Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wyzwania i odpowiedzialność projektanta

Nowy
November 22, 2014

Wyzwania i odpowiedzialność projektanta

W pracy projektanta UX bardzo dużo mówimy o zorientowaniu na odbiorcy projektowanego produktu. Równie istotnym elementem procesu projektowego jest dokładne zrozumienie kontekstu, w którym pojawi się produkt oraz wyzwań i konsekwencji, jakie niesie za sobą jego produkcja i wdrożenie. Żyjemy w świecie wielkich oczekiwań wobec technologii i jednoczesnego strachu przed nią samą. W pracy nad produktami interaktywnymi, rzadko kiedy, decyzje są zero-jedynkowe, a konsekwencje łatwe do przewidzenia. Czy w dzisiejszych czasach, do robienia dobrych projektów, wystarczy być lean albo agile, czy może wyzwanie leży w zupełnie innym miejscu?

Wykład wygłoszony podczas konferencji WUD Trójmiasto 2014 oraz WUD Silesia 2014.

Więcej informacji tutaj: http://nowy.me/2014/12/27/wyzwania-odpowiedzialnosc-projektanta/

Nowy

November 22, 2014
Tweet

More Decks by Nowy

Other Decks in Design

Transcript

 1. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Moje rozterki www.nowy.me
 2. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Czy to wszystko ma sens? Moje rozterki www.nowy.me
 3. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Czy to wszystko ma sens? Jak żyć? Moje rozterki www.nowy.me
 4. Użyteczność produktu powiązana jest z całym systemem innych usług i

  produktów, które na niego wpływają. www.nowy.me
 5. Jeżeli modyfikacja kontekstu wpływa na użyteczność interakcji człowieka z produktem

  ... www.nowy.me www.nowy.me Learnability Efficiency Memorability Errors Satisfaction ? Changed context
 6. www.nowy.me ... to zmiana zachowania wynikająca z modyfikacji produktu, wpływa

  na użyteczność bieżącego kontekstu... www.nowy.me www.nowy.me Change in behaviour Product modification Currnet Context
 7. Traditional Design Product / Service Design Organizational Transformation Design Social

  Transformation Design 1.0 2.0 3.0 4.0 R. Buchanan’s order of design www.nowy.me
 8. Wicked problems – systemic social problems that defy analytical problem

  solving, are not understandable by any signle individual, and have no single best solution. Horst Rittel www.nowy.me
 9. Performance Time Late Status Quo Foregin element Chaos!!! Integration New

  Status Quo Resistance The Satir Change Model Transforming Idea www.nowy.me
 10. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple www.nowy.me
 11. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple Complicated www.nowy.me
 12. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple Complicated Complex www.nowy.me
 13. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple Complicated Complex Chaos www.nowy.me
 14. Technology Requirements Far from agreement Close to agreement Close to

  certainty Far to certainty Simple Complicated Complex Chaos www.nowy.me
 15. Performance Time Late Status Quo Foregin element Chaos!!! Integration New

  Status Quo Resistance Transforming Idea The Satir Change Model www.nowy.me
 16. Time Late Status Quo Foregin element Chaos!!! Integration New Status

  Quo Resistance Performance Transforming Idea The Satir Change Model www.nowy.me
 17. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Moje rozterki www.nowy.me
 18. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Czy to wszystko ma sens? Moje rozterki www.nowy.me
 19. Czy świat potrzebuje zmian? W jaki sposób zmieniam świat? Co

  jest efektem tych zmian? Czy to wszystko ma sens? Jak żyć? Moje rozterki www.nowy.me
 20. Odpowiadam: Jestem projektantem i zmieniam świat... www.nowy.me ...ale to nie

  są żarty, to jest ogromne wyzwanie i odpowiedzialność.
 21. - Do you really have a right as a technologist

  to determine and say we're gonna change the world? - ...We are not living in the perfect world. We are living in the world which has enormous problems, where things are extremely screwed up and I think is imperative on us, to try to fix these problems as quickly as possible and sometimes it means not asking for permission, but really asking for forgiveness later. Peter Thiel during Web Summit 2014 www.nowy.me