Rails Girls Varna 1.0 August 2015

Rails Girls Varna 1.0 August 2015

Slides for the Rails Girls Varna 1.0 event, which took place on 16th August 2015.

9d3a04d8252ce89d5edbb0268af7ad8e?s=128

Dimitar Dimitrov

August 16, 2015
Tweet

Transcript

 1. Rails Girls Varna 1.0 16 август 2015 г.

 2. Здравейте!

 3. За събитието • Тръгва от Финландия, инициирано от две дами

  • Първото събитие е ноември 2010 г. • Над 100 са заявилите участие • Много събития по целия свят след това
 4. http://map.railsgirls.com/

 5. Rails Girls у нас - 5!

 6. None
 7. Спонсори

 8. None
 9. Официална банка на събитието

 10. None
 11. None
 12. None
 13. Процедурни

 14. None
 15. None
 16. Важните неща

 17. None
 18. WiFi & WC 1. Мрежа RailsGirls (без парола) 2. Ползвайте

  5 GHz, ако я виждате 3. Не закачайте телефоните си 4. Изключете си Dropbox, Skype, uTorrent и подобни
 19. #RailsGirlsVarna

 20. Днес

 21. None
 22. None
 23. None
 24. None
 25. None
 26. Цел

 27. Да сглобим нещо!

 28. Да запалим > Да научим

 29. Как?

 30. Не бързайте; има време. Задавайте въпроси. Много. Обяснявайте си неща

  взаимно. Бъдете максимално непредубедени. Забавлявайте се :)
 31. Записки? • Слайдовете ще са качени на сайта • Ще

  ви засипем с линкове и напътствия след края на събитието – тях няма нужда да помните • Записвайте си въпроси, неясни термини, неща за обяснение по-късно, интересни моменти • Винаги може да питате инструктора си или нас за нещо
 32. Термини • Ще има много, които няма да знаете. •

  Питайте за всички. Трябва ви само груба представа кое какво е. Не е нужно да помните всичко. • Понякога не се усещаме, когато ползваме термини. Помогнете ни.
 33. План

 34. 1. Блиц-увод в програмирането и уеб приложенията 2. Уъркшоп 1

  (HTML, CSS, основи на уеб) 3. Обяд (тук, от спонсорите) 4. Няколко петминутни презентации 5. Уъркшоп 2
 35. Що е то програмиране?

 36. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

 37. None
 38. Ruby?

 39. None
 40. Език за програмиране

 41. Език за програмиране = Купчина правила, с които управлявате компютър

 42. Сходно на естествените езици, но с (доста) по-стриктни правила.

 43. Не е трудно да се научите.

 44. Езици за програмиране • Ruby (Руби) е език за програмиране

  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript, Clojure, Scheme и още 2783...) • Можем да ползваме произволен* език, за да правим това, което ще правим днес • Руби е готин и ще ползваме него • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)
 45. Нещата, които ще научите, важат и за други езици.

 46. Show me the code!

 47. Ето ви малко Ruby* 5.times  {      puts  "Здравейте!"

    }
 48. Внимание - термини • Код = последователност от команди и

  данни • Кодът на Ruby (а и повечето други езици за програмиране) се пази в текстови файлове • Изпълнява се от програма (интерпретатор), кръстена “ruby” • Може да си играете с Ruby и в т.нар. “интерактивна конзола” (REPL) – irb
 49. Основи на програмирането 1. Данни 2. Имена 3. Действия 4.

  Условия 5. Цикли 6. Изрази
 50. 1. Данни • Всичко се върти около данните – зареждате

  данни, манипулирате данни, продуцидате данни. • Програмиране = зареждане на данни, манипулация на данни, продуциране на данни (по автоматизиран начин)
 51. 1. Данни – зареждане 1. “Зареждане” на данни – прочитане

  от файлове, вход от потребителя, прочитане от друга програма (база данни, интернет и т.н.) 2. Вмъкване на данните в самата програма
 52. 1. Данни – типове 1. Текст – без ограничение в

  дължината 2. Числа – цели, с плаваща запетая, рационални, комплексни 3. Съставни типове данни – списъци от неща, речници с неща 4. Наши собствени типове данни – “продукт”, “поръчка”, “потребител”, …
 53. 2. Имена 1. Механизъм да реферираме към определени данни 2.

  Името си го избираме ние и го “насочваме” към някакви данни 3. Може да сменяме накъде сочи името 4. Правим манипулации с името, реално работейки с данните зад него 5. Наричаме ги променливи (variables)
 54. Имена (променливи) и данни (стойности): някакво_име  =  данни   Например:

  event_name  =  "Rails  Girls  Varna"
 candidates  =  "many"   accepted_participants  =  18  *  2 2. Имена
 55. 3. Действия Всички данни (стойности) поддържат определени операции/действия:    

  данни.действие   данни.друго_действие()   данни.пак_действие(други_данни)   данни.друго_действие(и,  разни,  опции)
 56. 3. Действия Например:     “Радостина”.length   6  *  7

    Date.today   participants.first(5)
 57. 3. Действия Например:     “Радостина”.length()   6.*(7)   Date.today()

    participants.first(5)
 58. 3. Действия Шаблонът е:     данни.име_на_действие(опции)

 59. Обекти? 1. Обекти = данни + операциите, които можем да

  правим с тях. 2. Днес ще приемем, че “данни” и “обекти” са взаимозаменяеми.
 60. 4. Условия Начин за взимане на решения по време на

  работа на програмата.
 61. 4. Условия if  условие      изпълни  това,  ако  условието

   е  истина   else      иначе  изпълни  тази  част   end
 62. 4. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  

 63. 4. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')   if  братчеда.гладен?  

     братчеда.иди_да_обядваш   else      братчеда.изиграй_едно_хоро   end
 64. 5. Цикли • Начини да повтаряте едно и също действие

  многократно (т. нар. "цикли") • Повече от един начин да стане това; избираме си различни, според ситуацията • В Ruby е малко по-особено (и готино), отколкото в други езици за програмиране • Принципът е еднакъв навсякъде
 65. 5. Цикли 30.times  do      направи_коремна_преса   end

 66. 5. Цикли 5.times  {      puts  "Здравейте!"   }

 67. 5. Цикли 5.times  do      puts  "Здравейте!"   end

 68. 5. Цикли 100.times  do  |participant_number|      email_address  =  find_participant_email_for(participant_number)

       send_reminder_email_to(email_address)   end
 69. 6. Изрази • Всичко в Ruby е израз. Всяко валидно

  парче код, което можете да пуснете самостоятелно в irb и да не получите грешка. • Всеки израз си има резултат (оценка) • Ще видите това по-късно в irb
 70. Най-важният шаблон данни.име_на_действие(опции)   обект.име_на_действие(опции)

 71. Приложението (приложение ≈ уебсайт)

 72. Уебсайт? Мътно понятие…

 73. http://bit.ly/about-web

 74. Речник • Сървър – компютър, закачен за интернет • (Уеб)

  сървър – помощна програма • Клиент – браузърът на потребителя • Интернет – компютри, свързани един с друг • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …, преточващи се от сървъра към клиента
 75. Статични vs. динамични сайтове • Статични — едно и също,

  во веки веков • Динамични — шаблони, попълвани с данни; може и да има интеракция с потребител, може и да няма • Приложението, което ще правим днес, попада във втората категория • И за двата вида имаме нужда от помощната програма “сървър” и от компютър, на който тя да работи
 76. Как разработваме сайт? • Обикновено имаме “локално” копие • Файлове,

  код, картинки + сървър + БД • Редактираме си кода и файловете локално • Разглеждаме си промените локално • Когато сме готови, копираме новия код, картинки, файлове на реалния сървър • Nitrous.io ще замества вашия компютър
 77. Динамични уеб сайтове • Още — приложения (applications, apps) •

  За тях имаме нужда от “логика” на сървър • “Логика” = програма, написана на език за програмиране • Ще се забавляваме с това днес, използвайки Ruby
 78. Приложение за гласуване

 79. None
 80. Sinatra?

 81. Sinatra • Sinatra е името на една купчина код (“фреймуърк”),

  която някой е написал вместо нас, за да ни улесни в направата на уеб приложения • Можем да я ползваме безплатно • Sinatra има някои неща, вградени в него, вкл. и (уеб) сървър • Можем и без Sinatra, но ще се поизпотим повече
 82. Раждането на едно приложение • Звучи сложно, но не е

  • Най-важното — • Започвате с малки стъпки и надграждате на итерации • Експериментирате • Учите се от грешките си • Подобрявате и повтаряте цикъка
 83. None
 84. Уъркшоп 1

 85. Да си изцапаме ръцете!

 86. None
 87. • Опознайте инструментите си — конзола, текстов редактор, браузър •

  Поиграйте си с Ruby в irb и с микро-програмки • След това HTML + CSS • http://bit.ly/railsgirlsvarna1 + http://bit.ly/cheat-rails • http://www.sinatrarb.com/intro.html • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML) • URL-и Уъркшоп 1
 88. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (невъзможно кратък) (~1800 секунди)

 89. http://www.youtube.com/watch?v=qObzgUfCl28

 90. Rails Girls? Rails?

 91. Lightning Talks

 92. Марта

 93. None
 94. None
 95. None
 96. None
 97. None
 98. None
 99. None
 100. None
 101. None
 102. За още една “мъжка” професия …и един експеримент

 103. None
 104. Мария Склодовска-Кюри (1867-1934) Радиоактивност Нобелова награда по физика (1903) Два

  нови химични елемента: Po & Ra Нобелова награда по химия (1911)
 105. Лиза Майтнер (1878-1968) Част от екипа, открил ядреното делене, за

  което Ото Хан получава Нобелова награда (1945) 21 високи научни отличия Първата жена член на Австрийската Академия на Науките
 106. И мъжете във физиката искат да има повече жени във

  физиката Ако искате да правите нещо, но то изглежда “запазено” за мъже, това не трябва да ви отказва!
 107. И Експериментът…

 108. Димитър Данаилов

 109. Уъркшоп 2 • http://bit.ly/railsgirlsvarna1 + http://bit.ly/cheat-rails • http://www.sinatrarb.com/intro.html • Изгледи;

  шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML) • URL-и • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…” • HTTP и цикълът на един request • Външни библиотеки (gems) и управлението им.
 110. Как да продължим? 1. Продължете да пишете (код) 2. Работете

  над нещо реално 3. Поддържайте връзка помежду си 4. Забавлявайте се!
 111. Study групи

 112. None
 113. Study групи • Седмични срещи в местния хакерспейс • Ще

  има поне един инструктор • Без “домашна” работа • Трупаме реални знания чрез практика • С начинаещи ще се започва от нулата
 114. Study групи • Поне един ден седмично, след 19:30 •

  Малки групи - под 10 човека • Не е фатално, ако понякога изпускате • Ако има повече желаещи, ще се измисли • Доброволни и безплатни
 115. Study групи • Напълно възможно е да се научите •

  Няма тайна – трябва да отделяте време • Ще получавате помощ, но трябва да сте мотивирани да изкачите планината сами
 116. Следете facebook.com/RailsGirlsSofia и @RailsGirlsSofia

 117. Ресурси 1/2 • http://bit.ly/rg-sofia-keep-coding • http://bit.ly/joan-on-rails (~30 min) • http://ruby-for-beginners.rubymonstas.org/

  • Безплатна книга “Learn Rails” от Daniel Kehoe (Отивате на http://learn-rails.com/ railsgirls и ползвате кода RAILSGIRLS) • Защо книга?
 118. Ресурси 2/2 • http://railsgirls.com/materials • http://explainshell.com/ (за конзолата) • http://try.github.io/

  (за Git!) • http://bit.ly/learn-rails-1 (Quora) • http://bit.ly/learn-rails-2 (Quora) • http://bit.ly/ruby-in-100-mins
 119. None
 120. Благодарности • На г-жа Паси, Ади, Марта, Марти, Сабина •

  На Васил Колев и целия технически екип • На екипа на VarnaConf • На всички инструктори • На спонсорите и партньорите ни • На вас!
 121. 3. Снимка time!

 122. None