Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Avoin data Tampereella ja muissa kuutoskaupungeissa; Matti Saastamoinen

Avoin data Tampereella ja muissa kuutoskaupungeissa; Matti Saastamoinen

Kunnallisarkistoyhdistys ry, syksyn koulutuspäivä, 10.10.2014

Open Data Tampere Region

October 10, 2014
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Esityksen sisältö 1. Mistä avoimessa datassa on kyse? 2. Datan

  avaaminen ja hyödyntäminen Tampereella 3. Kuutoskaupunkien avoimen datan yhteistyö 6Aika-strategiassa
 2. Datan arvo kasvaa, kun sitä jaetaan Julkishallinnolla (sekä yrityksillä, yhteisöillä,

  yksityishenkilöillä) on valtava määrä laadukasta dataa, joka on sitä arvokkaampaa, mitä laajemmin ja helpommin se on saavutettavissa ja hyödynnettävissä.
 3. Datan arvo kasvaa, kun sitä korjataan ja rikastetaan Datan arvo

  kasvaa myös, kun siinä olevia virheitä korjataan ja dataa rikastetaan. Esim. paikkatietorekisteri antaa tietyt tiedot, mutta paikkoja koskeva muu data, esim. käyttäjien kokemukset, tekee datasta paljon hyödyllisemmän.
 4. Nysse by Hannu Tapanila 1 LAILLISESTI UUDELLEENKÄYTETTÄVÄÄ 2 TEKNISESTI UUDELLEENKÄYTETTÄVÄÄ

  3 MAKSUTONTA opendefinition.org Making Your Data Open: A Guide by Antti Poikola, Matti Saastamoinen Data on avointa, kun se on...
 5. s.5: Julkisten tietovarantojen määrätietoinen avaaminen edistää myös osaltaan avointa tiedettä

  ja luo mahdollisuuksia uudenlaisen yrittäjyyden ja palveluinnovaatioiden syntymiselle. http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/
 6. Miksi avata? • Liiketoiminta ja innovaatiot ◦ Kuka tahansa voi

  kehittää palveluja tarvelähtöisesti ja joustavasti. • Läpinäkyvyys ja demokratia ◦ Mahdollistetaan vuorovaikutus ja keskustelu, toiminnan läpinäkyvyys, avoin demokratia. Ei vain raportoida tuloksia, vaan osallistetaan kuntalaisia ja kehitetään yhdessä. • Hallinnon tehokkuus ◦ Viranomaisten, kansalaisten ja yritysten yhteistyö paranee. Saman tiedon kerääminen vähenee.
 7. • Tarjotaan raaka-aine (data) ja mahdollistetaan kenen tahansa tuottaa mitä

  tahansa sovelluksia ja palveluja ◦ vs. keksitään idea palvelusta, kilpailutetaan toteuttaja ja tehdään hankinta • Esim. joukkoliikennesovelluksia on syntynyt innokkaiden kehittäjien toimesta useille eri mobiilialustoille. ◦ Olisiko kaupungin tehtävä tukea kaikkia mobiilialustoja? Kuka tekee valinnan mitä alustoja tuetaan? ◦ Kuinka paljon aikaa ja rahaa sovellusten kehittämiseen ja julkaisuun olisi mennyt perinteisellä hankintamenettelyllä? Olisiko lopputulos parempi vai huonompi? Kunnat tekijöistä kehitysalustoiksi
 8. The heatmap shows the number of departures from each stop

  in the HSL public transport system. It essentially answers the question “How easy is it to get away from here?”. Or, in other words, is the place “hyvien liikenneyhteyksien äärellä” (“next to good transport connections”, a common phrase in classified ads selling real estate). http://blog.ampli.fi/hsl-departures-heatmap/ Uusia käyttöliittymiä tietoon http://ampli.fi/hslheatmap/
 9. • Pääkaupunkiseutu ◦ Helsinki Region Infoshare, http://hri.fi, 2010 ◦ Helsinki,

  Espoo, Vantaa, Kauniainen • Tampereen seutu ◦ http://data.tampere.fi, 2012 ◦ Open Data Tampere Region, http://hermia.fi/opendatatre, 2013 • Jyväskylä, http://data.jyvaskyla.fi/, 2012 • Oulu, http://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/avoin-data, 2013 • Kuopio, http://www.kuopio.fi/web/kaupunkitietoa/avoin-data, 2013 • Turun seutu ◦ Lounaispaikka Open Data, http://opendata.lounaispaikka.fi, 2013 • Mikkeli, http://open.mikkeli.fi/, 2014 • Mahdollisesti käynnistyvää toimintaa ainakin Lappeenrannassa, Porissa, Rovaniemellä, Hämeenlinnassa, ... Avoin data Suomen kunnissa
 10. Avoin data - eteneminen Tampereella • 2011-2012: Ensimmäiset datan avaukset,

  joukkoliikenne • 2012: Avoimen datan toimintaympäristön esiselvitys, http://www.avointampere.fi/tuloksia/raportit/ • 2012: Kaupungin sisäinen avoimen datan ohjeistus • 2012, joulukuu: Kaupungin avoimen datan lisenssi ja datakatalogin avaus, http://data.tampere.fi • 2013, tammikuu: Open Data Tampere Region -projektin käynnistys • 2014, heinäkuu: Kuutoskaupunkien avoin data - hankkeen käynnistys
 11. Suuntautuminen avoimeen dataan • Kaupungin konsernihallinnon määräys, elokuu 2012 ◦

  Tampere velvoittaa yksiköitään tuottamansa julkisen datan avaamiseen. • Tampereen pormestariohjelma 2013-2016 ◦ Visualisointia, avointa dataa ja sähköistä asiointia lisätään ◦ Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät ◦ http://www.tampere.fi/hallintojatalous/pormestari.html • Tampereen kaupunkistrategia 2025 (Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki) ◦ Kaupungin tuottama tieto on avointa. ◦ Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon on parannettu ◦ http://www.tampere.fi/hallintojatalous/kaupunkistrategia.html
 12. "Tampereen kaupunki näkee tiedon avautumisen mahdollistavan uusien, asiakaslähtöisten palvelujen ja

  sovellusten syntymisen ketterästi.” “Pyrkimyksenä on myös parantaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kaupungin palveluiden kehittämisessä". - Jarkko Oksala, tietohallintojohtaja, Tampereen kaupunki Miksi avata?
 13. Open Data Tampere Region Perustettiin 2013 alussa edistämään datan avaamista

  ja hyödyntämistä Tampereen seudulla. 1. Kannustetaan ja autetaan datan avaamisessa 2. Aktivoidaan yhteisöä hyödyntämään dataa 3. Tuodaan datan avaaminen osaksi kuntien normaalia toimintaa 4. Parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Projektista vastaa Tampereen kaupungin tietohallintoyksikkö. Mm. Avoin Tampere -ohjelma on osallistunut projektin kustannuksiin.
 14. N. 90 datajoukkoa ja rajapintaa (9.10.2014) Bussipysäkit, -linjat ja -aikataulut,

  bussien sijainti, pyörätiet ja -parkit, kaupungin tulot ja menot sekä talousarvio, tilastoja, kirjastojen lainatuimmat teokset, kaupungin henkilöstötietoja, luontopolkureitit, laituripaikat, leikkipaikat, koirapuistot, peli- ja palloilukentät, sillat, pylväät, liikennevalot, roskakorit, katuvalot, kaupungin rakennukset, koulut, päiväkodit, katuosoitteet, kantakartta, opaskartta, liikennetiedotteet, maksulliset pysäköintialueet, ...
 15. • Yli 50 kpl datan ja rajapintojen avausta • Yli

  20 avattua dataa hyödyntävää sovellusta ja palvelua • Yli 15 tapahtumaa, joissa osallistujia yli 500 • Uusi palvelu: Avoindata.net - avoimen datan yhteisöllinen tietopalvelu • Uusi kilpailu: Apps4Pirkanmaa: 15 työtä (8 sovellusta, 7 ideaa) • Apps4Finland-kilpailussa 7 palkintoa Tampereelle (vuonna 2012: 2 kpl) ➢ Tampere noussut kärkikaartiin avoimessa datassa. Tuloksia 2013
 16. 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia

  2014 - 2020 Mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu Avoimet innovaatioalustat Avoin data ja rajapinnat Avoin osallisuus
 17. Yhteisöllisyys, avoimuus, saavutettavuus Toimiva kaupunkiyhteisö on (1) kaupunkilaisten, (2) yritysten,

  (3) tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä (4) viranomaisten muodostama kokonaisuus. Uudenaikainen tapa kehittää kaupunkia ovat kaikkien kaupunkilaisten osallistumisen mahdollistavat avoimet toimintamallit.
 18. Strategian painopistealueet Avoimet innovaatioalustat Yhteisiä toimintaympäristöjä, joissa kaupunkilaiset ja yritykset

  kehittävät ja testaavat uutta osaamista, tuotteita ja palveluita. Avoin data ja rajapinnat Kaupungit avaavat julkisen datansa kaikkien käyttöön ja harmonisoivat palvelurajapintojaan. Avoin osallisuus Kaupunkilaiset mukaan päätöksenteon ja toiminnan kehittämiseen. Asioinnin kehittäminen.
 19. Kaupunkeihin parempia ja käyttäjälähtöisempiä palveluja, jotka toimivat myös yli kuntarajojen.

  Samalla luodaan mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja koko kaupunkiyhteisölle uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.
 20. Avoin data ja rajapinnat Kärkihanke • Datan avaamista, julkaisua, hyödyntämistä

  ja standardointia edistävät toimenpiteet (pääosin kaupunkien omaa tai lähellä olevaa henkilöstöä) • 2-3 MEUR / vuosi Pilottihankkeet • Teema-alueiden ja käyttötapausten kautta tapahtuva datan avaaminen ja siihen liittyvä pilotointi muiden hankkeiden kanssa (INKA-6Aika jne.) • 2-3 MEUR / vuosi
 21. Kärkihanke: Kuutoskaupunkien avoin data Budjetti: 8 100 000 € (3

  vuotta, 6 kaupunkia, 11 toimijaa) Hankkeen toiminta-aika: 1.7.2014 – 30.6.2017 Avoin hankevalmistelu verkossa: http://6aika.fi/kokemuksia-6aika-hankkeen-avoimesta-valmistelusta/
 22. Helsinki Espoo Vantaa Tampere (hakija) Turku Oulu Turku Science Park

  Oy Ab Lounais- paikka Vantaan Innovaatio- instituutti Oy API-strategia ja rajapinnat / CitySDK (Forum Virium Helsinki Oy) Koordinaatio (Tredea Oy) 6Aika-strategiatoimisto (Forum Virium Helsinki Oy)
 23. Toimintamallit ja kulttuuri • Toimintamallien luonti, jalkautus • Hallinnollinen vastuu,

  sitoutuminen • Toimintatavan muutos • Toimintakulttuuri ja asenne • Viestintä ja koulutus Datan avaaminen • Avaamisen aktivointi • Ohjeet ja avustaminen • Clearing house -toiminnot • Priorisointi • Dokumentaatio Kunnat, kuntalaiset, tutkimus, yritykset • Datan jatkokäsittely • Ennustaminen, analysointi • Tiedolla johtaminen • Uusien palvelujen kehitys Datan käytön edistäminen • Kilpailut, hackathonit • Yhteisötapaamiset, koulutukset • Sovellusgalleriat, demot, esimerkit • Yhteisölliset kehittäjätyökalut • Innovaatioalustat, liiketoiminta Data Muu, ei-avoin ja big data, my data Data Data Data Data Hyödyt • Säästöt kunnille • Uudet palvelut • Uusi liiketoiminta • Parempi tehokkuus Arkkitehtuuriperiaatteet • Avoimet toteutuskuvaukset • Yhteiset standardit, harmonisointi • Avoimet rajapinnat • Avoimen datan vaatimus hankinnoissa Datan jakelu • Katalogi, datavarasto • Käyttöluvat (JHS-suositus) • Rajapintojen hallinta • Metatiedot KÄRKIHANKE
 24. Yhdessä olemme enemmän! ▪ Yhteiset standardit ja tietomallit ▪ Yhteiset

  hankinnat ja toteutukset ▪ Aktiivinen keskustelu ja toisilta oppiminen ▪ Resurssien yhdistäminen Kuva: Daniel Schildt, cc-by 3.0