$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Testowanie w Androidzie

Testowanie w Androidzie

Testing in Android overview (in Polish)

Marek Defeciński

December 09, 2011
Tweet

More Decks by Marek Defeciński

Other Decks in Programming

Transcript

 1. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Testowanie w systemie

  Android Marek Defeci«ski Mobica oddziaª w Šodzi Cracow.mobi Conference, 2011 Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 2. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Agenda 1 O

  autorze 2 Wst¦p 3 Troch¦ (mojej) historii J2ME - przeszªo±¢ Android - tera¹niejszo±¢ 4 Testujemy Podej±cia Out of the box Robotium Robolectric Inne Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 3. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Kim jestem? Programista

  aplikacji mobilnych w rmie Mobica Prawie 3 lata do±wiadczenia w j2me Ponad 1 w Androidzie Chciaªby pisa¢ bloga: Blog programisty Android blogprogramistyandroid.blogspot.com Animator JUG Šód¹ info.lodz.jug.pl Organizator konferencji Mobilization.pl w Šodzi Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 4. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Kim jestem? Programista

  aplikacji mobilnych w rmie Mobica Prawie 3 lata do±wiadczenia w j2me Ponad 1 w Androidzie Chciaªby pisa¢ bloga: Blog programisty Android blogprogramistyandroid.blogspot.com Animator JUG Šód¹ info.lodz.jug.pl Organizator konferencji Mobilization.pl w Šodzi Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 5. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Kim jestem? Programista

  aplikacji mobilnych w rmie Mobica Prawie 3 lata do±wiadczenia w j2me Ponad 1 w Androidzie Chciaªby pisa¢ bloga: Blog programisty Android blogprogramistyandroid.blogspot.com Animator JUG Šód¹ info.lodz.jug.pl Organizator konferencji Mobilization.pl w Šodzi Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 6. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Kim jestem? Programista

  aplikacji mobilnych w rmie Mobica Prawie 3 lata do±wiadczenia w j2me Ponad 1 w Androidzie Chciaªby pisa¢ bloga: Blog programisty Android blogprogramistyandroid.blogspot.com Animator JUG Šód¹ info.lodz.jug.pl Organizator konferencji Mobilization.pl w Šodzi Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 7. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Co teraz robi¦?

  Projekt, w którym mnie nie ma Urz¡dzenie oparte o Android Dedykowany sprz¦t (nie telefon) Wspóªpraca z zewn¦trznymi interfejsami (bluetooth, radio, CAN, rozpoznawanie mowy) Wspomaganie testowania Automatyzacja testów (instrumentacja/robotium/junit) Raportowanie (+timeline) Integracja z zewn¦trznymi narz¦dziami Biblioteki wspomagania testów Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 8. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Co teraz robi¦?

  Projekt, w którym mnie nie ma Urz¡dzenie oparte o Android Dedykowany sprz¦t (nie telefon) Wspóªpraca z zewn¦trznymi interfejsami (bluetooth, radio, CAN, rozpoznawanie mowy) Wspomaganie testowania Automatyzacja testów (instrumentacja/robotium/junit) Raportowanie (+timeline) Integracja z zewn¦trznymi narz¦dziami Biblioteki wspomagania testów Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 9. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Testowa¢ czy nie

  testowa¢, o to jest pytanie? Jednostkowo/Funkcjonalnie/Integracyjne Manualnie/Automatycznie Wydajno±ciowo Nie wa»ne jak, ale wa»ne »eby testowa¢ Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 10. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Testowa¢ czy nie

  testowa¢, o to jest pytanie? Jednostkowo/Funkcjonalnie/Integracyjne Manualnie/Automatycznie Wydajno±ciowo Nie wa»ne jak, ale wa»ne »eby testowa¢ Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 11. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Testowa¢ czy nie

  testowa¢, o to jest pytanie? Jednostkowo/Funkcjonalnie/Integracyjne Manualnie/Automatycznie Wydajno±ciowo Nie wa»ne jak, ale wa»ne »eby testowa¢ Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 12. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy (Potencjalne) zalety Sprawdzamy

  poprawno±¢ kodu Czy robi to co chcemy? Wykrywamy bª¦dy Testy to kontrakt na pi±mie rodzaj dokumentacji (samodokumentuj¡cy si¦ kod) istniej¡ce testy pozwalaj¡ na wykrycie bª¦dów regresji Zwi¦kszaj¡ jako±¢ kodu czy kod jest u»ywalny (ªatwo go testowa¢)? czy jest moduªowy? ªatwo si¦ integruje skutkuje lepszym designem Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 13. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy (Potencjalne) zalety Sprawdzamy

  poprawno±¢ kodu Czy robi to co chcemy? Wykrywamy bª¦dy Testy to kontrakt na pi±mie rodzaj dokumentacji (samodokumentuj¡cy si¦ kod) istniej¡ce testy pozwalaj¡ na wykrycie bª¦dów regresji Zwi¦kszaj¡ jako±¢ kodu czy kod jest u»ywalny (ªatwo go testowa¢)? czy jest moduªowy? ªatwo si¦ integruje skutkuje lepszym designem Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 14. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy (Potencjalne) zalety Sprawdzamy

  poprawno±¢ kodu Czy robi to co chcemy? Wykrywamy bª¦dy Testy to kontrakt na pi±mie rodzaj dokumentacji (samodokumentuj¡cy si¦ kod) istniej¡ce testy pozwalaj¡ na wykrycie bª¦dów regresji Zwi¦kszaj¡ jako±¢ kodu czy kod jest u»ywalny (ªatwo go testowa¢)? czy jest moduªowy? ªatwo si¦ integruje skutkuje lepszym designem Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 15. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy (Potencjalne) zalety Sprawdzamy

  poprawno±¢ kodu Czy robi to co chcemy? Wykrywamy bª¦dy Testy to kontrakt na pi±mie rodzaj dokumentacji (samodokumentuj¡cy si¦ kod) istniej¡ce testy pozwalaj¡ na wykrycie bª¦dów regresji Zwi¦kszaj¡ jako±¢ kodu czy kod jest u»ywalny (ªatwo go testowa¢)? czy jest moduªowy? ªatwo si¦ integruje skutkuje lepszym designem Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 16. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Wady (do wytrenowania)

  Wymagaj¡ czasu na napisanie na utrzymanie Wymagaj¡ wi¦cej od programisty umiej¦tno±ci dyscypliny Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 17. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Wady (do wytrenowania)

  Wymagaj¡ czasu na napisanie na utrzymanie Wymagaj¡ wi¦cej od programisty umiej¦tno±ci dyscypliny Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 18. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Wady (do wytrenowania)

  Wymagaj¡ czasu na napisanie na utrzymanie Wymagaj¡ wi¦cej od programisty umiej¦tno±ci dyscypliny Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 19. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Agenda 1 O autorze 2 Wst¦p 3 Troch¦ (mojej) historii J2ME - przeszªo±¢ Android - tera¹niejszo±¢ 4 Testujemy Podej±cia Out of the box Robotium Robolectric Inne Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 20. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Dlaczego byªo tak trudno? Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦ brak narz¦dzi Brak reeksji (java.lang.reect) Trudno±¢ w automatyzacji brak narz¦dzi commandline niestandardowy deployment Brak klas JAVA SE Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem Debugging wsz¦dzie inaczej albo w ogóle Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 21. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Dlaczego byªo tak trudno? Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦ brak narz¦dzi Brak reeksji (java.lang.reect) Trudno±¢ w automatyzacji brak narz¦dzi commandline niestandardowy deployment Brak klas JAVA SE Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem Debugging wsz¦dzie inaczej albo w ogóle Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 22. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Dlaczego byªo tak trudno? Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦ brak narz¦dzi Brak reeksji (java.lang.reect) Trudno±¢ w automatyzacji brak narz¦dzi commandline niestandardowy deployment Brak klas JAVA SE Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem Debugging wsz¦dzie inaczej albo w ogóle Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 23. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Dlaczego byªo tak trudno? Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦ brak narz¦dzi Brak reeksji (java.lang.reect) Trudno±¢ w automatyzacji brak narz¦dzi commandline niestandardowy deployment Brak klas JAVA SE Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem Debugging wsz¦dzie inaczej albo w ogóle Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 24. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Dlaczego byªo tak trudno? Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦ brak narz¦dzi Brak reeksji (java.lang.reect) Trudno±¢ w automatyzacji brak narz¦dzi commandline niestandardowy deployment Brak klas JAVA SE Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem Debugging wsz¦dzie inaczej albo w ogóle Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 25. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Dlaczego byªo tak trudno? Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦ brak narz¦dzi Brak reeksji (java.lang.reect) Trudno±¢ w automatyzacji brak narz¦dzi commandline niestandardowy deployment Brak klas JAVA SE Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem Debugging wsz¦dzie inaczej albo w ogóle Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 26. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Agenda 1 O autorze 2 Wst¦p 3 Troch¦ (mojej) historii J2ME - przeszªo±¢ Android - tera¹niejszo±¢ 4 Testujemy Podej±cia Out of the box Robotium Robolectric Inne Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 27. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Dlaczego ªatwiej. Testowanie byªo wzi¦te pod uwag¦ na etapie projektowania zintegrowany junit 3 annotacje Wspólne metody na ró»nych urz¡dzeniach instalacja (adb) uruchamianie testów (am instrument) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 28. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Dlaczego ªatwiej. Testowanie byªo wzi¦te pod uwag¦ na etapie projektowania zintegrowany junit 3 annotacje Wspólne metody na ró»nych urz¡dzeniach instalacja (adb) uruchamianie testów (am instrument) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 29. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Co przychodzi z Androidem? Narz¦dzia (SDK lub kod) logcat hierarchyviewer monkey monkeyrunner google test runner Otwarty kod mo»na odnale¹¢ nieudokumentowane narz¦dzia mo»na czyta¢ kod i patrze¢ jak dziaªaj¡ narz¦dzia mo»na wybiera¢ kawaªki kodu i u»ywa¢ ponownie Debugging przewa»nie dziaªa tak»e na urz¡dzeniu Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 30. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Co przychodzi z Androidem? Narz¦dzia (SDK lub kod) logcat hierarchyviewer monkey monkeyrunner google test runner Otwarty kod mo»na odnale¹¢ nieudokumentowane narz¦dzia mo»na czyta¢ kod i patrze¢ jak dziaªaj¡ narz¦dzia mo»na wybiera¢ kawaªki kodu i u»ywa¢ ponownie Debugging przewa»nie dziaªa tak»e na urz¡dzeniu Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 31. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Co przychodzi z Androidem? Narz¦dzia (SDK lub kod) logcat hierarchyviewer monkey monkeyrunner google test runner Otwarty kod mo»na odnale¹¢ nieudokumentowane narz¦dzia mo»na czyta¢ kod i patrze¢ jak dziaªaj¡ narz¦dzia mo»na wybiera¢ kawaªki kodu i u»ywa¢ ponownie Debugging przewa»nie dziaªa tak»e na urz¡dzeniu Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 32. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Anatomia testowania Aplikacje w androidzie zorganizowane s¡ w paczki (Android PacKage) Test w Androidzie to te» paczka (apk) Paczki w Androidzie nie maj¡ dost¦pu do swojego kodu (security) Testowanie u»ywa instrumentacji Dzi¦ki instrumentacji test i aplikacja testowana pracuj¡ w tym samym procesie warunek: podpisane s¡ tym samym kluczem Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 33. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Anatomia testowania Aplikacje w androidzie zorganizowane s¡ w paczki (Android PacKage) Test w Androidzie to te» paczka (apk) Paczki w Androidzie nie maj¡ dost¦pu do swojego kodu (security) Testowanie u»ywa instrumentacji Dzi¦ki instrumentacji test i aplikacja testowana pracuj¡ w tym samym procesie warunek: podpisane s¡ tym samym kluczem Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 34. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy J2ME - przeszªo±¢

  Android - tera¹niejszo±¢ Anatomia testowania Aplikacje w androidzie zorganizowane s¡ w paczki (Android PacKage) Test w Androidzie to te» paczka (apk) Paczki w Androidzie nie maj¡ dost¦pu do swojego kodu (security) Testowanie u»ywa instrumentacji Dzi¦ki instrumentacji test i aplikacja testowana pracuj¡ w tym samym procesie warunek: podpisane s¡ tym samym kluczem Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 35. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Agenda 1 O autorze 2 Wst¦p 3 Troch¦ (mojej) historii J2ME - przeszªo±¢ Android - tera¹niejszo±¢ 4 Testujemy Podej±cia Out of the box Robotium Robolectric Inne Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 36. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Sposoby testowania na urz¡dzeniach mobilnych Brak testów nie ma czasu nie umiemy Testy funkcjonalne (instrumentacja/robotium) wolne (kompilacja, dex, adb install) jeszcze wolniej (emulator) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 37. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Sposoby testowania na urz¡dzeniach mobilnych Brak testów nie ma czasu nie umiemy Testy funkcjonalne (instrumentacja/robotium) wolne (kompilacja, dex, adb install) jeszcze wolniej (emulator) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 38. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Sposoby testowania c.d. Mocki Reverse engineering istniej¡cego kodu Ci¦»ko si¦ czyta Nie pomagaj¡ w refaktoryzacji Tworzenie bilbiotek POJO - niezale»nych od systemu i dobrze przetestowanych Dobra idea, ale Za du»o kodu Za du»o implementacji Za du»o adapterów Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 39. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Sposoby testowania c.d. Mocki Reverse engineering istniej¡cego kodu Ci¦»ko si¦ czyta Nie pomagaj¡ w refaktoryzacji Tworzenie bilbiotek POJO - niezale»nych od systemu i dobrze przetestowanych Dobra idea, ale Za du»o kodu Za du»o implementacji Za du»o adapterów Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 40. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Sposoby testowania c.d. Mocki Reverse engineering istniej¡cego kodu Ci¦»ko si¦ czyta Nie pomagaj¡ w refaktoryzacji Tworzenie bilbiotek POJO - niezale»nych od systemu i dobrze przetestowanych Dobra idea, ale Za du»o kodu Za du»o implementacji Za du»o adapterów Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 41. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Agenda 1 O autorze 2 Wst¦p 3 Troch¦ (mojej) historii J2ME - przeszªo±¢ Android - tera¹niejszo±¢ 4 Testujemy Podej±cia Out of the box Robotium Robolectric Inne Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 42. Instrumentacja Przykªad POJO Style - CommunicationTest Po co testowa¢ to

  na urz¡dzeniu? Instrumentation style - MobilizationScheduleActivityWithInstrumentationTest activity.runOnUiThread() instrumentation.waitForIdleSync() Nieczytelnie Wolno!
 43. Instrumentacja Przykªad POJO Style - CommunicationTest Po co testowa¢ to

  na urz¡dzeniu? Instrumentation style - MobilizationScheduleActivityWithInstrumentationTest activity.runOnUiThread() instrumentation.waitForIdleSync() Nieczytelnie Wolno!
 44. Instrumentacja Przykªad POJO Style - CommunicationTest Po co testowa¢ to

  na urz¡dzeniu? Instrumentation style - MobilizationScheduleActivityWithInstrumentationTest activity.runOnUiThread() instrumentation.waitForIdleSync() Nieczytelnie Wolno!
 45. Instrumentacja Przykªad POJO Style - CommunicationTest Po co testowa¢ to

  na urz¡dzeniu? Instrumentation style - MobilizationScheduleActivityWithInstrumentationTest activity.runOnUiThread() instrumentation.waitForIdleSync() Nieczytelnie Wolno!
 46. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Agenda 1 O autorze 2 Wst¦p 3 Troch¦ (mojej) historii J2ME - przeszªo±¢ Android - tera¹niejszo±¢ 4 Testujemy Podej±cia Out of the box Robotium Robolectric Inne Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 47. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robotium Selenium dla Android Testy typu black box nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej Testy przyjazne w dotyku ªatwo si¦ pisz¦ ªatwo si¦ czyta Du»e i aktywne community Regularne release-y (3.0 w listopadzie) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 48. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robotium Selenium dla Android Testy typu black box nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej Testy przyjazne w dotyku ªatwo si¦ pisz¦ ªatwo si¦ czyta Du»e i aktywne community Regularne release-y (3.0 w listopadzie) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 49. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robotium Selenium dla Android Testy typu black box nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej Testy przyjazne w dotyku ªatwo si¦ pisz¦ ªatwo si¦ czyta Du»e i aktywne community Regularne release-y (3.0 w listopadzie) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 50. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robotium Selenium dla Android Testy typu black box nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej Testy przyjazne w dotyku ªatwo si¦ pisz¦ ªatwo si¦ czyta Du»e i aktywne community Regularne release-y (3.0 w listopadzie) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 51. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robotium Selenium dla Android Testy typu black box nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej Testy przyjazne w dotyku ªatwo si¦ pisz¦ ªatwo si¦ czyta Du»e i aktywne community Regularne release-y (3.0 w listopadzie) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 52. Robotium Przykªad MobilizationScheduleActivityWithRobotiumTest pro±ciej ni» instrumentacja EventDetailsActivityWithRobotiumTest Wi¦cej sposobów na

  szukanie tekstu Przyjazne API MobilizationScheduleActivityTest rozbudowane scenariusze Mo»e ªadnie, ale nadal wolno
 53. Robotium Przykªad MobilizationScheduleActivityWithRobotiumTest pro±ciej ni» instrumentacja EventDetailsActivityWithRobotiumTest Wi¦cej sposobów na

  szukanie tekstu Przyjazne API MobilizationScheduleActivityTest rozbudowane scenariusze Mo»e ªadnie, ale nadal wolno
 54. Robotium Przykªad MobilizationScheduleActivityWithRobotiumTest pro±ciej ni» instrumentacja EventDetailsActivityWithRobotiumTest Wi¦cej sposobów na

  szukanie tekstu Przyjazne API MobilizationScheduleActivityTest rozbudowane scenariusze Mo»e ªadnie, ale nadal wolno
 55. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Agenda 1 O autorze 2 Wst¦p 3 Troch¦ (mojej) historii J2ME - przeszªo±¢ Android - tera¹niejszo±¢ 4 Testujemy Podej±cia Out of the box Robotium Robolectric Inne Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 56. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric java.lang.RuntimeException: Stub! android.jar - fasada potrzebna do kompilacji Testy uruchamiane w zwykªej Javie Szybkie! Typu black-box Šatwo zrefaktorowa¢ Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock) Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami bo szybko si¦ pisze i szybko uruchamia Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 57. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric java.lang.RuntimeException: Stub! android.jar - fasada potrzebna do kompilacji Testy uruchamiane w zwykªej Javie Szybkie! Typu black-box Šatwo zrefaktorowa¢ Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock) Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami bo szybko si¦ pisze i szybko uruchamia Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 58. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric java.lang.RuntimeException: Stub! android.jar - fasada potrzebna do kompilacji Testy uruchamiane w zwykªej Javie Szybkie! Typu black-box Šatwo zrefaktorowa¢ Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock) Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami bo szybko si¦ pisze i szybko uruchamia Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 59. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric java.lang.RuntimeException: Stub! android.jar - fasada potrzebna do kompilacji Testy uruchamiane w zwykªej Javie Szybkie! Typu black-box Šatwo zrefaktorowa¢ Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock) Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami bo szybko si¦ pisze i szybko uruchamia Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 60. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric java.lang.RuntimeException: Stub! android.jar - fasada potrzebna do kompilacji Testy uruchamiane w zwykªej Javie Szybkie! Typu black-box Šatwo zrefaktorowa¢ Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock) Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami bo szybko si¦ pisze i szybko uruchamia Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 61. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric java.lang.RuntimeException: Stub! android.jar - fasada potrzebna do kompilacji Testy uruchamiane w zwykªej Javie Szybkie! Typu black-box Šatwo zrefaktorowa¢ Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock) Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami bo szybko si¦ pisze i szybko uruchamia Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 62. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric java.lang.RuntimeException: Stub! android.jar - fasada potrzebna do kompilacji Testy uruchamiane w zwykªej Javie Szybkie! Typu black-box Šatwo zrefaktorowa¢ Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock) Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami bo szybko si¦ pisze i szybko uruchamia Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 63. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric Shadow objects Przechwytuje ªadowanie klas z android.jar i zamienia kod na u»ywalny (javassist) - podstawowe zachowanie Podpina obiekty shadow do klas androida Klasy androida sªu»¡ jako proxy do shadow Obiekty zapami¦tuj¡ stan (mo»na sprawdza¢ w testach) Dodaje troch¦ nowych metod Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 64. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric Widoki i resource-y Tworzy map¦ widoków na podstawie resourców (res!) Tworzy map¦ obiektów cieni Przetwarza layouty - cz¦±¢ atrybutów jest przepisywana do cieni Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 65. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Robolectric przykªad EventDetailsActivityWithRoboelectric Test typu JUnit4 @Test @RunWith(RobolectricTestRunner.class) Maven Szybko! Robolectric.shadowOf(...) CommunicationWithRobolectricTest Šatwe mockowanie http I znowu szybko! Robolectric.addPendingHttpResponse(...) Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 66. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Agenda 1 O autorze 2 Wst¦p 3 Troch¦ (mojej) historii J2ME - przeszªo±¢ Android - tera¹niejszo±¢ 4 Testujemy Podej±cia Out of the box Robotium Robolectric Inne Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 67. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne android.test.mock - a co to? To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler) To klasy których: metody rzucaj¡ wyj¡tkami nadpisujemy metody które chcemy u»y¢ Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska MockContext MockContentProvider (baza danych) MockContentResolver (j.w.) Šatwiej co± wstrzykn¡¢ Przykªad: EventListAdapterTest Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 68. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne android.test.mock - a co to? To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler) To klasy których: metody rzucaj¡ wyj¡tkami nadpisujemy metody które chcemy u»y¢ Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska MockContext MockContentProvider (baza danych) MockContentResolver (j.w.) Šatwiej co± wstrzykn¡¢ Przykªad: EventListAdapterTest Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 69. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne android.test.mock - a co to? To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler) To klasy których: metody rzucaj¡ wyj¡tkami nadpisujemy metody które chcemy u»y¢ Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska MockContext MockContentProvider (baza danych) MockContentResolver (j.w.) Šatwiej co± wstrzykn¡¢ Przykªad: EventListAdapterTest Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 70. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne android.test.mock - a co to? To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler) To klasy których: metody rzucaj¡ wyj¡tkami nadpisujemy metody które chcemy u»y¢ Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska MockContext MockContentProvider (baza danych) MockContentResolver (j.w.) Šatwiej co± wstrzykn¡¢ Przykªad: EventListAdapterTest Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 71. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne android.test.mock - a co to? To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler) To klasy których: metody rzucaj¡ wyj¡tkami nadpisujemy metody które chcemy u»y¢ Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska MockContext MockContentProvider (baza danych) MockContentResolver (j.w.) Šatwiej co± wstrzykn¡¢ Przykªad: EventListAdapterTest Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 72. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne android.test.mock - a co to? To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler) To klasy których: metody rzucaj¡ wyj¡tkami nadpisujemy metody które chcemy u»y¢ Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska MockContext MockContentProvider (baza danych) MockContentResolver (j.w.) Šatwiej co± wstrzykn¡¢ Przykªad: EventListAdapterTest Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 73. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Co jeszcze mo»na u»y¢? Android-mock u»ywa annotacji tworzy klasy mock podczas kompilacji record and replay (easy mock) mocki s¡ pakowane do apk Powermock oparty o mockito lub easymocka wspiera TestNG i JUnit testy w JVM Calculon DSL dla Androida czytelne testy assertThat(R.id.button_2).isVisible(); assertThat(R.id.button_2).click().implies(R.id.launch_bar_button).is Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 74. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Co jeszcze mo»na u»y¢? RenamingDelegatingContext zmiany w systemie plików s¡ przekierowywane do innego miejsca (prex) IsolatedContext pozwala na rozmawianie z innymi pakietami ale nie z urz¡dzeniem android.test.* Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 75. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Pytania? marekdef+cracow.mobi@gmail.com Dzi¦kuj¦ za uwag¦! Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 76. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Pytania? marekdef+cracow.mobi@gmail.com Dzi¦kuj¦ za uwag¦! Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 77. O autorze Wst¦p Troch¦ (mojej) historii Testujemy Podej±cia Out of

  the box Robotium Robolectric Inne Pytania? marekdef+cracow.mobi@gmail.com Dzi¦kuj¦ za uwag¦! Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android
 78. Bonus pack TestDroid recorder TestDroid recorder Bitbar «scy managerowie, polscy

  programi±ci plugin do eclipse nagrywanie do testów robotium lub monkeyrunner screenshoty
 79. Bonus pack logcat http://imgur.com/jacoj

 80. Bonus pack inne monkeyrunner recorder ($AN- DROID_SOURCE/sdk/monkeyrunner/scripts/monkey_recorder.py) monkeyrunner help ($ANDROID_SOURCE/sdk/monkeyrunner/scripts/help.py)

  adb completion ($ANDROID_SOURCE/sdk/bash_completion/adb.bash) screenshot2 ($ANDROID_SOURCE/out/host/linux-x86/bin)