Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

Daniel Franzén
November 11, 2014
150

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

Frukostseminarie på Cornerstone i Stockholm 11/11 och Göteborg 12/11. För frågor kontakta [email protected] 0709-496570

Daniel Franzén

November 11, 2014
Tweet

Transcript

 1. ”Arkitekt blir man när man varit utvecklare tillräckligt länge” ”Den

  som bestämmer vilka ramverk vi ska använda” ”En überutvecklare som granskar det andra gjort - och gnäller…” BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected]
 2. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Saknas definitioner?

  • Definitioner av arkitektrollerna finns • Konkret förståelse för arkitektrollen ovanlig • både hos arkitekterna själva • och övriga organisationen • Process för arkitektur saknas ofta
 3. If you can’t explain it simply, you don’t understand it

  well enough. By Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons Albert Einstein BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected]
 4. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Agenda •

  Arkitektdefinition • Olika arkitektroller • Arkitektur och agile
 5. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] • Bakgrund:

  • Utvecklare, Instruktör,
 Arkitekt, VD, Managementkonsult, Agil/Lean Coach, Talare, … • Brinner för nu: • Arkitektorganisation och arkitektroller, koppling mellan IT och verksamhet - vad är värde?, 
 Agil ❤️ arkitektur = SANT! Daniel Franzén [email protected] BUSTARD
 6. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Alla arkitekters

  primära fokus • Omgivning • Förändring över tid • Principer
 7. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Arkitekten har

  en ledarroll Operativa arbetsuppgifter Strategiska arbetsuppgifter BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected]
 8. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] • Strategiskt

  • Linjebekostat • Förväntas ingå ur ett kundperpektiv • Operativt • Projektbekostat • Detta kan faktureras kund
 9. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Arkitektrollerna •

  EA-funktion • Verksamhetsarkitekt • Lösningsarkitekt • Mjukvaruarkitekt
 10. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Strategiskt EA-funktion

  • Etablera ett arkitekturellt arbete • Referensarkitekturramverk (TOGAF) • Hantera/vårda stadsplaner • Ta fram grundläggande principer utifrån mål och vision
 11. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Strategiskt Verksamhetsarkitekt

  Operativt • Ta fram applicerade principer för verksamhetsarkitektur • Dokumentera organisationsstruktur • Processkartläggning • Processförbättringar
 12. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Strategiskt Lösningsarkitekt

  Operativt • Ta fram applicerade principer för lösningsarkitektur • Referenslösningsarkitektur • Hantera stads/kvartersplan / Baselinearkitektur • Urval av lösningsteknologier • Gapanalys • Val av lösningar
 13. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Strategiskt Mjukvaruarkitekt

  Operativt • Ta fram applicerade principer för mjukvaruarkitektur • Referens-mjukvaruarkitektur (Java, .Net) • Utvärdering och rekommendation av ramverk (JPA, Wicket) • SAD - komponent, deploymentdiagram etc. • Granskning/governance • Val av ramverk som passar mjukvarulösningen
 14. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Hur arbetar

  en arkitekt agilt? ”Arkitekturen är en del av teamarbetet, den är lika agil som allt annat” ”Arkitektur ska inte vara agil, det är hela poängen”
 15. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Agil arkitektur

  • Ska arkitekturen vara agil? • Ska arkitekturarbetet vara agilt? • Ska arkitekturen möjliggöra att utvecklingsarbetet kan utföras agilt?
 16. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Agil mjukvaruarkitektur

  • Strategisk • Begränsa urvalet av ramverk/teknologier/ språk - hanterbar flora och enhetlighet • Operativ • Bygga för förändringsbarhet, möjliggöra att vara agil
 17. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Konflikt •

  Teamet vill använda den teknologi som snabbast ger kunden tillfredsställelse • Arkitekten begränsar valet av teknologier för att vi i framtiden ska ha en hanterbar flora av teknologier
 18. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Agil lösningsarkitektur

  • Strategisk • Arkitekturprinciper som ger agilitet, t.ex. inriktning mot SOA och BPM • Operativ • Välja lösningar som möjliggör framtida förändringar
 19. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Agil verksamhetsarkitektur

  • Strategisk • Principer som uppmuntrar/möjliggör verksamhetsförändringar • Operativ • Beroende av systemens förmåga att anpassas till verksamhetsförändringar
 20. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, [email protected] Agil arkitektur

  • En bra arkitektur möjliggör agilt nu och i arbete i framtiden • Strategiska delarna av arkitekturen utvecklas agilt i det tempo som passar kunden, dvs verksamheten • Operativa delarna - utvecklas agilt utifrån den strategiska arkitekturens riktlinjer