Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

com integrar hàbits saludables de comunicació digital

Manel
February 03, 2024

com integrar hàbits saludables de comunicació digital

Manel

February 03, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. MECANISMES PER INTEGRAR EN L’EQUIP HÀBITS QUE FACILITIN LA DESCONNEXIÓ

    I EVITIN LA SATURACIÓ DIGITAL. [Aportacions dels grups] Per integrar a l'organització mecanismes que afavoreixin la desconnexió i previnguin la saturació digital, podem organitzar les accions en diverses categories: 1. Consciència i cultura organitzativa 1.1. Diferenciació entre vida personal i professional: 1.1.1. Clarificar l'ús dels canals de comunicació. 1.1.2. Promoure l'ús de l'intranet per a temes laborals. 1.1.3. Exemplificar la importància de la desconnexió [ser model] des de les posicions directives. 1.2. Promoció del descans: 1.2.1. Insistir a l'equip sobre la importància de respectar el temps no laboral. 1.2.2. Marcar pauta a l'organització sent exemple de com comunicar. 2. Gestió dels mitjans de comunicació 2.1. Desvinculació i desactivació: 2.1.1. Desvincular mòbils personals de missatges laborals fora d'hora. 2.1.2. Desactivar notificacions en certs horaris. 2.1.3. Fomentar l'ús del WhatsApp només per temes laborals i en horari laboral. 2.2. Organització de la comunicació digital: 2.2.1. Programar correus i l'ús de Teams. 2.2.2. Crear jerarquia/priorització dels correus. 2.2.3. Recomanar deshabilitar notificacions d'Outlook als telèfons personals. 2.2.4. Establir canals fixes i acords d'ús juntament amb l'equip. 3. Autoregulació i disciplina personal 3.1. Establiment de límits i horaris: 3.1.1. Establir horaris per a correus electrònics. 3.1.2. Limitar l'accessibilitat del despatx. 3.1.3. Treballar sense agafar trucades, utilitzant avisos tecnològics. 3.2. Reeducació en comunicació digital: 3.2.1. Compartir la Guia sobre treball híbrid amb l'equip. 3.2.2. Educar amb empatia comunicativa i establir pràctiques saludables.
  2. 3.2.3. Donar opcions alternatives a males pràctiques actuals i fomentar

    l'assertivitat per utilitzar-les. 4. Planificació i Priorització 4.1. Planificació del temps de resposta: 4.1.1. Decidir amb l'equip els temps de resposta als diferents missatges. 4.1.2. Establir un sistema per prioritzar les tasques i clarificar la importància dels assumptes. 4.2. Gestió de la immediatesa: 4.2.1. Reservar temps per imprevistos, prioritzant tasques. 4.2.2. Gestionar la immediatesa amb una llista única i temps discrecional. 5. Reflexió i millora continua 5.1. Reunions de reflexió i comunicació: 5.1.1. Fer reunions per avaluar l'eficàcia de les pràctiques i ajustar-les segons les necessitats.