Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fieldlab evenementen

Marketing OGZ
November 18, 2022
53

Fieldlab evenementen

Marketing OGZ

November 18, 2022
Tweet

Transcript

 1. GESPREKKEN MET DE OVERHEID Over twee onderwerpen 1 Financiële steun

  2 Mogelijkheid om veilig & verantwoord te blijven opereren
 2. Oplossen van een maatschappelijk probleem Wetenschappelijke partner RadboudUMC Gangbare manier

  van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap FIELDLAB EVENEMENTEN
 3. Hoe veilig & verantwoord organiseren met loslaten van 1,5 meter?

  Welke vervangende maatregelen maken dit mogelijk? Welke evenement- typen? Binnen/buiten? Actief/passief? Bepalen risico d.m.v. risico taxatie model TU Delft OPZET ONDERZOEK
 4. TEST EVENEMENTEN 8 21 stuks in de eerste fase stuks

  in de tweede fase (schaalvergroting + nieuwe types) Lockdown Geen normale evenementen, dus testevenementen
 5. ü Meer begrip aan overheidszijde voor problemen evenementorganisatoren ü Fieldlab

  Evenementen gaf hoop aan de samenleving: er wordt gewerkt aan een oplossing ü Beeld veranderde, waardoor bijvoorbeeld Formule 1 en voetbal snel met publiek konden plaatsvinden ü Gaf ruimte om Corona Toegangsbewijs (CTB) en Testen voor Toegang op te zetten ü Gaf ook andere wetenschappers de kans om zaken te testen (TU Eindhoven, UTwente, TNO, BUAS, bba) ü Risico Taxatie Model breed ingezet voor openingsplan Nederland
 6. Heeft niets opgeleverd • Deels waar, maar als land wel

  geprofiteerd Evenementensector heeft als laatste geprofiteerd van succes • Deels waar, België profiteerde • Maximale aantallen i.p.v. venue gestuurd, eindtijden // waren beiden niet gebaseerd op resultaten Fieldlab Evenementen Veel geld gekost • Niet waar, mixed messages over teststraten en budget Fieldlab Evenementen (3,5m) • Ongelukkige keuze om alle tijdelijke geopende evenementen Fieldlab te noemen
 7. CKVE • Primair, interpretatie van regels en maatregelen rondom COVID

  § Website (met name voor de periode dat maatregelen actueel zijn) • Secundair, gesprekken met direct betrokkenen (OMT, RIVM, GGD, wetenschap, politiek) • Ondersteunende informatie leveren voor sectorplannen • Op de achtergrond de neutrale tafel blijven • Dialoog bevorderen • Kennisverrijking, Doorstroom, Innovatie • Wetenschappers TU Delft betrokken bij beoordeling sectorplannen § Rol voor programmateam op de achtergrond FIELDLAB
 8. OVERHEID Evenementensector is goed in staat om te gaan met

  veiligheid Evenementensector is goed in staat om complexe organisaties in hoog tempo neer te zetten Het is mogelijk om op een veilige en verantwoorde wijze veel mensen bij elkaar te brengen Sector is in staat om mensen te bereiken en gedrag te sturen
 9. EVENEMENTENSECTOR Beeldvorming is vaak bepalend bij het maken van keuzes

  Belangrijk om centraal zaken te regelen op landelijk niveau: • Versnipperde branche • Verschillend beleid per regio Belangrijk om een goed beeld te hebben wie er aan de ‘touwtjes’ trekt • Wie is de woordvoerder op jouw dossier, welk departement bepaalt
 10. WETENSCHAPPELIJK Fieldlab Evenementen is het enige grootschalige wetenschappelijk onderzoek geweest,

  dat data heeft opgeleverd over zaken als contactmomenten Complexe wereld om op een lijn te krijgen
 11. • Crisis zorgt ervoor dat partijen bij elkaar komen, maar

  op het moment dat de crisis voorbij lijkt valt het weer uit elkaar § Structureel overleg met VNG/Veiligheidsregio’s/GGD is er niet meer § Binnen de sector doet iedereen zijn ding weer. Samen problemen oplossen is niet meer aan de orde. De saamhorigheid verdwijnt. • Beperkt onderzoek: RIVM, OMT, GGD • Wordt daarom heel erg naar Fieldlab gekeken (RIVM/TU Delft) • Gemis aan consistentie aan overheidszijde (iedere regio zijn eigen plan)
 12. BLIJF SAMENWERKEN • Binnen de branche (voorbeeld beveiliging werven, opleiden,

  etc.) • Binnen de overheid (consistent evenementenbeleid) • Co-creatie werkt echt • Laat kennis en ervaring niet verloren gaan (sector heeft zich bewezen, niet door nieuwe bewindspersonen een nieuw beleid) WEES CONSISTENT