Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fieldlab evenementen

Marketing OGZ
PRO
November 18, 2022
10

Fieldlab evenementen

Marketing OGZ
PRO

November 18, 2022
Tweet

Transcript

 1. DE LEARNINGS
  VAN 2 JAAR
  FIELDLAB
  EVENEMENTEN
  EN START CKVE

  View Slide

 2. HET ONTSTAAN
  VAN FIELDLAB
  EVENEMENTEN
  • Alliantie van Evenementenbouwers
  • Eventplatform
  • VWS, EZK, OCW, J&V

  View Slide

 3. GESPREKKEN MET
  DE OVERHEID
  Over twee onderwerpen
  1 Financiële steun
  2
  Mogelijkheid om veilig &
  verantwoord te blijven
  opereren

  View Slide

 4. Oplossen van een
  maatschappelijk
  probleem
  Wetenschappelijke
  partner
  RadboudUMC
  Gangbare manier
  van samenwerking
  tussen overheid,
  bedrijfsleven,
  wetenschap
  FIELDLAB
  EVENEMENTEN

  View Slide

 5. Hoe veilig &
  verantwoord
  organiseren
  met loslaten
  van 1,5
  meter?
  Welke
  vervangende
  maatregelen
  maken dit
  mogelijk?
  Welke
  evenement-
  typen?
  Binnen/buiten?
  Actief/passief?
  Bepalen risico
  d.m.v. risico
  taxatie model
  TU Delft
  OPZET ONDERZOEK

  View Slide

 6. TEST EVENEMENTEN
  8
  21
  stuks in de
  eerste fase
  stuks in de
  tweede fase
  (schaalvergroting + nieuwe types)
  Lockdown
  Geen normale
  evenementen, dus
  testevenementen

  View Slide

 7. SUCCESFACTOREN

  View Slide

 8. ü Meer begrip aan overheidszijde voor
  problemen evenementorganisatoren
  ü Fieldlab Evenementen gaf hoop aan
  de samenleving: er wordt gewerkt aan
  een oplossing
  ü Beeld veranderde, waardoor
  bijvoorbeeld Formule 1 en voetbal snel
  met publiek konden plaatsvinden
  ü Gaf ruimte om Corona
  Toegangsbewijs (CTB) en Testen voor
  Toegang op te zetten
  ü Gaf ook andere wetenschappers de
  kans om zaken te testen (TU
  Eindhoven, UTwente, TNO, BUAS,
  bba)
  ü Risico Taxatie Model breed ingezet
  voor openingsplan Nederland

  View Slide

 9. KRITIEK

  View Slide

 10. Heeft niets
  opgeleverd
  • Deels waar, maar als land wel
  geprofiteerd
  Evenementensector
  heeft als laatste
  geprofiteerd van
  succes
  • Deels waar, België profiteerde
  • Maximale aantallen i.p.v. venue
  gestuurd, eindtijden // waren
  beiden niet gebaseerd op
  resultaten Fieldlab
  Evenementen
  Veel geld gekost
  • Niet waar, mixed messages
  over teststraten en budget
  Fieldlab Evenementen (3,5m)
  • Ongelukkige keuze om alle
  tijdelijke geopende
  evenementen Fieldlab te
  noemen

  View Slide

 11. WAT WIJ DAAROM NU
  NOG DOEN
  CKVE & FIELDLAB

  View Slide

 12. CKVE
  • Primair, interpretatie van regels en
  maatregelen rondom COVID
  § Website (met name voor de
  periode dat maatregelen actueel
  zijn)
  • Secundair, gesprekken met direct
  betrokkenen (OMT, RIVM, GGD,
  wetenschap, politiek)
  • Ondersteunende informatie leveren
  voor sectorplannen
  • Op de achtergrond de neutrale tafel
  blijven
  • Dialoog bevorderen
  • Kennisverrijking, Doorstroom,
  Innovatie
  • Wetenschappers TU Delft betrokken
  bij beoordeling sectorplannen
  § Rol voor programmateam op de
  achtergrond
  FIELDLAB

  View Slide

 13. View Slide

 14. LEARNINGS

  View Slide

 15. OVERHEID
  Evenementensector is goed in staat om te gaan
  met veiligheid
  Evenementensector is goed in staat om complexe
  organisaties in hoog tempo neer te zetten
  Het is mogelijk om op een veilige en verantwoorde
  wijze veel mensen bij elkaar te brengen
  Sector is in staat om mensen te bereiken en
  gedrag te sturen

  View Slide

 16. EVENEMENTENSECTOR
  Beeldvorming is vaak bepalend bij het
  maken van keuzes
  Belangrijk om centraal zaken te regelen op
  landelijk niveau:
  • Versnipperde branche
  • Verschillend beleid per regio
  Belangrijk om een goed beeld te hebben
  wie er aan de ‘touwtjes’ trekt
  • Wie is de woordvoerder op jouw dossier,
  welk departement bepaalt

  View Slide

 17. DOORSLAGGEVEND
  CONSTRUCTIEF MET ELKAAR IN GESPREK BLIJVEN HEEFT DE
  DOORSLAG GEGEVEN OM ZAKEN TE BEREIKEN

  View Slide

 18. WETENSCHAPPELIJK
  Fieldlab Evenementen is het enige grootschalige
  wetenschappelijk onderzoek geweest, dat data
  heeft opgeleverd over zaken als contactmomenten
  Complexe wereld om op een lijn te krijgen

  View Slide

 19. WAT NU OPVALT

  View Slide

 20. • Crisis zorgt ervoor dat partijen bij
  elkaar komen, maar op het moment
  dat de crisis voorbij lijkt valt het weer
  uit elkaar
  § Structureel overleg met
  VNG/Veiligheidsregio’s/GGD is er
  niet meer
  § Binnen de sector doet iedereen
  zijn ding weer. Samen problemen
  oplossen is niet meer aan de orde.
  De saamhorigheid verdwijnt.
  • Beperkt onderzoek: RIVM, OMT, GGD
  • Wordt daarom heel erg naar Fieldlab
  gekeken (RIVM/TU Delft)
  • Gemis aan consistentie aan
  overheidszijde (iedere regio zijn eigen
  plan)

  View Slide

 21. APPÈL

  View Slide

 22. BLIJF
  SAMENWERKEN
  • Binnen de branche
  (voorbeeld beveiliging
  werven, opleiden, etc.)
  • Binnen de overheid
  (consistent
  evenementenbeleid)
  • Co-creatie werkt echt
  • Laat kennis en ervaring niet
  verloren gaan (sector heeft
  zich bewezen, niet door
  nieuwe bewindspersonen een
  nieuw beleid)
  WEES
  CONSISTENT

  View Slide

 23. BEDANKT!

  View Slide