Ac@vity - toont views op het scherm
  • Service - beheert langdurige achtergrondtaken
  • Content Provider - delen verzameling data
  • Broadcast Receiver - ontvangen (systeem)meldingen
  Framework Componenten

  View full-size slide

 26. • Componenten - lijst alle framework componenten
  • Permissions - internet, camera, contacten, …
  • Hardware - bluetooth, camera, …
  • Metadata - data voor libraries of eigen gebruik
  Android Manifest

  View full-size slide

 27. • Gescheiden van code
  • Verschillende resources voor verschillende configura5es
  Resources
  drawable/
  mipmap/
  • Bitmap files (png, jpg, gif, …)
  • XML’s drawables
  layout/ XML’s voor layouts
  menu/ XML’s voor menu’s (option menu, context menu, …)
  raw/ Binaire bestanden (video, geluid, …)
  values/
  XML’s voor vertalingen
  XML’s voor afmetingen
  XML’s voor …

  View full-size slide

 28. Resources Gebruiken
  @
  /
  R.
  type
  .
  naam
  XML Java / Kotlin

  View full-size slide

 29. • XML
  • @string/welcome_message
  • @drawable/app_icon
  • @dimen/title_padding
  • Java / Kotlin
  • R.string.welcome_message
  • R.drawable.app_icon
  • R.dimen.title_padding
  Resources Gebruiken Voorbeelden

  View full-size slide

 30. • Density Independent Pixels
  • Oplossing voor vele verschillende schermen
  • 1 dp kan meer pixels bevaden
  • Text gebruikt sp - user instelbaar
  Wat is dip of dp?
  mdpi xhdpi xxxhdpi

  View full-size slide

 31. • Hoe wordt de app gebuild
  • SDK Versie
  • Signing
  • Welke dependencies
  • Wat moet er gebuild worden
  • Produc5e, staging, …
  • Voor wie is de build
  • Minimum / Target SDK
  Gradle

  View full-size slide

 32. Kotlin is Null safe!

  View full-size slide

 33. Na development

  View full-size slide

 34. • Tes5ng
  • Fabric Beta
  • Google Play Alpha / Beta
  • Produc5e Release
  • Developer account nodig $25
  • Opvolging
  • Google Developer Console
  • Fabric Crashly5cs
  Na development

  View full-size slide

 35. Populaire libraries

  View full-size slide

 36. Picasso / Glide

  View full-size slide

 37. • DBFlow
  • ORMLite
  • GreenDao
  • SugarORM
  • Realm
  • …
  Database

  View full-size slide

 38. • Trage app is reden tot uninstall
  • 100 - 200ms voelt traag aan
  • Android helpt je
  • NetworkOnMainThreadExcep5on
  • ANR dialoog
  Hou apps snel

  View full-size slide

 39. • Alle database interac5es duren “lang”
  • Alle netwerk interac5es duren “lang”
  • Mobiel toestel heep een lage bandwidth met een hoge
  latency
  • → gebruik services, AsyncTask, threads, …
  Hou apps snel

  View full-size slide

 40. Native VS Hybrid
  +
  of

  View full-size slide

 41. • Meer van systeem vragen? Sneller na5ve.
  • Simpel vuilniskalender? → Eerder hybrid?
  • VR game? → Eerder na5ve?
  • Welke kennis heb je al?
  • Welk budget heb je?
  Native VS Hybrid

  View full-size slide

 42. • Verwach5ng kennis
  • Kennis basis componenten + views + “listeners”
  • Weten om te gaan met gradle + dependencies
  • API requests kunnen maken (Retrofit?)
  • Goede kennis van Java of Kotlin
  • Pluspunten:
  • Weten wat MVVM is en het kunnen toepassen
  Stage

  View full-size slide

 43. Siebe Sysmans
  ANDROID CONSULTANT
  [email protected]
  Contact Details
  AppFoundry
  KONTICH - HASSELT - MERELBEKE
  www.appfoundry.be
  +32 (0)3 871 99 66
  [email protected]

  View full-size slide