Wyzwania i odpowiedzialność projektanta

0ccb544f24a0de0b609ec8ddb788eea1?s=47 Nowy
November 22, 2014

Wyzwania i odpowiedzialność projektanta

W pracy projektanta UX bardzo dużo mówimy o zorientowaniu na odbiorcy projektowanego produktu. Równie istotnym elementem procesu projektowego jest dokładne zrozumienie kontekstu, w którym pojawi się produkt oraz wyzwań i konsekwencji, jakie niesie za sobą jego produkcja i wdrożenie. Żyjemy w świecie wielkich oczekiwań wobec technologii i jednoczesnego strachu przed nią samą. W pracy nad produktami interaktywnymi, rzadko kiedy, decyzje są zero-jedynkowe, a konsekwencje łatwe do przewidzenia. Czy w dzisiejszych czasach, do robienia dobrych projektów, wystarczy być lean albo agile, czy może wyzwanie leży w zupełnie innym miejscu?

Wykład wygłoszony podczas konferencji WUD Trójmiasto 2014 oraz WUD Silesia 2014.

Więcej informacji tutaj: http://nowy.me/2014/12/27/wyzwania-odpowiedzialnosc-projektanta/

0ccb544f24a0de0b609ec8ddb788eea1?s=128

Nowy

November 22, 2014
Tweet

Transcript

 1. @nowy_me Wyzwania i odpowiedzialność projektanta Autor: Paweł Nowak

 2. Kiedyś, gdy ktoś pytał mnie: Czym się zajmujesz? www.nowy.me

 3. Odpowiadałem: Jestem projektantem i zmieniam świat. www.nowy.me

 4. Czy świat potrzebuje zmian? Moje rozterki www.nowy.me

 5. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Moje

  rozterki www.nowy.me
 6. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Moje rozterki www.nowy.me
 7. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Czy to wszystko ma sens? Moje rozterki www.nowy.me
 8. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Czy to wszystko ma sens? Jak żyć? Moje rozterki www.nowy.me
 9. www.nowy.me Human Product

 10. www.nowy.me Context

 11. www.nowy.me Technology + Requirements

 12. Learnability Efficiency Memorability Errors Satisfaction www.nowy.me

 13. www.nowy.me Context

 14. www.nowy.me Changed context

 15. www.nowy.me Learnability Efficiency Memorability Errors Satisfaction ? Changed context

 16. Granica pomiędzy użytecznością, a jej brakiem jest bardzo cienka. www.nowy.me

 17. Użyteczność wynika z kontekstu. www.nowy.me

 18. Użyteczność jest wyznaczana przez czas. www.nowy.me

 19. Planned obscolesence www.nowy.me

 20. Użyteczność produktu powiązana jest z całym systemem innych usług i

  produktów, które na niego wpływają. www.nowy.me
 21. Refleksja... www.nowy.me

 22. Jeżeli modyfikacja kontekstu wpływa na użyteczność interakcji człowieka z produktem

  ... www.nowy.me www.nowy.me Learnability Efficiency Memorability Errors Satisfaction ? Changed context
 23. www.nowy.me ... to zmiana zachowania wynikająca z modyfikacji produktu, wpływa

  na użyteczność bieżącego kontekstu... www.nowy.me www.nowy.me Change in behaviour Product modification Currnet Context
 24. www.nowy.me ... tworząc w ten sposób nowy kontekst. www.nowy.me www.nowy.me

  New context
 25. i tu zaczynają się kolejne schody... www.nowy.me

 26. www.nowy.me

 27. www.nowy.me

 28. Traditional Design 1.0 R. Buchanan’s order of design www.nowy.me

 29. Traditional Design Product / Service Design 1.0 2.0 R. Buchanan’s

  order of design www.nowy.me
 30. Traditional Design Product / Service Design Organizational Transformation Design 1.0

  2.0 3.0 R. Buchanan’s order of design www.nowy.me
 31. Traditional Design Product / Service Design Organizational Transformation Design Social

  Transformation Design 1.0 2.0 3.0 4.0 R. Buchanan’s order of design www.nowy.me
 32. Wicked problems – systemic social problems that defy analytical problem

  solving, are not understandable by any signle individual, and have no single best solution. Horst Rittel www.nowy.me
 33. Czy projektowanie to budowanie czy burzenie? www.nowy.me

 34. Performance Time Late Status Quo Foregin element Chaos!!! Integration New

  Status Quo Resistance The Satir Change Model Transforming Idea www.nowy.me
 35. Warunki skrajnej niepewności www.nowy.me

 36. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty www.nowy.me
 37. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple www.nowy.me
 38. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple Complicated www.nowy.me
 39. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple Complicated Complex www.nowy.me
 40. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple Complicated Complex Chaos www.nowy.me
 41. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple Complicated Complex Chaos www.nowy.me
 42. Performance Time Late Status Quo Foregin element Chaos!!! Integration New

  Status Quo Resistance Transforming Idea The Satir Change Model www.nowy.me
 43. Time Late Status Quo Foregin element Chaos!!! Integration New Status

  Quo Resistance Performance Transforming Idea The Satir Change Model www.nowy.me
 44. Czy świat potrzebuje zmian? Moje rozterki www.nowy.me

 45. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Moje

  rozterki www.nowy.me
 46. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Moje rozterki www.nowy.me
 47. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Czy to wszystko ma sens? Moje rozterki www.nowy.me
 48. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Czy to wszystko ma sens? Jak żyć? Moje rozterki www.nowy.me
 49. Teraz, gdy ktoś pyta mnie: Czym się zajmujesz? www.nowy.me

 50. Odpowiadam: Jestem projektantem i zmieniam świat... www.nowy.me

 51. Odpowiadam: Jestem projektantem i zmieniam świat... www.nowy.me ...ale to nie

  są żarty, to jest ogromne wyzwanie i odpowiedzialność.
 52. - Do you really have a right as a technologist

  to determine and say we're gonna change the world? - ...We are not living in the perfect world. We are living in the world which has enormous problems, where things are extremely screwed up and I think is imperative on us, to try to fix these problems as quickly as possible and sometimes it means not asking for permission, but really asking for forgiveness later. Peter Thiel during Web Summit 2014 www.nowy.me
 53. Dzięki www.nowy.me nowy@nowy.me