Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #19 • Klarspråk och krångligt språk 2 • 4 juni • vt 24 UX Writing • Nackademin

Träff #19 • Klarspråk och krångligt språk 2 • 4 juni • vt 24 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

June 04, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Klarspråk och krångligt språk (2) UX

  writing • Trä ff #19 • Tisdag 4 juni Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2024 oceas oceas Slutna former gör bokstäverna

  svåra att skilja från varandra i små grader oceas 38 Mabry Myriad BBC Reith Helvetica 29 Mabry 29 Open Sans 38 oceas Myriad Helvetica Öppna bokstavsformer bidrar till bra läsbarhet, särskilt i små grader
 3. Jonas Söderström • 2024 Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!

  bd Helvetica BBC Reith bd bd Atkinson Hyperlegible ij Helvetica Tahoma ij Mabry ij ij Atkinson Hyperlegible pq Helvetica BBC Reith pq pq Atkinson Hyperlegible
 4. Jonas Söderström • 2024 WCAG om textstorlek • Minst 16

  punkter för huvudsaklig text (brödtext) • 16 punkter ≈ 21 pixlar • Ingen definitiv riktlinje, men en genomgående rekommendation
 5. Jonas Söderström • 2024 WCAG om övriga textattribut • Radavstånd

  minst 1,5 gånger textens storlek (grad). • Avstånd mellan stycken minst 2 gånger textens storlek. • Bokstavsmellanrum minst 0,12 gånger textens storlek. • Ordmellanrum minst 0,16 gånger textens storlek.
 6. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced Långa rader kräver mer radavstånd. While the methods and the amount of collaboration required may di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well- informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and Radavstånd 1 rad Radavstånd 1,3 rader
 7. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar. • Mellan preposition och sitt huvudord (i Stockholm) • Mellan verb och verbpartikel (bryta av) • Mellan antals-si ff ra och sitt huvudord (100 slajds) • Mellan bestämd artikel och sitt huvudord (ett bord) • I sammansatta uttryck (project manager) • Efter första ordet i en mening • Efter första ordet i en bisats (… sajten, som …) Undvik att bryta:
 8. A search operation is started At the noti fi ed

  place and time, a couple of volunteers show up, typically between 1 and 100 people. There is no need to be registered as a volunteer to participate in a search operation, so everyone that show up might participate. The only condition to participate under the ag of Missing People is that a form is fi lled with name, contact information and under certain circumstances also the personal code number (Swedish: personnummer). This form is kept by the search leader and sometimes handed over to the police authority upon request. The partitioners forms a group and are assigned a sector to perform the search in. The sector assignment is currently a paper map that is handed over to the group. During the search operation, the volunteers are taking notes of things that might be of interest. Often these fi ndings are kept in memory, or sometimes on hand written notes. Missing People is currently using a GIS delivered from Sokigo (formerly Cartesia) called ProLocate (formerly ProSmart). The search personnel is using a ProLocate app on their own handheld devices to send their GPS tracks to a server. When the search operation is ended, after the assigned sector has been covered, the group debriefs with the search leader and reports their fi ndings. On the wish list is the ability to continuously send geo-tagged images and notes whenever a fi nding is discovered, rather than having to keep it in memory or on a paper note until the debrie fi ng. The ability to replace the paper form and the sector assignment during the brief with some other approach is also wished for.
 9. Jonas Söderström • 2023 UX-text på Försäkringskassan Inslag från Delaktighetsdagen

  2024 https://www.mfd.se/material/evenemang/delaktighetsdagen-2024/
 10. Jonas Söderström • 2023 51 ”När det gäller” Ska länderna

  hjälpa varandra när det gäller att hejda den ekonomiska krisen? Länsrätten har fastställt Skatteverkets beslut när det gäller att påföra extra inkomster för en familjeägd restaurang i södra Halland. Besparingarna slog mot oss också, och det gällde både anställda och konsulter.
 11. Jonas Söderström • 2023 51 ”NDG” först i en mening

  Gör jag Skagen hemma vill jag ha den proppad med räkor. När det gäller brödet får det gärna vara en smörstekt baguette. När det gäller den a ff ärsutvecklingsagenda som den nya organisationen ska stötta står omnikanal överst. I den a ff ärsutvecklingsagenda som den nya organisationen ska stötta står omnikanal överst. Omnikanal står överst på den a ff ärsutvecklingsagenda som den nya organisationen ska stötta. 🙄
 12. Jonas Söderström • 2023 51 ”När det gäller” som universalkoppling

  Brottsaktiva personer när det gäller narkotikahandel, hot, utpressning, penningtvätt etc hårdbevakas. Det handlar främst om ledare för kriminella gäng och organisationer. Polisen hårdbevakar ledare för kriminella organisationer, och andra (brottsaktiva) som sysslar med narkotikahandel, hot, utpressning, penningtvätt.
 13. Jonas Söderström • 2023 Enkla prepositioner Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn… (skriv för eller vid) En analys när det gäller bakomliggande orsaker... (skriv av) Favorit när det gäller förstaplatsen är... (skriv till) Det han kan berätta när det gäller brandens förlopp... (skriv om) ... vår tilltro till politiker när det gäller miljöfrågor är låg. (skriv i)
 14. Jonas Söderström • 2023 ”NDG” -> substantiv Vi måste vara

  eniga när det gäller renoveringen av badhuset... Vi måste vara eniga om att renovera badhuset...
 15. Jonas Söderström • 2023 Verb istället! Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn är att... Praxis när barn omhändertas är att… En analys när det gäller bakomliggande orsaker visar... En analys av varför det började brinna visar… Favorit när det gäller förstaplatsen är Tiger Woods Favorit är Tiger Woods Det han kan berätta när det gäller brandens förlopp... Det han kan berätta om hur branden började …
 16. Jonas Söderström • 2023 37 Miniuppgift: leta efter ”när det

  gäller” genomför(s) bedriver innebär utför(s) möjliggör(s) användning distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 17. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ofta är det en god a ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar kan komma från forskning och utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga.
 18. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Bristen på e ff ektivitet när det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ine ff ektiv användning av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Slöseri med energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Att inte hushålla med energi och råvaror är typiskt för Kina och andra utvecklingsländer.
 19. Jonas Söderström • 2023 Ofta är det en god a

  ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Ofta är det en god a ff är att snåla, men hittills har de saknat förmågan. Trots att det ofta är en god a ff är att snåla, har de hittills saknat förmågan.
 20. Jonas Söderström • 2023 Lösningar kan komma från forskning och

  utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga. En lösning kan vara att mer avancerade länder delar med sig av sina forskningsresultat.
 21. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ofta är det en god a ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar kan komma från forskning och utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga. Slöseri med energi och råvaror är typiskt för Kina och andra utvecklingsländer. Trots att det ofta är en god a ff är att snåla har de hittills saknat förmågan. En lösning kan vara att mer avancerade länder delar med sig av sina forskningsresultat. Lix 36 Lix 51
 22. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ofta är det en god a ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar kan komma från forskning och utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga. Trots att det är en god a ff är att hushålla med energi och råvaror, har Kina och andra utvecklingsländer hittills saknat förmågan. En lösning kan vara att mer avancerade länder delar med sig av sina forskningsresultat. Lix 43 Lix 51
 23. Jonas Söderström • 2022 Det tillkrånglade språket • Tillverkning och

  distribution sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden främjas. Det innebär bl.a. hänsynstagande till ekosystem i produktionen och bevarande av ekosystemens funktion. • Tillverkningen tar hänsyn till ekosystemen ...
 24. Jonas Söderström • 2022 Det tillkrånglade språket • Tillverkning och

  distribution sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden främjas. Det innebär bl.a. hänsynstagande till ekosystem i produktionen och bevarande av ekosystemens funktion. • Tillverkning och distribution tar hänsyn till ekosystemen, så att deras funktion bevaras och den biologiska mångfalden främjas.
 25. Jonas Söderström • 2022 47 Det tillkrånglade språket I kontakter

  mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), utgör IT ett verktyg som underlättar och rationaliserar hanteringen på många sätt. I kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättar och rationaliserar IT hanteringen på många sätt.
 26. Jonas Söderström • 2022 47 Det tillkrånglade språket I kontakter

  mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättar och rationaliserar IT hanteringen på många sätt. Kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättas och rationaliseras på många sätt av IT.
 27. Jonas Söderström • 2022 47 Det tillkrånglade språket Kontakter mellan

  företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättas och rationaliseras på många sätt av IT. IT underlättar kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B). Originalet i repris: I kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), utgör IT ett verktyg som underlättar och rationaliserar hanteringen på många sätt.
 28. Jonas Söderström • 2023 Leta efter ”i” När ”i” används

  i abstrakta sammanhang, kan man ofta förenkla meningarna. Ett Frågor&Svar-dokument underlättar för de inblandade i kommunikationen med journalister och andra intressenter. Ett Frågor&Svar-dokument hjälper de inblandade att kommunicera bättre med journalister och andra intressenter. Notera hur ”i” tvingar fram ett substantiv i stället för ett verb!
 29. Jonas Söderström • 2023 Hur långt kan det bli? X

  installerar datorer. Datorinstallationen implementeras av X. Implementeringen av datorinstallationen utförs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationen utförs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationens utförande drivs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationens utförande drivs i X regi. ...och så vidare... Substantiv av verbet Igen! Abstraktionshöjare! Sub! Abstraktion!
 30. Jonas Söderström • 2023 Erik Wellander När satserna på detta

  sätt blåsas upp och ordmassan alltså ökas utan motsvarande ökning av tankeinnehållet, så blir följden, som vid all in fl ation, en värdeminskning.” Ur Riktig svenska, 1939 (s 145) ’’
 31. Jonas Söderström • 2023 George Orwell Never use a long

  word where a short one will do. If it is possible to cut a word out, always cut it out.” Ur Rules for the English language (1946) ’’
 32. Jonas Söderström • 2023 Vidare skulle ett vaksamt öga hållas

  på över fl ödiga adjektiv; endast sådana skulle tolereras som meddelade verkliga upplysningar, däremot inga för grannlåtens eller den rytmiska fyllnadens skull. Giv mig en stil, tänkte jag, där substantiv och verb äro adekvata och där, utom i speciella fall, inga förstärkningsord behövas.” ”Hur ’Röde orm’ blev till” (från essäsamlingen Folk som sjöng) Frans G. Bengtsson ’’
 33. Jonas Söderström • 2023 Var det ett lyckat recept? Tja

  … • 1998 röstades Röde orm fram till 1900-talets tredje mest betydelsefulla svenska bok i SVT. • Ungefär samtidigt blev den sjua i bibliotekens omröstning om århundradets svenska böcker. Utkom 1941 och 1945
 34. Jonas Söderström • 2023 Onödiga förstärkningar (adverb) • Vi har

  arbetat påtagligt med att förbättra kvalitén... • Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete i sitt regelverk • De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas • Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats! • Vi har omedvetet tagit ställning mot barnarbete … ???
 35. Jonas Söderström • 2022 Se upp för synonympar • Vid

  kommunövergripande projekt träder X in som samordnare och koordinator... • Hon har dolda resurser och kraftkällor... • De upplevelser och erfarenheter som klienten haft... • Hjälp att acceptera och försona sig med vad de gjort.
 36. Jonas Söderström • 2022 • att utveckla och presentera idéer

  och förslag. • [illustrera] potentiella tillgångar och möjligheter • du behöver utveckla och konkretisera din ide • rätt verktyg och metoder • att strategiskt och e ff ektivt utveckla • medvetenhet kring en situation och beslutsfattande • för investerare eller stakeholders • en föränderlig och oförutsägbar värld • komplexa situationer och oväntade problem • konkretisera [och] kunna realisera idéerna • skapa trygghet och tillit • designar och anpassar • möta förväntningar och mål
 37. Jonas Söderström • 2022 Undvik tårta på tårta Blixtsnabba bankrusningar

  har kännetecknat den oreglerade globala fi nansmarknad som succesivt vuxit fram sedan början av 70-talet. en utredning pågår för närvarande, en pågående process på förhand uppgjord fl era olika skäl Eleverna tränas att ge varandra kritik under textens framväxtprocess (skriv till exempel ’medan texten växer fram’) Det fi nns existerande ord för det mesta vi skulle vilja säga Entreprenören Måns X har tagit en tillfällig paus från näringslivet.
 38. Jonas Söderström • 2023 Byråkratsvenska? Honliga exemplar av domisticerade former

  av Gallus kan trots grav visuell funktionsnedsättning normalt prestera problemfritt i lokaliserandet av små enheter av ett cerealt födoämne. Faktiskt inte!
 39. Jonas Söderström • 2023 X-stad kommun har god tillgång på

  en väl utbyggd och högkvalitativ veterinärverksamhet, i syfte att trygga såväl livsmedelsförsörjningen för kommunens invånare som djurens eget välbe fi nnande. Den första veterinärstationen startades redan 1931. Idag styrs verksamhetens av lagarna om djurskydd och djurhållning och står under länsstyrelsens inspektion. Trots detta kan i enstaka fall enstaka djur drabbas av skador eller funktionsnedsättningar. Dessa kan ibland förefalla allvarliga, men varje åtgärd vidtages i sådana fall för att säkerställa att nedsättningen inte ska hämma djurets möjlighet att bibehålla sina väsentliga och artunika beteenden. Man tillser till exempel att djuret har förmåga att ska ff a sitt foder, och kan därigenom trygga en hög livskvalitet för djuret. Ängslig utförlighet Mer så!
 40. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Juni 18 Inlämning av uppgift

  3 senast söndag 16 juni kl 23.59 Torsdag Juni 13 SEO. Testa text. Vecka 25 Genomgång av uppgift 3 Vecka 24 Tisdag Juni 11 Länkar. Vecka 23 Fredag Juni 7 Interaktions- design, UX-process