Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #7 • Målgrupper • 16 nov • ht 22 • UX Writing • Nackademin

Träff #7 • Målgrupper • 16 nov • ht 22 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

November 16, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022
  Målgrupper
  UX writing • Trä
  ff
  #7 • 16 nov
  Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart

  View full-size slide

 2. Jonas Söderström • 2022
  Idag
  • 15–17 Uppgiften i informationsdesign


  • 17-18 Målgrupper

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2022
  Målgrupper
  • Texter för ”alla” ?


  • Målgrupper för felmeddelanden??

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2022
  När det finns många målgrupper

  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2022
  Dela upp budskapet

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2022
  …eller: Skriv för en bestämd person!
  Som du känner!

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  När man skriver för ”alla”
  … skriver man för ingen!

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2022
  Målgrupp för ux-texter?
  • ”Målgrupper” för felmeddelanden?
  🤔

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2022
  Ux-målgrupper är (oftare)
  beteenden, viljor, drivkrafter,
  kunskaper …
  • … mer sällan demogra
  fi
  (kön, ålder, bostadsort, inkomst etc).

  View full-size slide

 10. Jonas Söderström • 2022
  Få fler att
  välja cykel

  i stället
  för bil
  EFFEKT
  ANVÄNDNINGS-

  VILLKOR
  LÖSNING
  BETEENDE-
  GRUPPER
  Ska rapportera problem
  Vill hitta cykelväg
  Behöver pumpa cykeln
  Jag ser många

  små hinder
  Jag är rädd

  att den blir stulen
  Vill vara säker på

  att cykeln är tryggt
  parkerad
  Jag hinner
  inte träna …
  Skapa guide till

  pumpstationer
  ”Målgrupper”
  utifrån
  beteenden,
  drivkrafter,
  viljor, kunskap,
  sinnestillstånd
  Gör det lätt att anmäla
  Gör cykelvägsapp
  Vill hitta enkel rutin
  Vill slippa
  dåligt samvete
  Beskriv en ny story om
  ”gratis” fitness som spar tid

  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2021
  Försöka förstå målgruppen
  Vad vet vi om dem redan?


  • Data, undersökningar?


  Om vi inte vet …


  • Liknande tjänster eller produkter?

  View full-size slide

 12. Ge eleverna en
  tydligare bild av
  sina möjligheter
  Tydligare bild
  Fler relevanta ansökningar
  Fler som hamnar rätt från början
  Bättre matchning
  Ökad enhetlighet i kommunikationen
  Lättare att ta till sig informationen för
  målgruppen (inklusive språkstörningar)
  RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS
  Den ordningssamme är den som ansvarar för allt kring
  ansökningen fram till flytt. Det kan vara en förälder, men även
  en elev eller personal från en skola.
  Hen vill vara påläst kring det praktiska och vill att allt ska bli
  rätt och känna sig förberedd. Ha viktig information samlad och
  tillgänglig för att få en överblick och kontroll under hela
  ansökningsperioden.
  Den ordningssamme är orolig över att missa ett viktigt datum,
  ett papper, information eller att något ska bli fel med ansökan.
  Hen drivs av en ansvarskänsla och att det måste bli bra för
  barnet. Det inkluderar rätt val av program, men även att de ska
  klara av ett flytta hemifrån både praktiskt som känslomässigt.
  Att de klarar av boendet själva, få kompisar och bra stöd från
  skolan.
  Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda
  på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor.
  Den aktivitetsorienterade är engagerad i något som den lägger
  mycket av sin tid på.
  Fritidsintresset är en stor del av ens liv och identitet och hen
  vill kunna fortsätta med det efter flytt till Örebro. Det är genom
  sitt fritidsintresse hen har sitt sociala liv och träffar sina
  vänner och får nya kompisar. Hen upplever att det är väldigt
  mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad
  man kan vända sig i vissa frågor.
  Den studiemotiverade vill gå på en bra skola som leder vidare
  till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand
  intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse
  till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker
  studier och betyg är viktigt.
  Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade
  och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket
  stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning
  är sekundärt för hen.
  Utmaning
  Den ordningssamme
  1
  5
  “När, var och hur funkar
  allt det praktiska?”
  Den aktivitetsorienterade
  "Jag vill fortsätta
  med min bandy"
  Den studiemotiverade
  2
  4
  “Jag kan bli snickare"
  Vill veta att de gör rätt i
  ansökningsprocessen
  Vill känna sig trygga med att
  eleven klarar av att flytta till
  och leva i Örebro
  Den obekymrade
  “Alla ska ju plugga
  i Örebro”
  3
  Omstartaren söker sig till Örebro för att komma bort från
  något. Hen vill göra något åt sin situation med dåligt studie-
  resultat. Vill studera vidare på gymnasiet och läsa något som
  ger en framtid. Vill förstå vilka möjligheter det finns och vad
  som krävs att komma på banan igen.
  Omstartaren har ett ”misslyckande” bakom sig - kan känna sig
  sviken av "systemet" och söker nu en ny väg framåt. Vill träffa
  nya kompisar komma till en ny plats, hitta ett positivt nytt
  sammanhang. Vill känna att hen i första hand är en person och
  inte någon med en nedsättning – känna sig ”normal” och inte
  ”speciell”.
  Vill känna sig trygg med sig själv och att hen ska klara av sina
  studier.
  Omstartaren
  “Jag vill komma
  tillbaka på banan”
  Utmaning
  Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som
  erbjuder en bra utbildning
  Ge tydliga svar på deras frågor när de uppstår
  Visa att det finns många
  studiemotiverade elever på skolan
  Berätta vilka förutsättningar skolan ger
  för att lyckas bättre med sina studier
  Visa att kombinationen av lärares kompetens inom
  pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier
  Berätta vad programmen leder till
  för möjligheter
  Berätta om program på ett liknade sett som andra
  gymnasium – inte fokusera på specialkompetens
  Vill nå bra studieresultat
  som ger mig möjlighet att
  välja det jobb eller vidare-
  ubildning jag siktar på
  Ska inse att Riksgymnasiet
  ger de bästa förutsätt-
  ningarna att lyckas med
  studierna
  Utmaning
  Få dem förstå vad som krävs att kombinera ett program
  med komplettering (vad som är möjligt)
  Få dem att våga ta steget tidigare (om möjligt)
  Utmaning
  Få eleven att känna sig trygg inför flytten till Örebro
  Utmaning
  Svårt att förutspå vilka fritidsintressen som är relevanta
  Vill komma på banan igen
  med sina studier
  Säkerställa att de kommer
  på miljödagarna
  Samla argument som föräldrar
  och SYV kan använda
  Vill komma till ett helt nytt
  socialt sammanhang
  Ska ta steget tidigare
  Gör det tydligt hur de olika boende-
  formerna fungerar
  Presentera det sociala utbudet så att
  eleverna känner att de kommer passa in
  Visa att skolan är en lugn och trygg
  plats för eleverna
  Gör det lätt att planera/förbereda
  inför flytt till Örebro
  Visa att det finns ett socialt sammanhang
  kring boendet. Och att eleverna inte blir
  lämnade vind för våg
  Visa att det finns tydliga regler och tider
  som eleverna ska följa
  Visa att personalen som finns tillgänglig
  efter skoltid är kompetent och trygg
  Gör det tydligt hur de olika boende-
  formerna fungerar
  Visa att det finns tydliga regler och tider
  som eleverna ska följa
  Visa att personalen som finns tillgänglig
  efter skoltid är kompetent ocht rygg
  Den obekymrade söker sig till Örebro. Att få komma till Örebro
  för att plugga är något hen har sett fram emot under många år.
  Hen känner folk som har pluggat i Örebro, skolan pratar om
  Örebro och ordnar med resor till Miljödagarna. Hen har redan
  hört “allt” om Örebro av skolan och sina kompisar.
  Den obekymrade har sällan några frågor eller överväger någon
  annan gymnasieskola – alla som man känner ska ju i princip
  gå i Örebro. Känslan hen har inför att söka och studera i
  Örebro är nyfikenhet, spänning och lite nervositet över att ta
  sitt första stora steg in i vuxenlivet - men framför allt så ser
  hen mycket fram emot att börja då de har sedan tidigare hört
  så mycket positivt om Örebro.

  View full-size slide

 13. Den studiemotiverade vill gå på en bra skola som leder vidare
  till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand
  intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse
  till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker
  studier och betyg är viktigt.
  Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade
  och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket
  stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning
  är sekundärt för hen.
  Den studiemotiverade
  2 “Jag kan bli snickare"
  Utmaning
  Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som
  erbjuder en bra utbildning
  Visa att det finns många
  studiemotiverade elever på skolan
  Berätta vilka förutsättningar skolan ger
  för att lyckas bättre med sina studier
  Visa att kombinationen av lärares kompetens inom
  pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier
  Berätta vad programmen leder till
  för möjligheter
  Berätta om program på ett liknade sett som andra
  gymnasium – inte fokusera på specialkompetens
  Vill nå bra studieresultat
  som ger mig möjlighet att
  välja det jobb eller vidare-
  ubildning jag siktar på
  Ska inse att Riksgymnasiet
  ger de bästa förutsätt-
  ningarna att lyckas med
  studierna
  Gör det tydligt hur de olika boende-
  formerna fungerar
  Visa att det finns tydliga regler och tider
  som eleverna ska följa
  Visa att personalen som finns tillgänglig
  efter skoltid är kompetent ocht rygg
  Vad användaren vill/ska Vad vi måste göra
  Berätta …


  Visa …


  Gör …


  Skapa …


  Bygg…

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2022
  Få alla att
  ta ansvar
  för att
  minska
  smitta
  EFFEKT ANVÄNDNINGSVILLKOR LÖSNING
  BETEENDEGRUPPER
  Jag är livrädd
  Jag gör som jag
  blir tillsagd
  Jag tror det
  bara är båg
  ”Målgrupper”
  utifrån beteenden,
  drivkrafter, viljor,
  kunskap,
  sinnestillstånd
  ?
  ?
  ?

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2022
  • Jag har inte riktigt
  brytt mig om att sätta
  mig in hur Dropbox
  skiljer sig från en
  vanlig mapp
  Vill du verkligen radera

  Dropbox-mappen?


  Du kommer att radera den

  för alla 10 som du delar den med.

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2021
  Scenarios – kundresa
  Innan wireframes eller skisser, försök beskriva de
  kända eller de förmodade stegen som tjänsten eller
  delen ska hjälpa användaren med.


  • Vilka steg
  fi
  nns?


  • Vad gör, tänker, känner användaren

  i varje steg och delsteg?


  • Vilka är svårigheterna?


  Identi
  fi
  era här om det behövs speci
  fi
  k ux-text
  (förtroende, bekräftelse, varning, etc…)

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2022
  Typiskt exempel på ”kundresa”
  Relevant och inspirerande nyhetsbrev –
  sinnebilden av drömresan
  Andras resbilder väcker nyfikenhet
  Annonsera
  Mottaglig men passiv
  Läser resereportage
  Läser nyhetsbrev
  Tittar på resebilder på Facebook
  Letar aktivt men okritiskt
  Kollar resmål och aktiviteter
  Tar reda på fakta
  Kollar priser och budget
  Samlar förslag på hög
  Säljer in idén om en resa till andra
  Ställer frågor till vänner som rest
  Trött på livspusslet
  Längtar till sol och värme
  Sliten och trött
  Avundsjuk på vänners bilder på Facebook
  Inspireras av andra
  Splittrad av livspusslet
  Ensam i letandet eller flera?
  Osäker var åker man?
  Hur ska jag välja?
  Förvirrad av alla alternativ
  Glatt överraskad av utbudet
  Finns inte Filippinerna som charter?
  Har vi hittat allt som passar oss?
  Det här blir härligt!
  Kritiskt och praktiskt orienterad
  Rangordnar bland alternativen
  Jämför aktiviteter, standard, service och
  priser
  Presenterar alternativen för sina
  medresenärer
  Planerar in resan i tiden
  Sätter budget och tidsram
  Bekräftar med medresenärerna
  Kontrollerar försäkringar, visum och
  vaccinationer
  Vill ha stöd av andra i sitt letande
  Har vi alla fakta?
  Kommer alla att tycka om resmålet?
  Där finns något för alla!
  Är alla överens?
  Är alla kostnader inräknade?
  Jag ska ligga i den solstolen och läsa!
  Nyhetsbrev Facebook TV Charterapp Desktop web Mobilwebb
  "Man kan simma med delfiner! Och det är
  inte så dyrt.". Visa att alla vettiga alternativ
  finns med
  Sammanställning av allas kriterier, lyft
  resmålens USP, sinnebilden av drömresan.
  Snabbfakta om extrakostnader, vaccin,
  visum, …
  Visa upp och kolla med utomstående
  Flagga för tillkommande kostnader, förenka
  bokningsflödet, informera om försäkringar,
  vaccin, visum.
  Grattis till ett bra val - nu börjar det roliga!
  Berätta för världen att ni ska åka
  Stressad, mottaglig för hjälp & råd
  Jämför detaljer, priser och tilläggskostnader
  Väljer betalsätt
  Kryssar mellan erbjudanden och försäkringar
  Förväntansvull, mottaglig för tips
  Delar sina planer med andra
  Kollar och bokar aktiviteter
  Läser på om resmålet
  Förbereder sig praktiskt, inköp, vaccina
  -
  tioner
  Begär ledighet och kontaktar dagis och
  skola
  Beslutsångest. Är det en bra deal?
  Törs jag välja bort försäkring?
  Blev dyrare efter tillval - pinsamt att
  förklara
  Blir allt rätt nu? Har betalningen gått
  igenom?
  Oro över att något viktigt är missat
  Vad kul vi ska ha!
  Hur ska vi göra för att få ut mesta möjliga?
  Vad får vi inte missa?
  Är det här bästa valet?
  Tänk om nåt händer?
  Hoppas alla blir nöjda nu!
  Hoppas barnen ska trivas
  Äntligen ska vi ut och resa!
  Glad & mottaglig för tips
  Kollar bra restauranger
  Kollar väderprognos
  Berätta att vi är framme och har det bra!
  Kollar området
  Kontaktar personal om något inte stämmer
  Fryser minnen
  Delar i sociala media
  Undrar hur det ser ut när vi kommer fram?
  Skönt att vara framme
  “Det här är minst lika bra som jag trodde att
  det skulle bli.”
  Njuter av värme, sol och bad
  Nu regnar det hemma!
  Men varifrån går bussen för utflykten?
  Här skulle man bo!
  Tänk att vi kom iväg!
  Fjärdedagsångest
  Mail med timad information
  och inspiration. Dela på FB!
  Nedräkning till avresa. Anteckna aktiviteter.
  "Jag är här och det är underbart"" – turkos-
  filter. Fota, filma, dela.
  Våra aktiviteter, hitta bästa resturangen
  "Ska jag klaga på mögellukten?"
  Aktiv med att berättande
  Tittar på sakerna vi köpte
  Landar i vardagen
  Ber att få se dom andras bilder
  Konservera upplevelsen
  Skönt att vara hemma igen
  Vad härligt vi hade det!
  Jag fick ut det jag ville av resan
  Vi valde rätt och det blev bra
  Återupplever tillsammans
  Positiv känsla med in i vardagen
  Det här borde vi göra oftare
  Så snabbt det gick
  Nostalgisk
  Lagar mat, visar bilder
  Reparerar minnen, genom andra
  Skratta också åt det mindre lyckade
  Så härligt och roligt vi hade det
  Kommer du ihåg när …?
  Förväntan inför nya resor
  Så bra att vi kom iväg till slut
  Vart ska vi åka nästa gång?
  Samla ihop och snygga till bilder & filmer.
  Dela räkningen
  Visa hur härligt det var
  Påminn om resan
  Påminn vänner, skapa event
  Visa foto- & videoalbum
  Point of pain
  på jobbet... hemma i kaoset några dagar senare sent på kvällen resan börjar närma sig på playan hemma igen en tid senare
  SAMLA & LETA
  DRÖMMA JÄMFÖRA & ENAS FÖRE
  BOKA & BETALA UNDER EFTER ÅTERUPPLEVA
  Besviken på dyra priser
  DEN RÄTTA KNUFFEN ALLT ÄR MÖJLIGT! RESMÅLETS SPETS TRYGGT & ENKELT NU BÖRJAR RESAN, NJUT! MAXIMERA UPPLEVELSEN KONSERVERA LYCKOKÄNSLAN FÖRLÄNG UPPLEVELSEN
  Besvikelse över mögel på rummet
  Långt kvar till nästa gång
  Ta beslut
  Uppgiftsorienterad Bekräftar att valet av resa är bra Genomför aktiviteter Träffas och minns tillsammans
  När borde vi boka?
  Ge bästa bilden av resan

  View full-size slide

 18. Vilka ux-texter
  kan hjälpa till
  att lindra detta?

  View full-size slide

 19. Touchpoints:

  Vad användaren
  interagerar med

  i det givna steget
  Facebook
  Sajt
  Mejl
  Mobil
  Boknings-
  system
  Reseledare

  View full-size slide

 20. 1. Vad gör användaren nu? Beskriv!
  2. Hur känner hen sig (på en skala)?
  (5. Vad kan vi kalla det här steget?)
  3. Varför känner hon så?

  Citat, exempel.
  4. System/tjänst/produkt/person som
  användaren interagerar med


  (Touchpoint)
  Pain point

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  Fördelar med kundresor
  • Se helheten – alla kontaktpunkter (googleträ
  ff
  en, sajten, mejl, app …)


  • Inventera texter


  • Identi
  fi
  era sämsta upplevelsepunkten (”pain point”)


  • Kommunicera till ledning etc vad som behöver prioriteras

  View full-size slide

 22. Tisdag


  November
  22 Tisdag


  November
  29 Tisdag


  December
  6
  Inkluderande
  design
  Klart och
  krångligt
  språk
  Inifrån- och
  utifrån-
  perspektiv
  Tisdag


  December
  13
  Rubriker
  och
  ingresser
  = ni får inlämningsuppgift

  View full-size slide