Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

valoracions tancament

Manel
February 22, 2024

valoracions tancament

Manel

February 22, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. CURS DE DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL.

    INFORME DE VALORACIÓ DELS I DE LES PARTICIPANTS A LA SESSIÓ DE TANCAMENT La formació en direcció de persones en sistemes híbrids de treball ha rebut una valoració globalment positiva per part dels participants. Les seves opinions reflecteixen una apreciació favorable dels continguts, la metodologia i els resultats obtinguts durant el procés de formació. A continuació, es presenten les principals valoracions recollides dels i de les participants: 1. APRENENTATGE SIGNIFICATIU  En general, els participants indiquen que la formació els ha anat molt bé. Destaquen la capacitat de pensar, compartir i reflexionar, i expressen que la formació els ha permès revisar les seves pràctiques diàries i implementar canvis positius. 2. FORMACIÓ PRÁCTICA  Es ressalta la utilitat i la practicitat de la formació, ja que s’han pogut posar en pràctica noves habilitats i tècniques que han tingut conseqüències positives en l’equip. A més, s’agraeixen els grups reduïts i el treball col·laboratiu amb altres companys, ja que han pogut intercanviar experiències i coneixements. 3. EVOLUCIÓ PROFESSIONAL  Molts participants expressen que la formació els ha ajudat a millorar en diversos aspectes, com reforçar l'enfocament en determinades àrees, recollir bones pràctiques dels companys i potenciar la comunicació i la col·laboració dins de l'equip.  Manifesten que la formació ha estat interessant, enriquidora i útil per al seu desenvolupament professional, esmentant especialment sessions com les de valors, la saturació i desconnexió digital, l'adherència a l'equip i la gestió del coneixement. 4. FORMATS I METODOLOGIA  El format curt i freqüent de les sessions ha rebut molt bona valoració, ja que ha facilitat la participació i l'aprenentatge progressiu. Tanmateix, s'ha destacat la importància d'un seguiment funcional i coherent per a una millor experiència de formació. 5. GUIA I DOCÈNCIA  El suport del formador, ha estat valorat positivament, destacant el sentit comú, la capacitat de reflexió i el guiament proporcionat durant les sessions.