Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

check-mk

 check-mk

Bernat @bercab fent una presentació del check-mk

creantbits

July 26, 2013
Tweet

More Decks by creantbits

Other Decks in Programming

Transcript

 1. www.apsl.net Check_MK Monitorització de sistemes amb Check_MK Creantbits - 26

  de juliol de 2013 bcabezas@apsl.net
 2. www.apsl.net Introducció • Sistemes de monitorització • Nagios • Check_MK

  • Instalació OMD • Configuracions
 3. www.apsl.net Soluciones Monitorización • OpenNMS • Zabbix • Zenoss •

  Nagios • Externas: Pingdom, Datadog...
 4. www.apsl.net Sistemes de monitorització • Funcions sistema de monitotització •

  Monitorització (observació) • Filtres • Alertes • Informes • Gràfiques • Objectius • Tranquilitat. Serem informats de qualsevol problema al nostre sistema de IT. • Anticipació a problemes. • Estalvi de temps
 5. www.apsl.net Nagios • Solució completa de monitorització • El nucli

  planifica plugins i filtra resultats • Plugins per observar • Informes vía web i plugins de alarma • Ventatjes • Solució madura i provada • Comunitat. Qui usa Nagios? Tothom :) • Configuració texte • Inconvenients • Configuració texte • Monolític • El frontend!
 6. www.apsl.net Nagios • Solució completa de monitorització • El nucli

  planifica plugins i filtra resultats • Plugins per observar • Informes vía web i plugins de alarma • Ventatjes • Solució madura i provada • Comunitat. Qui usa Nagios? Tothom :) • Configuració texte • Inconvenients • Configuració texte • Monolític • El frontend!
 7. www.apsl.net Plugins Nagios - NRPE • NRPE (Nagios Remote plugin

  Executor) • Usat a altres sistemes de monitorització • Molts plugins • Doble administració
 8. www.apsl.net Ecosistema Nagios • Config • Nagios CCM, NagiosQL, LConf,

  NConf, Centreon • Components • NagVis, pnp4nagios, Nagios BPI • Frontends • Cgi: V-Shell, Jnag(cgi), Anag(cgi), • Livestatus: Thruk, Multisite Nous nagios cores: Icinga, Shrinken (python)
 9. www.apsl.net Check_MK / OMD • Claus • Mathias kettner •

  Python. • Arquitectura components. • Livestatus • Arquitectura plugins • Documentació • Programació UNIX • Va començar com a un simple plugin per Nagios, i s'ha convertit en un conjunt de components on nagios és només un nucli. • Check_MK Monitoring System != Check_MK
 10. www.apsl.net Check_MK • Detecció automàtica de serveis • Configuració basada

  en regles i tags • Alt rendiment amb controls passius • +300 checks inclosos • Livestatus. Monitorització distribuida • Gestió de instàncies amb OMD • Configuració per operadors: WATO
 11. www.apsl.net El inici de Check_MK • Afegitons per Nagios •

  Livestatus • Nou agent i plugins per monitorització (observació) • Nou llenguatge de configuració per nagios, en fitxers de texte: python. • La configuració de Nagios la genera Check_MK • Nou frontend web: Multisite. • Inclou eines de configuració (WATO), per operadors.
 12. www.apsl.net Arquitectura Check_MK I • El agent extrau dades del

  client • check_mk crea filtres bassats en la configuració • check_mk envia alarmes a nagios (pasives) • Dades de rendiment enviades a rrd
 13. www.apsl.net Check_MK amb OMD Open Monitoring Distribution

 14. www.apsl.net Components OMD

 15. www.apsl.net El nucli (core) • Les funcions del nucli son:

  • Planificació i activació de checks actius • Recollir i fer accessibles els resultats de la situació actual de nodes i serveis • Activació d'alarmes • Provar disponibilitat de nodes
 16. www.apsl.net check_mk_agent • Shell script • Integrat a xinetd •

  Envia informació del node: • Sortida de ps • Sortida de df • Sortida de netstat • ... • Només envia dades sence processar • Extensible
 17. www.apsl.net Instal·lació Check_MK amb OMD • Instal·lació OMD • Creació

  grups contactes i contactes • Afegir nodes i serveis • Tags • Rules • Active checks • mrpe_checks
 18. www.apsl.net Instal·lació

 19. www.apsl.net Instalació • Instal·lació • http://omdistro.org/doc • dpkg -i <.deb>;

  aptitude install omd • omd create creantbits • omd start • Configuració • sudo su – creantbits • omd config • check_mk --help • check_mk -O • check_mk -L
 20. www.apsl.net Instal.lació - Livestatus • Provar que s'ha creat el

  fitxer de socket • Observar la càrrega del módul al log de nagios broker_module=/usr/local/lib/mk-livestatus/livestatus.o /var/lib/nagios/rw/live event_broker_options=-1 nagios.cfg echo "GET status" | unixcat tmp/run/live
 21. www.apsl.net Resultats del exemple • ~ 40 Checks • Memòria,

  Cpu, ntp.. • RAID • Discs, sistemes de fitxers • Processos • Serveis de xarxa (HTTP, SMTP) • Gràfiques estadístiques creades
 22. www.apsl.net Tipus de checks • Plugin checks • Inventari (automàtics)

  • Manuals • Actius (Http, tcp..) • Local checks • Scripts instal·lats al agent • Mrpe checks • NRPE executat per el agent • Legacy checks • Checks actius nagios
 23. www.apsl.net Configuració de Check_MK • Fitxers • /etc/check_mk/main.mk • La

  documentació de la web es refereix a fitxers. • llistes, tuples i diccionaris python. • Configuració per rules i tags. • WATO • Genera fitxers a un altre directori • Els fitxers manual tenen preferencia
 24. www.apsl.net Tags • TAG • smtp • web • PS

  check: • ( ["web"], ALL_HOSTS, "ps.perf", "Apache", ( "/usr/sbin/apache2", None, 2, 8, 40, 100 ) ) • Host • creantbits|web
 25. www.apsl.net Referències • Documentació e imatges: • http://mathias-kettner.de/check_mk.html • Basat

  en la presentació d'en Marcel Nijenhof: • http://pion.xs4all.nl/lezingen/CheckMK.odp Gràcies