$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Träff #7 • Målgrupper • 16 nov • ht 22 • UX Writing • Nackademin

Träff #7 • Målgrupper • 16 nov • ht 22 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

November 16, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Målgrupper UX writing • Trä ff

  #7 • 16 nov Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart
 2. Jonas Söderström • 2022 Idag • 15–17 Uppgiften i informationsdesign

  • 17-18 Målgrupper
 3. Jonas Söderström • 2022 Målgrupper • Texter för ”alla” ?

  • Målgrupper för felmeddelanden??
 4. Jonas Söderström • 2022 När det finns många målgrupper

 5. Jonas Söderström • 2022 Dela upp budskapet

 6. Jonas Söderström • 2022 …eller: Skriv för en bestämd person!

  Som du känner!
 7. Jonas Söderström • 2022 När man skriver för ”alla” …

  skriver man för ingen!
 8. Jonas Söderström • 2022 Målgrupp för ux-texter? • ”Målgrupper” för

  felmeddelanden? 🤔
 9. Jonas Söderström • 2022 Ux-målgrupper är (oftare) beteenden, viljor, drivkrafter,

  kunskaper … • … mer sällan demogra fi (kön, ålder, bostadsort, inkomst etc).
 10. Jonas Söderström • 2022 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil EFFEKT ANVÄNDNINGS- 
 VILLKOR LÖSNING BETEENDE- GRUPPER Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Jag är rädd 
 att den blir stulen Vill vara säker på 
 att cykeln är tryggt parkerad Jag hinner inte träna … Skapa guide till 
 pumpstationer ”Målgrupper” utifrån beteenden, drivkrafter, viljor, kunskap, sinnestillstånd Gör det lätt att anmäla Gör cykelvägsapp Vill hitta enkel rutin Vill slippa dåligt samvete Beskriv en ny story om ”gratis” fitness som spar tid
 11. Jonas Söderström • 2021 Försöka förstå målgruppen Vad vet vi

  om dem redan? • Data, undersökningar? Om vi inte vet … • Liknande tjänster eller produkter?
 12. Ge eleverna en tydligare bild av sina möjligheter Tydligare bild

  Fler relevanta ansökningar Fler som hamnar rätt från början Bättre matchning Ökad enhetlighet i kommunikationen Lättare att ta till sig informationen för målgruppen (inklusive språkstörningar) RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS Den ordningssamme är den som ansvarar för allt kring ansökningen fram till flytt. Det kan vara en förälder, men även en elev eller personal från en skola. Hen vill vara påläst kring det praktiska och vill att allt ska bli rätt och känna sig förberedd. Ha viktig information samlad och tillgänglig för att få en överblick och kontroll under hela ansökningsperioden. Den ordningssamme är orolig över att missa ett viktigt datum, ett papper, information eller att något ska bli fel med ansökan. Hen drivs av en ansvarskänsla och att det måste bli bra för barnet. Det inkluderar rätt val av program, men även att de ska klara av ett flytta hemifrån både praktiskt som känslomässigt. Att de klarar av boendet själva, få kompisar och bra stöd från skolan. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den aktivitetsorienterade är engagerad i något som den lägger mycket av sin tid på. Fritidsintresset är en stor del av ens liv och identitet och hen vill kunna fortsätta med det efter flytt till Örebro. Det är genom sitt fritidsintresse hen har sitt sociala liv och träffar sina vänner och får nya kompisar. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den studiemotiverade vill gå på en bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Utmaning Den ordningssamme 1 5 “När, var och hur funkar allt det praktiska?” Den aktivitetsorienterade "Jag vill fortsätta med min bandy" Den studiemotiverade 2 4 “Jag kan bli snickare" Vill veta att de gör rätt i ansökningsprocessen Vill känna sig trygga med att eleven klarar av att flytta till och leva i Örebro Den obekymrade “Alla ska ju plugga i Örebro” 3 Omstartaren söker sig till Örebro för att komma bort från något. Hen vill göra något åt sin situation med dåligt studie- resultat. Vill studera vidare på gymnasiet och läsa något som ger en framtid. Vill förstå vilka möjligheter det finns och vad som krävs att komma på banan igen. Omstartaren har ett ”misslyckande” bakom sig - kan känna sig sviken av "systemet" och söker nu en ny väg framåt. Vill träffa nya kompisar komma till en ny plats, hitta ett positivt nytt sammanhang. Vill känna att hen i första hand är en person och inte någon med en nedsättning – känna sig ”normal” och inte ”speciell”. Vill känna sig trygg med sig själv och att hen ska klara av sina studier. Omstartaren “Jag vill komma tillbaka på banan” Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Ge tydliga svar på deras frågor när de uppstår Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Utmaning Få dem förstå vad som krävs att kombinera ett program med komplettering (vad som är möjligt) Få dem att våga ta steget tidigare (om möjligt) Utmaning Få eleven att känna sig trygg inför flytten till Örebro Utmaning Svårt att förutspå vilka fritidsintressen som är relevanta Vill komma på banan igen med sina studier Säkerställa att de kommer på miljödagarna Samla argument som föräldrar och SYV kan använda Vill komma till ett helt nytt socialt sammanhang Ska ta steget tidigare Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Presentera det sociala utbudet så att eleverna känner att de kommer passa in Visa att skolan är en lugn och trygg plats för eleverna Gör det lätt att planera/förbereda inför flytt till Örebro Visa att det finns ett socialt sammanhang kring boendet. Och att eleverna inte blir lämnade vind för våg Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent och trygg Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Den obekymrade söker sig till Örebro. Att få komma till Örebro för att plugga är något hen har sett fram emot under många år. Hen känner folk som har pluggat i Örebro, skolan pratar om Örebro och ordnar med resor till Miljödagarna. Hen har redan hört “allt” om Örebro av skolan och sina kompisar. Den obekymrade har sällan några frågor eller överväger någon annan gymnasieskola – alla som man känner ska ju i princip gå i Örebro. Känslan hen har inför att söka och studera i Örebro är nyfikenhet, spänning och lite nervositet över att ta sitt första stora steg in i vuxenlivet - men framför allt så ser hen mycket fram emot att börja då de har sedan tidigare hört så mycket positivt om Örebro.
 13. Den studiemotiverade vill gå på en bra skola som leder

  vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Den studiemotiverade 2 “Jag kan bli snickare" Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Vad användaren vill/ska Vad vi måste göra Berätta … Visa … Gör … Skapa … Bygg…
 14. Jonas Söderström • 2022 Få alla att ta ansvar för

  att minska smitta EFFEKT ANVÄNDNINGSVILLKOR LÖSNING BETEENDEGRUPPER Jag är livrädd Jag gör som jag blir tillsagd Jag tror det bara är båg ”Målgrupper” utifrån beteenden, drivkrafter, viljor, kunskap, sinnestillstånd ? ? ?
 15. Jonas Söderström • 2022 • Jag har inte riktigt brytt

  mig om att sätta mig in hur Dropbox skiljer sig från en vanlig mapp Vill du verkligen radera 
 Dropbox-mappen? Du kommer att radera den 
 för alla 10 som du delar den med.
 16. Jonas Söderström • 2021 Scenarios – kundresa Innan wireframes eller

  skisser, försök beskriva de kända eller de förmodade stegen som tjänsten eller delen ska hjälpa användaren med. • Vilka steg fi nns? • Vad gör, tänker, känner användaren 
 i varje steg och delsteg? • Vilka är svårigheterna? Identi fi era här om det behövs speci fi k ux-text (förtroende, bekräftelse, varning, etc…)
 17. Jonas Söderström • 2022 Typiskt exempel på ”kundresa” Relevant och

  inspirerande nyhetsbrev – sinnebilden av drömresan Andras resbilder väcker nyfikenhet Annonsera Mottaglig men passiv Läser resereportage Läser nyhetsbrev Tittar på resebilder på Facebook Letar aktivt men okritiskt Kollar resmål och aktiviteter Tar reda på fakta Kollar priser och budget Samlar förslag på hög Säljer in idén om en resa till andra Ställer frågor till vänner som rest Trött på livspusslet Längtar till sol och värme Sliten och trött Avundsjuk på vänners bilder på Facebook Inspireras av andra Splittrad av livspusslet Ensam i letandet eller flera? Osäker var åker man? Hur ska jag välja? Förvirrad av alla alternativ Glatt överraskad av utbudet Finns inte Filippinerna som charter? Har vi hittat allt som passar oss? Det här blir härligt! Kritiskt och praktiskt orienterad Rangordnar bland alternativen Jämför aktiviteter, standard, service och priser Presenterar alternativen för sina medresenärer Planerar in resan i tiden Sätter budget och tidsram Bekräftar med medresenärerna Kontrollerar försäkringar, visum och vaccinationer Vill ha stöd av andra i sitt letande Har vi alla fakta? Kommer alla att tycka om resmålet? Där finns något för alla! Är alla överens? Är alla kostnader inräknade? Jag ska ligga i den solstolen och läsa! Nyhetsbrev Facebook TV Charterapp Desktop web Mobilwebb "Man kan simma med delfiner! Och det är inte så dyrt.". Visa att alla vettiga alternativ finns med Sammanställning av allas kriterier, lyft resmålens USP, sinnebilden av drömresan. Snabbfakta om extrakostnader, vaccin, visum, … Visa upp och kolla med utomstående Flagga för tillkommande kostnader, förenka bokningsflödet, informera om försäkringar, vaccin, visum. Grattis till ett bra val - nu börjar det roliga! Berätta för världen att ni ska åka Stressad, mottaglig för hjälp & råd Jämför detaljer, priser och tilläggskostnader Väljer betalsätt Kryssar mellan erbjudanden och försäkringar Förväntansvull, mottaglig för tips Delar sina planer med andra Kollar och bokar aktiviteter Läser på om resmålet Förbereder sig praktiskt, inköp, vaccina - tioner Begär ledighet och kontaktar dagis och skola Beslutsångest. Är det en bra deal? Törs jag välja bort försäkring? Blev dyrare efter tillval - pinsamt att förklara Blir allt rätt nu? Har betalningen gått igenom? Oro över att något viktigt är missat Vad kul vi ska ha! Hur ska vi göra för att få ut mesta möjliga? Vad får vi inte missa? Är det här bästa valet? Tänk om nåt händer? Hoppas alla blir nöjda nu! Hoppas barnen ska trivas Äntligen ska vi ut och resa! Glad & mottaglig för tips Kollar bra restauranger Kollar väderprognos Berätta att vi är framme och har det bra! Kollar området Kontaktar personal om något inte stämmer Fryser minnen Delar i sociala media Undrar hur det ser ut när vi kommer fram? Skönt att vara framme “Det här är minst lika bra som jag trodde att det skulle bli.” Njuter av värme, sol och bad Nu regnar det hemma! Men varifrån går bussen för utflykten? Här skulle man bo! Tänk att vi kom iväg! Fjärdedagsångest Mail med timad information och inspiration. Dela på FB! Nedräkning till avresa. Anteckna aktiviteter. "Jag är här och det är underbart"" – turkos- filter. Fota, filma, dela. Våra aktiviteter, hitta bästa resturangen "Ska jag klaga på mögellukten?" Aktiv med att berättande Tittar på sakerna vi köpte Landar i vardagen Ber att få se dom andras bilder Konservera upplevelsen Skönt att vara hemma igen Vad härligt vi hade det! Jag fick ut det jag ville av resan Vi valde rätt och det blev bra Återupplever tillsammans Positiv känsla med in i vardagen Det här borde vi göra oftare Så snabbt det gick Nostalgisk Lagar mat, visar bilder Reparerar minnen, genom andra Skratta också åt det mindre lyckade Så härligt och roligt vi hade det Kommer du ihåg när …? Förväntan inför nya resor Så bra att vi kom iväg till slut Vart ska vi åka nästa gång? Samla ihop och snygga till bilder & filmer. Dela räkningen Visa hur härligt det var Påminn om resan Påminn vänner, skapa event Visa foto- & videoalbum Point of pain på jobbet... hemma i kaoset några dagar senare sent på kvällen resan börjar närma sig på playan hemma igen en tid senare SAMLA & LETA DRÖMMA JÄMFÖRA & ENAS FÖRE BOKA & BETALA UNDER EFTER ÅTERUPPLEVA Besviken på dyra priser DEN RÄTTA KNUFFEN ALLT ÄR MÖJLIGT! RESMÅLETS SPETS TRYGGT & ENKELT NU BÖRJAR RESAN, NJUT! MAXIMERA UPPLEVELSEN KONSERVERA LYCKOKÄNSLAN FÖRLÄNG UPPLEVELSEN Besvikelse över mögel på rummet Långt kvar till nästa gång Ta beslut Uppgiftsorienterad Bekräftar att valet av resa är bra Genomför aktiviteter Träffas och minns tillsammans När borde vi boka? Ge bästa bilden av resan
 18. None
 19. None
 20. Pain points

 21. Vilka ux-texter kan hjälpa till att lindra detta?

 22. Touchpoints: 
 Vad användaren interagerar med 
 i det givna

  steget Facebook Sajt Mejl Mobil Boknings- system Reseledare
 23. None
 24. 1. Vad gör användaren nu? Beskriv! 2. Hur känner hen

  sig (på en skala)? (5. Vad kan vi kalla det här steget?) 3. Varför känner hon så? 
 Citat, exempel. 4. System/tjänst/produkt/person som användaren interagerar med (Touchpoint) Pain point
 25. Jonas Söderström • 2022 Fördelar med kundresor • Se helheten

  – alla kontaktpunkter (googleträ ff en, sajten, mejl, app …) • Inventera texter • Identi fi era sämsta upplevelsepunkten (”pain point”) • Kommunicera till ledning etc vad som behöver prioriteras
 26. Tisdag November 22 Tisdag November 29 Tisdag December 6 Inkluderande

  design Klart och krångligt språk Inifrån- och utifrån- perspektiv Tisdag December 13 Rubriker och ingresser = ni får inlämningsuppgift