$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Coding Standard

Coding Standard

Každý tým by měl mít kvalitní infrastrukturu, která poskytuje a vyžaduje konzistentní výstup všech jeho členů. Coding standard je jedna z mnoha věcí, která drží projekt pohromadě. Z kusu kódu by nemělo být zřejmé, kdo ho napsal. Tým by měl mít společné konvence jak psát a formátovat kód. V přednášce budu mluvit o nástroji PHP_CodeSniffer, psaní vlastních pravidel (sniffů) a již hotových sniffech, které můžete použít. Možná se i dozvíte pár věcí o tom, jak funguje parsování zdrojového kódu v PHP.

Ondřej Mirtes

June 03, 2016
Tweet

More Decks by Ondřej Mirtes

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Coding Standard
  Ondřej Mirtes
  PHP Prague, 3. června 2016

  View Slide

 2. Code review
  Bez code review si neumím představit vývoj. Každý kód, co jde do masteru, by měli vidět alespoň dva lidé.
  Klesne vám míra WTF a kódu bude rozumět víc lidí.

  View Slide

 3. Code review
  • Kód dělá to, co má
  • Nezabije servery
  • Splňuje SOLID
  • Smysluplně rozšiřuje aktuální kód
  • ...
  • Je čitelný
  • Naformátovaný podle dohodnutých pravidel
  Poslední dva body jdou automatizovat, šetří to práci při code review. Pravidla jdou formalizovat. Všechen kód
  by měl vypadat stejně a nemělo by být poznat, kdo ho psal, pracují s ním všichni.

  View Slide

 4. Coding standardem proti bugům
  if ($isFoo && $isBar)

  doSomething();
  Kromě sjednocení podoby kódu lze pomocí coding standardu i zamezit některým bugům. Okolo ifu byste vždy
  měli mít složené závorky {}, i když obsahuje (právě teď) pouze jeden příkaz.

  View Slide

 5. Coding standardem proti bugům
  if ($isFoo && $isBar) {

  doSomething();

  }

  View Slide

 6. Coding standardem proti bugům
  if ($foo == 0) {


  }
  Nepřesná porovnání jsou zdrojem mnoha problémů. Zde např. bude vyhodnocena podmínka na true, pokud
  $foo bude jakýkoli string nezačínající číslicí.

  View Slide

 7. Coding standardem proti bugům
  if ($foo === 0) {


  }
  Kdykoli někde vidím == nebo !=, tak to interpretuji jako "vůbec nevím, co v té proměnné vlastně je".

  View Slide

 8. Přehlednější diffy
  $arr = [

  1,

  2

  ];
  Coding standard kromě snížení chybovosti a zpřehlednění kódu má pozitivní dopad i na verzování. Čárka za
  posledním prvkem víceřádkového pole vede k přehlednějším diffům.

  View Slide

 9. Přehlednější diffy
  $arr = [

  1,

  - 2 

  + 2,

  + 3 

  ];
  Přidal jsem jeden prvek do pole, ale diff této změny je nepřehledný.

  View Slide

 10. Přehlednější diffy
  $arr = [

  1,

  2,

  ];

  View Slide

 11. Přehlednější diffy
  $arr = [

  1,

  2,

  + 3,

  ];
  S čárkou za posledním prvkem už dává smysl.

  View Slide

 12. Continuous Integration
  • Aplikaci lze vůbec spustit – nainstalovat závislosti, zkompilovat DI kontejner…
  • Syntax errory: php -l
  • Coding standard
  • Testy
  • Další kontroly - např. doctrine orm:validate-schema
  • Kompilace a kontrola CSS, JavaScriptu, …

  View Slide

 13. Continuous Integration

  View Slide

 14. PHP_CodeSniffer
  squizlabs/php_codesniffer

  View Slide

 15. ruleset.xml
  ...  CodeSniffer se bohužel konfiguruje pomocí XML. Do lze uvést buďto cestu k dalším rulesetům (a
  "includovat" tak další standardy) nebo konfigurovat konkrétní sniffy.

  View Slide

 16. ruleset.xml


  Při includnutí dalšího rulesetu lze vynechat některá pravidla, která obsahuje, v případě, že vám nevyhovují.

  View Slide

 17. ruleset.xml


  name="allowFullyQualifiedExceptions"

  value="true"

  />
  Konkrétní sniffy lze konfigurovat, pokud to umožňují. Tato nastavení se propisují do public properties před
  spuštěním daného sniffu.

  View Slide

 18. Kde shánět sniffy?
  • github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer

  nebo:
  • edorian.github.io/php-coding-standard-

  generator/#phpcs
  Sniffy se shání velmi těžko. Samotný repozitář CodeSnifferu jich hromadu obsahuje, musíte se ale orientovat
  podle jejich názvu nebo implementace, nejsou nikde sepsané. Někdy je snazší si ho napsat sám

  View Slide

 19. Z čeho se sniff skládá
  • Public properties – konfigurace
  • register()
  • process(

  \PHP_CodeSniffer_File $phpcsFile,

  $tokenPointer

  )

  View Slide

 20. Tokenizace zdrojáku
  public function doFoo(): Foo

  {

  return $this->doBar();

  }


  T_PUBLIC, T_WHITESPACE, T_FUNCTION, T_WHITESPACE, T_STRING,
  T_OPEN_PARENTHESIS, T_CLOSE_PARENTHESIS, T_COLON, T_WHITESPACE,
  T_RETURN_TYPE, T_WHITESPACE, T_OPEN_CURLY_BRACKET, T_WHITESPACE, T_RETURN,
  T_WHITESPACE, T_VARIABLE, T_OBJECT_OPERATOR, T_STRING, T_OPEN_PARENTHESIS,
  T_CLOSE_PARENTHESIS, T_SEMICOLON, T_WHITESPACE, T_CLOSE_CURLY_BRACKET

  View Slide

 21. Jaké tokeny mě zajímají?
  public function register()

  {

  return [

  T_IF,

  T_ELSEIF,

  T_DO,

  ];

  }

  View Slide

 22. Pro každý token, na který PHPCS narazí,

  se zavolá:
  public function process(

  \PHP_CodeSniffer_File $phpcsFile,

  $tokenPointer

  ) {

  $tokens = $phpcsFile->getTokens();

  $token = $tokens[$tokenPointer];

  }

  View Slide

 23. Pole s tokenem obsahuje:
  "content" => "doBar",

  "code" => 319, // T_STRING

  "type" => "T_STRING",

  "line" => 8,

  "column" => 17,

  "conditions" => [

  2 => 361, // T_CLASS

  12 => 346, // T_FUNCTION

  ],

  View Slide

 24. Metody k dispozici
  $tokenPointer = $phpcsFile->findNext(

  $types,

  $start,

  $end = null,

  $exclude = false,

  $value = null,

  $local = false

  );

  View Slide

 25. Metody k dispozici
  $tokenPointer = $phpcsFile->findPrevious(

  $types,

  $start,

  $end = null,

  $exclude = false,

  $value = null,

  $local = false

  );

  View Slide

 26. Označení chybného zdrojáku
  $phpcsFile->addError(

  $error,

  $tokenPointer,

  $code = '',

  ...

  );
  Pokud sniff reportuje více různých druhů chyb, $code slouží k jejich rozlišení. Můžete pak excludovat
  konkrétní code a nikoli celý sniff.

  View Slide

 27. Jak naimplementovat kontrolu?
  $arr = [

  1,

  2

  ];
  Zaregistruju se na otevírací závorku pole a hledám konečnou. Musím ale počítat se zanořeným polem, takže
  mě zajímá závorka na stejné úrovni (ve stejné hloubce). Jakmile na ní narazím, hledám první newhitespacový
  token, měla by to být čárka. Pokud není, nahlásím chybu.

  View Slide

 28. Jak naimplementovat kontrolu?
  if ($isFoo && $isBar)

  doSomething();
  Zaregistruju se na T_IF, najdu jeho otevírací závorku a pak hledám konečnou. Opět počítám se zanořenými
  podmínkami. Po konečné závorce by měl být první newhitespacový token {. Pokud není, nahlásím chybu.

  View Slide

 29. Jak spustit PHPCS?
  vendor/bin/phpcs

  --standard=ruleset.xml

  --extensions=php

  --tab-width=4

  -s // show sniff codes

  -p // show progress

  app

  tests

  View Slide

 30. Samoopravné sniffy
  ----------------------------------------------------------------------
  FOUND 1 ERROR AFFECTING 1 LINE
  ----------------------------------------------------------------------

  38 | ERROR | [x] Multiline arrays must have a trailing comma after the

  | | last element

  | | (SlevomatCodingStandard.Arrays.TrailingArrayComma)

  ----------------------------------------------------------------------

  PHPCBF CAN FIX THE 1 MARKED SNIFF VIOLATIONS AUTOMATICALLY

  ----------------------------------------------------------------------
  Pokud je u chybové hlášky [x], znamená to, že umí prohřešek CodeSniffer i opravit.

  View Slide

 31. Samoopravné sniffy
  vendor/bin/phpcbf

  --standard=ruleset.xml

  --extensions=php

  --tab-width=4

  -s // show sniff codes

  -p // show progress

  app

  tests

  View Slide

 32. Slevomat Coding Standard
  • Nepoužité privátní properties a metody
  • Seřazené uses
  • Nepoužité uses
  • Zakázané yoda podmínky
  • Sniffy ohledně namespaces
  • Chystané PHP 7-specific sniffy (2.0)
  github.com/slevomat/coding-standard

  View Slide

 33. @OndrejMirtes

  View Slide