Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #5 • Informationsdesign • Tis 16 april • UX Writing vt24 Nackademin

Träff #5 • Informationsdesign • Tis 16 april • UX Writing vt24 Nackademin

Jonas Söderström

April 16, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Informationsdesign Trä ff #5 • Tisdag

  16 april Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser 6. Tillrättavisningar och varningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar + ”Dark patterns” 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp och nya funktioner 11. Frågor: feedback och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: Förmedla en känsla Gränsar till reklam- ”copy”
 3. Jonas Söderström 2023 Struktur ux-texter Innehåll Tillfredsställer oftast ett behov

  som läsaren redan har (”hur gör jag…?”, ”vad hände nu…?”) ”Copy” Försöker skapa eller väcka ett behov mottagaren inte har, inte är medveten om, eller har prioriterat ned Sökoptimering (SEO) Metadata Väcker känslor, berättar historier Ger svar, instruerar, är rakt på sak och konkret
 4. Jonas Söderström • 2022 Nudging = design och ux-text Ja,

  skicka mig nyhetsbrev Nej tack, inga utskick
 5. Jonas Söderström • 2023 Nudging: Påverka att någon att ändra

  sin vilja Bedräglig design: Lura någon att göra något mot sin vilja
 6. Jonas Söderström • 2023 Tänk till extra på noti fi

  eringar – vi har dålig kontroll över kontexten
 7. Jonas Söderström • 2024 Uppgifter: • Gå in på www.deceptive.design

  och titta runt. • Gör de undermappar i din huvudmapp du känner för. Förutom olika genrer kan du ha mappar för till exempel dåliga översättningar, specifika typer av tjänster, ”ärrvävnad”, ”skyltar”, och så vidare. • Kolla i din omvärld efter tecken på ”fysiska ux-texter” och eventuell ”ärrvävnad”. Ta foton, spara i dina mappar!
 8. Jonas Söderström • 2023 agera göra handla hantera interaktions design

  känna gilla uppleva visuell (visceral) design - tolka förstå hitta informations design -
 9. Jonas Söderström • 2023 att dela upp informationen i lagom

  stora och meningsfulla bitar, ”Chunka” informationen med vettiga etiketter (rubriker) eller utmärkande drag (bilder, färg, symboler), så vi förstår vad de betyder för oss Märka dem i en vettig följd, med en tydlig hierarki Ordna
 10. Jonas Söderström • 2023 Publication/Media: de.news-front.info 
 (Archived) Reported in:

  Issue 238 Date of publication:
 31 March 2021 Article languages German Countries and/or regions discussed in the disinformation:
 Belarus, Poland, Lithuania Keywords:
 Coup
 11. Jonas Söderström • 2023 Informationsdesign är strängt taget två saker:

  Utforma så det viktiga framhävs, och helheten blir tydlig och lättolkad. 2 ”Chunka” , ordna, märka 1 Empatisera, tänka. Rensa bort trivialt och överflödigt. Förstå vad som är viktigt för mottagaren.
 12. Jonas Söderström • 2023 När man gör uppställningen tydligare, kan

  man ofta också upptäcka grejer med själva innehållet.
 13. Jonas Söderström • 2023 Att förstå ikoner förutsätter mycket mer

  kulturell kunskap än vi ofta föreställer oss.
 14. Jonas Söderström • 2023 What does this button do? A.

  Launch the octopus. B. Activate the showerhead. C. Summon Cthulu. This is why icons need labels.
 15. Jonas Söderström • 2023 Hitta en källa – någon typ

  av information – som du vill förbättra. Kan vara fysisk eller digital. Förslag på ställen att kolla är till exempel: • Bekräftelser på köp eller beställningar • Beskrivningar av tjänster/produkter (inklusive innehållsförteckningar) • Bruksanvisningar eller andra instruktioner • Sökresultat (trä ff l ista) • Flöden där man ska anmäla sig till något … • Skyltar … … men det kan fi nnas många andra. Uppgift #1
 16. Jonas Söderström • 2023 Tänk på att först bedöma om

  det är rätt information som ingår. Vad skulle användaren främst behöva i situationen när hon möter den här informationen? Är det något som saknas? Är det något som är irrelevant som du kan rensa bort? Se sedan om du kan ändra hur informationen är utformad, så att den som helhet blir lättare att tolka/förstå och agera på: • Stycka (”chunka”), • Märka (med rubriker, underrubriker, etiketter, ikoner), • Ordna ( fl ytta om, lägg ovanför, under, efter, före, till vänster, till höger etc) Tänk också på språket – ux-copyn. Är texten MJÖL-ig (mänsklig, hjälpsam, ödmjuk, eventuellt lättsam)? Är den kort, enkel, nära? Uppgift #1
 17. Jonas Söderström • 2023 Spara fi len som pdf. Lämna

  in senast söndag 28 april. Märk fi len med namn + uppgift 1, alltså ”Eva Exempelsson Uppgift 1 Thea UX Writing” Det kommer att fi nnas en länk på Studentportalen där ni lämnar den. Det här är en av de uppgifter som ligger till grund för betyget. Uppgift #1
 18. Jonas Söderström • 2023 Tack! Vi har tagit emot din

  betalning. Före Efter Så här skulle enklast möjliga redovisning kunna se ut:
 19. Jonas Söderström • 2024 Tisdag April 23 = sista inlämning

  av uppgift 1 söndag 28 april Torsdag April 18 Torsdag April 25 Tisdag April 30 Inkluderande design. Klarspråk och krångligt språk 1. Genomgång uppgift 1. Rubriker. Vecka 17 Vecka 16 Vecka 18