Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

wakamoonog meeting 9 クラウドとオンプレとその中間について

chibiegg
March 18, 2016

wakamoonog meeting 9 クラウドとオンプレとその中間について

「コンテンツプロバイダが語るクラウドとオンプレの話」 内

chibiegg

March 18, 2016
Tweet

More Decks by chibiegg

Other Decks in Technology

Transcript

 1. クラウドとオンプレとその中間について
  (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  2016/03/18  @wakamonog  meeting  9  
  プラットフォーム事業部  サービス開発チーム  
  江草  陽太

  View full-size slide

 2. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  2
  ॴଐ౳

  ɾϓϥοτϑΥʔϜࣄۀ෦αʔϏε։ൃ ೥໨

  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

  ɹ "1*c%#cαʔόͷ੍ޚγεςϜ
  ୲౰

  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ։ൃ੹೚ऀʁ

  ɹιϑτ΢ΤΞΠϯϑϥ૊ΈࠐΈΤϯδχΞ

  ɹ࠾༻౳

  ɾݸਓࣄۀओ ೥໨

  ͦͷଞ

  ɾ*$5τϥϒϧγϡʔςΟϯάίϯςετ࣮ߦҕһ

  ɾ)PNF/0$0QFSBUPST`(SPVQ *41

  ͨ͜·͝

  @DIJCJFHH
  ⾃自⼰己紹介

  View full-size slide

 3. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  ܦྺ

  ɾϩϘΧοϓδϡχΞ தֶɾߴߍ

  ɾେࡕେֶ޻ֶ෦ిࢠ৘ใ޻ֶՊ৘ใ௨৴޻ֶઐ߈

  ɾݸਓࣄۀओ

  ɾ/),େֶϩϘίϯ

  ɾେࡕେֶେֶӃ޻ֶݚڀՊதୀ
  ઐ໳

  ɾγεςϜઃܭίʔσΟϯά

  ɾ8FCΞϓϦέʔγϣϯ

  ɾ/84$%#εϖγϟϦετ

  ɾ4&$$0/$5'ࠃ಺Ґ ૯߹Ґ

  3
  ⾃自⼰己紹介

  View full-size slide

 4. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  4
  おおまかな選択肢
  • PaaSܕΫϥ΢υ
  • AWSɺHeroku
  • IaaSܕΫϥ΢υ
  • ͘͞ΒͷΫϥ΢υɺχϑςΟΫϥ΢υɺSoftLayer
  • ઎༗ܕϗεςΟϯά
  • ͘͞Βͷઐ༻αʔόɺSoftLayer
  • ϋ΢δϯά
  • ϋ΢δϯάɺϦϞʔτϋ΢δϯά
  • ΦϯϓϨϛε

  View full-size slide

 5. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  5
  得意・不不得意
  1BB4 *BB4ϗεςΟϯά ΦϯϓϨϛε
  ॳظඅ༻ ௿͍ ߴ͍
  εέʔϧϝϦοτ ௿͍ ߴ͍
  ։ൃɾ؅ཧίετ ௿͍ ߴ͍
  ࣗ༝౓ ௿͍ ߴ͍

  View full-size slide

 6. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  6
  PaaS型  (例例:Amazon  Web  Service)
  • ։ൃ͕ͱʹ͔͘࠷খݶͰૣ͍
  • ͍ͭͰ΋͙͢ʹεέʔϧͰ͖Δ
  • ίετ͕ઢܗʹ૿Ճ͢Δ
  • ϕϯμʔϩοΫΠϯͷՄೳੑ
  ελʔτΞοϓ

  ؅ཧʹ͔͚ΔϦιʔε࡟ݮ

  View full-size slide

 7. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  7
  PaaS型  (例例:Amazon  Web  Service)
  3%4 "1*(BUFXBZ
  $PHOJUP 4
  αʔόͷ؅ཧෆཁɾෛՙ΋ҙࣝ͠ͳ͍
  ྫ͑͹ʜ

  View full-size slide

 8. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  8
  IaaS型  (例例:さくらのクラウド)
  • Πϯϑϥͷ஌͕ࣝগ͠ඞཁ
  • ΦϯϓϨͷΑ͏ͳࣗ༝౓
  • ໌ྎձܭ
  ࠓͰ͸ͳ͍͚ͲɺࠓޙεέʔϧΞοϓΛҙࣝ͢Δ

  View full-size slide

 9. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  9
  IaaS型  (例例:さくらのクラウド)
  • αʔό
  • εΠον
  • ϧʔλʔ
  • ϩʔυόϥϯα
  কདྷతʹΦϯϓϨϛεͰ࠶ݱՄೳ

  Ͱ΋ࠓ͙͢ཉ͍͠

  View full-size slide

 10. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  10
  占有型ホスティング  (例例:さくらの専⽤用サーバ)
  • Πϯϑϥͷ஌͕ࣝඞཁ
  • ύϑΥʔϚϯε͕೺ѲͰ͖Δ
  • εέʔϧϝϦοτ͕ߴ͍
  ৗʹҰఆͷϢʔβʔ͕ଘࡏ

  View full-size slide

 11. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  11
  ハウジング・オンプレミス
  • ࣗ༝౓ͷߴ͍ઃܭ
  • ߴ౓ͳεέʔϧϝϦοτ
  • ߏ੒΍ϦεΫΛ೺ѲͰ͖Δ
  ലେͳϢʔβʔͱτϥϑΟοΫΛ๊͑Δ

  ؅ཧίετΛ௒͑ΔεέʔϧϝϦοτ͕͋Δ

  View full-size slide

 12. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  12
  ハウジング・オンプレミス
  • ճઢͷҰׅߪೖ
  • ػࡐͷϘϦϡʔϜσΟεΧ΢ϯτ
  • ಛघͳػࡐͷઃஔ
  • ׬શʹࣗ༝ͳߏ੒

  View full-size slide

 13. (C)  Copyright  1996-‐‑‒2016  SAKURA  Internet  Inc.
  13
  個⼈人的おすすめ
  1. PaaSͰ࢝ΊΔ
  • ϕϯμʔϩοΫΠϯ͠ͳ͍Α͏ͳઃܭ
  2. IaaSܕΫϥ΢υ
  • ࠓޙ઎༗ܕɾΦϯϓϨʹҠߦՄೳ
  3. ઎༗ܕ/ΦϯϓϨΛซ༻
  • ܧଓతʹඞཁͳϦιʔεͱҰ࣌Ϧιʔε
  Λ͏·͘࢖͍෼͚Δ
  ϕϯμϩοΫΠϯ͢Δ৔߹ʹ͸౰ॳΑΓརӹΛग़͢
  ྫ͑͹ɺϑϩϯτ͸*BB4ɺ%#͸઎༗ܕ

  View full-size slide