Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mer om interaktionsdesign

Mer om interaktionsdesign

Jonas Söderström
PRO

November 14, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022
  Mer om
  interaktionsdesign
  Jonas Söderström • Måndag 14 nov 2022
  Interaktionsdesign och prototyping • Nackademin ht 22

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2022
  Lite repetition

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2022
  Interaktionsdesign
  I smal mening I bred mening
  Speci
  fi
  ka
  interaktions-
  detaljer
  Allt arbete med
  interaktiva
  (digitala?)
  produkter

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2022
  Några interaktionsprinciper

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2022
  Anpassa till användarna
  och till verksamheten

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2022
  Gör tydligt

  i vilket läge

  systemet är

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Information Service Om Process
  Tjänster
  Exempel:


  Menyn visar alltid var
  användaren är

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2021
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Flöden kräver normalt
  tre design-varianter

  (färg, form, typ)

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2021

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2021
  X
  Ofta tar vi bort huvudnavigation i
  ett flöde – för att hålla kvar/styra
  användaren.

  Men det ska alltid gå att hoppa ur
  flödet - till exempel med ”Stäng (x)”

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2021
  Vara
  Frakt
  Betalning
  Bekräfta
  Försäkring
  Frakt
  Betalning
  Försäkring

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2021

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2022
  Statusmeddelanden
  Användarens
  status
  Tjänsten/
  systemets
  status
  Andra
  användares
  status

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2022
  1. Användarens status

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2022
  2. Systemets status

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2022
  3. Andra användares status

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2022
  Ge användaren
  kontroll…

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2021
  Till betalning >
  < Tillbaka till frakt
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Ångra/backa är nedtonad Primär action är tydligast
  …som
  möjlighet att
  backa.

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2021
  Till betalning >
  < Tillbaka till frakt Hitta försäkring
  Om det finns flera
  alternativ framåt får de
  olika vikt i designen

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2021
  UX-text
  hjälper till
  Till betalning >
  Avbryt < Tillbaka till frakt
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Lugn! Du kan ändra

  varan även i nästa steg

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  Automatisera repetitiva
  uppgifter – minska belastning

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2022
  Närhetens lag

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. Jonas Söderström • 2022
  Lösnings-
  förslag 1

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2022
  Lösnings-
  förslag 2
  och 3

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2022
  Lösnings-
  förslag 4

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2022
  Närhetens lag
  Saker som är nära varandra,

  tolkar vi som att de hör ihop.

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2022
  Likhetens lag
  Saker som är lika varandra (form, färg)


  tolkar vi som att de hör ihop.

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2022
  Linjering
  Saker som linjerar med varandra,

  uppfattar vi som att de hör ihop.

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2022
  Mikro-friktioner
  Ibland ska man inte göra det för enkelt

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2022
  Avsluta-knappen i Zoom
  fl
  yttar sig,

  för att förhindra att man avslutar av missstag.

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2022
  Superenkel
  bekräftelse
  med ansikts-
  igenkänning …
  men av fel vara.
  https://www.linkedin.com/posts/sara-wennersten_sl-
  tra
  fi
  kfaemrvaltningen-ux-activity-6839490107892871168-ybqm

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2022
  Gör det svårt att göra fel

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2022
  Gör det enkelt att ångra /rätta

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2022
  Medge flera
  användningssätt
  Gör inte olika – hitta standarder

  View Slide

 40. View Slide

 41. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2022
  Konsistens
  Gör inte olika – hitta standarder

  View Slide

 44. 👎

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2022
  Takeaways:
  Anpassa till användarna

  och till verksamheten

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2022
  Takeaways:
  • Gör tydligt i vilket läge systemet är


  • Ge användaren maximal kontroll


  • Automatisera repetitiva eller enkla uppgifter – minska belastning


  • Gör det svårt / omöjligt att göra fel


  • Gör det enkelt / möjligt att ångra eller rätta


  • Använd mikrofriktioner för att motverka ”slarvfel”


  • Respektera/använd närhetens lag och likhetens lag


  • Medge
  fl
  er sätt att interagera


  • Sträva efter k onsistens och använd standards

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  Gruppuppgift 1
  • Grupperna diskuterar och väljer vad ni vill jobba med:


  • nackademin.se


  • Studentportalen


  • ”Jag är OK” – app i mobilen för att underrätta ett urval
  anhöriga om att man inte är drabbad av olycka etc


  • Uppmärksamma chef på att hens medarbetare inte uppdaterat
  sidor på intranätet


  • Eget val

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2022
  Tisdag
  • Grupperna diskuterar det ni vill jobba med:


  • Ta fram och beskriva tjänsteidé


  • Sätta upp mål för tjänsten


  • De
  fi
  nera målgruppen


  • Börja med idéer för design

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2022
  Onsdag med Ulf
  • Ta fram en analog prototyp till gruppuppgiften


  • Testa prototypen på 2-3 personer (även torsdag)

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2022
  Torsdag
  • För
  fi
  na och bygga på skiss till mer utvecklad skiss /
  wireframe utifrån resultatet av tester

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2022
  Fredag med Jonas
  • Kort etappredovisning


  • Föreläsningsämne: Inkluderande design / Empati


  • Beskriva och utveckla den analoga prototypen utifrån
  ett inkluderande perspektiv  View Slide