Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mikro Frontendi - Uvod - Novi Sad JS

Mikro Frontendi - Uvod - Novi Sad JS

4ff4d0c579ce1bdbe505d8317e158a20?s=128

Ivan Jovanovic

February 27, 2019
Tweet

Transcript

 1. Mikro Frontendi Uvod @ivanjov96

 2. None
 3. None
 4. Mi želimo nešto novo!

 5. Ali sada možemo!

 6. Mikro frontendi!

 7. Ivan Jovanović Senior Software Engineer https://ivanjov.com @ivanjov96 https://jsremotely.com

 8. Šta su Mikro Frontendi?

 9. Mikro Frontendi - mikroservisni pristup modernom vebu

 10. Šta su Mikroservisi?

 11. Mikroservisi su tehnika razvoja softvera koji struktuira aplikaciju kao kolekciju

  "labavo" povezanih servisa
 12. None
 13. Event bus - magistrala

 14. Event bus (magistrala) nam omogućava razmenu podataka izmedju komponenti (publish-subscribe),

  bez prethodne registracije komponenti jedne sa drugom
 15. Principi Mikroservisa • Lagan protokol izmedju servisa • Mali servisi,

  jedna funkcionalnost po servisu • Nezavisnost servisa • Laki za razumevanje, razvoj i testiranje • Ubrzavaju razvoj • Omogućavaju CI i CD
 16. None
 17. None
 18. None
 19. VS VS

 20. + +

 21. None
 22. App Feature 3 Feature 2 Feature 1

 23. Root app App 3 App 2 App 1 Feature 1

  Feature 2 Feature 3
 24. Kako smo došli ovde? • Monolitne full stack aplikacije •

  Frontend i backend aplikacije • Mikroservisi u backend-u • Komponente u frontend-u • Mikro frontendi
 25. Moramo da se borimo protiv loše arhitekture!

 26. Koje probleme rešava? • Korišćenje novog frontend framework-a na staroj

  arhitekturi • Bez deljenog koda i konflikata • Nezavisni deployment • Svaki tim može da izabere tehnologije koje će koristiti • Skaliranje frontend aplikacije
 27. Kako podeliti aplikaciju? • Po funkcionalnosti na stranici • Po

  stranicama • Po sekcijama
 28. Implementacije • Manuelno povlačenje aplikacije • IFrame • Single-spa biblioteka

  • Frint framework • ...
 29. Manuelno povlačenje aplikacije

 30. Manuelno povlačenje aplikacije • Kod se nalazi na drugom serveru

  • Nezavisni deployment • Komponente komuniciraju kroz: • Window objekat • Event bus
 31. None
 32. None
 33. React app

 34. Export React aplikacija

 35. Povlačenje React aplikacije in the Root aplikaciju

 36. Event bus - Eev • https://github.com/chrisdavies/eev • Manje od 500

  bajta • Jako brz • Lak za korišćenje
 37. None
 38. None
 39. None
 40. IFrame

 41. IFrame • Kod živi na drugom serveru • Nezavnisni deployment

  • Komunikacija se odvija kroz browser “Event bus”
 42. None
 43. None
 44. None
 45. None
 46. None
 47. Single-spa biblioteka

 48. Single-spa biblioteka • https://github.com/CanopyTax/single-spa • Korišćenje više frameworka na istoj

  stranici • Implementacija postojećih aplikacija bez prepravki • Lazy load implementacija
 49. None
 50. Single-spa biblioteka • Kod živi na istom servisu • Sve

  je spakovano i deployment se vrši u isto vreme • Komunikacija se odvija kroz: • Window objekat • Event bus • Redux, Mobx itd. • Bilo šta drugo…
 51. None
 52. Loading funkcija

 53. Activity funkcija

 54. None
 55. Single-spa aplikacija

 56. Bootstrap

 57. Mount

 58. Unmount

 59. None
 60. None
 61. None
 62. Frint

 63. Frint • https://frint.js.org/ • CLI • Ruter • State menadžment

  • Server side rendering
 64. None
 65. Frint CLI

 66. Frint CLI

 67. Reaktivno Programiranje

 68. Podržava i React Native!

 69. Micro Frontends Mane • Više koda za održavanje • Veliki

  bundle • Performance, puno koda u browseru
 70. Ko koristi Micro Frontende?

 71. I mnogi drugi...

 72. Svi!

 73. Zaključak • Ne koristite ovo ako imate prostu aplikaciju! •

  Koristite mikro frontende da biste sebi posao učinili lakšim, ne težim • Micro frontend ne znači da treba da koristimo svaki mogući framework • Ne zaboravite da napravite standarde!
 74. Hvala! Blog ivanjov.com Twitter @ivanjov96