Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Workshop astronomische data - exoplaneten

Bart Buelens
October 04, 2015

Workshop astronomische data - exoplaneten

Workshop bij het VVS Weekend 2015, 3-4 oktober, Blankenberge. Workshop website: https://github.com/bbuelens/wad2015

Bart Buelens

October 04, 2015
Tweet

More Decks by Bart Buelens

Other Decks in Science

Transcript

 1. Astrostatistiek • Veel waarnemingen of metingen analyseren • Trends –

  Technologie: digitaal, internet – Beleid: open data, open access, open source • Professionelen: ISI-IAA, IAU-CAA • Cosmostatistics Initiative, COIN • www.astrostatistics.org
 2. De catalogus als bestand • Voorbereid voor vandaag (versie 26-9-2015)

  • Alle (exo)planeten met een selectie van eigenschappen • Zelf ervaren wat we ermee kunnen aan de hand van opdrachten
 3. Software • Software pakketten / talen voor data analyse: –

  R, python, matlab, … • Software waarmee het ook kan – MS Excel, OpenOffice Calc, … • Online tools – Excel live, http://office.live.com/start/Excel.aspx – Plotly, https://plot.ly/
 4. Workshop website https://github.com/bbuelens/wad2015 • Bestanden als tekst of voor excel

  • Info over de bestanden • Opdrachten • Oplossingen (komen later)