Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #20 • Webbtypografi • 22 maj • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Träff #20 • Webbtypografi • 22 maj • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 23, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024 Typografi Trä ff 20 • Onsdag

  22 maj Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 3. Jonas Söderström • 2023 En portal Lösning Utbildning Mer stöd

  Byta arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard? Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd 25% Bestående förändring Effektmål Mätpunkt
 4. Jonas Söderström • 2023 Jag vill ha råd kring ett

  svårt problem Jag vill hitta en specifik uppgift Jag vill att ni lyssnar på mig! Jag vill läsa nyheter om vad ni gör Ökad följsamhet mot våra regler
 5. Jonas Söderström • 2023 HUR FRÅGAR MAN? ▸ Frågeteknik ▸

  Ställ ÖPPNA frågor ▸ Ställ NEUTRALA frågor ▸ Fråga om EN SAK I TAGET ▸ Ställ KONKRETA frågor
 6. Jonas Söderström • 2023 FOLK GILLAR ATT PRATA OM SIG

  SJÄLVA ▸ Eftersom vi designar tjänster som ska användas, frågar vi oftast om hur man gör något – mer än om känsliga psykologiska områden
 7. Jonas Söderström • 2023 INLEDNING 1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT ▸

  Tacka för att du får ta användarens tid. Förklara ▸ varifrån du kommer, ▸ hur lång tid det ska ta, ▸ hur det ska gå till i stort.
 8. Jonas Söderström • 2023 INLEDNING 1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT ▸

  Om ni är två undersökare – en utfrågare och en dokumentatör – presenterar ni förstås er båda!
 9. Jonas Söderström • 2023 INLEDNING 1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT ▸

  Förklara att du/ni inte är ansvariga för eventuell lösning som används nu. ”Du kan säga vad du vill till oss …”
 10. Jonas Söderström • 2023 INLEDNING 1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT ▸

  Berätta om hur resultaten kommer att användas. ▸ Förklara anonymitet.
 11. Jonas Söderström • 2023 INLEDNING 1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT ▸

  Om du vill spela in, fråga om det är ok. ▸ Berätta hur inspelningen kommer att användas.
 12. Jonas Söderström • 2023 SJÄLVA INTERVJUN KONTAKT & FÖRTROENDE ▸

  Ställ några allmänna och positiva frågor. Med anknytning till området du ska undersöka. ”Vad är det bästa med ditt jobb / att ungarna spelar fotboll?” eller liknande?” ▸ Be dem förtydliga! Var ny fi ken, intresserad, men neutral! Luta dig framåt!
 13. Jonas Söderström • 2022 Sammanfatta tillsammans Vad hörde vi? Vad

  stack ut? Vad var tydligt? Vad bekräftades? Vad var nytt, oväntat? Något vi behöver följa upp
 14. Jonas Söderström • 2024 User research Steve Portigal Interviewing users

  How to uncover compelling insights 2nd edition, 2023
 15. Jonas Söderström • 2024 User research Caroline Jarrett: Surveys that

  work A practical guide for designing and running better surveys 2021
 16. Jonas Söderström • 2024 User research Martin Lindstrom Small data

  The tiny clues that uncover huge trends 2016
 17. Jonas Söderström • 2024 User research Gillian Tett The Silo

  e ff ect ”…uses an anthropological lens to explore how individuals, teams, and whole organizations often work in silos… 2015
 18. Jonas Söderström • 2024 ”En undersökning visar …” Ta det

  med en nypa salt. Är den modern? Exakt vad har man undersökt?
 19. Jonas Söderström • 2024 • Läsning är extremt komplext och

  resultaten kan till stor del vara motstridiga, beroende på textens storlek, läsarens avstånd till den, belysningen, innehållet, etc… • Även om ett resultat tycks vara att en design läses ”snabbare” eller ”lättare”, kan skillnaderna vara små i praktiken. • Människor har ofta en annan uppfattning om läshastighet etc, än vad tidtagaruret säger.
 20. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; Röda Rummet Röda Rummet Röda Rummet Röda Rummet Röda Rummet Röda Rummet Brödtext Display
 21. Jonas Söderström • 2024 Aalborg Två grundtyper Aalborg Antikva Serif-typsnitt

  Linjär Grotesk Sans serif Anses numer lika lättlästa! g g Serif Serif a a
 22. Jonas Söderström • 2024 A Typsnittsformer A Linjär Grotesk Sans

  serif Antikva Serif-typsnitt Medieval- antikva Garald Didon Nyantikva A Mekan Egyptienne Slab serif A Real Transantikva A Följer formen av handskrift med (fjäder)penna
 23. Jonas Söderström • 2024 A A Futura Helvetica /Arial Franklin

  Verdana Garamond Berling Bembo Minion Goudy Old Style Didot Bodoni A Rockwell Clarendon Memphis Beton A Baskerville Times A Typsnitt har namn – tidigare ofta efter formgivaren eller uppdragsgivaren (tryckeri/tidning) Linjärer har varit populära för skärmar, då de haft sämre upplösning än papper
 24. Jonas Söderström • 2024 Olika typsnitt i samma grad framträder

  i olika storlek på skärmen. Älgx Älgx Älgx Monaco 175 p Trebuchet 175 p Adobe Garamond 175 p Ä 175 p Ä
 25. Jonas Söderström • 2024 Älgbix Verdana Älgbix Älgbix Calibri Trebuchet

  Älgbix Open Sans Älgbix Lucida Grande Arial Älgbix
 26. Jonas Söderström • 2024 Små skillnader i bokstavsformer skapar olika

  grad av svärta eller ljushet i textbilden Man strävar normalt efter en ”lagom” svärta
 27. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stads- gårdshamnen, järn- stängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibuss- arne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårds- hamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussar ne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stads- gårdshamnen, järn- stängerna skramlade i järnvågen, sluss- vaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skepps- bron ångade, Kungs- backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; ITC Garamond Adobe Garamond Sectra
 28. Jonas Söderström • 2024 Slutna former ger mer svårläst text

  … framför allt i mindre grader och vid sämre sikt eller syn
 29. Jonas Söderström • 2024 oceas oceas Slutna former gör bokstäverna

  svåra att skilja från varandra i små grader oceas 38 Mabry Myriad BBC Reith Helvetica 29 Mabry 29 Open Sans 38 oceas Myriad Helvetica Öppna bokstavsformer bidrar till bra läsbarhet, särskilt i små grader
 30. Jonas Söderström • 2024 Ill Bokstavsformer och bokstavspar bör vara

  distinkta! Ill Helvetica Tahoma Ill Trebuchet nh Arial Avenir nh Ill Atkinson Hyperlegible lo b Helvetica Trebuchet lo b lo b Atkinson Hyperlegible
 31. Jonas Söderström • 2024 Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!

  bd Helvetica BBC Reith bd bd Atkinson Hyperlegible ij Helvetica Tahoma ij Mabry ij ij Atkinson Hyperlegible pq Helvetica BBC Reith pq pq Atkinson Hyperlegible
 32. Jonas Söderström • 2024 En annan detalj e a s

  e a s Adobe Garamond Helvetica
 33. Jonas Söderström • 2024 xnh55 % Adobe Garamond xnh xnh

  xnh73 % 52 % 72 % Cochin Century Gothic Trebuchet xnh Open Sans 72 % xnh63 % Minion Liten x-höjd Stor x-höjd
 34. Jonas Söderström • 2024 Många sajter/appar använder högsmala typsnitt (”condensed”)

  för att få in tillräckligt med information på smala mobilskärmar. Älgbix Älgbix Älgbix Myriad Condensed Blair MD ITC Myriad Normal
 35. Jonas Söderström • 2024 … och en smalare för opinions-

  artiklar NY Times har en måttligt smal rubrikstil för nyheter …
 36. Jonas Söderström • 2024 Bra typsnitt: • PT Sans •

  Open Sans • Ubuntu • Myriad • Lato • Atkinson Hyperlegible • BBC Reith • PT Serif • Georgia • Adobe Garamond • Minion • Times
 37. Jonas Söderström • 2024 WCAG:s om kontrast • Textens kontrast

  mot bakgrund ska vara minst 4,5:1. • Stor stil, • större än 18 p, eller • fetstil större än 14 p • ska ha en kontrast på minimum 3:1.
 38. Jonas Söderström • 2024 WCAG om textstorlek • Minst 16

  punkter för huvudsaklig text (brödtext) • 16 punkter ≈ 21 pixlar • Ingen definitiv riktlinje, men en genomgående rekommendation
 39. Jonas Söderström • 2024 WCAG om övriga textattribut • Radavstånd

  minst 1,5 gånger textens storlek (grad). • Avstånd mellan stycken minst 2 gånger textens storlek. • Bokstavsmellanrum minst 0,12 gånger textens storlek. • Ordmellanrum minst 0,16 gånger textens storlek.
 40. Jonas Söderström • 2024 Hur justera värden för text? •

  De exakta måtten hanteras i css-koden (cascading style sheets), där man anger värden för till exempel • line-height (radavstånd), • letter-spacing, och • word-spacing. • Skriv css själv – eller ha en dialog med frontend- utvecklare och uppmärksamma dem på WCAGs värden. • Använder man en “färdig” plattform, som Wordpress, fi nns möjlighet att använda färdiga designer med mallar, och många av dem framhåller att de är WCAG-säkrade.
 41. Jonas Söderström • 2024 Hur justera värden för text? (2)

  • I en del plattformar kan man komma åt css- fi len direkt • W3schools har en komplett (tror jag) lista med css- egenskaper, som också ger exempel på värden och vilka resultat de ger: • https://www.w3schools.com/cssref/index.php
 42. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungs- backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga sten- läggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en fi ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon fl ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden Adobe Garamond 47 / 71 p 1,25 rader August Strindberg: Röda Rummet (1879) ≈ 58 tecken
 43. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungs- backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga sten- läggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en fi ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon fl ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden Adobe Garamond 47 / 71 p 1,35 rader August Strindberg: Röda Rummet (1879) Ju längre rader, desto mer radavstånd
 44. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Adobe Garamond 47 / 1 radavstånd August Strindberg: Röda Rummet (1879) Kortare rader, mindre radavstånd
 45. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced Långa rader kräver mer radavstånd. While the methods and the amount of collaboration required may di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well- informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and Radavstånd 1 rad Radavstånd 1,3 rader
 46. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en fi ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon fl ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden eller hota den. Adobe Garamond 52 p / Radavstånd 1 August Strindberg: Röda Rummet (1879) Lite svårläst … göra graden större?
 47. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en fi ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon fl ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden eller hota den. Adobe Garamond 57 p / Radavstånd 1 Större grad … inte enklare att läsa
 48. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en fi ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon fl ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden eller hota den. Adobe Garamond 52 p / Radavstånd 1 August Strindberg: Röda Rummet (1879)
 49. Jonas Söderström • 2024 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en fi ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon fl ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden eller hota den. Adobe Garamond 48 / 66 p 1,2 rader August Strindberg: Röda Rummet (1879) Lättare: mindre grad men större radavstånd
 50. Jonas Söderström • 2024 INGEN ANING Överdelen av bokstäverna är

  de vi känner igen – vi läser i överkant INGEN ANING
 51. Jonas Söderström • 2024 TA Kerning Anpassa avståndet mellan speci

  fi ka bokstavspar L A LA T A V V A A 👎 👍
 52. Jonas Söderström • 2024 Textdesign Hur vi gör fi xerad

  text maximalt läsbar, till exempel i pdf:er eller i presentationer (Powerpoint). Alla exempel med ojämn högermarginal.
 53. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
 54. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar.
 55. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar. • Mellan preposition och sitt huvudord (i Stockholm) • Mellan verb och verbpartikel (bryta av) • Mellan antals-si ff ra och sitt huvudord (100 slajds) • Mellan bestämd artikel och sitt huvudord (ett bord) • I sammansatta uttryck (project manager) • Efter första ordet i en mening • Efter första ordet i en bisats (… sajten, som …) Bryt inte:
 56. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Se om du kan dela stycket i två (eller fl era), för att skapa mer en mer lätthanterlig textmassa. När ett stycke har en kort eller väldigt kort utgångsrad: Leta efter en mening som börjar längre in på raden, och som börjar en ny tanke.
 57. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Se om du kan dela stycket i två (eller fl era), för att skapa mer en mer lätthanterlig textmassa. När ett stycke har en kort eller väldigt kort utgångsrad: Leta efter en mening som börjar längre in på raden, och som börjar en ny tanke.
 58. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Även om det vita utrymmet på slutraden är litet: se om det fi nns någon mening som börjar nära slutet av en rad.
 59. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Nytt stycke med kort utgångsrad! Fortfarande gäller att dela upp texten efter tanke-innehållet. Bryt inte mellan två meningar som hänger tätt ihop.
 60. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Två alternativ: indrag i början av raden, eller lite extra avstånd mella styckena.
 61. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Två alternativ: indrag i början av raden, eller lite extra avstånd mella styckena.
 62. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Två alternativ: indrag i början av raden, eller lite extra avstånd mellan styckena.
 63. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Originalet igen.
 64. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Finns det något mer vi kan göra?
 65. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Jag använder ofta kursiv för att signalera citat eller titlar, men också för en medelstark betoning. Finns det mer vi kan göra?
 66. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Typogra fi är tonläge.
 67. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Från detta …
 68. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. … till detta.
 69. Jonas Söderström • 2024 Praktisk design Susan Weinschenk: 100 things

  every designer needs to know about people Second edition, 2020
 70. Jonas Söderström • 2024 Praktisk design Susan Weinschenk: 100 more

  things every designer needs to know about people Second edition, 2023
 71. Jonas Söderström • 2023 Din uppgift: Text i ett tänkt

  system för smitto-begränsning G • SMS: Du riskerar att ha blivit smittad (=varit nära någon smittad). Här är en länk till landningssida med instruktioner. • Landningssidan med instruktioner om vad du ska göra (isolera dig, beställa test). VG • Dementi-SMS: Det var falskt alarm, du var utom risk (just då).
 72. Jonas Söderström • 2024 Attityder hos befolkningen Jag får panik

  av att höra om detta Jag litar på myndigheterna Vet man om det är säkert? Jag tror inte på det där Få så många som möjligt att följa råden
 73. Jonas Söderström • 2023 Vi antar att detta virus är

  potentiellt farligare än covid-viruset.
 74. Jonas Söderström • 2023 Din uppgift – gäller både G

  och VG: • Välj en målgrupp som du utformar dina förslag för. • Motivera varför du valt den. • Anpassa ton, välj innehåll, utformning för din målgrupp. • Utförlig skriftlig beskrivning kommer att fi nnas på Studentportalen och i Slack. • Inlämning på Studentportalen senast måndag 10 juni kl 23.59.
 75. Jonas Söderström • 2024 Onsdag Juni 5 Onsdag Maj 29

  Onsdag Juni 12 Onsdag Juni 19 = lämna in uppgift 3 senast måndag 10 juni kl 23.59 Avslutning Interaktions- design. UX-process. SEO. Testa text. Genomgång uppgift 3.