Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails Girls Varna 1.0 August 2015

Rails Girls Varna 1.0 August 2015

Slides for the Rails Girls Varna 1.0 event, which took place on 16th August 2015.

Dimitar Dimitrov

August 16, 2015
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Education

Transcript

 1. Rails Girls Varna 1.0
  16 август 2015 г.

  View full-size slide

 2. Здравейте!

  View full-size slide

 3. За събитието
  • Тръгва от Финландия, инициирано от две дами
  • Първото събитие е ноември 2010 г.
  • Над 100 са заявилите участие
  • Много събития по целия свят след това

  View full-size slide

 4. http://map.railsgirls.com/

  View full-size slide

 5. Rails Girls у нас - 5!

  View full-size slide

 6. Спонсори

  View full-size slide

 7. Официална банка на събитието

  View full-size slide

 8. Процедурни

  View full-size slide

 9. Важните неща

  View full-size slide

 10. WiFi & WC
  1. Мрежа RailsGirls (без парола)
  2. Ползвайте 5 GHz, ако я виждате
  3. Не закачайте телефоните си
  4. Изключете си Dropbox, Skype,
  uTorrent и подобни

  View full-size slide

 11. #RailsGirlsVarna

  View full-size slide

 12. Да сглобим нещо!

  View full-size slide

 13. Да запалим > Да научим

  View full-size slide

 14. Не бързайте; има време.
  Задавайте въпроси. Много.
  Обяснявайте си неща
  взаимно.
  Бъдете максимално
  непредубедени.
  Забавлявайте се :)

  View full-size slide

 15. Записки?
  • Слайдовете ще са качени на сайта
  • Ще ви засипем с линкове и напътствия след
  края на събитието – тях няма нужда да
  помните
  • Записвайте си въпроси, неясни термини,
  неща за обяснение по-късно, интересни
  моменти
  • Винаги може да питате инструктора си или
  нас за нещо

  View full-size slide

 16. Термини
  • Ще има много, които няма да знаете.
  • Питайте за всички. Трябва ви само груба
  представа кое какво е. Не е нужно да
  помните всичко.
  • Понякога не се усещаме, когато ползваме
  термини. Помогнете ни.

  View full-size slide

 17. 1. Блиц-увод в програмирането и уеб
  приложенията
  2. Уъркшоп 1 (HTML, CSS, основи на уеб)
  3. Обяд (тук, от спонсорите)
  4. Няколко петминутни презентации
  5. Уъркшоп 2

  View full-size slide

 18. Що е то програмиране?

  View full-size slide

 19. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

  View full-size slide

 20. Език за програмиране

  View full-size slide

 21. Език за програмиране
  =
  Купчина правила, с
  които управлявате
  компютър

  View full-size slide

 22. Сходно на естествените
  езици, но с (доста)
  по-стриктни правила.

  View full-size slide

 23. Не е трудно да се
  научите.

  View full-size slide

 24. Езици за програмиране
  • Ruby (Руби) е език за програмиране
  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript,
  Clojure, Scheme и още 2783...)
  • Можем да ползваме произволен* език, за да
  правим това, което ще правим днес
  • Руби е готин и ще ползваме него
  • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)

  View full-size slide

 25. Нещата, които ще
  научите, важат и за
  други езици.

  View full-size slide

 26. Show me the code!

  View full-size slide

 27. Ето ви малко Ruby*
  5.times  {  
     puts  "Здравейте!"  
  }

  View full-size slide

 28. Внимание - термини
  • Код = последователност от команди и данни
  • Кодът на Ruby (а и повечето други езици за
  програмиране) се пази в текстови файлове
  • Изпълнява се от програма (интерпретатор),
  кръстена “ruby”
  • Може да си играете с Ruby и в т.нар.
  “интерактивна конзола” (REPL) – irb

  View full-size slide

 29. Основи на
  програмирането
  1. Данни
  2. Имена
  3. Действия
  4. Условия
  5. Цикли
  6. Изрази

  View full-size slide

 30. 1. Данни
  • Всичко се върти около данните – зареждате
  данни, манипулирате данни, продуцидате
  данни.
  • Програмиране = зареждане на данни,
  манипулация на данни, продуциране на
  данни (по автоматизиран начин)

  View full-size slide

 31. 1. Данни – зареждане
  1. “Зареждане” на данни – прочитане от
  файлове, вход от потребителя, прочитане от
  друга програма (база данни, интернет и т.н.)
  2. Вмъкване на данните в самата програма

  View full-size slide

 32. 1. Данни – типове
  1. Текст – без ограничение в дължината
  2. Числа – цели, с плаваща запетая,
  рационални, комплексни
  3. Съставни типове данни – списъци от неща,
  речници с неща
  4. Наши собствени типове данни – “продукт”,
  “поръчка”, “потребител”, …

  View full-size slide

 33. 2. Имена
  1. Механизъм да реферираме към определени
  данни
  2. Името си го избираме ние и го “насочваме”
  към някакви данни
  3. Може да сменяме накъде сочи името
  4. Правим манипулации с името, реално
  работейки с данните зад него
  5. Наричаме ги променливи (variables)

  View full-size slide

 34. Имена (променливи) и данни (стойности):
  някакво_име  =  данни  
  Например:
  event_name  =  "Rails  Girls  Varna"

  candidates  =  "many"  
  accepted_participants  =  18  *  2
  2. Имена

  View full-size slide

 35. 3. Действия
  Всички данни (стойности) поддържат
  определени операции/действия:
     
  данни.действие  
  данни.друго_действие()  
  данни.пак_действие(други_данни)  
  данни.друго_действие(и,  разни,  опции)

  View full-size slide

 36. 3. Действия
  Например:
     
  “Радостина”.length  
  6  *  7  
  Date.today  
  participants.first(5)

  View full-size slide

 37. 3. Действия
  Например:
     
  “Радостина”.length()  
  6.*(7)  
  Date.today()  
  participants.first(5)

  View full-size slide

 38. 3. Действия
  Шаблонът е:
     
  данни.име_на_действие(опции)

  View full-size slide

 39. Обекти?
  1. Обекти = данни + операциите, които
  можем да правим с тях.
  2. Днес ще приемем, че “данни” и “обекти” са
  взаимозаменяеми.

  View full-size slide

 40. 4. Условия
  Начин за взимане на решения
  по време на работа на програмата.

  View full-size slide

 41. 4. Условия
  if  условие  
     изпълни  това,  ако  условието  е  истина  
  else  
     иначе  изпълни  тази  част  
  end

  View full-size slide

 42. 4. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  

  View full-size slide

 43. 4. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  
  if  братчеда.гладен?  
     братчеда.иди_да_обядваш  
  else  
     братчеда.изиграй_едно_хоро  
  end

  View full-size slide

 44. 5. Цикли
  • Начини да повтаряте едно и също действие
  многократно (т. нар. "цикли")
  • Повече от един начин да стане това; избираме
  си различни, според ситуацията
  • В Ruby е малко по-особено (и готино),
  отколкото в други езици за програмиране
  • Принципът е еднакъв навсякъде

  View full-size slide

 45. 5. Цикли
  30.times  do  
     направи_коремна_преса  
  end

  View full-size slide

 46. 5. Цикли
  5.times  {  
     puts  "Здравейте!"  
  }

  View full-size slide

 47. 5. Цикли
  5.times  do  
     puts  "Здравейте!"  
  end

  View full-size slide

 48. 5. Цикли
  100.times  do  |participant_number|  
     email_address  =  find_participant_email_for(participant_number)  
     send_reminder_email_to(email_address)  
  end

  View full-size slide

 49. 6. Изрази
  • Всичко в Ruby е израз. Всяко валидно парче
  код, което можете да пуснете самостоятелно
  в irb и да не получите грешка.
  • Всеки израз си има резултат (оценка)
  • Ще видите това по-късно в irb

  View full-size slide

 50. Най-важният шаблон
  данни.име_на_действие(опции)  
  обект.име_на_действие(опции)

  View full-size slide

 51. Приложението
  (приложение ≈ уебсайт)

  View full-size slide

 52. Уебсайт?
  Мътно понятие…

  View full-size slide

 53. http://bit.ly/about-web

  View full-size slide

 54. Речник
  • Сървър – компютър, закачен за интернет
  • (Уеб) сървър – помощна програма
  • Клиент – браузърът на потребителя
  • Интернет – компютри, свързани един с друг
  • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …,
  преточващи се от сървъра към клиента

  View full-size slide

 55. Статични vs. динамични
  сайтове
  • Статични — едно и също, во веки веков
  • Динамични — шаблони, попълвани с данни;
  може и да има интеракция с потребител,
  може и да няма
  • Приложението, което ще правим днес,
  попада във втората категория
  • И за двата вида имаме нужда от помощната
  програма “сървър” и от компютър, на който
  тя да работи

  View full-size slide

 56. Как разработваме сайт?
  • Обикновено имаме “локално” копие
  • Файлове, код, картинки + сървър + БД
  • Редактираме си кода и файловете локално
  • Разглеждаме си промените локално
  • Когато сме готови, копираме новия код,
  картинки, файлове на реалния сървър
  • Nitrous.io ще замества вашия компютър

  View full-size slide

 57. Динамични уеб сайтове
  • Още — приложения (applications, apps)
  • За тях имаме нужда от “логика” на сървър
  • “Логика” = програма, написана на език за
  програмиране
  • Ще се забавляваме с това днес, използвайки
  Ruby

  View full-size slide

 58. Приложение за
  гласуване

  View full-size slide

 59. Sinatra
  • Sinatra е името на една купчина код (“фреймуърк”),
  която някой е написал вместо нас, за да ни улесни в
  направата на уеб приложения
  • Можем да я ползваме безплатно
  • Sinatra има някои неща, вградени в него, вкл. и (уеб)
  сървър
  • Можем и без Sinatra, но ще се поизпотим повече

  View full-size slide

 60. Раждането
  на едно приложение
  • Звучи сложно, но не е
  • Най-важното —
  • Започвате с малки стъпки и надграждате на
  итерации
  • Експериментирате
  • Учите се от грешките си
  • Подобрявате и повтаряте цикъка

  View full-size slide

 61. Уъркшоп 1

  View full-size slide

 62. Да си изцапаме ръцете!

  View full-size slide

 63. • Опознайте инструментите си — конзола, текстов редактор,
  браузър
  • Поиграйте си с Ruby в irb и с микро-програмки
  • След това HTML + CSS
  • http://bit.ly/railsgirlsvarna1 + http://bit.ly/cheat-rails
  • http://www.sinatrarb.com/intro.html
  • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML)
  • URL-и
  Уъркшоп 1

  View full-size slide

 64. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  (невъзможно кратък)
  (~1800 секунди)

  View full-size slide

 65. http://www.youtube.com/watch?v=qObzgUfCl28

  View full-size slide

 66. Rails Girls? Rails?

  View full-size slide

 67. Lightning Talks

  View full-size slide

 68. За още една “мъжка” професия
  …и един експеримент

  View full-size slide

 69. Мария Склодовска-Кюри
  (1867-1934)
  Радиоактивност
  Нобелова награда по
  физика (1903)
  Два нови химични
  елемента: Po & Ra
  Нобелова награда по
  химия (1911)

  View full-size slide

 70. Лиза Майтнер (1878-1968)
  Част от екипа, открил
  ядреното делене, за което
  Ото Хан получава Нобелова
  награда (1945)
  21 високи научни отличия
  Първата жена член на
  Австрийската Академия на
  Науките

  View full-size slide

 71. И мъжете във физиката искат да има повече
  жени във физиката
  Ако искате да правите нещо, но то изглежда
  “запазено” за мъже, това не трябва да ви
  отказва!

  View full-size slide

 72. И Експериментът…

  View full-size slide

 73. Димитър Данаилов

  View full-size slide

 74. Уъркшоп 2
  • http://bit.ly/railsgirlsvarna1 + http://bit.ly/cheat-rails
  • http://www.sinatrarb.com/intro.html
  • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML)
  • URL-и
  • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…”
  • HTTP и цикълът на един request
  • Външни библиотеки (gems) и управлението им.

  View full-size slide

 75. Как да продължим?
  1. Продължете да пишете (код)
  2. Работете над нещо реално
  3. Поддържайте връзка помежду си
  4. Забавлявайте се!

  View full-size slide

 76. Study групи

  View full-size slide

 77. Study групи
  • Седмични срещи в местния хакерспейс
  • Ще има поне един инструктор
  • Без “домашна” работа
  • Трупаме реални знания чрез практика
  • С начинаещи ще се започва от нулата

  View full-size slide

 78. Study групи
  • Поне един ден седмично, след 19:30
  • Малки групи - под 10 човека
  • Не е фатално, ако понякога изпускате
  • Ако има повече желаещи, ще се измисли
  • Доброволни и безплатни

  View full-size slide

 79. Study групи
  • Напълно възможно е да се научите
  • Няма тайна – трябва да отделяте време
  • Ще получавате помощ, но трябва да сте
  мотивирани да изкачите планината сами

  View full-size slide

 80. Следете facebook.com/RailsGirlsSofia
  и @RailsGirlsSofia

  View full-size slide

 81. Ресурси 1/2
  • http://bit.ly/rg-sofia-keep-coding
  • http://bit.ly/joan-on-rails (~30 min)
  • http://ruby-for-beginners.rubymonstas.org/
  • Безплатна книга “Learn Rails” от Daniel
  Kehoe (Отивате на http://learn-rails.com/
  railsgirls и ползвате кода RAILSGIRLS)
  • Защо книга?

  View full-size slide

 82. Ресурси 2/2
  • http://railsgirls.com/materials
  • http://explainshell.com/ (за конзолата)
  • http://try.github.io/ (за Git!)
  • http://bit.ly/learn-rails-1 (Quora)
  • http://bit.ly/learn-rails-2 (Quora)
  • http://bit.ly/ruby-in-100-mins

  View full-size slide

 83. Благодарности
  • На г-жа Паси, Ади, Марта, Марти, Сабина
  • На Васил Колев и целия технически екип
  • На екипа на VarnaConf
  • На всички инструктори
  • На спонсорите и партньорите ни
  • На вас!

  View full-size slide

 84. 3. Снимка time!

  View full-size slide