Speaker Deck

Vývoj energetické soustavy v Českých zemích: 1936 - Současnost

by Tomas Jukin

Published May 2, 2012 in Education

Prezentace o vývoji energetické soustavy v Českých zemích mezi léty 1936 až po současnost na předmět X16HT3 na ČVUT FIT