Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Intranät i Sverige 2013

IntraTeam
February 11, 2014

Intranät i Sverige 2013

Resultat från undersökningen av intranät i Sverige 2013, genomförd av Kristian Norling. Undersökning har besvarats av sammanlagt 132 intranätpraktiker i Sverige.

IntraTeam

February 11, 2014
Tweet

More Decks by IntraTeam

Other Decks in Business

Transcript

 1. Intranät i Sverige
  2013
  Uppdaterad 11 februari 2014

  av Kristian Norling

  View full-size slide

 2. Undersökningen
  • 132 respondenter

  • Endast praktiker

  • Lika fördelning offentlig och privat sektor

  • Tabeller på infogr.am

  View full-size slide

 3. Antal anställda
  0
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0-500 501-1000 1001-5000 5001-10 000 10 000+
  17%
  11%
  33%
  12%
  27%
  Procent

  View full-size slide

 4. Verksam i
  Endast i Sverige
  Huvudsakligen i Sverige
  I Norden
  I Europa
  Globalt
  0% 15% 30% 45% 60%
  20%
  6%
  5%
  9%
  60%
  Procent

  View full-size slide

 5. Typ av organisation
  Kontor
  Produktion
  Detaljhandel
  Fältarbete
  Annat
  0% 12,5% 25% 37,5% 50%
  46%
  11%
  7%
  18%
  41%
  Procent

  View full-size slide

 6. Åtkomst till intranätet
  jobbdator
  gemensamma datorer/kiosker
  mobiltelefon
  hemifrån (eller annan plats som ej är jobbet)
  Annat
  0% 25% 50% 75% 100%
  6%
  65%
  32%
  47%
  96%
  Procent

  View full-size slide

 7. Har intranätet namn?
  2%
  32%
  66%
  Ja Nej Snart

  View full-size slide

 8. Ingång till alla system?
  0%
  15%
  30%
  45%
  60%
  Ja, integrerade Ja, länk Delvis Nej Vet inte
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 9. Verkställande
  HR/Personal
  IT
  Marketing
  Knowledge Management
  Kommunikation
  Självständig enhet
  Ingen övergripande ansvarig
  Annan
  0% 20% 40% 60% 80%
  11,3%
  2,3%
  3,8%
  76,5%
  2,3%
  6,8%
  15,9%
  9,1%
  3,8%
  9,9%
  2%
  2%
  71,3%
  1%
  12,9%
  14,9%
  6,9%
  3%
  3,3%
  2,2%
  0%
  70,3%
  1,1%
  9,9%
  18,7%
  7,7%
  2,2%
  2011 2012 2013
  Ansvar för intranätet

  View full-size slide

 10. Antal i Intranätteamet
  2013
  • Genomsnittet ca 3 heltider, de flesta har
  dock 1-2 heltider.

  • De flesta har ingen som arbetar med sök

  View full-size slide

 11. Hur stor andel av medarbetarna använder intranätet dagligen?
  0%
  12,5%
  25%
  37,5%
  50%
  0-25 % 25-50 % 60% 70% 80% 90%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 12. Vad är huvudsyftet med intranätet?
  Stödja affärsstrategin
  Stödja verksamhetens värderingar och kultur
  Stödja organisationens behov
  Göra arbetet lättare för kollegorna
  Ger konkurrensfördelar
  Sälja mer
  Tilltala och behålla kompetenta medarbetare
  Kunskapsdelning
  Produktivitet/effektivitet
  Kommunikation
  Samarbete
  Utbildning
  Spara omkostnader
  Reducera epost
  Annat
  0% 22,5% 45% 67,5% 90%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 13. Drupal
  EPiServer
  IBM Connections/Quickr
  IBM Notes/Domino
  IBM WebSphere
  Liferay
  SharePoint MOSS 2007
  SharePoint 2010
  SharePoint 2013
  SiteVision
  Wordpress
  Egenutvecklat
  Annat
  0% 10% 20% 30% 40%
  15%
  5%
  2%
  11%
  5%
  20%
  5%
  3%
  2%
  8%
  2%
  33%
  3%
  Antal svar i procent
  Vilket system används till intranätet?

  View full-size slide

 14. Samma system på www?
  0%
  15%
  30%
  45%
  60%
  Nej Nej, men vi planerar för det Ja Vet Inte
  0%
  52,3%
  5,3%
  42,4%
  2%
  41%
  12%
  45%
  1,1%
  50,5%
  9,9%
  38,5%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 15. Används segmentering?
  Nej
  Nej, men vi planerar för det
  Ja, men det fungerar inte
  Ja, och det fungerar
  Ja, och det fungerar bra
  Vet inte
  0% 12,5% 25% 37,5% 50%
  2,3%
  15,9%
  40,2%
  3,8%
  15,9%
  22%
  2%
  15,8%
  37,6%
  7,9%
  13,9%
  22,8%
  2,2%
  10,9%
  33,7%
  6,5%
  22,8%
  23,9%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 16. Personalisering?
  0%
  17,5%
  35%
  52,5%
  70%
  Nej under 10 % använder det 10-40 % använder det över 40 % använder det Vet inte
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 17. Primära informationskällan?
  0%
  17,5%
  35%
  52,5%
  70%
  Ja Nej, men vi arbetar mot det målet Nej Vet inte
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 18. Förankrat hos ledningen?
  Inte alls
  I mindre grad
  I måttlig grad
  I hög grad
  Vet inte
  0% 15% 30% 45% 60%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 19. Stödjer ledningen?
  Nej
  Dom säger det
  Ja, och dom satsar också pengar
  Vet inte
  0% 17,5% 35% 52,5% 70%
  4,5%
  36,4%
  55,3%
  3,8%
  0%
  30,7%
  60,4%
  8,9%
  0%
  32,6%
  63%
  4,3%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 20. Använder ledningen intranätet?
  0%
  15%
  30%
  45%
  60%
  Nej Väldigt sällan Ja, ibland Ja
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 21. Årlig budget
  100 000
  500 000
  1 miljon
  2 miljoner
  3 miljoner
  4 miljoner
  5 miljoner
  6-9 miljoner
  10-15 miljoner
  16 miljoner eller mera
  0% 10% 20% 30% 40%
  0%
  4%
  1%
  2%
  2%
  5%
  8%
  16%
  34%
  30%
  2013

  View full-size slide

 22. Resurserna är...
  0%
  17,5%
  35%
  52,5%
  70%
  Kraftigt stigande Stigande Oförändrat Nedåtgående Kraftigt nedåtgående
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 23. Business case?
  Nej
  Ja, för delar av intranätet
  Ja, för hela intranätet
  Vet inte
  0% 17,5% 35% 52,5% 70%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 24. Används statistik?
  0%
  15%
  30%
  45%
  60%
  Nej Nej, men planerar Ja, men fungerar inte Det fungerar Det fungerar bra Vet inte
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 25. Värde för organisationen?
  Absolut
  Ja
  Kanske
  Nej
  0% 15% 30% 45% 60%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 26. Mäts värdet ur användarens perspektiv?
  Nej
  Nej, men vi planerar för det
  Ja, men det fungerar inte
  Ja, och det fungerar
  Ja, och det fungerar bra
  Vet inte
  0% 12,5% 25% 37,5% 50%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 27. Testas användbarheten?
  Nej
  Nej, men vi planerar för det
  Ja, men det fungerar inte
  Ja, och det fungerar
  Ja, och det fungerar bra
  Vet Inte
  0% 10% 20% 30% 40%
  2011 2012 2013

  View full-size slide

 28. www.twitter.com/IntraTeam_SE

  www.facebook.com/intrateam.se

  www.intrateam.se

  View full-size slide

 29. intranät, råd

  hjälp, glädje, utbyte, mentorskap, debatt, events, nyheter,
  insikt, övning, konferens,kunskap, seminarium, fakta,
  flexibilitet, nätverksgrupp, inblick, idéer, information

  tips, upplysning, motivation, inspiration, nätverk

  föreläsning, handledning, diskussion, lärande, stöd, tanke,
  medverkan, utbildning, nöje, gemenskap, nätverksgrupp,
  samarbete

  workshop, erfarenhet, kunskapsdelning, samtal, vägledning

  View full-size slide