Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MODEL TELETREBALL

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
December 19, 2021

MODEL TELETREBALL

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

December 19, 2021
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. MICROPROJECTE: TELETREBALL I GESTIÓ DE PERSONES Sebastià, Pepi, Pilar, Lluc,

  Joan, Joana, Jordi
 2. MICROPROJECTE TELETREBALL ANÀLISI DE L’IMPACTE DEL TELETREBALL EN DIFERENTS ASPECTES

  QUE AFECTEN L’EMPLEAT PÚBLIC DETECCIÓ DE PROS I CONTRES ESTABLIMENT DE PROPOSTES DE MILLORA OBJECTIUS 2
 3. MICROPROJECTE TELETREBALL  PROS  No haver-se de desplaçar al

  lloc de treball  Millora de la conciliació de la vida familiar o personal  És voluntari  CONTRES  Manca de desconnexió: treball fora d’hores / dies laborals  Inexistència de prevenció de riscos laborals en l’entorn de treball  MESURES A ADOPTAR  Establir una disciplina d’horaris i jornada laboral del propi empleat públic  Consensuar criteris amb l’equip de treball  Millorar l’entorn de treball (riscos laborals): equips informàtics, mobiliari, ergonomia BENESTAR DE LES PERSONES 3
 4. MICROPROJECTE TELETREBALL  PROS  S’eviten els “lladres del temps”

  del treball presencial  Els aplicatius electrònics permeten la comunicació directa, personal o en grup  CONTRES  Dificultat en trobar la disponibilitat de les persones  MESURES A ADOPTAR  Establir torns de permanència obligatòria en el treball presencial  Consensuar l'horari de disponibilitat i resposta en teletreball COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES 4
 5. MICROPROJECTE TELETREBALL  PROS  Increment del rendiment laboral en

  teletreball: major concentració, menys interrupcions  CONTRES  Interferències tecnològiques constants: correu electrònic, Teams, Circuit, mòbil  Excés de reunions: el teletreball facilita la programació de reunions o la seva immediatesa  MESURES A ADOPTAR  Prioritzar les tasques: per jerarquia, importància, temporalitat, urgència, ...  Establir criteris d’eficiència en la programació de reunions  Utilitzar eines electròniques de programació, seguiment i execució de tasques (Planner, altres) RENDIMENT 5
 6. MICROPROJECTE TELETREBALL  PROS  Irrupció dels cursos de formació

  online: formació dels empleats públics des de casa  CONTRES  Dificultat en la transmissió de criteris, instruccions, directrius  Limitacions en la transmissió del coneixement en el personal de nova incorporació  MESURES A ADOPTAR  Creació de grups o comunitats de teletreball especialitzats per tasques, matèries, etc TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT 6
 7. MICROPROJECTE TELETREBALL  PROS  Comoditat per a aquell personal

  que no desitja socialitzar al lloc de treball  S’evita enfrontament personal  CONTRES  Dificultat en l’establiment de relacions personals en el teletreball  MESURES A ADOPTAR  Fomentar la socialització entre companys de les mateixes unitats  Incrementar el nombre de dies de treball presencial en detriment del teletreball SOCIALITZACIÓ 7
 8. consum.gencat.cat