Speaker Deck

Keep Doin': Druhá prezentace pro předmět TAM

by Honza Javorek

Published May 19, 2012 in Humor

Pokus o prezentaci našeho bídného pokroku v realizaci aplikace pro předmět TAM.

Other Presentations by this Speaker