Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Intranät i Sverige 2013

IntraTeam
February 11, 2014

Intranät i Sverige 2013

Resultat från undersökningen av intranät i Sverige 2013, genomförd av Kristian Norling. Undersökning har besvarats av sammanlagt 132 intranätpraktiker i Sverige.

IntraTeam

February 11, 2014
Tweet

Transcript

 1. Undersökningen • 132 respondenter • Endast praktiker • Lika fördelning

  offentlig och privat sektor • Tabeller på infogr.am
 2. Antal anställda 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0-500 501-1000 1001-5000

  5001-10 000 10 000+ 17% 11% 33% 12% 27% Procent
 3. Verksam i Endast i Sverige Huvudsakligen i Sverige I Norden

  I Europa Globalt 0% 15% 30% 45% 60% 20% 6% 5% 9% 60% Procent
 4. Åtkomst till intranätet jobbdator gemensamma datorer/kiosker mobiltelefon hemifrån (eller annan

  plats som ej är jobbet) Annat 0% 25% 50% 75% 100% 6% 65% 32% 47% 96% Procent
 5. Ingång till alla system? 0% 15% 30% 45% 60% Ja,

  integrerade Ja, länk Delvis Nej Vet inte 2011 2012 2013
 6. Verkställande HR/Personal IT Marketing Knowledge Management Kommunikation Självständig enhet Ingen

  övergripande ansvarig Annan 0% 20% 40% 60% 80% 11,3% 2,3% 3,8% 76,5% 2,3% 6,8% 15,9% 9,1% 3,8% 9,9% 2% 2% 71,3% 1% 12,9% 14,9% 6,9% 3% 3,3% 2,2% 0% 70,3% 1,1% 9,9% 18,7% 7,7% 2,2% 2011 2012 2013 Ansvar för intranätet
 7. Antal i Intranätteamet 2013 • Genomsnittet ca 3 heltider, de

  flesta har dock 1-2 heltider. • De flesta har ingen som arbetar med sök
 8. Hur stor andel av medarbetarna använder intranätet dagligen? 0% 12,5%

  25% 37,5% 50% 0-25 % 25-50 % 60% 70% 80% 90% 2011 2012 2013
 9. Vad är huvudsyftet med intranätet? Stödja affärsstrategin Stödja verksamhetens värderingar

  och kultur Stödja organisationens behov Göra arbetet lättare för kollegorna Ger konkurrensfördelar Sälja mer Tilltala och behålla kompetenta medarbetare Kunskapsdelning Produktivitet/effektivitet Kommunikation Samarbete Utbildning Spara omkostnader Reducera epost Annat 0% 22,5% 45% 67,5% 90% 2011 2012 2013
 10. Drupal EPiServer IBM Connections/Quickr IBM Notes/Domino IBM WebSphere Liferay SharePoint

  MOSS 2007 SharePoint 2010 SharePoint 2013 SiteVision Wordpress Egenutvecklat Annat 0% 10% 20% 30% 40% 15% 5% 2% 11% 5% 20% 5% 3% 2% 8% 2% 33% 3% Antal svar i procent Vilket system används till intranätet?
 11. Samma system på www? 0% 15% 30% 45% 60% Nej

  Nej, men vi planerar för det Ja Vet Inte 0% 52,3% 5,3% 42,4% 2% 41% 12% 45% 1,1% 50,5% 9,9% 38,5% 2011 2012 2013
 12. Används segmentering? Nej Nej, men vi planerar för det Ja,

  men det fungerar inte Ja, och det fungerar Ja, och det fungerar bra Vet inte 0% 12,5% 25% 37,5% 50% 2,3% 15,9% 40,2% 3,8% 15,9% 22% 2% 15,8% 37,6% 7,9% 13,9% 22,8% 2,2% 10,9% 33,7% 6,5% 22,8% 23,9% 2011 2012 2013
 13. Personalisering? 0% 17,5% 35% 52,5% 70% Nej under 10 %

  använder det 10-40 % använder det över 40 % använder det Vet inte 2011 2012 2013
 14. Primära informationskällan? 0% 17,5% 35% 52,5% 70% Ja Nej, men

  vi arbetar mot det målet Nej Vet inte 2011 2012 2013
 15. Förankrat hos ledningen? Inte alls I mindre grad I måttlig

  grad I hög grad Vet inte 0% 15% 30% 45% 60% 2011 2012 2013
 16. Stödjer ledningen? Nej Dom säger det Ja, och dom satsar

  också pengar Vet inte 0% 17,5% 35% 52,5% 70% 4,5% 36,4% 55,3% 3,8% 0% 30,7% 60,4% 8,9% 0% 32,6% 63% 4,3% 2011 2012 2013
 17. Årlig budget 100 000 500 000 1 miljon 2 miljoner

  3 miljoner 4 miljoner 5 miljoner 6-9 miljoner 10-15 miljoner 16 miljoner eller mera 0% 10% 20% 30% 40% 0% 4% 1% 2% 2% 5% 8% 16% 34% 30% 2013
 18. Resurserna är... 0% 17,5% 35% 52,5% 70% Kraftigt stigande Stigande

  Oförändrat Nedåtgående Kraftigt nedåtgående 2011 2012 2013
 19. Business case? Nej Ja, för delar av intranätet Ja, för

  hela intranätet Vet inte 0% 17,5% 35% 52,5% 70% 2011 2012 2013
 20. Används statistik? 0% 15% 30% 45% 60% Nej Nej, men

  planerar Ja, men fungerar inte Det fungerar Det fungerar bra Vet inte 2011 2012 2013
 21. Mäts värdet ur användarens perspektiv? Nej Nej, men vi planerar

  för det Ja, men det fungerar inte Ja, och det fungerar Ja, och det fungerar bra Vet inte 0% 12,5% 25% 37,5% 50% 2011 2012 2013
 22. Testas användbarheten? Nej Nej, men vi planerar för det Ja,

  men det fungerar inte Ja, och det fungerar Ja, och det fungerar bra Vet Inte 0% 10% 20% 30% 40% 2011 2012 2013
 23. intranät, råd hjälp, glädje, utbyte, mentorskap, debatt, events, nyheter, insikt,

  övning, konferens,kunskap, seminarium, fakta, flexibilitet, nätverksgrupp, inblick, idéer, information tips, upplysning, motivation, inspiration, nätverk föreläsning, handledning, diskussion, lärande, stöd, tanke, medverkan, utbildning, nöje, gemenskap, nätverksgrupp, samarbete workshop, erfarenhet, kunskapsdelning, samtal, vägledning