Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] Class instance variables. RRUG #2

mrzasa
November 30, 2016

[PL] Class instance variables. RRUG #2

Difference between class variables and instance variables, how to use them properly with mixins. Talk given during a meeting of Rzeszów Ruby User Group (RRUG).

mrzasa

November 30, 2016
Tweet

More Decks by mrzasa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. CLASS INSTANCE VARIABLES
  RZESZÓW RUBY USER GROUP #2
  30.11.2016
  Maciej Rząsa
  PGS Software
  @mjrzasa

  View Slide

 2. KLASOWE CZY
  INSTANCYJNE?

  View Slide

 3. ZMIENNE INSTANCYJNE
  class Book
  attr_accessor :author, :title
  def info
  "#{@author}: #{@title}"
  end
  end
  b1 = Book.new
  b1.author = "Adam Mickiewicz"
  b1.title = "Dziady"
  b1.info # => "Adam Mickiewicz: Dziady"
  b2 = Book.new
  b2.author = "Jan Kochanowski"
  b2.title = "Pieśni"
  b2.info # => "Jan Kochanowski: Pieśni"

  View Slide

 4. ZMIENNE KLASOWE
  class Book
  @@counter = 0
  def initialize
  @@counter += 1
  end
  def self.counter
  @@counter
  end
  def info
  @@type
  end
  end
  Book.new
  Book.new
  Book.counter # => 2

  View Slide

 5. ZMIENNE KLASOWE: DZIEDZICZENIE
  class Book
  @@counter = 0
  def initialize
  @@counter += 1
  end
  def self.counter
  @@counter
  end
  def info
  @@type
  end
  end
  class Novel < Book
  def initialize
  super
  end
  end
  Book.new
  Book.new
  Book.counter # => 2
  Novel.new
  Book.counter # => 3

  View Slide

 6. ZMIENNE KLASOWE: DZIEDZICZENIE
  class Book
  def self.available_genres(*genres)
  @@available_genres = genres
  end
  def self.show_available_genres
  @@available_genres
  end
  available_genres :novel, :poetry, :drama
  end
  Book.show_available_genres
  # => :novel, :poetry, :drama
  class Novel < Book
  available_genres :historical, :contemporary, :futuristic
  end
  Novel.show_available_genres
  # => :historical, :contemporary, :futuristic
  # => yay!
  Book.show_available_genres
  # => :historical, :contemporary, :futuristic
  # => ups...

  View Slide

 7. KLASOWE ZMIENNE INSTANCYJNE
  class Book
  def self.available_genres(*genres)
  @available_genres = genres
  end
  def self.show_available_genres
  @available_genres
  end
  available_genres :novel, :poetry, :drama
  end
  Book.show_available_genres
  # => :novel, :poetry, :drama
  class Novel < Book
  available_genres :historical, :contemporary, :futuristic
  end
  Novel.show_available_genres
  # => :historical, :contemporary, :futuristic
  # => yay!
  Book.available_genres
  # => :novel, :poetry, :drama
  # => yay!

  View Slide

 8. PODSUMOWANIE
  zmienne klasowe
  @@var
  wspólne dla hierchii klas
  dostępne w instancjach bezpośrednio (@@var)
  klasowe zmienne instancyjne
  @var w ciele klasy albo metody klasowej
  prywatne dla danej klasy
  dostępne w klasie, w instancjach tylko przez metody
  klasowe

  View Slide

 9. W MODUŁACH
  module Options
  def available_options(*options)
  @@available_options = options
  end
  def show_available_options
  @@available_options
  end
  end
  class Book
  extend Options
  available_options :novel, :drama, :poetry
  end
  Book.show_available_options
  # [ :novel, :drama, :poetry ]
  class Job
  extend Options
  available_options :developer, :tester, :manager
  end
  Job.show_available_options
  # => [ :developer, :tester, :manager ]
  Book.show_available_options
  # => [ :developer, :tester, :manager ]

  View Slide

 10. W MODUŁACH
  module Options
  def available_options(*options)
  @available_options = options
  end
  def show_available_options
  @available_options
  end
  end
  class Book
  extend Options
  available_options :novel, :drama, :poetry
  end
  Book.show_available_options
  # => [ :novel, :drama, :poetry ]
  class Job
  extend Options
  available_options :developer, :tester, :manager
  end
  Job.show_available_options
  # => [ :developer, :tester, :manager ]
  Book.show_available_options
  # => [ :novel, :drama, :poetry ]

  View Slide

 11. PODSUMOWANIE
  dwa typy zmiennych w klasie
  @@klasowe są wspólne dla hierarchii klas
  @instancyjne są prywatne dla klasy (bo klasa jest
  obiektem)
  ważne przy modułach dodających metody klasowe

  View Slide