Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Agile + Arkitektur = Sant

Agile + Arkitektur = Sant

Frukostseminarie med Daniel Franzén hos Responsive i Linköping den 20/11 2015

35ba85fdb137273ec7752b6345a70b4a?s=128

Daniel Franzén

November 20, 2015
Tweet

Transcript

 1. Daniel Franzén daniel@bustard.se BUSTARD #frukost @dfrz

 2. Vad är en arkitekt?

 3. ”Arkitekt blir man när man varit utvecklare tillräckligt länge” ”Den

  som bestämmer vilka ramverk vi ska använda” ”En überutvecklare som granskar det andra gjort - och gnäller…”
 4. BUSTARD @dfrz Saknas definitioner? • Definitioner av arkitektrollerna finns •

  Konkret förståelse för arkitektrollen ovanlig • både hos arkitekterna själva • och övriga organisationen • Process för arkitektur saknas ofta
 5. BUSTARD @dfrz Är det viktigt? • Arkitekten ska förstå förväntningarna

  • Andra ska förstå nyttan arkitekten gör
 6. If you can’t explain it simply, you don’t understand it

  well enough. By Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons Albert Einstein
 7. BUSTARD @dfrz #devlin2015 • Har jobbat som utvecklare, VD, managementkonsult,

  agil coach, lärare, arkitekt, entreprenör, föreläsare … • Driver företag sedan 20 år Daniel Franzén daniel@bustard.se BUSTARD franzen consulting
 8. BUSTARD @dfrz #devlin2015 • Utbildar arkitekter, coachar EA och arkitektkontor

  • Lösningsarkitekt på Migrationsverket Daniel Franzén daniel@bustard.se BUSTARD franzen consulting
 9. BUSTARD @dfrz Agenda • Arkitektdefinition • Olika arkitektroller • Arkitektur

  och agile
 10. BUSTARD @dfrz Alla arkitekters primära fokus • Omgivning • Förändring

  över tid • Principer
 11. Enterprisearkitekt Lösningsarkitekt Mjukvaruarkitekt Utvecklare Granskar Reglerar Rådfrågar

 12. IASA http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

 13. BUSTARD @dfrz

 14. IASA http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

 15. BUSTARD @dfrz Arkitekten har en ledarroll Operativa arbetsuppgifter Strategiska arbetsuppgifter

 16. BUSTARD @dfrz • Strategiskt • Linjebekostat • Förväntas ingå ur

  ett kundperpektiv • Operativt • Projektbekostat • Detta kan faktureras kund
 17. BUSTARD @dfrz Arkitektrollerna • EA-funktion • Verksamhetsarkitekt • Lösningsarkitekt •

  Mjukvaruarkitekt
 18. BUSTARD @dfrz Strategiskt EA-funktion • Etablera ett arkitekturellt arbete •

  Referensarkitekturramverk (TOGAF) • Hantera/vårda stadsplaner • Ta fram grundläggande principer utifrån mål och vision
 19. BUSTARD @dfrz Strategiskt Verksamhetsarkitekt Operativt • Ta fram applicerade principer

  för verksamhetsarkitektur • Dokumentera organisationsstruktur • Processkartläggning • Processförbättringar
 20. BUSTARD @dfrz Strategiskt Lösningsarkitekt Operativt • Ta fram applicerade principer

  för lösningsarkitektur • Applikationsportföljsanalys (APA) • Upprätta och underhålla stadskarta / stadsplan • Lösningsarkitektur • Gapanalys • Governance - Styra, stödja, stoppa
 21. BUSTARD @dfrz Strategiskt Mjukvaruarkitekt Operativt • Ta fram applicerade principer

  för mjukvaruarkitektur • Referens-mjukvaruarkitektur (Java, .Net) • Utvärdering och rekommendation av ramverk (JPA, Wicket) • SAD - komponent, deploymentdiagram etc. • Governance - styra, stödja, stoppa • Val av ramverk som passar mjukvarulösningen
 22. Verksamhets- arkitekt Lösnings- arkitekt Mjukvaru- arkitekt Strategiskt Operativt

 23. Agil arkitektur?

 24. BUSTARD @dfrz Hur arbetar en arkitekt agilt? ”Arkitekturen är en

  del av teamarbetet, den är lika agil som allt annat” ”Arkitektur ska inte vara agil, det är hela poängen”
 25. BUSTARD @dfrz Agil arkitektur • Ska arkitekturen vara agil? •

  Ska arkitekturarbetet vara agilt? • Ska arkitekturen möjliggöra att utvecklingsarbetet kan utföras agilt?
 26. BUSTARD @dfrz Agil mjukvaruarkitektur • Strategisk • Begränsa urvalet av

  ramverk/teknologier/ språk - hanterbar flora och enhetlighet • Operativ • Bygga för förändringsbarhet, möjliggöra att vara agil
 27. BUSTARD @dfrz Konflikt • Teamet vill använda den teknologi som

  snabbast ger kunden tillfredsställelse • Arkitekten begränsar valet av teknologier för att vi i framtiden ska ha en hanterbar flora av teknologier
 28. BUSTARD @dfrz Agil lösningsarkitektur • Strategisk • Arkitekturprinciper som ger

  agilitet, t.ex. inriktning mot SOA och BPM • Operativ • Välja lösningar som möjliggör framtida förändringar
 29. BUSTARD @dfrz Agil verksamhetsarkitektur • Strategisk • Principer som uppmuntrar/möjliggör

  verksamhetsförändringar • Operativ • Processer i verksamheten som uppmuntrar ständiga förbättringar
 30. BUSTARD @dfrz Agil arkitektur • En bra arkitektur möjliggör agilt

  nu och i framtiden • Strategiska delarna av arkitekturen utvecklas agilt i det tempo som passar kunden, dvs verksamheten • Operativa delarna - utvecklas agilt utifrån den strategiska arkitekturens riktlinjer
 31. BUSTARD @dfrz Agil arkitektur • Var medveten om vilka delar

  i arkitekturen som behöver vara följsam • Agilitet är inte ett egenändamål!
 32. BUSTARD @dfrz EA-funktion • Mandat • Hur gör man?

 33. BUSTARD @dfrz Mandat • Vilket mandat ska EA ha? •

  Risk att bli tandlös? • Sitta i ledningsgrupp?
 34. BUSTARD @dfrz Etablering av EA • 1. Roller - Definiera

  roller (kort) • 2. Kunder - Vilka är kunder/intressenter? • 3. Strukturkapital - vad behöver vi ha på plats för att effektivt ge kunderna det de behöver? • 4. Kommunicera!
 35. BUSTARD @dfrz EA • Finns det ett erbjudande hos EA

  kommer ”kunderna”!
 36. BUSTARD Tack! Har du frågor eller synpunkter? daniel@bustard.se http://bustard.se/ Twitter:

  @dfrz