Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

Daniel Franzén
October 09, 2014
100

Konkreta arkitektroller ger agilare utvecklingsarbete

Mitt slidedeck från konferensen DevLin2014

Daniel Franzén

October 09, 2014
Tweet

Transcript

 1. ”Arkitekt blir man när man varit utvecklare tillräckligt länge” ”Den

  som bestämmer vilka ramverk vi ska använda” ”En überutvecklare som granskar det andra gjort - och gnäller…”
 2. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Saknas definitioner? • Definitioner av arkitektrollerna finns

  • Konkret förståelse för arkitektrollen ovanlig • både hos arkitekterna själva • och övriga organisationen • Process för arkitektur saknas ofta
 3. If you can’t explain it simply, you don’t understand it

  well enough. By Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons Albert Einstein
 4. BUSTARD @dfrz #devlin2014 • Strategiskt • Linjebekostat • Förväntas ingå

  ur ett kundperpektiv • Operativt • Projektbekostat • Detta kan faktureras kund
 5. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Strategiskt EA-funktion • Etablera ett arkitekturellt arbete

  • Referensarkitekturramverk (TOGAF) • Hantera/vårda stadsplaner • Ta fram grundläggande principer utifrån mål och vision
 6. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Strategiskt Verksamhetsarkitekt Operativt • Ta fram applicerade

  principer för verksamhetsarkitektur • Dokumentera organisationsstruktur • Processkartläggning • Processförbättringar
 7. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Strategiskt Lösningsarkitekt Operativt • Ta fram applicerade

  principer för lösningsarkitektur • Referenslösningsarkitektur • Hantera stads/kvartersplan / Baselinearkitektur • Urval av lösningsteknologier • Gapanalys • Val av lösningar
 8. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Strategiskt Mjukvaruarkitekt Operativt • Ta fram applicerade

  principer för mjukvaruarkitektur • Referens-mjukvaruarkitektur (Java, .Net) • Utvärdering och rekommendation av ramverk (JPA, Wicket) • SAD - komponent, deploymentdiagram etc. • Granskning/governance • Val av ramverk som passar mjukvarulösningen
 9. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Hur arbetar en arkitekt agilt? ”Arkitekturen är

  en del av teamarbetet, den är lika agil som allt annat” ”Arkitektur ska inte vara agil, det är hela poängen”
 10. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil arkitektur • Ska arkitekturen vara agil?

  • Ska arkitekturarbetet vara agilt? • Ska arkitekturen möjliggöra att utvecklingsarbetet kan utföras agilt?
 11. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil mjukvaruarkitektur • Strategisk • Begränsa urvalet

  av ramverk/teknologier/ språk - hanterbar flora och enhetlighet • Operativ • Bygga för förändringsbarhet, möjliggöra att vara agil
 12. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Konflikt • Teamet vill använda den teknologi

  som snabbast ger kunden tillfredsställelse • Arkitekten begränsar valet av teknologier för att vi i framtiden ska ha en hanterbar flora av teknologier
 13. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil lösningsarkitektur • Strategisk • Arkitekturprinciper som

  ger agilitet, t.ex. inriktning mot SOA och BPM • Operativ • Välja lösningar som möjliggör framtida förändringar
 14. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil verksamhetsarkitektur • Strategisk • Principer som

  uppmuntrar/möjliggör verksamhetsförändringar • Operativ • Beroende av systemens förmåga att anpassas till verksamhetsförändringar
 15. BUSTARD @dfrz #devlin2014 Agil arkitektur • En bra arkitektur möjliggör

  agilt nu och i arbete i framtiden • Strategiska delarna av arkitekturen utvecklas agilt i det tempo som passar kunden, dvs verksamheten • Operativa delarna - utvecklas agilt utifrån den strategiska arkitekturens riktlinjer