Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Debian

Desikner
October 08, 2016

 Debian

Debian is een vrij besturingssysteem.

Desikner

October 08, 2016
Tweet

More Decks by Desikner

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GNU

 2. GNU (GNU's not Unix) In 1984 door Richard Matthew Stallman

  (RMS) gelanceerd. Doel is een volledig vrij besturingssysteem voor computers.
 3. Computer Computer doet elke berekening. Instructies nodig om die berekening

  te doen. Het programma bevat de instructies. Met een programma kan je een computer bijna alles laten doen.
 4. De 4 vrijheden Een programma is vrije software wanneer het

  de gebruikers 4 essentiële vrijheden geeft.
 5. Vrijheid 1 De vrijheid om de manier waarop het programma

  werkt te bestuderen, en om het aan te passen aan je behoeften. De beschikbaarheid van de broncode is noodzakelijk.
 6. Vrijheid 3 De vrijheid om het programma te verbeteren en

  daarna te verspreiden, zodat de hele gemeenschap er voordeel uit kan halen. De beschikbaarheid van de broncode is noodzakelijk.
 7. GPL (GNU General Public License) De GPL is een copyleftlicentie

  voor software. De GPL stelt dat je met de software mag doen wat je wilt, inclusief aanpassen en verkopen, mits je dat recht ook doorgeeft aan anderen en de auteur(s) van de software vermeldt.
 8. GNU + Hurd Oorspronkelijk had het GNU-project een eigen alternatief

  voor de Unixkernel, Hurd. Hurd is nog altijd niet af. In 1992 werd de Linuxkernel onder de GPL door Linus Torvalds uitgebracht.
 9. Linus torvalds' mededeling op Usenet in 1991 “Hello everybody out

  there using minix - I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones.”
 10. De populairste distributies 1. Linux Mint 2. Debian 3. Ubuntu

  4. openSUSE 5. Fedora Volgens DistroWatch.com.
 11. Pakketbeheersoftware De installatie en verwijdering van software wordt gedaan door

  de pakketbeheersoftware. De bekenste zijn APT (met dpkg) en YUM (met rpm). Debian en Debiangebaseerde distro’s gebruiken APT.
 12. GNOME GNOME heeft mooie gebruiksvriendelijke software. GNOME Shell is de

  gebruikersinterface van GNOME 3. GNOME Shell biedt een eenvoudige en moderne gebruikersomgeving. Uitbreidbaar met GNOME Shell extensies.
 13. Cinnamon Cinnamon is een fork van GNOME Shell. Cinnamon wordt

  ontwikkeld door het Linux Mint-team. Cinnamon biedt een traditionelere gebruikersomgeving.
 14. MATE MATE is een fork van GNOME 2 en heeft

  de klassieke gebruikersomgeving van GNOME 2. De naam is afgeleid van de yerba mateplant.
 15. Xfce Xfce is voor minder krachtige computers. Xfce biedt een

  lichtgewicht grafische gebruikersomgeving.
 16. LXDE LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment) is voor minder krachtige

  computers. LXDE is sneller dan Xfce, maar heeft minder ingebouwde functionaliteit.
 17. KDE

 18. KDE

 19. Debian Debian is een vrij besturingssysteem. Debian wordt ontwikkeld door

  vrijwilligers over de hele wereld. Voornamelijk opgebouwd uit GNU-software.
 20. Oldstable: de vorige stable Stable: officiële versie Testing: in ontwikkeling,

  maar stabiel Unstable: in ontwikkeling, minder stabiel Unstable Testing | Stable → →
 21. De namen van de versies zijn namen van karakters uit

  Toy Story. Debian 7: Wheezy (Oldstable) Debian 8: Jessie (Stable) Debian 9: Stretch (Testing, in ontwikkeling) Sid (Unstable), het jongetje dat het speelgoed kapot maakt.
 22. Softwarepakketten Ongeveer 50000 softwarepakketten voor een tiental computerarchitecturen. Strikt gescheiden

  in vrije en niet-vrije software. Voor de selectie van software worden de Debian Vrije Software Richtlijnen (DFSG) gehanteerd. De verschillende ‘software repositories’ (pakketbronnen) zijn gescheiden in main-, contrib- en non-free-repo's.
 23. sources.list Apt gebruikt een bestand dat de “bronnen” oplijst waarvan

  de pakketten opgehaald kunnen worden. Het bestand is /etc/apt/sources.list. deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main contrib non-free deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
 24. Met de apt-pakketbeheerder kunnen softwarepakketten geïnstalleerd, beheerd en geüpdatet worden.

  Apt-frontend: een command-line-interface Aptitude-frontend: een ncurses-interface Synaptic-frontend: een grafische interface
 25. APT voor het behandelen van pakketten apt-get update apt update

  update wordt gebruikt om de indexbestanden van beschikbare pakketten terug te synchroniseren met hun pakketbronnen.
 26. APT voor het behandelen van pakketten apt-get upgrade apt upgrade

  upgrade wordt gebruikt om vanaf de pakketbronnen die in het bestand /etc/apt/sources.list vermeld worden, de recentste versies te installeren van alle pakketten die momenteel op het systeem geïnstalleerd zijn. Bij apt upgrade zullen nieuwe pakketten geïnstalleerd worden als dat noodzakelijk is, maar geïnstalleerde pakketten zullen nooit verwijderd worden apt-get dist-upgrade apt full-upgrade dist-upgrade vervult niet enkel de functie van upgrade, maar handelt bovendien op een intelligente manier vereisten af die bij de nieuwere pakketversies veranderd zijn. full-upgrade zal ook geïnstalleerde pakketten verwijderen als dat nodig is om het systeem volledig op te waarderen.
 27. APT voor het behandelen van pakketten apt-get install apt install

  install wordt gevolgd door een of meer pakketten die men wenst te installeren of op te waarderen. apt-get remove apt remove remove is identiek aan install behalve dat pakketten ermee verwijderd in plaats van geïnstalleerd worden. apt-get purge apt purge purge is identiek aan remove behalve dat pakketten verwijderd en gewist worden (ook eventuele configuratiebestanden worden verwijderd).
 28. APT voor het behandelen van pakketten apt-get clean apt clean

  clean ruimt de lokale opslagplaats voor opgehaalde pakketbestanden op. apt-get autoclean apt autoclean autoclean ruimt de lokale opslagplaats voor opgehaalde pakketbestanden op die niet langer opgehaald kunnen worden.
 29. APT voor het behandelen van pakketten apt-get autoremove apt autoremove

  autoremove wordt gebruikt om pakketten te verwijderen die automatisch geïnstalleerd werden en nu niet langer nodig zijn.
 30. APT voor het behandelen van pakketten apt-cache search apt search

  search doorzoekt de volledige inhoud van alle beschikbare pakketlijsten. apt-cache show apt show show geeft de pakketsteekkaarten weer van de genoemde pakketten.
 31. dpkg, pakketbeheerder voor Debian dpkg -i pakketbestand Installeer het pakket.

  dpkg --configure pakketbestand Configureer een pakket dat uitgepakt, maar nog niet geconfigureerd werd. Indien echter -a of --pending opgegeven wordt, worden alle uitgepakte maar niet- geconfigureerde pakketten geconfigureerd. dpkg -r pakketbestand Verwijder een geïnstalleerd pakket. Dit verwijdert alles behalve de configuratiebestanden.
 32. Bronnen Wikipedia (www.wikipedia.org) GNU (www.gnu.org) Linux Screenshots (www.linuxscreenshots.org) morgueFile (www.morguefile.com)

  National Geographic (photography.nationalgeographic.com) "Introduction to Free Software and the Liberation of Cyberspace" (www.fsf.org/blogs/rms/20140407-geneva-tedx-talk-free-software-free-society)