Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IMPLANTACIÓ

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
June 11, 2021

 IMPLANTACIÓ

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

June 11, 2021
Tweet

Transcript

 1. [cumClavis] PROPOSTA PER IMPULSAR ELS VALORS

 2. Els valors perillen de no traspassar l’espai del paper escrit

  si no es duen a terme accions concretes que els converteixin en orientacions reals que determinin, guiïn el comportament de les persones i caracteritzin la manera de fer de l’organització.
 3. ACCIONS PER ACTIVAR ELS VALORS

 4. VISIBILITZACIÓ • Fer visibles els valors en:  En espais

  de trànsit comuns [parets].  Web corporatiu  Cartes de servei  Solapes de manuals, catàlegs i guies.
 5. PÍNDOLES DE REFLEXIÓ/DEBAT • Estructura  Un input relacionat amb

  el valor [pot ser un aspecte d’aquest valor com ara “mirada de gènere”]  Debat al voltant del que s’ha dit  Conclusions d’aplicació al Centre Educatiu  Idea-> amb les conclusions es pot escriure un article de distribució interna. • Periodicitat: Bimensual • Durada: 90’  Important: A més continuïtat d’aquests actes, més important es considera, més habitual es fa i més penetra en la manera de percebre el món i, per tant, en la cultura corporativa.
 6. AVALUACIÓ ORGANITZATIVA • Com estem respecte aquests valors?  Traduir-los

  en 5 beneficis[concrets] que les persones haurien de percebre en l’organització  Crear un qüestionari d’aplicació anual  Aquests ítems també poden ser utilitzats en l’avaluació dels projectes interns  AMB ELS RESULTATS:  Comunicació  Debat amb conclusions per a la millora dels valors més baixos  Aquest debat pot ser directiu i/o amb equips de treballadores i treballadors
 7. AVALUACIÓ COMPETENCIAL • Com estem respecte aquests valors?  Traduir-los

  en 5 comportaments[evidenciables, clars, concrets] transversals que han de caracteritzar la manera de fer de les persones de l’organització  Crear un qüestionari d’aplicació anual  Desenvolupar un sistema d’entrevistes de creixement organitzatiu basades en els valors  Aquesta proposta és la mes complexa i comprometedora perquè es basa en avaluacions personals, però és la més rica i es pot treballar amb temps el seu disseny i integració a l’organització
 8. AVALUACIÓ DE PROJECTES • Com estem respecte aquests valors? 

  5 comportaments[evidenciables, clars, concrets] transversals que han de caracteritzar la manera de fer de les persones de l’organització  Crear un qüestionari d’aplicació anual  Desenvolupar un sistema d’entrevistes de creixement organitzatiu basades en els valors  Aquesta proposta és la mes complexa i comprometedora perquè es basa en avaluacions personals, però és la més rica i es pot treballar amb temps el seu disseny i integració a l’organització
 9. RECOMANACIONS DOCUMENTALS  Llibres/Articles externs relacionats amb els valors [relacionant

  la recomanació amb el valor]  Escrits interns/posts que desenvolupen un valor o un dels seus components.