Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #8 • 25 april • Rubriker • UX Writing • vt 24 • Nackademin

Träff #8 • 25 april • Rubriker • UX Writing • vt 24 • Nackademin

Jonas Söderström

April 25, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Mer om krångligt språk Rubriker Trä

  ff #8 • Torsdag 25 april Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 • Situation • Konsekvenser • Konsensus

  • Modell • Implementera • Revidera • Tolerera • Korrelation • Relatera (till) • Indikera Läge Följder Samsyn, enighet Mönster, mall Införa, skapa, göra Ändra, rätta Tåla Samband Anknyta (till), knyta an Visa, tyda (på) Läsarna bedömde dessa skribenter som mer intelligenta!
 3. Jonas Söderström • 2023 Omständigheterna blir oerhört komplicerade, måste kommittén

  konstatera: accelererande stats fi nansiella besvär, olyckliga politiska manövrer samt naiva ekonomiska kompromisser riskerar nationens välstånd. Läget varder mycket svårt, tvingas nämnden slå fast: stigande trångmål för landets rikedomar, illa valda drag i styresmål och godtrogna uppgörelser i spörsmål om penning- skötsel hotar rikets blomstring. Henrik Williams. ”Vikingasvenska” Ur ”Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling” (red. Lena Moberg och Margareta Westman)
 4. Jonas Söderström • 2023 Gör: • Skriv det viktigaste först.

  • Lägg det konkreta först, och det övergripande eller generella efteråt som förklaring – inte som rubrik! • Dela upp i stycken och avsnitt.
 5. Jonas Söderström • 2023 Gör: • Rak meningsbyggnad. • Skriv

  ut förkortningar. • Ersätt eller förklara facktermer.
 6. Jonas Söderström • 2023 Se upp med • Långa ord

  • Passiva satser med hemlig agent– särskilt när innehållet är negativt eller obehagligt! • Onödig abstraktion! (”Det innebär att ..”)
 7. Jonas Söderström • 2023 1. Onödig abstraktion Vidare har vi

  lagt ner stor omsorg kring datorbaserad resultatåterkoppling. Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex som tidsserieanalyser och korrelationer. Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att presentera avancerade data, som tidsserieanalyser och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt. Se upp med: • Det innebär att … • Med detta menas … • Detta betyder …
 8. Jonas Söderström • 2022 Enligt paragraf 33 i Förordningen om

  miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) ska en bostad ”ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar”. En bostad ska ”ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar”. Så säger paragraf 33 i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
 9. Jonas Söderström • 2023 Tydlighet: Pitt för eller mot? Homoäktenskap!

  Hollywoodstjärnan Brad Pitt donerar 600.000 i kampen mot ett lagförslag som ska hindra homoäktenskap. Homoäktenskap – ja! Homosexuella ska ha rätt att gifta sig. Det anser Brad Pitt och donerar 600.000 kr.
 10. Jonas Söderström • 2023 Plus eller minus? Upp eller ner?

  Vi måste höja ribban när det gäller kravet på sänkta utsläpp i mark och luft. Sepofan kan öka din viktminskning med upp till 50 %! Om du går ner två kilo på egen hand, hjälper Sepofan dig att gå ner ett till.
 11. Jonas Söderström • 2023 Underdriftens dubbla negationer • Det är

  inte särskilt klokt att inte använda nya och billiga mediciner som inte är sämre än äldre.
 12. Jonas Söderström • 2023 Underdriftens dubbla negationer • Det är

  inte särskilt klokt att inte använda nya och billiga mediciner som inte är sämre än äldre.
 13. Jonas Söderström • 2023 Underdriftens dubbla negationer • Det är

  inte särskilt klokt att inte använda nya och billiga mediciner som inte är sämre än äldre. • Det är dumt att inte använda nya, billiga mediciner som är lika bra som de äldre och dyrare.
 14. Jonas Söderström • 2023 Negeringens dubbla negationer • Webbplatsen har

  inte ett språk som är svårt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet • Webbplatsen har ett språk som är lätt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet
 15. Jonas Söderström • 2023 Dubbla negationer (2) • Ingen ung

  kvinna kan föreställa sig att det inte för henne ska bli fråga om annat än tillfällig arbetslöshet. • Till mig har NN sagt, att han inte tror att det inte kommer att fi nnas knark i Globen, och jag har ingen anledning att tro något annat, säger PP. • Jag är inte längre säker på att det inte fi nns något som modersinstinkt hos människor.
 16. Jonas Söderström • 2023 Dubbla negationer • Alla unga kvinnor

  tror att det just för henne bara ska bli fråga om tillfällig arbetslöshet. • Till mig har NN sagt, att han tror att det kommer att fi nnas knark i Globen, och jag har ingen anledning att tvivla på det, säger PP. • Jag tror numer att det kanske ändå fi nns något som modersinstinkt hos människor.
 17. Jonas Söderström • 2023 FN-konferens: Utveckling och utbildning • Onsdag

  nästa vecka • Hela kollegiet på FN-konferensen ”Brilliant Minds” • Örenäs slott • Diskutera utveckling och utbildning • Barack Obama • Amal Clooney • Lotta Edholm • Greta Thunberg
 18. Jonas Söderström • 2023 Uppgift: Skriv rubriken till elevtidningen eller

  ”elevwebben” eller: Vad skulle du twittra? (280 tecken tillåtet)
 19. Jonas Söderström • 2023 Chip & Dan Heath: Made to

  Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die Rekommenderad läsning:
 20. Jonas Söderström • 2023 heathbrothers.com MADE to STICK SUCCESs Model

  www.MADE to STICK.com PRINCIPLE 1 SIMPLE PRINCIPLE 2 UNEXPECTED PRINCIPLE 3 CONCRETE PRINCIPLE 4 CREDIBLE PRINCIPLE 5 EMOTIONAL PRINCIPLE 6 STORIES © 2008 by Chip and Dan Heath. All rights reserved. Do not replicate without written permission. S U C C E S s A sticky idea is understood, it’s remembered, and it changes something. Sticky ideas of all kinds—ranging from the “kidney thieves” urban legend to JFK’s “Man on the Moon” speech—have six traits in common. If you make use of these traits in your communication, you’ll make your ideas stickier. (You don’t need all 6 to have a sticky idea, but it’s fair to say the more, the better!) Simplicity isn’t about dumbing down, it’s about prioritizing. (Southwest will be THE low-fare airline.) What’s the core of your message? Can you communicate it with an analogy or high-concept pitch? To get attention, violate a schema. (The Nordie who ironed a shirt…) To hold attention, use curiosity gaps. (What are Saturn’s rings made of?) Before your message can stick, your audience has to want it. To be concrete, use sensory language. (Think Aesop’s fables.) Paint a mental picture. (“A man on the moon…”) Remember the Velcro theory of memory—try to hook into multiple types of memory. Ideas can get credibility from outside (authorities or anti-authorities) or from within, using human-scale statistics or vivid details. Let people “try before they buy.” (Where’s the Beef?) People care about people, not numbers. (Remember Rokia.) Don’t forget the WIIFY (What’s In It For You). But identity appeals can often trump self-interest. (“Don’t Mess With Texas” spoke to Bubba’s identity.) Stories drive action through simulation (what to do) and inspiration (the motivation to do it). Think Jared. Spring- board stories (See Denning’s World Bank tale) help people see how an existing problem might change.
 21. Jonas Söderström • 2023 Det finns alltid ett syfte: Vad

  ska hända när mottagaren läst din text?
 22. Jonas Söderström • 2023 En dålig rubrik är ofta en

  etikett Covid-19 ”Syltburksetikett”
 23. Jonas Söderström • 2023 En dålig rubrik är ofta en

  överskrift Ändrade arbetstidsregler
 24. Jonas Söderström • 2023 Vad rör det mig? Nya regler

  ökar din övertid Tredubbelt betalt på helgkvällar Nedryckare (medryckare)
 25. Jonas Söderström • 2023 Lyft fram nytta för användaren redan

  i rubriken Nya regler ökar din övertid Tredubbelt betalt på helgkvällar ”Nyttigt för mig att veta”
 26. Jonas Söderström • 2023 En bra rubrik är den som

  hjälper läsaren att välja bort texter… … som hen inte behöver läsa.
 27. Jonas Söderström • 2023 Rubriken bör ha • Nyckelord för

  område eller ämne • Verb! • Konkret huvudpunkt som vi tror är direkt relevant för vår målgrupp • Vad kan påverka läsaren? (What’s in it for me?) • Fakta, beslut, utveckling • Känslomässigt engagemang • Aktiverande tilltal: ”Vi”, ”du” …
 28. Jonas Söderström • 2023 FoF • Stabil upplaga ≈ 20.000

  • > 90 % förnyade sina prenumerationer Illustrerad Vetenskap • Från noll till 100.000 ex!
 29. Jonas Söderström • 2023 Romarrikets unika vägnät Så byggde romarna

  sina vägar Illustrerad Vetenskap Forskning och Framsteg Verb!
 30. Jonas Söderström • 2023 Romarrikets unika vägnät Så byggde romarna

  sina vägar Illustrerad Vetenskap Forskning och Framsteg
 31. Jonas Söderström • 2023 Så … Här … Därför …

  Illustrerad Vetenskap Tydligt löfte om innehållet!
 32. Jonas Söderström • 2023 Jo, en rubrik kan vara lång:

  fyra eller fem rader på mobilskärmen
 33. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Maj 7 = Söndag 28

  april: Sista inlämning av uppgift 1. Torsdag Maj 2 Tisdag April 30 Inifrån- perspektiv. Inleda text – ingresser. Ton, avsändar- personor, framing. Genomgång uppgift 1. Vecka 19 Vecka 18 Fredag Maj 10 Mitt i kursen – reflektion och del- summering