Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Agile + Arkitektur = Sant

Agile + Arkitektur = Sant

Frukostseminarie med Daniel Franzén hos Responsive i Linköping den 20/11 2015

Daniel Franzén

November 20, 2015
Tweet

More Decks by Daniel Franzén

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  #frukost @dfrz

  View Slide

 2. Vad är en arkitekt?

  View Slide

 3. ”Arkitekt blir man när man varit
  utvecklare tillräckligt länge”
  ”Den som bestämmer vilka
  ramverk vi ska använda”
  ”En überutvecklare som granskar
  det andra gjort - och gnäller…”

  View Slide

 4. BUSTARD
  @dfrz
  Saknas definitioner?
  • Definitioner av arkitektrollerna finns
  • Konkret förståelse för arkitektrollen ovanlig
  • både hos arkitekterna själva
  • och övriga organisationen
  • Process för arkitektur saknas ofta

  View Slide

 5. BUSTARD
  @dfrz
  Är det viktigt?
  • Arkitekten ska förstå förväntningarna
  • Andra ska förstå nyttan arkitekten gör

  View Slide

 6. If you can’t explain it simply, you
  don’t understand it well enough.
  By Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons
  Albert Einstein

  View Slide

 7. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  • Har jobbat som utvecklare, VD,
  managementkonsult, agil coach, lärare,
  arkitekt, entreprenör, föreläsare …
  • Driver företag sedan 20 år
  Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  franzen consulting

  View Slide

 8. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  • Utbildar arkitekter, coachar EA och
  arkitektkontor
  • Lösningsarkitekt på Migrationsverket
  Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  franzen consulting

  View Slide

 9. BUSTARD
  @dfrz
  Agenda
  • Arkitektdefinition
  • Olika arkitektroller
  • Arkitektur och agile

  View Slide

 10. BUSTARD
  @dfrz
  Alla arkitekters primära fokus
  • Omgivning
  • Förändring över tid
  • Principer

  View Slide

 11. Enterprisearkitekt
  Lösningsarkitekt
  Mjukvaruarkitekt
  Utvecklare
  Granskar
  Reglerar
  Rådfrågar

  View Slide

 12. IASA
  http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

  View Slide

 13. BUSTARD
  @dfrz

  View Slide

 14. IASA
  http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

  View Slide

 15. BUSTARD
  @dfrz
  Arkitekten har en ledarroll
  Operativa
  arbetsuppgifter
  Strategiska
  arbetsuppgifter

  View Slide

 16. BUSTARD
  @dfrz
  • Strategiskt
  • Linjebekostat
  • Förväntas ingå ur ett kundperpektiv
  • Operativt
  • Projektbekostat
  • Detta kan faktureras kund

  View Slide

 17. BUSTARD
  @dfrz
  Arkitektrollerna
  • EA-funktion
  • Verksamhetsarkitekt
  • Lösningsarkitekt
  • Mjukvaruarkitekt

  View Slide

 18. BUSTARD
  @dfrz
  Strategiskt
  EA-funktion
  • Etablera ett arkitekturellt arbete
  • Referensarkitekturramverk (TOGAF)
  • Hantera/vårda stadsplaner
  • Ta fram grundläggande principer
  utifrån mål och vision

  View Slide

 19. BUSTARD
  @dfrz
  Strategiskt
  Verksamhetsarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för
  verksamhetsarkitektur
  • Dokumentera organisationsstruktur
  • Processkartläggning
  • Processförbättringar

  View Slide

 20. BUSTARD
  @dfrz
  Strategiskt
  Lösningsarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för lösningsarkitektur
  • Applikationsportföljsanalys (APA)
  • Upprätta och underhålla stadskarta / stadsplan
  • Lösningsarkitektur
  • Gapanalys
  • Governance - Styra, stödja, stoppa

  View Slide

 21. BUSTARD
  @dfrz
  Strategiskt
  Mjukvaruarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för mjukvaruarkitektur
  • Referens-mjukvaruarkitektur (Java, .Net)
  • Utvärdering och rekommendation av ramverk (JPA,
  Wicket)
  • SAD - komponent, deploymentdiagram etc.
  • Governance - styra, stödja, stoppa
  • Val av ramverk som passar mjukvarulösningen

  View Slide

 22. Verksamhets-
  arkitekt
  Lösnings-
  arkitekt
  Mjukvaru-
  arkitekt
  Strategiskt
  Operativt

  View Slide

 23. Agil arkitektur?

  View Slide

 24. BUSTARD
  @dfrz
  Hur arbetar en arkitekt agilt?
  ”Arkitekturen är en del av teamarbetet,
  den är lika agil som allt annat”
  ”Arkitektur ska inte vara agil, det är
  hela poängen”

  View Slide

 25. BUSTARD
  @dfrz
  Agil arkitektur
  • Ska arkitekturen vara agil?
  • Ska arkitekturarbetet vara agilt?
  • Ska arkitekturen möjliggöra att
  utvecklingsarbetet kan utföras agilt?

  View Slide

 26. BUSTARD
  @dfrz
  Agil mjukvaruarkitektur
  • Strategisk
  • Begränsa urvalet av ramverk/teknologier/
  språk - hanterbar flora och enhetlighet
  • Operativ
  • Bygga för förändringsbarhet, möjliggöra
  att vara agil

  View Slide

 27. BUSTARD
  @dfrz
  Konflikt
  • Teamet vill använda den teknologi som
  snabbast ger kunden tillfredsställelse
  • Arkitekten begränsar valet av
  teknologier för att vi i framtiden ska ha
  en hanterbar flora av teknologier

  View Slide

 28. BUSTARD
  @dfrz
  Agil lösningsarkitektur
  • Strategisk
  • Arkitekturprinciper som ger agilitet,
  t.ex. inriktning mot SOA och BPM
  • Operativ
  • Välja lösningar som möjliggör framtida
  förändringar

  View Slide

 29. BUSTARD
  @dfrz
  Agil verksamhetsarkitektur
  • Strategisk
  • Principer som uppmuntrar/möjliggör
  verksamhetsförändringar
  • Operativ
  • Processer i verksamheten som
  uppmuntrar ständiga förbättringar

  View Slide

 30. BUSTARD
  @dfrz
  Agil arkitektur
  • En bra arkitektur möjliggör agilt nu och i
  framtiden
  • Strategiska delarna av arkitekturen
  utvecklas agilt i det tempo som passar
  kunden, dvs verksamheten
  • Operativa delarna - utvecklas agilt utifrån
  den strategiska arkitekturens riktlinjer

  View Slide

 31. BUSTARD
  @dfrz
  Agil arkitektur
  • Var medveten om vilka delar i
  arkitekturen som behöver vara följsam
  • Agilitet är inte ett egenändamål!

  View Slide

 32. BUSTARD
  @dfrz
  EA-funktion
  • Mandat
  • Hur gör man?

  View Slide

 33. BUSTARD
  @dfrz
  Mandat
  • Vilket mandat ska EA ha?
  • Risk att bli tandlös?
  • Sitta i ledningsgrupp?

  View Slide

 34. BUSTARD
  @dfrz
  Etablering av EA
  • 1. Roller - Definiera roller (kort)
  • 2. Kunder - Vilka är kunder/intressenter?
  • 3. Strukturkapital - vad behöver vi ha på
  plats för att effektivt ge kunderna det de
  behöver?
  • 4. Kommunicera!

  View Slide

 35. BUSTARD
  @dfrz
  EA
  • Finns det ett erbjudande hos EA kommer
  ”kunderna”!

  View Slide

 36. BUSTARD
  Tack!
  Har du frågor eller synpunkter?
  [email protected]
  http://bustard.se/
  Twitter: @dfrz

  View Slide