Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

35ba85fdb137273ec7752b6345a70b4a?s=47 Daniel Franzén
November 11, 2014
64

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

Frukostseminarie på Cornerstone i Stockholm 11/11 och Göteborg 12/11. För frågor kontakta daniel@frc.nu 0709-496570

35ba85fdb137273ec7752b6345a70b4a?s=128

Daniel Franzén

November 11, 2014
Tweet

Transcript

 1. Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete. Daniel Franzén daniel@bustard.se BUSTARD #arkitektfrukost

  @dfrz
 2. Vad är en arkitekt? BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel

  Franzén, daniel@frc.nu
 3. ”Arkitekt blir man när man varit utvecklare tillräckligt länge” ”Den

  som bestämmer vilka ramverk vi ska använda” ”En überutvecklare som granskar det andra gjort - och gnäller…” BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu
 4. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Saknas definitioner?

  • Definitioner av arkitektrollerna finns • Konkret förståelse för arkitektrollen ovanlig • både hos arkitekterna själva • och övriga organisationen • Process för arkitektur saknas ofta
 5. If you can’t explain it simply, you don’t understand it

  well enough. By Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons Albert Einstein BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu
 6. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Agenda •

  Arkitektdefinition • Olika arkitektroller • Arkitektur och agile
 7. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu • Bakgrund:

  • Utvecklare, Instruktör,
 Arkitekt, VD, Managementkonsult, Agil/Lean Coach, Talare, … • Brinner för nu: • Arkitektorganisation och arkitektroller, koppling mellan IT och verksamhet - vad är värde?, 
 Agil ❤️ arkitektur = SANT! Daniel Franzén daniel@bustard.se BUSTARD
 8. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Alla arkitekters

  primära fokus • Omgivning • Förändring över tid • Principer
 9. Enterprisearkitekt Lösningsarkitekt Mjukvaruarkitekt Utvecklare Granskar Reglerar Rådfrågar BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost

  © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu
 10. Enterprisearkitekt Lösningsarkitekt Mjukvaruarkitekt Utvecklare Operativ Strategisk BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost ©

  2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu
 11. IASA http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

 12. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu BUSTARD @dfrz

  #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu
 13. IASA http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

 14. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Arkitekten har

  en ledarroll Operativa arbetsuppgifter Strategiska arbetsuppgifter BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu
 15. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu • Strategiskt

  • Linjebekostat • Förväntas ingå ur ett kundperpektiv • Operativt • Projektbekostat • Detta kan faktureras kund
 16. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Arkitektrollerna •

  EA-funktion • Verksamhetsarkitekt • Lösningsarkitekt • Mjukvaruarkitekt
 17. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Strategiskt EA-funktion

  • Etablera ett arkitekturellt arbete • Referensarkitekturramverk (TOGAF) • Hantera/vårda stadsplaner • Ta fram grundläggande principer utifrån mål och vision
 18. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Strategiskt Verksamhetsarkitekt

  Operativt • Ta fram applicerade principer för verksamhetsarkitektur • Dokumentera organisationsstruktur • Processkartläggning • Processförbättringar
 19. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Strategiskt Lösningsarkitekt

  Operativt • Ta fram applicerade principer för lösningsarkitektur • Referenslösningsarkitektur • Hantera stads/kvartersplan / Baselinearkitektur • Urval av lösningsteknologier • Gapanalys • Val av lösningar
 20. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Strategiskt Mjukvaruarkitekt

  Operativt • Ta fram applicerade principer för mjukvaruarkitektur • Referens-mjukvaruarkitektur (Java, .Net) • Utvärdering och rekommendation av ramverk (JPA, Wicket) • SAD - komponent, deploymentdiagram etc. • Granskning/governance • Val av ramverk som passar mjukvarulösningen
 21. Verksamhets- arkitekt Lösnings- arkitekt Mjukvaru- arkitekt Strategiskt Operativt BUSTARD @dfrz

  #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu
 22. Agil arkitektur? BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu

 23. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Hur arbetar

  en arkitekt agilt? ”Arkitekturen är en del av teamarbetet, den är lika agil som allt annat” ”Arkitektur ska inte vara agil, det är hela poängen”
 24. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Agil arkitektur

  • Ska arkitekturen vara agil? • Ska arkitekturarbetet vara agilt? • Ska arkitekturen möjliggöra att utvecklingsarbetet kan utföras agilt?
 25. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Agil mjukvaruarkitektur

  • Strategisk • Begränsa urvalet av ramverk/teknologier/ språk - hanterbar flora och enhetlighet • Operativ • Bygga för förändringsbarhet, möjliggöra att vara agil
 26. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Konflikt •

  Teamet vill använda den teknologi som snabbast ger kunden tillfredsställelse • Arkitekten begränsar valet av teknologier för att vi i framtiden ska ha en hanterbar flora av teknologier
 27. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Agil lösningsarkitektur

  • Strategisk • Arkitekturprinciper som ger agilitet, t.ex. inriktning mot SOA och BPM • Operativ • Välja lösningar som möjliggör framtida förändringar
 28. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Agil verksamhetsarkitektur

  • Strategisk • Principer som uppmuntrar/möjliggör verksamhetsförändringar • Operativ • Beroende av systemens förmåga att anpassas till verksamhetsförändringar
 29. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Agil arkitektur

  • En bra arkitektur möjliggör agilt nu och i arbete i framtiden • Strategiska delarna av arkitekturen utvecklas agilt i det tempo som passar kunden, dvs verksamheten • Operativa delarna - utvecklas agilt utifrån den strategiska arkitekturens riktlinjer
 30. BUSTARD @dfrz #arkitektfrukost © 2014 Daniel Franzén, daniel@frc.nu Frågor?

 31. http://www.cornerstone.se/arkitektur

 32. BUSTARD Tack! Har du frågor eller synpunkter? daniel@bustard.se http://bustard.se/ Twitter:

  @dfrz