Українська хатня ікона – образ кінця XVIII – XX століть як етнокультурний феномен. (історія, типологія, художні особливості)

42bb9da269dad50fa047c339045368bb?s=47 Dmitriy Nevskiy
November 04, 2013

Українська хатня ікона – образ кінця XVIII – XX століть як етнокультурний феномен. (історія, типологія, художні особливості)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства по спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство).
ОСАДЧА Олена Анатоліївна

42bb9da269dad50fa047c339045368bb?s=128

Dmitriy Nevskiy

November 04, 2013
Tweet