Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

6Aika-strategialla avoimia ja älykkäitä kaupunkeja; Matti Saastamoinen

6Aika-strategialla avoimia ja älykkäitä kaupunkeja; Matti Saastamoinen

Avoimen tiedon kuntakiertue 2014 - Tampere
Ohjelma: http://okroadshowtampere2014.eventbrite.com

Open Data Tampere Region

November 06, 2014
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Kuvan lähde: Susanne Kendler ”Revisiting OKFestival 2014” -blogi, CC-BY 4.0

  6Aika muuttaa kaupunkien toimintakulttuuria avoimemmaksi ja yhteisöllisemmäksi
 2. 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia,

  jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Avoimet innovaatioalustat Avoin data ja rajapinnat Avoin osallisuus
 3. Strategiaa toteutetaan kuutoskaupunkien yhteisillä hankkeilla 2014–2020 Budjetti: EAKR noin 80

  MEUR (EU 50%, Valtio 17%, kaupungit 33%) + ESR (ei korvamerkittyä budjettia) Kaupungit päättävät itse strategian toteutuksen sisällöstä ja rahoitettaviksi ehdotettavista hankkeista Hankkeissa aina mukana toimijoita vähintään kahdesta kaupungista
 4. Kaupunkeihin parempia ja käyttäjälähtöisempiä palveluja, jotka toimivat myös yli kuntarajojen.

  Samalla luodaan mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja koko kaupunkiyhteisölle uuden liiketoiminnan kehittymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.
 5. Strategian painopistealueet Avoimet innovaatioalustat Yhteisiä toimintaympäristöjä, joissa kaupunkilaiset ja yritykset

  kehittävät ja testaavat uutta osaamista, tuotteita ja palveluita. Avoin data ja rajapinnat Kaupungit avaavat julkisen datansa kaikkien käyttöön ja harmonisoivat palvelurajapintojaan. Avoin osallisuus Kaupunkilaiset mukaan päätöksenteon ja toiminnan kehittämiseen. Asioinnin kehittäminen.
 6. Avoin data ja rajapinnat Kärkihanke • Datan avaamista, julkaisua, hyödyntämistä

  ja standardointia edistävät toimenpiteet (pääosin kaupunkien omaa tai lähellä olevaa henkilöstöä) N. 2-3 MEUR / vuosi Pilottihankkeet • Teema-alueiden ja käyttötapausten kautta tapahtuva datan avaaminen, avatun datan höydyntäminen, kerääminen, analysointi ja yhdistely muuhun dataan - myös yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. N. 1.5 MEUR / vuosi
 7. KÄRKIHANKE: Kuutoskaupunkien avoin data Budjetti: 8 100 000 € (3

  vuotta, 6 kaupunkia, 11 toimijaa) Toiminta-aika: 1.7.2014 – 30.6.2017
 8. Helsinki Espoo Vantaa Tampere (hakija) Turku Oulu Turku Science Park

  Oy Ab Lounais- paikka Vantaan Innovaatio- instituutti Oy API-strategia ja rajapinnat / CitySDK (Forum Virium Helsinki Oy) Koordinaatio (Tredea Oy) 6Aika-strategiatoimisto (Forum Virium Helsinki Oy)
 9. Mitä tekemistä pilotti voi sisältää? 1. Datan ja rajapintojen avaaminen

  ◦ Datan avaus, rajapinnan tuottaminen, standardointitoimenpiteet 2. Datan hyödyntäminen ja yhdistely ◦ Referenssisovellusten tuottaminen, algoritmien kehittäminen, datan yhdistely ja analysointi 3. Datan harmonisointi ◦ Kaupunkien datan harmonisointi ja yhtenäisen rajapinnan tuottaminen Pilottien arvioitu kesto: 6-24 kk Seuraava haku n. 1-2/2015.
 10. Yhdessä olemme enemmän! Yhteiset standardit ja tietomallit Yhteiset hankinnat ja

  toteutukset Kumppaneiden resurssien yhdistäminen Aktiivinen keskustelu, toisilta oppiminen, jakaminen Kuva: Daniel Schildt, CC-BY 3.0