Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Błędy poznawcze. Wprowadzenie dla UXów.

Nowy
May 30, 2015

Błędy poznawcze. Wprowadzenie dla UXów.

Wykład zaprezentowany podczas Product Camp 2015 w Gdyni. W trakcie wykładu przedstawiłem uczestnikom zagadnienie błędów poznawczych i heurystyk oraz omówiłem wybrane błędy i wynikające z nich konsekwencjach w pracy projektanta.

Nowy

May 30, 2015
Tweet

More Decks by Nowy

Other Decks in Design

Transcript

 1. Marek jest UXem z kilkuletnim stażem, który uwielbia konferencje branżowe,

  a szczególnie ich mniej oficjalne części, których wręcz nie potrafi sobie odmówić. @nowy_me Jak myślicie, która z poniższych możliwości jest bardziej prawdopodobna: 1. Marek jest uczestnikiem UX Camp 2015? 2. Marek jest uczestnikiem UX Camp 2015, który wziął udział we wczorajszej, biforce w siedzibie UXPin?
 2. Marek jest UXem z kilkuletnim stażem, który uwielbia konferencje branżowe,

  a szczególnie ich mniej oficjalne części, których wręcz nie potrafi sobie odmówić. @nowy_me Jak myślicie, która z poniższych możliwości jest bardziej prawdopodobna: 1. Marek jest uczestnikiem UX Camp 2015? 2. Marek jest uczestnikiem UX Camp 2015, który wziął udział we wczorajszej, biforce w siedzibie UXPin?
 3. @nowy_me Ja Przywołuję wspomnienia z pamięci Liczę Podejmuję decyzje Wnioskuję

  Łączę ze sobą fakty Rozwiązuję problemy Dostrzegam alternatywy
 4. @nowy_me Komputer Przywołuje dane z pamięci Liczy Podejmuje decyzje Wnioskuje

  Łączy ze sobą fakty Rozwiązuje problemy Dostrzega alternatywy CPU 286
 5. @nowy_me Ja Jestem nieobiektywny Jestem nieprzewidywalny Nie myślę racjonalnie Zmieniam

  zdanie Popełniam błędy Ulegam emocjom Jestem ekspresyjny Kieruję się intuicją Działam automatycznie
 6. „Pogląd, że mamy zaledwie ograniczony dostęp do funkcjonowania własnego umysłu,

  jest trudny do przyjęcia - z natury rzeczy jest sprzeczny z doświadczeniem - jednak tak właśnie jest: wiesz o sobie o wiele mniej, niż sądzisz.” Daniel Kahneman @nowy_me
 7. Im bardziej mój model mentalny pasuje do modelu konceptualnego produktu,

  tym mniej czasu poświęcam na świadomą analizę jego działania, a więcej na to by z niego po prostu korzystać. @nowy_me
 8. Odpowiedź na pytanie podsunął nam system 1, mimo, że uważamy,

  że odpowiadał na nie system 2. @nowy_me
 9. Błąd poznawczy - ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego

  wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Wikipedia @nowy_me
 10. Marek jest UXem z kilkuletnim stażem, który uwielbia konferencje branżowe,

  a szczególnie ich mniej oficjalne części, których wręcz nie potrafi sobie odmówić. @nowy_me Jak myślicie, która z poniższych możliwości jest bardziej prawdopodobna: 1. Marek jest uczestnikiem UX Camp 2015? 2. Marek jest uczestnikiem UX Camp 2015, który wziął udział we wczorajszej, biforce w siedzibie UXPin?
 11. @nowy_me Uczestnicy UX Camp 2015 Uczestnicy UX Camp 2015, którzy

  wzięli udział w beforce w biurze UXPin.
 12. Błąd koniunkcji - nazywany również złudzeniem koniunkcji to jeden z

  błędów poznawczych oraz błędów logicznych polegający na przypisaniu koniunkcji zdarzeń wyższego prawdopodobieństwa, niż pojedynczym zdarzeniom należącym do tej koniunkcji. Wikipedia @nowy_me
 13. Heurystyka reprezentatywności - uproszczona metoda wnioskowania polegająca na dokonywaniu klasyfikacji

  na podstawie częściowego podobieństwa do przypadku typowego, charakterystycznego, reprezentatywnego, który już znamy. Wikipedia @nowy_me
 14. Ostatnio przygotowywany przeze mnie projekt księgarni internetowej trwał 2 miesiące.

  Ile powinienem zająć mi projekt o podobnej skali? @nowy_me
 15. Heurystyka zakotwiczenia - tendencja do sugerowania się podanymi informacjami, nawet

  jeśli wiemy że nie mają one żadnego związku z rozważanym zagadnieniem. Wikipedia @nowy_me
 16. @nowy_me Grupie studentów zadano 2 pytania: Jak szczęśliwy / szczęśliwa

  jesteś w ostatnim czasie? Ile razy w ubiegłym miesiącu byłeś / byłaś na randce?
 17. @nowy_me Grupie studentów zadano 2 pytania: Korelacja pomiędzy pytaniami była

  niemal zerowa. Jak szczęśliwy / szczęśliwa jesteś w ostatnim czasie? Ile razy w ubiegłym miesiącu byłeś / byłaś na randce?
 18. Ile razy w ubiegłym miesiącu byłeś / byłaś na randce?

  Jak szczęśliwy / szczęśliwa jesteś w ostatnim czasie? @nowy_me Grupie studentów zadano 2 pytania:
 19. Ile razy w ubiegłym miesiącu byłeś / byłaś na randce?

  Jak szczęśliwy / szczęśliwa jesteś w ostatnim czasie? @nowy_me Korelacja pomiędzy oboma pytaniami była nieprzeciętnie wysoka. Grupie studentów zadano 2 pytania:
 20. @nowy_me Pytanie: „Czy ten wykład jest ciekawy?” zaktywizuje u nas

  pamięć skojarzeniową, która sprawi, że przypomnimy sobie zupełnie inne przykłady, niż gdyby pytanie brzmiało „Czy ten wykład jest nudny?”
 21. Wikipedia @nowy_me Efekt potwierdzania - tendencja do poszukiwania wyłącznie faktów

  potwierdzających posiadaną opinię, a nie weryfikujących ją.
 22. Efekt kontrastu - subiektywne zwiększenie lub zmniejszenie obserwowanych cech obiektu

  w zależności od porównania z wcześniej obserwowanym obiektem. Wikipedia @nowy_me