Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

Daniel Franzén
October 09, 2014
71

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

Mitt slidedeck från konferensen DevLin2014

Daniel Franzén

October 09, 2014
Tweet

Transcript

 1. Konkreta arkitektroller ger
  agilare utvecklingsarbete.
  Daniel Franzén
  [email protected]
  This session is in Swedish
  BUSTARD
  #devlin2014 @dfrz

  View Slide

 2. Vad är en arkitekt?

  View Slide

 3. ”Arkitekt blir man när man varit
  utvecklare tillräckligt länge”
  ”Den som bestämmer vilka
  ramverk vi ska använda”
  ”En überutvecklare som granskar
  det andra gjort - och gnäller…”

  View Slide

 4. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Saknas definitioner?
  • Definitioner av arkitektrollerna finns
  • Konkret förståelse för arkitektrollen ovanlig
  • både hos arkitekterna själva
  • och övriga organisationen
  • Process för arkitektur saknas ofta

  View Slide

 5. If you can’t explain it simply, you
  don’t understand it well enough.
  By Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons
  Albert Einstein

  View Slide

 6. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Agenda
  • Arkitektdefinition
  • Olika arkitektroller
  • Arkitektur och agile
  Daniel Franzén
  [email protected]
  BUSTARD

  View Slide

 7. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Alla arkitekters primära fokus
  • Omgivning
  • Förändring över tid
  • Principer

  View Slide

 8. Enterprisearkitekt
  Lösningsarkitekt
  Mjukvaruarkitekt
  Utvecklare
  Granskar
  Reglerar
  Rådfrågar

  View Slide

 9. IASA
  http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

  View Slide

 10. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014

  View Slide

 11. IASA
  http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

  View Slide

 12. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Arkitekten har en ledarroll
  Operativa
  arbetsuppgifter
  Strategiska
  arbetsuppgifter

  View Slide

 13. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  • Strategiskt
  • Linjebekostat
  • Förväntas ingå ur ett kundperpektiv
  • Operativt
  • Projektbekostat
  • Detta kan faktureras kund

  View Slide

 14. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Arkitektrollerna
  • EA-funktion
  • Verksamhetsarkitekt
  • Lösningsarkitekt
  • Mjukvaruarkitekt

  View Slide

 15. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Strategiskt
  EA-funktion
  • Etablera ett arkitekturellt arbete
  • Referensarkitekturramverk (TOGAF)
  • Hantera/vårda stadsplaner
  • Ta fram grundläggande principer
  utifrån mål och vision

  View Slide

 16. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Strategiskt
  Verksamhetsarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för
  verksamhetsarkitektur
  • Dokumentera organisationsstruktur
  • Processkartläggning
  • Processförbättringar

  View Slide

 17. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Strategiskt
  Lösningsarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för lösningsarkitektur
  • Referenslösningsarkitektur
  • Hantera stads/kvartersplan / Baselinearkitektur
  • Urval av lösningsteknologier
  • Gapanalys
  • Val av lösningar

  View Slide

 18. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Strategiskt
  Mjukvaruarkitekt
  Operativt
  • Ta fram applicerade principer för mjukvaruarkitektur
  • Referens-mjukvaruarkitektur (Java, .Net)
  • Utvärdering och rekommendation av ramverk (JPA,
  Wicket)
  • SAD - komponent, deploymentdiagram etc.
  • Granskning/governance
  • Val av ramverk som passar mjukvarulösningen

  View Slide

 19. Verksamhets-
  arkitekt
  Lösnings-
  arkitekt
  Mjukvaru-
  arkitekt
  Strategiskt
  Operativt

  View Slide

 20. Agil arkitektur?

  View Slide

 21. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Hur arbetar en arkitekt agilt?
  ”Arkitekturen är en del av teamarbetet,
  den är lika agil som allt annat”
  ”Arkitektur ska inte vara agil, det är
  hela poängen”

  View Slide

 22. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Agil arkitektur
  • Ska arkitekturen vara agil?
  • Ska arkitekturarbetet vara agilt?
  • Ska arkitekturen möjliggöra att
  utvecklingsarbetet kan utföras agilt?

  View Slide

 23. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Agil mjukvaruarkitektur
  • Strategisk
  • Begränsa urvalet av ramverk/teknologier/
  språk - hanterbar flora och enhetlighet
  • Operativ
  • Bygga för förändringsbarhet, möjliggöra
  att vara agil

  View Slide

 24. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Konflikt
  • Teamet vill använda den teknologi som
  snabbast ger kunden tillfredsställelse
  • Arkitekten begränsar valet av
  teknologier för att vi i framtiden ska ha
  en hanterbar flora av teknologier

  View Slide

 25. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Agil lösningsarkitektur
  • Strategisk
  • Arkitekturprinciper som ger agilitet,
  t.ex. inriktning mot SOA och BPM
  • Operativ
  • Välja lösningar som möjliggör framtida
  förändringar

  View Slide

 26. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Agil verksamhetsarkitektur
  • Strategisk
  • Principer som uppmuntrar/möjliggör
  verksamhetsförändringar
  • Operativ
  • Beroende av systemens förmåga att
  anpassas till verksamhetsförändringar

  View Slide

 27. BUSTARD
  @dfrz #devlin2014
  Agil arkitektur
  • En bra arkitektur möjliggör agilt nu och i
  arbete i framtiden
  • Strategiska delarna av arkitekturen
  utvecklas agilt i det tempo som passar
  kunden, dvs verksamheten
  • Operativa delarna - utvecklas agilt utifrån
  den strategiska arkitekturens riktlinjer

  View Slide

 28. BUSTARD
  Tack!
  Har du frågor eller synpunkter?
  [email protected]
  http://bustard.se/
  Twitter: @dfrz

  View Slide