Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FACTORS D'ADHERÈNCIA A L'EQUIP

Manel
February 09, 2024

FACTORS D'ADHERÈNCIA A L'EQUIP

Manel

February 09, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. QUÈ ENS FA SENTIR FORMAR PART D’UN EQUIP • Confiança:

    Sentir que confien en mi és fonamental per a la meva implicació i motivació. • Valoració de la teva opinió: Quan la meva opinió és tinguda en compte, sento que soc part d'un equip i que la meva perspectiva importa. • Comunicació formal i informal: És important estar informat de manera clara sobre el que succeeix, tant en les comunicacions formals com en les informals. • Reconeixement del treball: Sentir que la meva feina és reconeguda és crucial per a sentir-me valorat i part de l'equip. • Escolta activa: Quan els membres de l'equip s’escolten mútuament, es fomenta la confiança i la col·laboració. • Participació en la presa de decisions: Quan se m'implica en la presa de decisions, em sento part del procés i més compromès amb els resultats. • Compartir èxits i fracassos: És important celebrar els èxits junts i aprendre dels fracassos com a equip. • Responsabilitat col·lectiva: Saber que els resultats es deuen al treball de tot l'equip ajuda a crear un sentiment de pertinença. • Suport i ajuda mútua: Comptar amb el suport i la col·laboració dels meus companys en moments difícils és essencial per a sentir-me part de l'equip. • Objectiu comú i alineació: Tenir clar l'objectiu comú i sentir que tots estem alineats cap a aquest objectiu reforça el sentiment de sentir-nos equip. • Compartir valors i missió: Quan els membres de l'equip comparteixen valors i una missió comuna, es crea un vincle més fort i una sensació de pertinença. • Involucració en projectes: Sentir-me involucrat en els projectes des del principi fins al final em fa sentir part de l'equip i dels resultats. • Reconeixement de les aportacions: Sentir-me reconegut pel que aporto a l'equip és fonamental per a la meva motivació i satisfacció laboral. • Empatia i complementarietat: Valorar l'empatia i la diversitat de talents dins de l'equip reforça el sentiment de col·laboració i pertinença. QUÈ ENS FA VOLER FORMAR PART D’UN EQUIP • Bon ambient de treball: Un ambient agradable i positiu fa que ens sentim còmodes i motivats a formar part de l'equip. • Sentir que podem fer la feina millor i més a gust: Quan ens permeten desenvolupar les nostres habilitats i talents de manera satisfactòria, ens sentim més compromesos amb l'equip. • Interès pel projecte: Quan estem interessats en el projecte en què estem treballant, ens motiva a implicar-nos i contribuir-hi. • Alineació dels objectius amb els propis: És important que els objectius de l'equip estiguin alineats amb els nostres propis objectius i valors per a voler formar part d'aquest.
  2. • Acceptació del model de gestió: Quan estem d'acord amb

    el model de gestió de l'equip, ens sentim més còmodes i confiats. • Suport: Rebre suport de l'equip ens fa sentir recolzats i integrats, i ens anima a treballar col·lectivament per aconseguir els objectius. • Unir esforços per a un objectiu comú: Treballar junts cap a un objectiu compartit ens fa sentir part d'una comunitat compromesa i cohesionada. • Confiança: La confiança mútua dins de l'equip crea un ambient de col·laboració i seguretat. • Resolució de problemes en equip: Tenir la capacitat de resoldre problemes junts ens motiva a formar part d’un equip. • Diversitat de punts de vista i aproximacions: La diversitat d'idees i perspectives ens enriqueix i ens ajuda a créixer com a equip. • No sentir-se sol: Sentir-nos part d'un equip ens proporciona suport emocional i ens fa sentir connectats i integrats. • Aprendre i aportar coneixement: Tant rebre com compartir coneixement ens fa créixer i ens motiva a participar activament en l'equip. • Il·lusió: Sentir-nos il·lusionats amb el projecte ens impulsa a treballar amb entusiasme i dedicació. • Seguretat: Sentir-nos segurs dins de l'equip ens permet expressar-nos lliurement i aportar el nostre millor. • Sentit de pertinença: Sentir que formem part d'un projecte significatiu ens dóna un propòsit, una intenció. • Creixement personal: Treballar en un equip ens ofereix l'oportunitat de créixer i millorar com a professionals i com a persones. • Coordinació i eficiència: Una bona coordinació i eficiència dins de l'equip és atractiu de cara a voler formar-ne part. • Valoració: Sentir-nos valorats i respectats pels nostres companys ens fa sentir reconeguts i apreciats.