$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

[meet.js] TypeScript - what is new any why you are not using it

[meet.js] TypeScript - what is new any why you are not using it

What is new in TypeScript 1.7 and why it is becoming more and more popular.
meet.js meetup meeting. Gdańsk, Poland

Michał Michalczuk

February 01, 2016
Tweet

More Decks by Michał Michalczuk

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Co nowego w TypeScript i dlaczego go nie używasz? Michał

  Michalczuk .Net Developer |
 2. ?

 3. Zmiany podano do stołu TypeScript 1.4 TypeScript 1.7

 4. Poprzednie podejście - v. 1.4 Ręczne linkowanie referencji dla kompilatora

  bardziej alias niż import
 5. Poprzednie podejście - v. 1.4 Import. Dosyć Python Brak ręcznego

  deklarowania referencji
 6. Konfiguracja projektu tsconfig.json { "compilerOptions": {...}, "filesGlob": [...], "files": [...],

  "atom": { "rewriteTsconfig": true } } [show example]
 7. Kompilacja ECMAScript 5 ECMAScript 6 "target": "es5", [show example]

 8. Kompilacja AMD CommonJS "module": "commonjs",

 9. Zarządzanie modułami Module Namespace require vs module require.js

 10. Typings Definetely Typed tsd

 11. Typings

 12. Typings fragment Q.d.ts

 13. Typings { "version": "v4", "repo": "borisyankov/DefinitelyTyped", "ref": "master", "path": "typings",

  "bundle": "typings/tsd.d.ts", "installed": { "node/node.d.ts": { "commit": "6a6ad7068..." }, "mocha/mocha.d.ts": { "commit": "e57df787f..." }, … } [show example]
 14. Typings /// <reference path="chai/chai.d.ts" /> /// <reference path="express/express.d.ts" /> ///

  <reference path="mime/mime.d.ts" /> Jeden plik … w końcu automatycznie [show example]
 15. Nowe formy Nowy syntax Nowe elementy Obiektowo tak bardzo

 16. Nowe formy | Klasy abstrakcyjne Wait .. what? [show example]

 17. Nowe formy | Annotacje Gdzieś już to widziałem... @Component({ selector:

  'tabs' }) export class Tabs { ... } @View({ template: ` <ul> <li>Tab 1</li> <li>Tab 2</li> </ul>’ })
 18. Nowe formy | Annotacje

 19. Nowe formy | Dekoratory [show example] Nie tak dawno temu

  był sobie adapter do klienta redis-a...
 20. Stare formy | Wiele konstruktorów

 21. Nowe formy | Promises Tak, od 1.7 Ale inaczej

 22. Nowe formy | Promises Async / Await === new Promise(...)

  [show example]
 23. Nowe formy | Class expressions [show example]

 24. Wsparcie narzędzi | IDE i edytory WebStorm Atom + Atom-Typescript

  Visual Studio Visual Studio Code
 25. Wsparcie narzędzi | Budowanie gulp-typescript gulp-tsd gulp-tslint odpowiedniki w grunt

  wiele paczek na yeoman ma wybór
 26. Wsparcie narzędzi | Budowanie ❤ gulp-typescript

 27. Wsparcie narzędzi | Typings in JS ❤ WebStorm

 28. Fakty i mity | Tylko .net nie tylko .net developers

  friendly
 29. Fakty i mity | Albo TS albo nic Migruj się

  stopniowo [show example]
 30. Słowem podsumowania

 31. Pytania? michalczukm