Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dragkampen mellan projektledare och arkitekt - Daniel Franzén - DevLin2015 - 2015-10-15

Dragkampen mellan projektledare och arkitekt - Daniel Franzén - DevLin2015 - 2015-10-15

Daniel Franzén

October 15, 2015
Tweet

More Decks by Daniel Franzén

Other Decks in Business

Transcript

 1. Dragkampen mellan
  projektledare & arkitekt
  Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  #devlin2014 @dfrz
  © kjypeace (Flickr) CC

  View full-size slide

 2. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  • Bild på projekt

  View full-size slide

 3. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  • Har jobbat som utvecklare, VD,
  managementkonsult, agil coach, lärare,
  arkitekt, entreprenör, föreläsare …
  • Driver företag sedan 20 år
  Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  franzen consulting

  View full-size slide

 4. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  • Utbildningar för arkitekter
  • Lösningsarkitekt på Migrationsverket
  Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  franzen consulting

  View full-size slide

 5. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Berlin Brandenburg
  © Robert Aehnelt CC BY-SA 3.0

  View full-size slide

 6. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Berlin Brandenburg
  • Berlins nya storflygplats
  • Första spadtag 2006
  • Planerat klart hösten 2011 men flyttades
  till juni 2012 pga nya EU-regler
  • Pressen fick se flygplatsen i maj 2012 inför
  öppningen

  View full-size slide

 7. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Berlin Brandenburg
  • I maj 2012 upptäcktes problem med
  arkitekturen
  • Brandskydd, datanätverk + några
  tusen andra defekter hittades
  • Fyra veckor före den planerade
  invigningen stoppades förberedelserna
  och invigningen sköts på framtiden

  View full-size slide

 8. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Berlin Brandenburg
  • Mat för tusentals gäster var beställd
  • 1.2 miljoner flygbiljetter var sålda
  • Personal till butiker och restauranger var
  anställda och utbildade
  • Lager till butiker och restauranger var fyllda
  • Utrustning hann inte användas innan garantin
  gått ut

  View full-size slide

 9. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Berlin Brandenburg
  • Ganska bra projektledning
  • Om man bortser från att kostnaderna
  rusade…
  • Ganska dålig arkitektur

  View full-size slide

 10. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015

  View full-size slide

 11. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  © Bernard Gagnon CC BY-SA 3.0
  Sagrada Familia

  Basilikan i Barcelona

  View full-size slide

 12. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Sagrada Familia
  • Började byggas 1882
  • Första arkitekten (Francisco 

  del Villar) hamnade i onåd 

  hos beställaren några 

  månader efter byggstart
  • Uppdraget gick då till Antoni Gaudi

  View full-size slide

 13. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Sagrada Familia
  • 1890 (7 år efter byggstart) presenterades
  den första arkitekturen av Gaudi
  • Arkitektur baserad på icke-euklidisk
  geometri skulle lösa bristerna i gotisk
  arkitektur
  • En arkitektur som ger rymd och ljus

  View full-size slide

 14. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Sagrada Familia
  • Invigdes 2010, men långt ifrån klar
  • 2010 var planen färdigställande 2026

  View full-size slide

 15. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Sagrada Familia
  • Fantastisk arkitektur
  • Projektledning: ?

  View full-size slide

 16. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015

  View full-size slide

 17. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015

  View full-size slide

 18. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015

  View full-size slide

 19. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Vad är en projektledare?

  View full-size slide

 20. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  ”Projektledaren balanserar kostnad
  mot kvalitet”
  ”Försvarar orimliga tidplaner på
  bekostnad av kvalitet”
  ”Kan vi utveckla testerna efter att
  projektet slutat?”

  View full-size slide

 21. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Vad är en projektledare?
  • Tidplan
  • Omfattning och prioritering
  • Ekonomi och resurser

  View full-size slide

 22. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Vad är en projektledare?
  • Är en ledarroll
  • Nästan uteslutande operativt

  View full-size slide

 23. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Vad är en projektledare?
  • En projektledare brinner för


  VÄRDE!
  • Ger ”kunden” rätt funktionalitet till
  överenskommet pris vid rätt tidpunkt

  View full-size slide

 24. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Vad är en arkitekt?

  View full-size slide

 25. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  ”Arkitekt blir man när man varit
  utvecklare tillräckligt länge”
  ”Den som bestämmer vilka
  ramverk vi ska använda”
  ”En überutvecklare som granskar
  det andra gjort - och gnäller…”

  View full-size slide

 26. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  IASA
  http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

  View full-size slide

 27. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Vad är en arkitekt?
  • Omgivning
  • Förändring över tid
  • Principer

  View full-size slide

 28. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Vad är en arkitekt?
  • En arkitekt brinner för


  VÄRDE!
  • Ger kostnadseffektiva lösningar
  genom att se helhet och långsiktighet

  View full-size slide

 29. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Varför dragkamp?
  • Projektledaren brinner för VÄRDE
  • Arkitekten brinner för VÄRDE
  • Olika syn på livscykel!

  View full-size slide

 30. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Projektledarens vy
  Värde
  Klar!

  View full-size slide

 31. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Arkitektens vy
  Värde

  View full-size slide

 32. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Arkitektens vy

  V
  V
  System A
  System B
  System C

  View full-size slide

 33. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Balans
  • Det är svårt att se värde i arkitekturrättningsprojekt
  • Var vaksam på när man beslutar om ”vändpunkten”
  • Viktig uppgift för arkitekten är att identifiera
  effekter av genvägar i projektet
  • Och för projektledaren att identifiera osund
  idealism

  View full-size slide

 34. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  Balans
  • Projektledaren bevakar kundens direkta
  behov
  • Arkitekten bevakar den långsiktiga
  förmågan att tillgodose direkta behov
  • Bra sätt att kommunicera den
  arkitekturella skuldens ränteeffekter är en
  nyckelfaktor

  View full-size slide

 35. Tack!
  Har du frågor eller synpunkter?
  [email protected]
  http://bustard.se/
  Twitter: @dfrz
  BUSTARD

  View full-size slide