Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #23 • Genomgång U3 Smittspårningslösningar • 26 mars • vt 24 • Nackademin. • UX Writing

Träff #23 • Genomgång U3 Smittspårningslösningar • 26 mars • vt 24 • Nackademin. • UX Writing

Jonas Söderström

March 27, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Uppgift 3 UX writing • Trä

  ff #23 • Tisdag 26 mars Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2023 Vad som (med hyfsad sannolikhet) är

  viktigast •Inlänkar från andra sajter •Interna länkar med nyckelord •Total UX på sajten •URL med nyckelord •Bra kvalité!
 3. Jonas Söderström • 2023 Läs igenom texten. Stryk över ord

  eller uttryck med den färg som motsvarar vad du känner: • Det här var enkelt. • Det här gjorde att jag kände mig säker/trygg. • Det här förstod jag inte riktigt. • Det här gjorde mig nervös, som om något dåligt skulle kunna hända. Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika identi fi erare och standardinformation som skickas av en enhet för personanpassade annonser och andra typer av innehåll, annons- och innehållsmätning samt målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra produkter. Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om geogra fi sk positionering och identi fi ering via skanning av enheten. Du kan klicka för att godkänna vår och våra leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad information och ändra dina inställningar innan du samtycker eller för att neka samtycke. Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot sådan uppgiftsbehandling. Du kan när som helst ändra dina preferenser genom att återvända till den här webbplatsen eller besöka vår integritetspolicy. Välj de egenskaper du vill kolla!
 4. Jonas Söderström • 2023 Förstår de våra begrepp? Vad fi

  nns under ”Studiemedel”, tror du? Tja, pennor, block, linjaler och sånt …
 5. Jonas Söderström • 2023 ”Prajma” inte användarna på dina ord

  • I scenariot: undvik exakt det ord eller uttryck som fi nns på en knapp eller länk du vill testa • Du undrar hur mycket frakten kommer att kosta … Frakt • Du undrar vad totalpriset kommer att bli …
 6. Jonas Söderström • 2023 ”Talk-aloud protocol” Uppmana testpersonen att prata

  och kommentera … Här vill de att jag ska gå till nästa steg … … men det viktigaste kan vara att kolla när hen tystnar! ?????
 7. Jonas Söderström • 2022 Sammanfatta observationer Vad hörde vi? Vad

  stack ut? Vad var tydligt? Vad bekräftades? Vad var nytt, oväntat? Något vi behöver följa upp
 8. Jonas Söderström • 2023 Observera och mäta • Hur många

  lyckas med uppgiften? • Är de säkra på att de gjort rätt? • Hur många gör fel? • Hur många gör fel men tror att de gjort rätt? • Hur många ger upp och lyckas inte slutföra? • Tid att genomföra uppgift? • Om de lyckats: Kan de förklara för en tredje person hur de gjorde?
 9. Jonas Söderström • 2022 Vad vi mer eller mindre struntar

  i (för den här övningen) Teknik • SMS eller app? Koncept • GDPR, integritetsfrågor…? 🤔
 10. Jonas Söderström • 2022 Smittspårning … vad är det i

  detalj man behöver utforma? Hälsningsfras / inledning Avsändare Genomgående ton
 11. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Vädjan, föreslående,

  rekommendera, angelägen, uppfordrande, bestämd, krav, befallande
 12. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Befallande Vädjande

  Humoristisk Uppmanande Skrämmande Informerande Skuldbeläggande Angelägen Ursäktande Auktoritär
 13. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Uppfordrande, befallande

  Ödmjuk, återhållsam Angelägen, bestämd Vad är mest e ff ektivt?? 🤔
 14. Jonas Söderström • 2023 Få alla att ta ansvar för

  att minska smitta EFFEKT ANVÄNDNINGSVILLKOR LÖSNING BETEENDEGRUPPER
 15. Jonas Söderström • 2023 Få alla att ta ansvar för

  att minska smitta EFFEKT LÖSNING ANVÄNDNINGSVILLKOR BETEENDEGRUPPER Jag är livrädd Jag gör som jag blir tillsagd Jag tror det bara är båg ”Målgrupper” utifrån beteenden, drivkrafter, viljor, kunskap, sinnestillstånd ? ? ?
 16. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Ska man börja med

  … Ödmjuk, återhållsam • Hej! • Hej, • Hej Johan, Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, • Meddelande från Smittspårning, • Du kan vara smittad • Du kan ha blivit smittad! • Du har befunnit dig i närheten av en person med covid • Du har varit nära någon som kan vara smittad av Covid 19. • Viktigt! • Varning, • Varning för smitta av Covid-19
 17. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Ska man avsluta med

  … Ödmjuk, återhållsam • Mvh • Hälsningar • Tillsammans stoppar vi smittan • Tack för att du tar ansvar • Tack för att du tar hand om dig själv och andra! Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 18. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vem är den aktive

  agenten – vem ”ser”? Ödmjuk, återhållsam • Vi har sett /registrerat [att du varit nära]… • Systemet har sett / registrerat … • Vårt system har registrerat … • CovidChecker / Sni ff / Smittspårning Sverige har konstaterat Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 19. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken är uppmaningen? Ödmjuk,

  återhållsam • Du måste nu… • Du behöver… • Du ska nu… • Gå till sidan … Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, • Följ länken … • Läs mer på • För mer info, klicka …
 20. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Variationer på budskapet Du

  har varit i närkontakt med … Du har varit nära … Du kan ha varit nära … Du har troligen … Din telefon har registrerats nära … … en person … en plats … en annan mobil … som varit smittad … med smittrisk … med konstaterad smitta … som kan ha smittat dig med
 21. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej, Det verkar som att du har varit i närheten av någon som troligtvis var smittsam med covid-19. Läs mer om hur du kan förhålla dig till informationen via denna länk: https://smittsparning.se/instruk Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 22. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Din mobil har varit i närheten av en person med covid-19 och du kan ha blivit smittad. Vi behöver uppgifter från dig för att minska risken för smitt- spridning. Därför ber vi dig gå in på minskasmittspridningen.se och följa instruktionerna där. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 23. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hur mår du? Smittspårningen visar att du fredag den 4 mars kl. 14.32 var i närheten av en person med bekräftad covid-19. Du kan vara smittbärare, även om du inte är sjuk. För att minska smitt- spridningen, registrera dig och gör så här: Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 24. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Enligt vårt smittspårningssystem har du varit inom 15 meter från en annan mobiltelefons position, vars innehavare var smittsam med covid-19 vid tidpunkten. Läs mer och beställ covidtest här [länk till landningssida]. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 25. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej X, Du eller din mobiltelefon har varit i närheten av en mobiltelefon vars innehavare har testat positivt för Covid-19. För att kunna smittspåra enligt svensk lag så ber vi dig att registrera dig och följa instruktionerna på den här länken: https://1177.se/ covid-19mobilsparning/ Du kan inte svara på detta sms. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 26. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Vi vill informera dig om att du troligen varit i nära kontakt med en person som har covid-19. Det fi nns en risk att du kan ha smittats. [Länk] Öppna appen, och läs meddelandet Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 27. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  ⚠ Du har varit nära någon med covid-19, och kan ha blivit smittad. 👉 Öppna Sni ff och se vad du behöver göra nu . Vad bra att du använder Sni ff ! Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, ”En smittspårningsapp kan ändå upplevas som obehaglig och integritetshotande. Genom att kalla appen ”Sni ff ” och associera till ny fi kna hundar som nosar upp varandra, gör jag den lite vänligare. ”
 28. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Du kan ha blivit smittad! Du har vistats i närheten av en person som testat positivt för covid-19. Följ följande steg för att inte föra smittan vidare. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 29. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Du har troligen varit i nära kontakt med en person som har covid-19. Följ länken så berättar vi vad du nu ska göra. www.smittsparning.se/minskasmittan Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 30. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej, Du kan ha exponerats för covid-19 [via Folkhälsomyndighetens spårningsverktyg] Du måste nu skyndsamt testa dig för covid-19 och stanna hemma. (…) Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 31. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Vi har fått en signal om att du kan bära på smitta för covid-19. Därför är du skyldig att följa de regler som gäller för smittade. I ett första steg ska du isolera dig hemma. Du måste också registrera adressen där du kommer vara isolerad. All information om hur du gör fi nns på: [länk] Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 32. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Smittspårning covid-19 Möjlig närkontakt med smittad person. Du måste sjävisolera omgående och beställa ett covidtest. Fortsätt till Smittpårning covid-19 för detaljerad information om din kontakt och vad du gör nu. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 33. Jonas Söderström • 2022 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Du har utsatts för smittrisk av covid-19. Enligt pandemilagen är du nu skyldig att genast isolera dig och följa instruktionerna på [länk] … Att inte följa lagens krav kan ge böter eller fängelse. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 34. Jonas Söderström • 2022 Brottsbalken, 13 kap: Spridande av gift

  eller smitta 7 § Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år. Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara. 9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809).
 35. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Förlåt. Vi

  gjorde fel! Mobilspårningen du fi ck av oss visade sig vara en falsk trä ff . Vi kan därför inte bekräfta att du varit i nära kontakt med någon som har covid-19. Tack för att du fortfarande håller avstånd och följer myndigheternas rekommendationer. Mvh Smittspårningsenheten
 36. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Hej! Du

  har inte utsatts för smittrisk av Covid-19 vid tillfället. Du kan bortse från tidigare sms och behöver inte längre följa de instruktionerna du fi ck, och glöm inte att fortsätta följa folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Du har fått de här sms:en eftersom systemet har en felmarginal, och efter en mer exakt spårning av din position har det visat sig att du inte varit i kontakt med den aktuella personen. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan ha orsakat, och får önska dig en fortsatt trevlig dag.
 37. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Hej, Du

  kan bortse från det sms som vi skickade till dig igår! Du har inte befunnit dig i närheten av en person med konstaterad covid-19. Systemet visade fel på din position. Det fi nns ingen risk att du har blivit smittad vid just det här tillfället. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta har orsakat för dig. Läs om hur smittspårningssystemet fungerar och varför det ibland kan visa fel. Med vänlig hälsning Smittspårning Sverige
 38. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Vilken ton? Hej, Vi

  tror inte längre att du har exponerats för covid-19 på Arenaslingan 14 i Stockholm, fredag 1 april. Det sms du fi ck av oss den 2 april har visat sig vara felaktigt. Vårt system kontrollerar utskickade varningar inom 24 timmar. Om du känner dig symptomfri behöver du inte längre isolera dig. Vill du veta mer om hur smittspårningen fungerar kan du läsa mer på vår webbplats. Folkhälsomyndigheten Jag tänker att förklara det felaktiga utskicket som en feature, snarare än att det har blivit fel, ökar trovärdigheten för systemet. 
 39. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Innehåll • Du behöver

  inte isolera dig… 👈 Personen kan redan vara sjuk 👈 Vilket? Mottagaren kan få fl era alerts! Behöver ange den speci fi ka platsen och tiden. * 👈 Fortsätt hålla avstånd • Du kan bortse från vårt sms * Systemet vet om tre falska och en korrekt, anpassas? • Närmare analys visade att avståndet var mer än 15 meter och tiden kortare än 1 minut … 👈 Läs mer på [länk]
 40. Jonas Söderström • 2022 SMS 2: Innehåll • 2022–04–05 👈

  fredag 5 maj 👈 Postnummer behövs troligen inte – men kanske postadress är bra • Siljansvägen 70, 120 57 Årsta
 41. Jonas Söderström • 2022 Landningssidor • Viktigaste först 👈 Tekniska

  detaljer senare 👈 Knappar • Tydliga call-to-actions 👈 Ledtexter, obligatoriska etc • Väl disponerade fält