Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

12 sorters ux-text • 1 Död åt Lorem Ipsum

12 sorters ux-text • 1 Död åt Lorem Ipsum

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

April 28, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Education

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o f f i
 2. Jonas Söderström • 2022 Struktur Ux-texter Innehåll Knappar, fel- meddelanden,

  bekräftelser, etc Själva innehållet: nyheter, beskrivning 
 av produkter etc …. Vad kallar vi avdelningar, tjänster, funktioner… Reklam ”Copy”, marknads- föring, sälj Sökoptimering (SEO) Metadata
 3. Jonas Söderström • 2022 Språkrådet (isof.se) säger: ux-skribent och ux-text

  ”ux” med små bokstäver https://frageladan.isof.se/visasvar.py? sok=ux%20writer&svar=79898&log_id=891741
 4. Jonas Söderström • 2022 Tolv slag av ux-texter

 5. Jonas Söderström • 2022 Tolv slag av ux-text 1. Status-

  och underhandsmeddelanden 2. Bekräftelser och kvittenser 3. Felmeddelanden 4. Negativa responser 
 och varningar 5. Tillrättavisningar 6. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar 7. Användarens val: Knappar, dialoger och andra 
 interaktionskommandon 8. Ledtexter 9. Rundturer, starthjälp 
 och nya funktioner 10. Frågor: feedback 
 och erbjudanden 11. Förtroendeskapare 12. ”Tonsättare”: 
 Förmedla en känsla
 6. Jonas Söderström • 2022 1. Statusmeddelanden

 7. Jonas Söderström • 2022 1. Underhandsmeddelanden

 8. Jonas Söderström • 2022 2. Bekräftelser och kvittenser

 9. Jonas Söderström • 2022 3. Felmeddelanden

 10. Jonas Söderström • 2022 4. Negativa responser …

 11. Jonas Söderström • 2022 4. Negativa responser … 😾

 12. Jonas Söderström • 2022 4. … och varningar

 13. Jonas Söderström • 2022 5. Tillrättavisningar

 14. Jonas Söderström • 2022 6. Uppmaningar och triggers

 15. Jonas Söderström • 2022 6. … och aviseringar Dyker upp

  
 i andra sammanhang
 16. Jonas Söderström • 2022 6. Dark patterns Slumpmässig siffra mellan

  25 och 47 ”Confirm- shaming”
 17. Jonas Söderström • 2022 7. Interaktionskommandon Användaren väljer: Knappar, dialogrutor,

  formulär
 18. Jonas Söderström • 2022 8. Ledtexter

 19. Jonas Söderström • 2022 9. Rundturer, starthjälp 
 och nya

  funktioner
 20. Jonas Söderström • 2022 10. Frågor, feedback 
 och erbjudanden

 21. Jonas Söderström • 2022 11. Förtroendeskapare

 22. Jonas Söderström • 2022 12. ”Tonsättare”

 23. Jonas Söderström • 2022 Permanenta / • Felmeddelanden • Negativa

  responser och varningar • Tillrättavisningar • Bekräftelser • Underhands- och statusmeddelanden • Aviseringar • Interaktionskommandon i dialogrutor • Rundturer, nya funktioner • Feedbackfrågor och erbjudanden • Ledtexter och guider • Förtroendeskapare • Känsloförmedlare • Interaktionskommandon 
 i fl öden och formulär Designers ritar in i wireframes Dyker bara 
 upp ibland Temporära Uppmaningar och triggers.