$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Vývoj iOS aplikací pro webaře

Vývoj iOS aplikací pro webaře

Ondřej Mirtes

January 08, 2015
Tweet

More Decks by Ondřej Mirtes

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Vývoj iOS aplikací

  pro webaře
  Ondřej Mirtes

  View Slide

 2. Webový vývoj
  Request
  Výběr a transformace dat
  Response
  Bezestavovost, izolované requesty

  View Slide

 3. Mobilní aplikace
  Blíže hardwaru
  Omezené prostředí
  UI – počítání pozic na obrazovce, animace
  On-line/off-line, synchronizace stavu

  View Slide

 4. Apple hardware, OS X, Xcode

  View Slide

 5. Zdarma $99 ročně
  IDE
  Simulátor
  Lze vyvinout
  plnohodnotnou
  aplikaci
  Aplikace

  na vlastním iOS
  zařízení
  Distribuce
  betatesterům
  App Store

  View Slide

 6. C
  C++ Objective-C

  View Slide

 7. .h .m
  Hlavičkový
  soubor
  Veřejné
  metody

  a properties
  Implementace

  + privátní
  metody

  a properties
  Každá třída se skládá ze dvou souborů.

  View Slide

 8. Hlavičkový soubor
  @interface Foo
  @property (nonatomic, strong) Bar* barProperty;
  @property (nonatomic, strong) Baz* bazProperty;
  +(NSString*)staticMethod;
  -(void)instanceMethod;
  @end

  View Slide

 9. .m soubor
  @interface Foo ()
  @property (nonatomic, strong) Bar* privateProperty;
  @end
  @implementation Foo
  -(void)instanceMethod
  {
  // tělo metody
  }
  @end

  View Slide

 10. Volání metody
  PHP
  $obj->someMethod();
  Objective-C
  [obj someMethod];
  Objective-C používá hranaté závorky, aby nedocházelo

  ke konfliktům, protože historicky vychází z C syntaxe.

  View Slide

 11. Volání metody
  PHP
  $obj->someMethod($foo);
  Objective-C
  [obj someMethod:foo];

  View Slide

 12. Volání metody
  PHP
  $obj->someMethod($foo, $bar);
  Objective-C
  [obj someMethod:foo andBar:bar];
  Pokud voláte metodu s více parametry, název druhého

  a dalšího parametru uvádíte při volání.

  View Slide

 13. someMethod:andBar:
  canPerformSegueAction:
  fromViewController:
  withSender:
  webView:
  shouldStartWithRequest:
  navigationType:
  Názvy metod se uvádějí i se svými parametry. Za každou
  dvojtečku při volání patří předaná hodnota. V místě volání pak
  význam neidentifikujete jen pomocí pořadí, ale i podle názvu,
  což zpřehledňuje metody s větším množstvím parametrů.

  View Slide

 14. Volání funkce
  PHP
  dump($foo);
  Objective-C
  NSLog(foo);
  Funkce jsou C-čkovské, zde tedy syntaxe mohla být
  zachována

  View Slide

 15. Bloky – anonymní funkce
  PHP
  function () {
  return 'foo';
  };
  Objective-C
  fuckingblocksyntax.com

  View Slide

 16. View Slide

 17. Delegate
  Property delegate na objektech
  UITableViewDelegate
  „Jak má být vysoký řádek č. 22?“
  „Mám zobrazovat v tabulce nadpisy sekcí?“
  „Uživatel vybral řádek č. 4“

  Delegates slouží ke snížení provázanosti kódu, objekty
  informují o svém stavu a ptají se, jak se mají zachovat, objektu
  předaného do delegate property.

  View Slide

 18. Protokol – interface
  @protocol FooDelegate
  @required
  -(BOOL)shouldHighlightRow:(NSInteger)row;
  @optional
  -(void)selectedRow:(NSInteger)row;
  -(void)deselectedRow:(NSInteger)row;
  @end
  Pokud voláte metody, jejichž implementace je volitelná, musíte
  se nejdříve pomocí reflexe zeptat, zdali existují.

  View Slide

 19. Protokol – interface
  PHP
  class Foo implements BarDelegate
  Objective-C – v .h souboru
  @interface Foo

  View Slide

 20. Kategorie – extension
  methods
  @interface Person (PersonNameDisplayAdditions)
  -(NSString *)fullName;
  @end
  Pro doplnění veřejných metod do tříd, které nemůžeme měnit –
  knihovny třetích stran, systémové frameworky.

  View Slide

 21. Kategorie – extension
  methods
  @implementation Person (PersonNameDisplayAdditions)


  -(NSString *)fullName

  {
  return [NSString stringWithFormat:@"%@, %@",
  self.firstName, self.lastName];
  }
  @end

  View Slide

 22. ARC
  Objective C nemá garbage collector
  strong vs. weak
  Vyvarovat se retain cyklů
  Nástroje pro debugging
  Systém uvolní objekt, na který nevedou žádné strong
  reference.

  View Slide

 23. Vícevláknové programování
  Hlavní vlákno
  *klik*
  UI čeká,

  uživatel může pracovat
  Předch. operace
  Vedlejší vlákno
  Prezentace

  výsledků
  Hard work
  Programuje se pomocí sériových front, takže se vyvarujete
  zamykání a race conditions. Technologie se nazývá

  Grand Central Dispatch.

  View Slide

 24. UIKit
  Label
  Komponenty pro UI nativních aplikací. Získáváte s nimi
  konzistentní chování napříč celým systémem, zdarma
  vyřešenou přístupnost.

  View Slide

 25. Storyboard
  UI navrhujete v Interface Builderu v Xcode. 

  Ne vše v něm jde nakonfigurovat, zbytek se řeší v kódu.

  Celé UI jde napsat v kódu bez využití Storyboardů,

  je to ale pracnější a méně pohodlné.

  View Slide

 26. Autolayout
  Řešení Applu pro návrh UI

  pro různě velké displeje.
  Každý prvek dostane sadu
  omezení, podle kterých je mu
  nastavována pozice a velikost.
  Pokud Autolayout nevyužijete,
  musíte detekovat použité
  zařízení a všechny souřadnice
  počítat a nastavovat v kódu
  manuálně.
  Vývojové prostředí obsahuje
  sadu nástrojů pro debugging.

  View Slide

 27. Size classes
  Využití stejného UI napříč různými kategoriemi zařízení,
  funguje podobně jako responsive web design. Nastavení
  autolayoutu můžete zapnout jen pro určité size classes.

  View Slide

 28. CoreAudio
  CoreAnimation
  CoreMotion
  MapKit
  HealthKit
  Keychain
  TextKit
  CoreLocation
  CoreData
  UIKit
  Systém obsahuje frameworky pro práci se vším, na co si
  vzpomenete. Pokud rozumíte syntaxi a základním
  principům, nebude pro vás problém je začít používat.

  View Slide

 29. CocoaPods
  platform :ios, '8.0'
  pod 'FMDB/standalone', '~> 2.1'
  pod 'RHAddressBook', '~> 1.0.1'
  pod 'FCModel', :head
  pod 'PiwikTracker', :head
  Nástroj pro správu závislostí na knihovnách třetích stran.
  Podobný Composeru.

  View Slide

 30. Swift
  Nový moderní jazyk od Applu, syntaxe podobná Scale.
  Bezpečnější, ale ne jednodušší jazyk.

  Generika, optionals, funkcionální prvky.


  Bez Objective-C se zatím neobejdete – ekosystém, principy
  jsou podobné. Swift také nemá garbage collector.


  Objective-C bridge – se Swiftem může být v jedné aplikaci

  View Slide

 31. Swift
  Materiály na iBookstore

  View Slide

 32. Zdroje ke studiu
  iTunes U – Stanford kurz iOS
  WWDC videa
  objc.io
  iosdevweekly.com
  WWDC videa jsou dostupná komukoli bez přihlášení

  View Slide

 33. @OndrejMirtes

  View Slide