Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #17 • Mer om målgrupper, Länkar • Mån 29 april • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Träff #17 • Mer om målgrupper, Länkar • Mån 29 april • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

April 29, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Mer om målgrupper Länkar Trä ff

  #17 • Måndag 29 april Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- MÅL eller EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT Detaljerade användnings- mål eller användnings- villkor BETEENDETYP efter DRIVKRAFT
 3. Jonas Söderström 2023 … beteende … attityd eller inställning …

  drivkraft … roll eller ansvar … användningskontext … förutsättningar, som kunskaper eller erfarenhet … [fysiska egenskaper, kön, ålder, bostadsort, fritidsintressen] Gemensamma användningsmål hittar man oftast om man tittar på … som vi menar kan vara relevant i förhållande till verksamhetens mål och projektets inriktning. }
 4. Jonas Söderström • 2024 Få fler att välja cykel i

  stället för bil EFFEKT LÖSNING ANVÄNDARE Vill kunna anmäla hinder Vill hitta cykelväg Vill kunna pumpa cykeln Jag ser många små hinder Jag skulle vilja ha tid träna Jag vill ha en helt säker väg till förskolan Jag är rädd att den ska bli stulen Vill ha separerad cykelbanan Vill ha en säker parkering ANVÄNDNINGSMÅL … Jag vill vara fräsch på jobbet
 5. Jonas Söderström • 2024 • Diskutera på effekt- workshops •

  2–3 stycken • Enas, prioritera användargrupper • Grova idéer om ev. lösningar 1 2 • User research: • Intervjuer, data observationer • Skapa förslag på användargrupper och användningsmål Hur gör man i praktiken? • Läsa på • Intervjua ledare/ nyckel-personer • Vad är det egentligen man vill ska ske? • 1–4 workshops med brett deltagande • Enas om syfte, mål, mätning • Prel. idé om användare ” ” … +80 % -20 % • Sign off med ledningen
 6. Jonas Söderström • 2023 ”Jag tycker synd om expediterna, om

  de ska sitta där och inte få prata med någon!”
 7. Jonas Söderström • 2022 Protip: When designing a user interface,

  imagine some old woman using it, say Margaret Hamilton, and she’s clicking your app's buttons and saying to you, as old people do … "Young whippersnapper*, when I was your age, I sent 24 people TO THE MOON with my software in 4K of RAM and here I am clicking your button and it takes ten seconds to load a 50 MB video ad and then it crashes.” I'm not even ANGRY with you, I’m just disappointed.” MH med koden hon skrev för NASAs månfärder med Apolloprojektet 1963–1975 * pojkspoling, viktigpetter, grabbhalva, tjejtrasa Lånad av @NateCull
 8. Jonas Söderström • 2022 Margaret Hamilton was a young working

  mother in the ’60s when she began working as a computer programmer at MIT Hamilton would bring her daughter Lauren by the lab on weekends and evenings. While 4-year-old Lauren slept on the fl oor of the o ff i ce overlooking the Charles River, her mother programmed away, creating routines that would ultimately be added to the Apollo’s command module computer. ’’
 9. Jonas Söderström • 2022 Protip: When designing a user interface,

  imagine some old woman using it, say Margaret Hamilton, and she’s clicking your app's buttons and saying to you, as old people do … "Young whippersnapper*, when I was your age, I sent 24 people TO THE MOON with my software in 4K of RAM and here I am clicking your button and it takes ten seconds to load a 50 MB video ad and then it crashes.” I'm not even ANGRY with you, I’m just disappointed.” MH med koden hon skrev för NASAs månfärder med Apolloprojektet 1963–1975 * pojkspoling, viktigpetter, grabbhalva, tjejtrasa Lånad av @NateCull
 10. Jonas Söderström 2023 Gemensamma användningsmål … är ofta svaret på

  frågan ”Varför använder / gör / köper du X?” eller ”Vad skulle få dig att använda / göra / köpa X?” Jag använder X eftersom… Jag skulle använda X om …
 11. Jonas Söderström 2023 Gemensamma användningsmål … är ofta svaret på

  frågan ”Varför använder / gör / köper du X?” eller ”Vad skulle få dig att använda / göra / köpa X?” Jag använder X eftersom… Jag skulle använda X om … Användnings- villkor Användnings- mål
 12. Jonas Söderström 2023 En engelsk term: Jobs To Be Done

  (JTBD) = användningsmål Clayton Christensen
 https://www.youtube.com/watch?v=VmbSpTJXozk
 13. Jonas Söderström 2023 Användargrupp: En grupp individer som förenas i

  ett gemensamt användningsmål eller användningsvillkor (= skälet till att man använder tjänsten / produkten)
 14. Jonas Söderström • 2024 Vad tycker RF? Hur ligger det

  till med…? Vad händer i idrottsvärlden? Hur gör man? RF
 15. Jonas Söderström • 2024 Ta steget och bli Xkort— användare

  Jag letar alltid efter de bästa erbjudandena! • Vill ha dubbla poäng • Vill kunna använda erbjudande och värdecheckar vid rätt tillfälle Jag vill ha bra koll • Ska förstå att det inte är ett kreditkort. • Vill ha tydlig översikt över spenderade pengar • Vill undvika saldo-torsk Jag är storkund, belöna mig! • Vill bli belönad för lojalitet Jag kan skänka mer • Vill ha enkelt sätt att donera Det är rätt körigt just nu… • Vill ha extremt låg tröskel för att börja använda
 16. Jonas Söderström • 2024 Efterhand kan man se typiska användar-

  grupper för återkommande kontexter Genre Exempel på typiska användargrupper Deras användningmål (exempel) • Chef • De som samarbetar mycket • Sökare (letar information) • De som jobbar ute i fält (inte på kontoret) Intranät • Ha koll • Kunna dela info/samarbeta e ff ektivare • Hitta info lätt • Hänga med i vad som händer i organisationen • Trendspanare • Köper sällan men bra kvalitet • Rea-jagaren • Den miljömedvetne E-handel • Vill hitta det senaste • Vill vara säker på kvalitet, tvätt- och slittåligt • Bra deals • Vill hitta mesta miljövänliga alternativ • Jag behöver snabbt info om X • Jag vill vara säker på att jag fått allt om X • Jag vill vara säker på att jag vet det senaste om X • Vi gör ett grupparbete i skolan om X Infosajt • Vill hitta det viktigaste snabbt • Vill granska fullständiga resultat • Vill bli underrättad om X ändras • Vill få färdigt material om X • Nya användare • Erfarna användare • Administratörer Verksamhetssystem • Få stöd i användningen • Göra komplexa ärenden snabbt • Enkelt skapa användare, behörigheter
 17. Jonas Söderström • 2024 Efterhand kan man se typiska användar-

  grupper för återkommande kontexter Genre Exempel på typiska användargrupper Deras användningmål (exempel) • Chef • De som samarbetar mycket • Sökare (letar information) • De som jobbar ute i fält (inte på kontoret) Intranät • Ha koll • Kunna samarbeta e ff ektivar • Hitta info lätt • Hänga med i vad som händer i organisationen • Trendspanare • Köper sällan men bra kvalitet • Rea-jagaren • Den miljömedvetne E-handel • Vill hitta det senaste • Vill vara säker på kvalitet, tvätt- och slittåligt • Bra deals • Vill hitta mesta miljövänliga alternativ • Jag behöver snabbt info om X • Jag vill vara säker på att jag fått allt om X • Jag vill vara säker på att jag vet det senaste om X • Vi gör ett grupparbete i skolan om X Infosajt • Vill hitta det viktigaste snabbt • Vill granska fullständiga resultat • Vill bli underrättad om X ändras • Vill få färdigt material om X • Nya användare • Erfarna användare • Administratörer Verksamhetssystem • Få stöd i användningen • Göra komplexa ärenden snabbt • Enkelt skapa användare, behörigheter Men man kan inte vara säker! Dessa är utgångspunkter, hypoteser som man behöver bekräfta!
 18. Jonas Söderström 2023 Formulera länkar så att användaren kan förutse

  vad hen får, om hen klickar på dem. Samma princip som för rubriker: ”What’s in it for me?” Eller, ”Den länken behöver jag inte klicka på”.
 19. Jonas Söderström 2023 Skriv tydliga länkar • Formulera länkar så

  att det är alldeles tydligt vad man kan förvänta sig att det sker, om man klickar på dem. • Går länken till en annan webbsida, bör länken så långt som möjligt motsvara titeln eller rubriken på den sidan. • Skriv inte för kort! 7–12 ord fungerar bäst!
 20. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” •

  ”... Det säger regeringen i en ny rapport om övertidsarbete. För att läsa hela rapporten, klicka här.” • Skriv istället: ”... Det säger regeringen i en ny rapport. Vill du veta mer, kan du läsa hela rapporten ”Övertids-arbete i Sverige”. 👍 👎
 21. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” Vi

  har redan fått en hel del idéer och kommentarer. Bra! Klicka här för en lista med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. Läs gärna listan med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. 👍 👎
 22. Jonas Söderström 2023 Varsko om vad som ska hända •

  ”... Det säger regeringen i en ny rapport. Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Övertids-arbete i Sverige” i pdf-format. • Varna för lång nedladdningstid eller stora fi ler på något sätt som är meningsfullt för användarna (”252 sidor”, ”1,1 GB”, ”stor fi l”).
 23. Jonas Söderström 2023 Varsko om vad som ska hända •

  Om länken går till en annan webbplats... ”... Det säger regeringen i en ny rapport. Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Övertidsarbete i Sverige” i pdf- format från regeringens webb.
 24. Jonas Söderström 2023 Undvik alltför korta länkar • …vid konferensen

  i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020.
 25. Jonas Söderström 2023 Använd det unika som länk • …i

  en intervju berättade X om bråket i partiet 2019. • …i en intervju berättade X om bråket i partiet 2019. 👍 👎 Länkar – liksom knappar – ska vara begripliga utan sin kontext!
 26. Jonas Söderström 2023 I vissa fall, skriv ut URL:en •

  Om målet för länken har en oväntad URL, kan det vara en poäng att skriva ut den i klartext. • Man kan söka böcker i det nationella bibliotekssystemet Libris …
 27. Jonas Söderström 2023 I vissa fall, skriv ut URL:en •

  Man kan söka böcker i det nationella bibliotekssystemet Libris (www.kb.se/libris)
 28. Jonas Söderström 2023 Skriv gärna även ut URL:en … •

  … på Sarajevos universitet (unsa.ba). • … på Almedalsveckans o ffi ciella sajt (www.almedalsveckan.info). • … LO:s sidor för ungdomar (ung.lo.se).
 29. Jonas Söderström 2023 Länkar i slutet av meningen får fler

  klick • I vår webbshop hittar du snygga kepsar. • Du hittar snygga kepsar i vår webbshop. + –
 30. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadeanmälan Verb: In fi nitiv (Att) Anmäla skada Fler aspekter
 31. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning
 32. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) Verb: Imperativ 2 (S -> M) Verb: Interrogativ Verb: 1 pers citat
 33. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 34. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 35. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 36. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 37. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 38. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Voter Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Att söka skadeersättning To become a voter Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Let me become a voter Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Become a voter Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Do you want to become a voter? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning I want to become a voter
 39. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare 🤔 Hmm…?
 40. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Medlemskap Miljöpartist Verb: In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att bli medlem Att bli miljöpartist Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig bli medlem Låt mig bli miljöpartist Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Bli medlem Bli miljöpartist! Verb: Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du bli medlem? Vill du bli miljöpartist? Verb: 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill bli medlem Jag vill bli miljöpartist
 41. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Miljöräddning Miljövän Verb: In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att rädda världen Att bli miljövän Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig hjälpa till att rädda världen Låt mig bli en världsräddare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Rädda världen! Bli världsräddare/ miljövän! Verb: Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du rädda världen? Vill du bli världsräddare? Verb: 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill rädda världen Jag vill bli världsräddare Ett något annorlunda formulerat mål, och en annorlunda formulerad framtida identitet
 42. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Resa Boka biljett Biljettbokning Flygresa Flygresenär Verb: In fi nitiv (Att) – Boka fl ygbiljett Boka biljett Boka/köpa en fl ygresa Bli fl ygresenär Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig boka fl ygbiljett Visa mig/Gå till biljettbokningen Låt mig boka en fl ygresa Låt mig bli fl ygresenär Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Boka fl ygbiljett Klicka här för biljettbokningen Boka en fl ygresa Bli fl ygresenär Verb: Interrogativ Ska du resa? Vill du boka en fl ygbiljett? Vill du gå till biljettbokningen? Vill du boka en fl ygresa? Vill du bli fl ygresenär? Verb: 1 pers citat Jag ska resa Jag vill boka en fl ygbiljett Ta mig till biljettbokningen Jag vill boka en fl ygresa Jag vill bli fl ygresenär
 43. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare VAR KONSEKVENT (?)
 44. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare
 45. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Knapp triggar en action. Länk går bara till en ny sida. Men användaren kan ofta inte skilja om det skett en ”action” eller om det ”bara” visas något nytt.
 46. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Kan trigga fl er klick om den är tydligt framträdande. Kan oftast ha fl era ord – en hel, spännande mening.
 47. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Svårt att ha fl er än ≈två knappar. En sida kan ha en större mängd länkar.
 48. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada En motiverad användare föredrar knapp En tveksam användare föredrar länk
 49. Jonas Söderström 2023 Miniuppgift • Titta igenom din sajt, tjänst

  etc. Använder ni något av sätten i uppställningen? • Har ni ett konsistent sätt att skriva länkar? • Har ni en policy för hur ni skriver länkar? • Skiljer det mellan områden, kontexter, kanaler, …? • Kan ni se någon skillnad i data hur länkar fungerar (konverterar)? • Kan du visa på en ändring av länk?
 50. Jonas Söderström • 2024 = ni får inlämningsuppgift UX Research.

  Onsdag Maj 8 Onsdag Maj 15 Besök av ux- skribent. ALT Typografi. Textdesign. Interaktions- design. UX-process. Onsdag Maj 22 SEO. Testa text. Onsdag Maj 29