$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

check-mk

 check-mk

Bernat @bercab fent una presentació del check-mk

creantbits

July 26, 2013
Tweet

More Decks by creantbits

Other Decks in Programming

Transcript

 1. www.apsl.net
  Check_MK
  Monitorització de sistemes
  amb Check_MK
  Creantbits - 26 de juliol de 2013
  [email protected]

  View Slide

 2. www.apsl.net
  Introducció

  Sistemes de monitorització

  Nagios

  Check_MK

  Instalació OMD

  Configuracions

  View Slide

 3. www.apsl.net
  Soluciones Monitorización

  OpenNMS

  Zabbix

  Zenoss

  Nagios

  Externas: Pingdom, Datadog...

  View Slide

 4. www.apsl.net
  Sistemes de monitorització

  Funcions sistema de monitotització

  Monitorització (observació)

  Filtres

  Alertes

  Informes

  Gràfiques

  Objectius

  Tranquilitat. Serem informats de qualsevol problema al
  nostre sistema de IT.

  Anticipació a problemes.

  Estalvi de temps

  View Slide

 5. www.apsl.net
  Nagios

  Solució completa de monitorització

  El nucli planifica plugins i filtra resultats

  Plugins per observar

  Informes vía web i plugins de alarma

  Ventatjes

  Solució madura i provada

  Comunitat. Qui usa Nagios? Tothom :)

  Configuració texte

  Inconvenients

  Configuració texte

  Monolític

  El frontend!

  View Slide

 6. www.apsl.net
  Nagios

  Solució completa de monitorització

  El nucli planifica plugins i filtra resultats

  Plugins per observar

  Informes vía web i plugins de alarma

  Ventatjes

  Solució madura i provada

  Comunitat. Qui usa Nagios? Tothom :)

  Configuració texte

  Inconvenients

  Configuració texte

  Monolític

  El frontend!

  View Slide

 7. www.apsl.net
  Plugins Nagios - NRPE

  NRPE (Nagios Remote plugin Executor)
  ● Usat a altres sistemes de monitorització

  Molts plugins

  Doble administració

  View Slide

 8. www.apsl.net
  Ecosistema Nagios

  Config

  Nagios CCM, NagiosQL, LConf, NConf, Centreon

  Components

  NagVis, pnp4nagios, Nagios BPI

  Frontends

  Cgi: V-Shell, Jnag(cgi), Anag(cgi),

  Livestatus: Thruk, Multisite
  Nous nagios cores: Icinga, Shrinken (python)

  View Slide

 9. www.apsl.net
  Check_MK / OMD

  Claus

  Mathias kettner

  Python.

  Arquitectura components.
  • Livestatus
  • Arquitectura plugins
  • Documentació

  Programació UNIX

  Va començar com a un simple plugin per
  Nagios, i s'ha convertit en un conjunt de
  components on nagios és només un nucli.

  Check_MK Monitoring System != Check_MK

  View Slide

 10. www.apsl.net
  Check_MK

  Detecció automàtica de serveis

  Configuració basada en regles i tags

  Alt rendiment amb controls passius

  +300 checks inclosos

  Livestatus. Monitorització distribuida

  Gestió de instàncies amb OMD

  Configuració per operadors: WATO

  View Slide

 11. www.apsl.net
  El inici de Check_MK

  Afegitons per Nagios

  Livestatus

  Nou agent i plugins per monitorització (observació)

  Nou llenguatge de configuració per nagios, en fitxers
  de texte: python.

  La configuració de Nagios la genera Check_MK

  Nou frontend web: Multisite.

  Inclou eines de configuració (WATO), per operadors.

  View Slide

 12. www.apsl.net
  Arquitectura Check_MK I

  El agent extrau dades del client

  check_mk crea filtres bassats en la
  configuració

  check_mk envia alarmes a nagios (pasives)

  Dades de rendiment enviades a rrd

  View Slide

 13. www.apsl.net
  Check_MK amb OMD
  Open Monitoring Distribution

  View Slide

 14. www.apsl.net
  Components OMD

  View Slide

 15. www.apsl.net
  El nucli (core)

  Les funcions del nucli son:

  Planificació i activació de checks actius

  Recollir i fer accessibles els resultats de la
  situació actual de nodes i serveis

  Activació d'alarmes

  Provar disponibilitat de nodes

  View Slide

 16. www.apsl.net
  check_mk_agent

  Shell script

  Integrat a xinetd

  Envia informació del node:

  Sortida de ps

  Sortida de df

  Sortida de netstat

  ...

  Només envia dades sence processar

  Extensible

  View Slide

 17. www.apsl.net
  Instal·lació Check_MK amb OMD

  Instal·lació OMD

  Creació grups contactes i contactes

  Afegir nodes i serveis

  Tags

  Rules

  Active checks

  mrpe_checks

  View Slide

 18. www.apsl.net
  Instal·lació

  View Slide

 19. www.apsl.net
  Instalació

  Instal·lació

  http://omdistro.org/doc

  dpkg -i <.deb>; aptitude install omd

  omd create creantbits

  omd start

  Configuració

  sudo su – creantbits

  omd config

  check_mk --help

  check_mk -O

  check_mk -L

  View Slide

 20. www.apsl.net
  Instal.lació - Livestatus

  Provar que s'ha creat el fitxer de socket

  Observar la càrrega del módul al log de nagios
  broker_module=/usr/local/lib/mk-livestatus/livestatus.o /var/lib/nagios/rw/live
  event_broker_options=-1
  nagios.cfg
  echo "GET status" | unixcat tmp/run/live

  View Slide

 21. www.apsl.net
  Resultats del exemple

  ~ 40 Checks

  Memòria, Cpu, ntp..

  RAID

  Discs, sistemes de fitxers

  Processos

  Serveis de xarxa (HTTP, SMTP)

  Gràfiques estadístiques creades

  View Slide

 22. www.apsl.net
  Tipus de checks

  Plugin checks

  Inventari (automàtics)

  Manuals

  Actius (Http, tcp..)

  Local checks

  Scripts instal·lats al agent

  Mrpe checks

  NRPE executat per el agent

  Legacy checks

  Checks actius nagios

  View Slide

 23. www.apsl.net
  Configuració de Check_MK

  Fitxers

  /etc/check_mk/main.mk

  La documentació de la web es refereix a fitxers.

  llistes, tuples i diccionaris python.

  Configuració per rules i tags.

  WATO

  Genera fitxers a un altre directori

  Els fitxers manual tenen preferencia

  View Slide

 24. www.apsl.net
  Tags

  TAG

  smtp

  web

  PS check:
  ● ( ["web"], ALL_HOSTS, "ps.perf", "Apache", ( "/usr/sbin/apache2", None,
  2, 8, 40, 100 ) )

  Host

  creantbits|web

  View Slide

 25. www.apsl.net
  Referències

  Documentació e imatges:
  • http://mathias-kettner.de/check_mk.html

  Basat en la presentació d'en Marcel Nijenhof:
  • http://pion.xs4all.nl/lezingen/CheckMK.odp
  Gràcies

  View Slide