Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #20 • Webbtypografi • 10 maj • vt 23 • UX Writing • Nackademin

Träff #20 • Webbtypografi • 10 maj • vt 23 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

May 10, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Typografi


  Trä
  ff
  #20 • Onsdag 10 maj
  Jonas Söderström • Vt 23 • UX Writing • Nackademin

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  22 maj: Ditt bästa exempel?
  • Något som du är stolt över? Något som du tycker

  ”Det här blev faktiskt bra” – stort eller smått.


  • Var inte blyg! (Alla är snälla här.)  🫣

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2022
  Repetition

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Tre sorters user research
  •Intervjuer (i kontext)


  •Observationer (dito)


  •Data

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Sätt vi inte är förtjusta i
  •Enkäter


  •Fokusgrupper

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  mvongrue/ Flickr
  Knottrighet
  Gummiblandning
  Fokusgrupper

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Varför spelas det
  inte mer?

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  De flesta bollar


  såg ut så här

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  thenoodleator/ Flickr
  En boll med en inbyggd mikro-
  pump, som kan ”poppa ut”

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023 Faisal AlKhudairy/ Flickr
  Marknadsandelen?

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  luzer/ Flickr
  Från 32 % till 64 %

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  FRÅGETEKNIK
  ÖPPNA FRÅGOR
  ▸ Ställ frågor utan givna
  svarsalternativ (ja/nej):


  ▸ ”Berätta om X”


  ▸ ”Hur skulle du beskriva

  den här uppställningen?”


  ▸ Inte


  ▸ ”Gillar du X?”


  ▸ ”Är den här uppställningen
  överskådlig?”
  ▸ ”Berätta mer!”


  ▸ ”Förklara!”


  ▸ ”Hur menar du då?”


  ▸ ”När hände det senast?”


  ▸ ”Vad hände sedan?”


  ▸ ”Varför det?”
  LYSSNA, STÄLL FÖLJDFRÅGOR

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  ”DET VORE BRA OM DEN HADE …”
  FRÅGETEKNIK
  ▸ “People will often say, ‘I’d like it better if it could do x.’

  It always pays to be suspicious of these requests for new features.


  ▸ If you probe deeper, it often turns out that they already have

  a perfectly
  fi
  ne source for x and wouldn’t be likely to switch.

  They’re just telling you what they like.”


  Steve Krug: Don’t make me think

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  HITTA DJUPARE DRIVKRAFTER – SIKTA PÅ MAGEN
  FRÅGETEKNIK
  ▸ Vad gör dig nöjd, tillfreds, stolt …


  ▸ … när du går hem från jobbet / efter matchen / efter tvätten

  / efter köpet?


  ▸ … när du går och lägger dig?


  ▸ Vad är det som skaver, gör ont, förstör dagen?

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  6 K-KOMPASSEN
  KONTEXT
  KUNSKAP
  KOMMUNIKATION

  & KOOPERATION
  KONTROLL
  KONSEKVENSER
  KONKURRENS

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK
  30 personer

  5 statistiska
  sanningar
  5 personer

  30 insikter

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  För statistiska sanningar, sök hellre bland data
  ▸ Hur många avbryter köpet
  med artiklar i varukorgen?


  ▸ Hur få läser de sidor som läses
  minst på intranätet?


  ▸ Hur är fördelningen

  av sökord?


  ▸ Vilka devicer accessar vilka
  sidor på unionen.se?
  Spool: ”The 300-
  million dollar
  button”
  Polisens intranät:
  över hälften av
  nyheterna lästes av
  bara 0,1%
  Socialstyrelsens sajt

  är en uppslagsbok
  Sidan ”Varsel”
  accessas
  överväldigande via
  mobil

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  BOTH WAYS
  ▸ Loggar visar att X
  procent avbryter
  köpet. Men varför? ▸ Några intervjuade
  säger att de inte
  orkar fylla i
  lösenord. Hur vanligt
  är det?

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Undvik hypotetiska frågor!
  • Skulle du vilja göra biljettbeställning …?


  • Vore det vara bra om man kunde se saldot…?


  • Vill du kunna provläsa kurslitteraturen?
  • Skulle, Vore, Vill!

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Fråga konkret om dåtid eller nutid!
  • Vad var den senaste konserten du var på?

  Berätta om hur du beställde biljetter!


  • När kollade du saldot senast? Hur gjorde du då?


  • Till förra kursen, hur valde du bland
  kurslitteraturen?
  • Vad, när, hur!

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  Webbtypografi

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  A
  Läsning är ingen naturlig aktivitet

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Läsning och
  förståelse är målet
  Typogra
  fi
  är verktygen

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Vilket typsnitt är bäst?


  Storlek?


  Hur långa rader?
  Grunderna

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  ”En undersökning visar …”
  Ta det med en nypa salt.

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  • Läsning är extremt komplext och resultaten

  kan till stor del vara motstridiga, beroende på
  textens storlek, läsarens avstånd till den,
  belysningen, innehållet etc…
  • Även om ett resultat tycks vara att en design
  läses ”snabbare” eller ”lättare”, kan skillnaderna
  vara små i praktiken.


  • Människor har ofta en annan uppfattning om
  läshastighet etc, än vad tidtagaruret säger.

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  Display-typsnitt
  (eller rubrik-typsnitt)
  vs bröd-typsnitt

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;


  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;


  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet
  Brödtext Display

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Mission
  Impossible
  SVINDLANDE
  HÖJDER

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Brödtext

  och allmänt

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Aalborg
  Två grundtyper
  Aalborg Antikva


  Serif-typsnitt
  Linjär


  Grotesk


  Sans serif
  Anses numer lika lättlästa
  g
  g
  Serif
  Serif

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  A
  Typsnittsformer
  A
  Linjär


  Grotesk


  Sans serif
  Antikva


  Serif-typsnitt


  Medieval-
  antikva


  Garald
  Didon


  Nyantikva
  A
  Mekan


  Egyptienne


  Slab serif
  A
  Real


  Transantikva
  A

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  A
  A
  Futura


  Helvetica


  Frutiger


  Garamond


  Berling


  Bembo


  Minion


  Goudy Old
  Style
  Didot


  Bodoni
  A
  Rockwell


  Clarendon


  Memphis


  Beton


  A
  Baskerville


  Times
  A
  Typsnitt har namn – tidigare ofta efter formgivaren eller uppdragsgivaren (tryckeri/tidning)
  Linjärer har varit populära för skärmar,
  pga sämre upplösning än papper

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Olika typsnitt i samma grad

  framträder i olika storlek på skärmen.
  Älgx Älgx Älgx
  Monaco 175 p Trebuchet 175 p Adobe Garamond 175 p
  Ä 175 p
  Ä

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Älgbix
  Verdana
  Älgbix
  Älgbix
  Calibri
  Trebuchet
  Älgbix
  Open Sans
  Älgbix
  Lucida
  Grande
  Arial
  Älgbix

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Skillnader i bokstavsformer
  skapar olika grad av svärta
  eller ljushet i textbilden
  Man strävar normalt efter en ”lagom” svärta

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stads-
  gårdshamnen, järn-
  stängerna skramlade i
  järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade,
  ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarn
  e hoppade skallrande
  fram på den kullriga
  stenläggningen;
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade
  nere i Stadsgårds-
  hamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor
  visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussar
  ne hoppade skallrande
  fram på den kullriga
  stenläggningen;
  Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stads-
  gårdshamnen, järn-
  stängerna skramlade i
  järnvågen, sluss-
  vaktarnes pipor visslade,
  ångbåtarne vid Skepps-
  bron ångade,
  Kungsbacksomni-
  bussarne hoppade
  skallrande fram på den
  kullriga stenläggningen;
  ITC Garamond Adobe Garamond Sectra

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Slutna former

  eller öppna

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  oceas
  Slutna former gör bokstäverna svåra att skilja från varandra i små grader
  oceas
  oceas
  g
  Mabry
  Myriad
  Atkinson Hyperlegible
  Helvetica
  29
  Mabry
  29
  Open Sans
  g
  oceas
  Myriad
  Helvetica

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Ill
  Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!
  Ill
  Helvetica Tahoma
  Ill
  Trebuchet
  !"
  Arial Avenir
  nh
  Ill
  Atkinson Hyperlegible
  #$%&
  Helvetica Trebuchet
  lo b lo b
  Atkinson
  Hyperlegible

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!
  &'
  Helvetica BBC Reith
  bd bd
  Atkinson
  Hyperlegible
  ij
  Helvetica Tahoma
  ij
  Mabry
  ij ij
  Atkinson
  Hyperlegible

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  • Atkinson Hyperlegible

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  En annan detalj
  e a s e a s
  Adobe Garamond
  Helvetica

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  x-höjd
  xnh73 %
  Century Gothic
  xnh55 %
  Adobe Garamond

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  xnh
  xnh
  xnh
  xnh
  73 %
  69 %
  52 %
  72 %
  Cochin Myriad
  Century Gothic
  Trebuchet
  xnh
  Open Sans
  72 %
  xnh55 %
  Adobe Garamond
  xnh63 %
  Minion

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Proportioner

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Många sajter/appar
  använder högsmala
  typsnitt (”condensed”)


  för att få in tillräckligt
  med information

  på smala mobilskärmar.
  Älgbix
  Älgbix
  Älgbix
  Myriad Condensed
  Blair MD ITC
  Myriad Normal

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  … för rubriker

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  … men också för knappar

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  … och en
  smalare för
  opinions-
  artiklar
  NY Times har
  en måttligt
  smal rubrikstil

  för nyheter …

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2022
  WCAG:s riktlinjer

  för typografi

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2022
  WCAG om textstorlek
  • Minst 16 punkter för huvudsaklig text (brödtext)


  • 16 punkter ≈ 21 pixlar


  • Ingen de
  fi
  nitiv riktlinje,

  men en genomgående rekommendation

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2022
  WCAG om övriga textattribut
  • Radavstånd minst 1,5 gånger textens storlek (grad).


  • Avstånd mellan stycken minst 2 gånger textens storlek.


  • Bokstavsmellanrum minst 0,12 gånger textens storlek.


  • Ordmellanrum minst 0,16 gånger textens storlek.

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  Maximal radlängd
  ≈ 56 tecken = två alfabet

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungs-
  backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga sten-
  läggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade
  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen,
  gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna
  på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes
  väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck
  av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över
  barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och
  han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden
  Adobe Garamond


  47 / 71 p

  1,25 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  ≈ 58 tecken

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  Radavstånd
  Kan vara viktigare än storlek för god läsbarhet

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungs-
  backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga sten-
  läggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade
  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen,
  gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna
  på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes
  väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck
  av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över
  barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och
  han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden
  Adobe Garamond


  47 / 71 p

  1,35 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  Ju längre
  rader,

  desto mer
  radavstånd

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade
  den nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade nere i
  Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen,
  måsarnes skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från
  Södermalmstorg, arbetshjonens
  klapprande med träskorna på
  Adobe Garamond


  47 / 1 radavstånd
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  Kortare
  rader,

  mindre
  radavstånd

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  Brödtext ska ha
  extra radavstånd…
  …men rubriker
  minskat radavstånd!

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  Rubrik med enkelt
  radavstånd

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  Rubrik med

  0,7 radavstånd


  (224/194 p)

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  VERSALER

  vs

  gemener

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  NO TIME TO DIE
  Överdelen av bokstäverna är de vi känner igen – vi läser i överkant
  NO TIME TO DIE

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  Kerning
  Anpassa avståndet mellan speci
  fi
  ka bokstavspar
  L A
  LA
  T A
  TA
  V
  V A
  A 👎
  👍

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  Spärrning
  Att generellt minska bokstavsavståndet

  mellan alla bokstäver
  Knipning
  Knipning
  Knipning

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  22 maj: Ditt bästa exempel?
  • Något som du är stolt över? Något som du tycker

  ”Det här blev faktiskt bra” – stort eller smått.


  • Var inte blyg! (Alla är snälla här.)  🫣

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023
  Genomgång
  uppgift 3


  Måndag


  Maj
  22
  Testa text,


  Skriva för sök
  Onsdag


  Maj
  24
  Avslutning
  Måndag


  Maj
  15
  Vecka 20
  Ditt bästa
  exempel?

  AMA & det som

  blev över?
  Onsdag


  Maj
  17🇳🇴
  Vecka 21
  🥂

  View Slide