Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Agile + Arkitektur = Sant

Agile + Arkitektur = Sant

Frukostseminarie med Daniel Franzén hos Responsive i Linköping den 20/11 2015

Daniel Franzén

November 20, 2015
Tweet

More Decks by Daniel Franzén

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  #frukost @dfrz

  View full-size slide

 2. Vad är en arkitekt?

  View full-size slide

 3. ”Arkitekt blir man när man varit
  utvecklare tillräckligt länge”
  ”Den som bestämmer vilka
  ramverk vi ska använda”
  ”En überutvecklare som granskar
  det andra gjort - och gnäller…”

  View full-size slide

 4. BUSTARD
  @dfrz
  Saknas definitioner?
  • Definitioner av arkitektrollerna finns
  • Konkret förståelse för arkitektrollen ovanlig
  • både hos arkitekterna själva
  • och övriga organisationen
  • Process för arkitektur saknas ofta

  View full-size slide

 5. BUSTARD
  @dfrz
  Är det viktigt?
  • Arkitekten ska förstå förväntningarna
  • Andra ska förstå nyttan arkitekten gör

  View full-size slide

 6. If you can’t explain it simply, you
  don’t understand it well enough.
  By Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons
  Albert Einstein

  View full-size slide

 7. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  • Har jobbat som utvecklare, VD,
  managementkonsult, agil coach, lärare,
  arkitekt, entreprenör, föreläsare …
  • Driver företag sedan 20 år
  Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  franzen consulting

  View full-size slide

 8. BUSTARD
  @dfrz #devlin2015
  • Utbildar arkitekter, coachar EA och
  arkitektkontor
  • Lösningsarkitekt på Migrationsverket
  Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD
  franzen consulting

  View full-size slide

 9. BUSTARD
  @dfrz
  Agenda
  • Arkitektdefinition
  • Olika arkitektroller
  • Arkitektur och agile

  View full-size slide

 10. BUSTARD
  @dfrz
  Alla arkitekters primära fokus
  • Omgivning
  • Förändring över tid
  • Principer

  View full-size slide

 11. Enterprisearkitekt
  Lösningsarkitekt
  Mjukvaruarkitekt
  Utvecklare
  Granskar
  Reglerar
  Rådfrågar

  View full-size slide

 12. IASA
  http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

  View full-size slide

 13. BUSTARD
  @dfrz

  View full-size slide

 14. IASA
  http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

  View full-size slide

 15. BUSTARD
  @dfrz
  Arkitekten har en ledarroll
  Operativa
  arbetsuppgifter
  Strategiska
  arbetsuppgifter

  View full-size slide

 16. BUSTARD
  @dfrz
  • Strategiskt
  • Linjebekostat
  • Förväntas ingå ur ett kundperpektiv
  • Operativt
  • Projektbekostat
  • Detta kan faktureras kund

  View full-size slide

 17. BUSTARD
  @dfrz
  Arkitektrollerna
  • EA-funktion
  • Verksamhetsarkitekt
  • Lösningsarkitekt
  • Mjukvaruarkitekt

  View full-size slide

 18. BUSTARD
  @dfrz
  Strategiskt
  EA-funktion
  • Etablera ett arkitekturellt arbete
  • Referensarkitekturramverk (TOGAF)
  • Hantera/vårda stadsplaner
  • Ta fram grundläggande principer
  utifrån mål och vision

  View full-size slide

 19. BUSTARD
  @dfrz
  Strategiskt
  Verksamhetsarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för
  verksamhetsarkitektur
  • Dokumentera organisationsstruktur
  • Processkartläggning
  • Processförbättringar

  View full-size slide

 20. BUSTARD
  @dfrz
  Strategiskt
  Lösningsarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för lösningsarkitektur
  • Applikationsportföljsanalys (APA)
  • Upprätta och underhålla stadskarta / stadsplan
  • Lösningsarkitektur
  • Gapanalys
  • Governance - Styra, stödja, stoppa

  View full-size slide

 21. BUSTARD
  @dfrz
  Strategiskt
  Mjukvaruarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för mjukvaruarkitektur
  • Referens-mjukvaruarkitektur (Java, .Net)
  • Utvärdering och rekommendation av ramverk (JPA,
  Wicket)
  • SAD - komponent, deploymentdiagram etc.
  • Governance - styra, stödja, stoppa
  • Val av ramverk som passar mjukvarulösningen

  View full-size slide

 22. Verksamhets-
  arkitekt
  Lösnings-
  arkitekt
  Mjukvaru-
  arkitekt
  Strategiskt
  Operativt

  View full-size slide

 23. Agil arkitektur?

  View full-size slide

 24. BUSTARD
  @dfrz
  Hur arbetar en arkitekt agilt?
  ”Arkitekturen är en del av teamarbetet,
  den är lika agil som allt annat”
  ”Arkitektur ska inte vara agil, det är
  hela poängen”

  View full-size slide

 25. BUSTARD
  @dfrz
  Agil arkitektur
  • Ska arkitekturen vara agil?
  • Ska arkitekturarbetet vara agilt?
  • Ska arkitekturen möjliggöra att
  utvecklingsarbetet kan utföras agilt?

  View full-size slide

 26. BUSTARD
  @dfrz
  Agil mjukvaruarkitektur
  • Strategisk
  • Begränsa urvalet av ramverk/teknologier/
  språk - hanterbar flora och enhetlighet
  • Operativ
  • Bygga för förändringsbarhet, möjliggöra
  att vara agil

  View full-size slide

 27. BUSTARD
  @dfrz
  Konflikt
  • Teamet vill använda den teknologi som
  snabbast ger kunden tillfredsställelse
  • Arkitekten begränsar valet av
  teknologier för att vi i framtiden ska ha
  en hanterbar flora av teknologier

  View full-size slide

 28. BUSTARD
  @dfrz
  Agil lösningsarkitektur
  • Strategisk
  • Arkitekturprinciper som ger agilitet,
  t.ex. inriktning mot SOA och BPM
  • Operativ
  • Välja lösningar som möjliggör framtida
  förändringar

  View full-size slide

 29. BUSTARD
  @dfrz
  Agil verksamhetsarkitektur
  • Strategisk
  • Principer som uppmuntrar/möjliggör
  verksamhetsförändringar
  • Operativ
  • Processer i verksamheten som
  uppmuntrar ständiga förbättringar

  View full-size slide

 30. BUSTARD
  @dfrz
  Agil arkitektur
  • En bra arkitektur möjliggör agilt nu och i
  framtiden
  • Strategiska delarna av arkitekturen
  utvecklas agilt i det tempo som passar
  kunden, dvs verksamheten
  • Operativa delarna - utvecklas agilt utifrån
  den strategiska arkitekturens riktlinjer

  View full-size slide

 31. BUSTARD
  @dfrz
  Agil arkitektur
  • Var medveten om vilka delar i
  arkitekturen som behöver vara följsam
  • Agilitet är inte ett egenändamål!

  View full-size slide

 32. BUSTARD
  @dfrz
  EA-funktion
  • Mandat
  • Hur gör man?

  View full-size slide

 33. BUSTARD
  @dfrz
  Mandat
  • Vilket mandat ska EA ha?
  • Risk att bli tandlös?
  • Sitta i ledningsgrupp?

  View full-size slide

 34. BUSTARD
  @dfrz
  Etablering av EA
  • 1. Roller - Definiera roller (kort)
  • 2. Kunder - Vilka är kunder/intressenter?
  • 3. Strukturkapital - vad behöver vi ha på
  plats för att effektivt ge kunderna det de
  behöver?
  • 4. Kommunicera!

  View full-size slide

 35. BUSTARD
  @dfrz
  EA
  • Finns det ett erbjudande hos EA kommer
  ”kunderna”!

  View full-size slide

 36. BUSTARD
  Tack!
  Har du frågor eller synpunkter?
  [email protected]
  http://bustard.se/
  Twitter: @dfrz

  View full-size slide