Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Node.js, Deno ve JavaScript ile Backend Geliştirmenin Dünü ve Bugünü

Node.js, Deno ve JavaScript ile Backend Geliştirmenin Dünü ve Bugünü

Bu sunumda Web'in geçmişine kadar giderek JavaScript'in doğduğu ve olgunlaştığı browser savaşlarına kısaca bir değindikten sonra, JavaScript'in Backend serüveninden bahsediyoruz. ve <% %> tag'leri arasındaki JavaScript'in node.js ve Deno ile birlikte runtime haline gelip değişik platformlara taşınması irdelendikten sonra, Backend JavaScript dünyasına en son eklenen Deno ile birkaç örnek proje demosu yapıyoruz.

Eser Ozvataf

June 30, 2020
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ACM Hacettepe ACS Days
  19 30.06.2020
  Node.js, Deno ve JavaScript ile Backend
  Geliştirmenin Dünü ve Bugünü
  Eser Özvataf

  View full-size slide

 2. HAKKIMDA
  ESER ÖZVATAF
  ▸ Yazılım Yöneticisi @ Setur
  ▸ Alaylı ve Mektepli
  ▸ açık-kaynak.org Topluluk Lideri
  ▸ İçerik Üreticisi
  /eserozvataf
  /eserozvataf /laroux
  /EserOzvataf

  View full-size slide

 3. ‣ 1. JAVASCRIPT
  ‣ 2. BACKEND JS
  ‣ 2.1. NODE.JS
  ‣ 2.2. DENO
  ‣ 3. BUGÜN
  Bugün bahsedeceklerim:

  View full-size slide

 4. 1. JAVASCRIPT

  View full-size slide

 5. 1. JAVASCRIPT
  NCSA Mosaic 1.0 – İlk Web Browser, 22 Nisan 1993 Netscape 0.9 – 13 Ekim 1994
  BROWSER SAVAŞLARI – İLK CELSE

  View full-size slide

 6. 1. JAVASCRIPT
  (let loop ((n 1))
  (if (> n 10)
  '()
  (cons n
  (loop (+ n 1)))))
  Scheme dili bir Lisp dialektidir
  ▸ Web’e dinamizm kazandırmak amaçlı “Mocha” projesi
  başlatıldı. Web’e özel bir Scheme diyalekti geliştirilecekti.
  ▸ Bu esnada Netscape ve Sun mühendisleri diğer koldan
  Java’yı browserlara adapte etmeye çalışıp kendi VM’lerini
  yazmışlardı.
  ▸ Zaman baskısıyla Brendan Eich deklaratif bir dilden çok
  bugün JavaScript olarak anmaya başladığımız dilin temelini
  geliştirdi ve ismini LiveScript olarak belirledi.
  ▸ Yeni dilin browser’a entegre edilecek Java’ya kıyasla daha
  hafif işler üstlenmesini istediler. Bu nedenle ismi
  JavaScript oldu. Ancak Java kısmı hiç çıkmadı.
  MOCHA PROJESİ

  View full-size slide

 7. 1. JAVASCRIPT
  JAVASCRIPT’İN TARİHÇESİ
  ▸ İlk Sürüm – 1995: Netscape’in web’e dinamizm katma çabasıyla ortaya çıkmıştı.
  ▸ ES1 – 1997: ECMA International tarafından standartlaştırıldı.
  ▸ ES2 – 1998: Spesifikasyon üzerinde editöryal güncellemeler.
  ▸ ES3 – 1999: RegExpler, try/catch, hata tanımları, v.s.
  ▸ ES4 – 2003: İptal edilen sürüm. Bazı özellikleri ES2015’de kullanıldı.
  ▸ ES5 – 2009: JSON, strict mode, array metotları, vs.
  ▸ ES2015 – 2015: Classlar, promiseler, arrow functionlar, let/const, vs.
  ▸ ES2016+ – Her yıl gelen güncellemeler.

  View full-size slide

 8. 2. BACKEND JS

  View full-size slide

 9. 2. BACKEND JS
  JAVASCRIPT’İN BACKEND TARİHÇESİ
  ▸ 1996 – Netscape Enterprise Server üzerinde Netscape LiveWire Pro ( tagleri)
  ▸ 1996 – IIS üzerinde Microsoft’un ASP’si (<% %> tagleri ile JScript)
  ▸ 2000’ler – Netscape’den kalan mirasların devamı Rhino (Java) ve SpiderMonkey (C) JS
  motorlarını backend uygulamaların içine gömebileceğiniz mimariler (Örnek: Aptana Jaxer)
  ▸ 2009 – node.js: Event-driven, non-blocking, JavaScript runtime + dependency management
  ▸ 2020 – Deno

  View full-size slide

 10. 2. BACKEND JS
  NODE.JS TARİHÇESİ
  ▸ 2009 – Chrome’da bulunan V8 JavaScript motoru üzerine yazıldı, ilk sürüm yalnızca Linux ve
  macOS destekliydi
  ▸ 2009 – Joyent tarafından sponsorluk kazandı
  ▸ 2010 – paket yönetimi için npm tanıtıldı
  ▸ 2011 – Microsoft ve Joyent’in katkılarıyla Windows platformuna geldi
  ▸ 2014 – io.js isimli bir topluluk kopyası oluşturuldu
  ▸ 2015 – io.js ile tekrar birleştiler

  View full-size slide

 11. 2. BACKEND JS
  DENO TARİHÇESİ
  ▸ Mayıs 2018 – Ryan Dahl üzerine çalışmaya başladı
  ▸ Haziran 2018 – Ryan Dahl JSConf’da node.js’i tasarlarken yaptığı 10 hatayı sunum haline getirdi
  ▸ Mayıs 2020 – 13 Mayıs’ta ilk sürümünü yayınladı

  View full-size slide

 12. 2. BACKEND JS
  NODE.JS
  ▸ Modül Sistemi: CommonJS + NPM
  ▸ Araç Desteği: Formatter, linter, test,
  paketleme ve doküman araçları 3. parti
  ▸ Native Uzantılar: GYP
  ▸ Kendi standard kütüphanesi
  ▸ Browser API’ından biraz farklılaşan API’lar
  ▸ Örnek: fetch API yok, request
  ▸ Modül Sistemi: ES Modules + deno.land
  ▸ Araç Desteği: Formatter, linter, test,
  paketleme ve doküman araçları içinde
  ▸ Native Uzantılar: GN + Rust’ın cargo sistemi
  ▸ Go’dan esinlenilen modern bir standard
  kütüphane
  ▸ Promise’ler veya yeni JavaScript
  standartlarının özellikleri ilk günden
  düşünülmüş
  ▸ Browser API’ı ile uyumlu kalmaya çalışmak
  proje hedeflerinden biri
  DENO

  View full-size slide

 13. 2. BACKEND JS
  NODE.JS’DE TATSIZ DENEYİMLER
  ▸ API tasarımı nedeniyle Callback Hell
  ▸ Paket sürümleme hataları nedeniyle lock dosyaları
  ▸ Paketler nedeniyle devasa node_modules klasörleri
  ▸ Modül çözümleme algoritması araçlar için sorun teşkil ediyordu
  ▸ ES2015 ve/veya TypeScript için Transpilation
  ▸ io.js ile birleşene kadar Promise’ler veya ES2015 özellikleri yoktu

  View full-size slide

 14. 2. BACKEND JS
  DENO’DA UMUT VAAD EDENLER
  ▸ TypeScript desteği
  ▸ Bundler, dependency info, linter, formatter, documentor built-in
  ▸ Güvenli runtime
  ▸ Tek binary ve taşınabilirlik
  ▸ Browser’da standartlaşan ancak server-side’a yeni gelen standard tipler
  ▸ Streamler, Eventler
  ▸ URL, Blob, File, FormData, Headers, Request, Response
  ▸ TextEncoder, TextDecoder

  View full-size slide

 15. 2. BACKEND JS
  DENO YORUMLAR
  ▸ Üzücü haber: node.js ile uyumluluğu
  ▸ İyimserlik: bugün başlıyorsanız node.js’i komple unutup Deno ile başlayabilirsiniz
  ▸ İyimserlik: node.js API’larına bağımlı olmayan npm paketlerinizi Deno’da kullanabilirsiniz
  ▸ Yalnız require()’a dikkat etmek gerekli
  ▸ Benchmarklarda henüz node.js’den daha yavaş
  ▸ Deno’da profesyonel anlamda çalışmak için; yeterli ekosistem oluşmadan giriş yapmak tehlikeli
  ▸ Örnek: veritabanı v.b. aktif soket bağlantılı kütüphaneler

  View full-size slide

 16. 2. BACKEND JS
  DENO İLE NE YAZMALI?
  ▸ Araçlar
  ▸ PoC
  ▸ Çok fazla trafik almayan,
  bir mimarinin göbeğinde olmayan,
  hata toleransı olan,
  sorun olduğunda benzerini hızlıca node.js ile ayağa kaldırabileceğiniz,
  API ve/veya mikroservisler
  ▸ Topluluk desteği ihtiyacınız varsa biraz bekleyebilirsiniz

  View full-size slide

 17. 3. BUGÜN
  DENO İLE GELİŞTİRMEYE BAŞLAMAK

  View full-size slide

 18. 3. BUGÜN
  DEMO
  ▸ Standard Library ve 3. parti bileşenler
  ▸ CLI
  https://github.com/eserozvataf/hex-functions
  ▸ Backend API Service
  https://github.com/eserozvataf/hex-service

  View full-size slide

 19. KAPANIŞ
  acik-kaynak.org

  View full-size slide

 20. KAPANIŞ
  İLETİŞİMDE KALALIM
  ▸ Twitch: Canlı Yayın
  https://twitch.tv/laroux
  ▸ YouTube: Yayın Tekrarları
  https://youtube.com/EserOzvataf
  ▸ Twitter: Mikroblogging
  https://twitter.com/eserozvataf
  ▸ Sunumlar: Speakerdeck
  https://speakerdeck.com/eser
  ▸ GitHub: Üretim
  https://github.com/eserozvataf

  View full-size slide

 21. TEŞEKKÜRLER
  /eserozvataf
  /eserozvataf /laroux
  /EserOzvataf

  View full-size slide