Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Göra rätt saker – effektkedjor

Göra rätt saker – effektkedjor

Nackademin UX 22, 12 sep

Jonas Söderström
PRO

September 12, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Göra saker rätt 
 Göra rätt

  saker Nackademin • 14 september 2022 Jonas Söderström
 2. Jonas Söderström • 2022 Livsmedelsaffären Restaurangen Polisstationen Cykelbanorna Operationssalen Fem

  case:
 3. Jonas Söderström • 2022 Min livsmedelsaffär Case #1

 4. Jonas Söderström • 2022 ≈175 m2 En medarbetare ≈ 10

  stationer ≈ 100 handhållna scanners Noll kunder
 5. Jonas Söderström • 2022 Samtidigt vid kassorna

 6. Jonas Söderström • 2022

 7. Jonas Söderström • 2022 Vision Öka kapaciteten 
 i kassalinjen

  Lösning Investering Värde
 8. Jonas Söderström • 2022 Vision Lösning Innovativt! Digitalt! Disruptivt!

 9. Jonas Söderström • 2022 Teknologi Och?

 10. Jonas Söderström • 2022 Vision Öka kapaciteten 
 i kassalinjen

  Lösning Investering Värde Villkor
 11. Jonas Söderström • 2022 Värde – positiva effekter – 


  uppstår bara i användning Om ingen använder den, spelar det ingen roll 
 hur smart 
 tekniken är.
 12. Jonas Söderström • 2022 Handscanners EFFEKT LÖSNING Öka kapaciteten 


  i kassa- 
 linjen
 13. Jonas Söderström • 2022 EFFEKT Vill inte hantera teknik samtidigt

  som jag ska tänka på att välja mat! VILLKOR Effektkarta Effektkedja ? LÖSNING ANVÄNDARE Öka kapaciteten 
 i kassa- 
 linjen
 14. Jonas Söderström • 2022

 15. Jonas Söderström • 2022

 16. Jonas Söderström • 2022

 17. EFFEKT Vill inte hantera teknik samtidigt som jag ska tänka

  på att välja mat! BEHOV Effektkedja LÖSNING ANVÄNDARE Självcheckout vid utgången, när jag handlat färdigt! Öka kapaciteten 
 i kassa- 
 linjen
 18. Vill inte hantera teknik samtidigt som jag ska tänka på

  att välja mat! Öka kapaciteten 
 i kassa- 
 linjen Självcheckout vid utgången, när jag handlat färdigt! EFFEKT BEHOV eller MÅL eller 
 SYFTE LÖSNING eller ÅTGÄRD 
 eller 
 FUNKTION ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT eller ANVÄNDNINGS- VILLKOR eller DRIVKRAFT
 19. Jonas Söderström • 2022 ”Det är rätt skönt att stå

  här och inte kunna göra någonting. Hur ofta är det man får en mikropaus i vardagen?”
 20. Jonas Söderström • 2022

 21. Jonas Söderström • 2022

 22. Jonas Söderström • 2022

 23. Jonas Söderström • 2022

 24. Vill inte hantera teknik samtidigt som jag ska tänka på

  att välja mat! En bättre upplevelse för alla kunder Självcheckout vid utgången, när jag handlat färdigt! Jag vill kunna packa varorna utan att bli stressad av kunden efter mig Särskild yta där jag kan packa om mina varor Jag kommer förberedd med en välplanerad inköpslista, och har inte bråttom EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL ÅTGÄRD EFFEKTAGENT Bärbar självscanner
 25. Jonas Söderström • 2022 Restaurangen Case #2:

 26. Jonas Söderström • 2022

 27. Jonas Söderström • 2022

 28. Jonas Söderström • 2022 Ta emot kunder smidigt och vänligt

  Hovmästare Måste kunna registrera att kunder satts i baren Vill fokusera på kunden Gör det möjligt att registrera ankomst med max ett klick! EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL 
 OCH -VILLKOR LÖSNING EFFEKTAGENTER
 29. Jonas Söderström • 2022 Polisstationen Case #3:

 30. None
 31. Smidig fördelning 
 av arbets- 
 pass Systemet KOPPS Tid

  Dag EFFEKT Effektkedja LÖSNING ANVÄNDARE MÅL
 32. • Observera • Intervjua • Studera data User research: EFFEKT

  Effektkedja LÖSNING ANVÄNDARE MÅL Smidig fördelning 
 av arbets- 
 pass
 33. Jag behöver överblick Kolla och byta med kollegor Få ut

  redovisning Säker på bemanning EFFEKT Effektkedja LÖSNING ANVÄNDARE MÅL Smidig fördelning 
 av arbets- 
 pass EFTER
 34. Jag behöver överblick EFFEKT Effektkedja LÖSNING ANVÄNDARE MÅL Smidig fördelning

  
 av arbets- 
 pass EFTER Hmmm …
 35. Jag behöver överblick Hypotes om design EFFEKT Effektkedja LÖSNING ANVÄNDARE

  Testa Utvärdera och justera Smidig fördelning 
 av arbets- 
 pass MÅL EFTER
 36. Ny hypotes om design Jag behöver överblick EFFEKT Effektkedja LÖSNING

  ANVÄNDARE MÅL EFTER Smidig fördelning 
 av arbets- 
 pass
 37. Jag behöver överblick Kolla och byta med kollegor Få ut

  redovisning Säker på bemanning EFFEKT Effektkedja LÖSNING ANVÄNDARE MÅL Smidig fördelning 
 av arbets- 
 pass EFTER Repetera 
 för alla 
 användar- 
 grupper
 38. Jonas Söderström • 2021

 39. Jonas Söderström • 2022 Cykelbanorna Case #4:

 40. Jonas Söderström • 2022 Cykelbanor 
 i kommunen

 41. Jonas Söderström • 2022 Cykelbanor 
 i kommunen

 42. Jonas Söderström • 2022 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna 
 kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet 
 att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt 
 med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” 
 av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar 
 till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. 
 Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 43. Jonas Söderström • 2022 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 44. Jonas Söderström • 2022 Cykelbanor •Gratis karta •Pumpa cykeln •Rapportera

  hinder
 45. Jonas Söderström • 2022 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil EFFEKT ANVÄNDNINGS- 
 MÅL LÖSNING EFFEKTAGENT Vill hitta cykelväg Ska rapportera problem Behöver pumpa cykeln EFFEKTKEDJA och ANVÄNDARKARTLÄGGNING
 46. Jonas Söderström • 2022 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Gör det lätt att hitta cykelväg Gratis karta cykelvägs-app EFFEKT ANVÄNDNINGS- 
 MÅL LÖSNING EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och ANVÄNDARKARTLÄGGNING
 47. Jonas Söderström • 2022 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Gör det lätt att hitta cykelväg Gratis karta cykelvägs-app EFFEKT ANVÄNDNINGS- 
 MÅL LÖSNING EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och ANVÄNDARKARTLÄGGNING Gör det lätt 
 att pumpa Pumpstationer
 48. Jonas Söderström • 2022

 49. Jonas Söderström • 2022 Vill du komma igång att cykla?

  Vi hjälper dig! • Ska ff a vår app med cykelkartor! • En tryckt cykelkarta kan du hämta gratis 
 på medborgarkontoret, Stationsgatan 48A. • Cykelpump fi nns vid Stortorget. • Stöter du på problem eller vill fråga något, 
 hör av dig till cykelsamordnaren Anna Persson 
 på 070–123 45 67. Ett av Byköping kommuns mål är att 
 fl er ska välja cykel i stället för bil. Läs mer om hur vi bygger ut cykelbanorna!
 50. Jonas Söderström • 2022 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL eller –VILLKOR LÖSNING ANVÄNDARE Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Jag är rädd att den blir stulen Vill vara säker på att cykeln är tryggt parkerad Jag hinner inte träna …
 51. Jonas Söderström • 2022 EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL LÖSNING ANVÄNDARE Ska rapportera

  problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Jag är rädd att den blir stulen Vill vara säker på att cykeln är tryggt parkerad Jag hinner inte träna … Få fler att välja cykel 
 i stället för bil Mätning: 
 + 60 % cyklar 
 - 10 % bilar 1 2 3 Försök att prioritera användargrupperna efter hur stort bidrag de bör ger till effekten
 52. Jonas Söderström • 2022 Operationssalen Case #5:

 53. None
 54. Operationsteam USKA 
 som hämtar Alla på avd Mer steril

  operation Lugnare 
 arbets- 
 miljö Färre dörröppningar Slippa springa fram o tillbaka Slippa 
 alarm Visa vad 
 som saknas # –50% # –20% steg # –18 dB SKALPELL 
 till SAL 3 EFFEKT BEHOV LÖSNING ANVÄNDARE
 55. Operationsteam USKA 
 som hämtar Alla på avd Mer steril

  operation Lugnare 
 arbets- 
 miljö Färre dörröppningar Slippa springa fram o tillbaka Slippa 
 alarm Visa vad 
 som saknas # –50% # –20% steg # –18 dB SKALPELL 
 till SAL 3 EFFEKT BEHOV LÖSNING ANVÄNDARE # –50% # –20% steg # –18 dB Mätplan
 56. Börja inte med lösningen!

 57. None
 58. En portal Bestående förändring Lösning ?

 59. En portal Bestående förändring Lösning ? Mindre tidsåtgång för ansökan

  om forskningsstöd
 60. En portal Bestående förändring Lösning Mindre tidsåtgång för ansökan om

  forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25%
 61. Jonas Söderström • 2022 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 62. Jonas Söderström • 2022 Portal Lösning Utbildning Mer stöd Byta

  arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard? Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25% Bestående förändring
 63. Jonas Söderström • 2022 Dagens Medicin, GP • ”Pulsmöten” •

  Överblick • Kommunikation
 64. Jonas Söderström • 2022 Dagens Medicin

 65. Jonas Söderström • 2022 Den lösning som kommer att användas

  är den som tillfredsställer användarnas användningsmål.
 66. Jonas Söderström • 2022 Men vi kan tvinga dem, genom

  att ta bort alternativ.
 67. Jonas Söderström • 2022 Det finns alltid sätt att uppfinna

  
 work-arounds …
 68. Jonas Söderström • 2022 
 … och work-arounds innebär dubbelarbete,

  vilket gör att avsedda effektvinster inte uppstår.