$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Mobilization.pl 2011

Mobilization.pl 2011

Mobilization.pl w liczbach

Marek Defeciński

March 12, 2012
Tweet

More Decks by Marek Defeciński

Other Decks in Education

Transcript

 1. Mobilization.pl 2011 Pierwsza ªódzka konferencja o technologiach mobilnych Stowarzyszenie JUG

  Šód¹ February 20, 2012 Stowarzyszenie JUG Šód¹ Mobilization.pl
 2. Organizatorzy Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie JUG Šód¹ zaªo»one przez 20

  absolwentów ªódzkich (i nie tylko) uczelni numer KRS 0000398585 stowarzyszenie nie prowadzi dziaªalno±ci gospodarczej dziaªalno±¢ tylko niekomercyjna Stowarzyszenie JUG Šód¹ Mobilization.pl
 3. Organizatorzy Cele stowarzyszenia Statut stowarzyszenia JUG Šód¹, par. 6. Celem

  stowarzyszenia jest: propagowanie wiedzy o wybranych j¦zykach programowania oraz udost¦pnianie informacji na temat dobrych metodyk programowania uªatwianie przepªywu informacji i do±wiadcze« mi¦dzy u»ytkownikami j¦zyka oprogramowania Java rozwijanie kompetencji czªonków Stowarzyszenia z zakresu programowania i in»ynierii oprogramowania, integrowanie ±rodowiska ªódzkich informatyków promocja ªódzkiego rynku pracy dla informatyków Stowarzyszenie JUG Šód¹ Mobilization.pl
 4. Mobilization.pl 2011 w liczbach 150 uczestników 12 prelegentów 8 sponsorów

  4 rmy z Šodzi 3 z Warszawy 1 z Wrocªawia 2 równolegªe ±cie»ki Stowarzyszenie JUG Šód¹ Mobilization.pl
 5. Mobilization.pl 2011 w obrazach Stowarzyszenie JUG Šód¹ Mobilization.pl

 6. Mobilization.pl Ankieta Ogólna ocena konferencji Poziom zaawansowania prezentacji Czy planujesz

  przyjecha¢ w 2012r? Ile jeste± w stanie zapªaci¢ w 2012r? Stowarzyszenie JUG Šód¹ Mobilization.pl
 7. Mobilization.pl 2012 plany 400 uczestników 18 prelegentów 3 równolegªe ±cie»ki

  Android Windows Phone iOS Stowarzyszenie JUG Šód¹ Mobilization.pl