Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

35ba85fdb137273ec7752b6345a70b4a?s=47 Daniel Franzén
October 09, 2014
32

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

Mitt slidedeck från konferensen DevLin2014

35ba85fdb137273ec7752b6345a70b4a?s=128

Daniel Franzén

October 09, 2014
Tweet

Transcript

 1. Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete. Daniel Franzén daniel@bustard.se This session

  is in Swedish BUSTARD #devlin2014 @dfrz
 2. Vad är en arkitekt?

 3. ”Arkitekt blir man när man varit utvecklare tillräckligt länge” ”Den

  som bestämmer vilka ramverk vi ska använda” ”En überutvecklare som granskar det andra gjort - och gnäller…”
 4. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Saknas definitioner? • Definitioner av arkitektrollerna finns

  • Konkret förståelse för arkitektrollen ovanlig • både hos arkitekterna själva • och övriga organisationen • Process för arkitektur saknas ofta
 5. If you can’t explain it simply, you don’t understand it

  well enough. By Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons Albert Einstein
 6. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agenda • Arkitektdefinition • Olika arkitektroller •

  Arkitektur och agile Daniel Franzén daniel@bustard.se BUSTARD
 7. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Alla arkitekters primära fokus • Omgivning •

  Förändring över tid • Principer
 8. Enterprisearkitekt Lösningsarkitekt Mjukvaruarkitekt Utvecklare Granskar Reglerar Rådfrågar

 9. IASA http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

 10. BUSTARD @dfrz #devlin2014

 11. IASA http://www.iasa.se/wp-content/uploads/2012/05/IASA-Arkitektroller-2012.pdf

 12. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Arkitekten har en ledarroll Operativa arbetsuppgifter Strategiska

  arbetsuppgifter
 13. BUSTARD @dfrz #devlin2014 • Strategiskt • Linjebekostat • Förväntas ingå

  ur ett kundperpektiv • Operativt • Projektbekostat • Detta kan faktureras kund
 14. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Arkitektrollerna • EA-funktion • Verksamhetsarkitekt • Lösningsarkitekt

  • Mjukvaruarkitekt
 15. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Strategiskt EA-funktion • Etablera ett arkitekturellt arbete

  • Referensarkitekturramverk (TOGAF) • Hantera/vårda stadsplaner • Ta fram grundläggande principer utifrån mål och vision
 16. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Strategiskt Verksamhetsarkitekt Operativt • Ta fram applicerade

  principer för verksamhetsarkitektur • Dokumentera organisationsstruktur • Processkartläggning • Processförbättringar
 17. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Strategiskt Lösningsarkitekt Operativt • Ta fram applicerade

  principer för lösningsarkitektur • Referenslösningsarkitektur • Hantera stads/kvartersplan / Baselinearkitektur • Urval av lösningsteknologier • Gapanalys • Val av lösningar
 18. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Strategiskt Mjukvaruarkitekt Operativt • Ta fram applicerade

  principer för mjukvaruarkitektur • Referens-mjukvaruarkitektur (Java, .Net) • Utvärdering och rekommendation av ramverk (JPA, Wicket) • SAD - komponent, deploymentdiagram etc. • Granskning/governance • Val av ramverk som passar mjukvarulösningen
 19. Verksamhets- arkitekt Lösnings- arkitekt Mjukvaru- arkitekt Strategiskt Operativt

 20. Agil arkitektur?

 21. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Hur arbetar en arkitekt agilt? ”Arkitekturen är

  en del av teamarbetet, den är lika agil som allt annat” ”Arkitektur ska inte vara agil, det är hela poängen”
 22. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil arkitektur • Ska arkitekturen vara agil?

  • Ska arkitekturarbetet vara agilt? • Ska arkitekturen möjliggöra att utvecklingsarbetet kan utföras agilt?
 23. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil mjukvaruarkitektur • Strategisk • Begränsa urvalet

  av ramverk/teknologier/ språk - hanterbar flora och enhetlighet • Operativ • Bygga för förändringsbarhet, möjliggöra att vara agil
 24. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Konflikt • Teamet vill använda den teknologi

  som snabbast ger kunden tillfredsställelse • Arkitekten begränsar valet av teknologier för att vi i framtiden ska ha en hanterbar flora av teknologier
 25. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil lösningsarkitektur • Strategisk • Arkitekturprinciper som

  ger agilitet, t.ex. inriktning mot SOA och BPM • Operativ • Välja lösningar som möjliggör framtida förändringar
 26. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil verksamhetsarkitektur • Strategisk • Principer som

  uppmuntrar/möjliggör verksamhetsförändringar • Operativ • Beroende av systemens förmåga att anpassas till verksamhetsförändringar
 27. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil arkitektur • En bra arkitektur möjliggör

  agilt nu och i arbete i framtiden • Strategiska delarna av arkitekturen utvecklas agilt i det tempo som passar kunden, dvs verksamheten • Operativa delarna - utvecklas agilt utifrån den strategiska arkitekturens riktlinjer
 28. BUSTARD Tack! Har du frågor eller synpunkter? daniel@bustard.se http://bustard.se/ Twitter:

  @dfrz