$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

6Aika-strategialla avoimia ja älykkäitä kaupunkeja; Matti Saastamoinen

6Aika-strategialla avoimia ja älykkäitä kaupunkeja; Matti Saastamoinen

Avoimen tiedon kuntakiertue 2014 - Tampere
Ohjelma: http://okroadshowtampere2014.eventbrite.com

Open Data Tampere Region

November 06, 2014
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 6Aika-strategialla
  avoimia ja älykkäitä
  kaupunkeja
  Avoimen tiedon kuntakiertue | Tampere | 6.11.2014
  Matti Saastamoinen | @smoinen | Tredea Oy

  View Slide

 2. Kuvan lähde: Susanne Kendler ”Revisiting OKFestival 2014” -blogi, CC-BY 4.0

  View Slide

 3. Kuvan lähde: Susanne Kendler ”Revisiting OKFestival 2014” -blogi, CC-BY 4.0
  6Aika muuttaa
  kaupunkien
  toimintakulttuuria
  avoimemmaksi ja
  yhteisöllisemmäksi

  View Slide

 4. 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän
  kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana
  Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit
  Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.
  Avoimet innovaatioalustat
  Avoin data ja rajapinnat
  Avoin osallisuus

  View Slide

 5. Strategiaa toteutetaan kuutoskaupunkien yhteisillä
  hankkeilla 2014–2020
  Budjetti: EAKR noin 80 MEUR (EU 50%, Valtio 17%,
  kaupungit 33%) + ESR (ei korvamerkittyä budjettia)
  Kaupungit päättävät itse strategian toteutuksen
  sisällöstä ja rahoitettaviksi ehdotettavista hankkeista
  Hankkeissa aina mukana toimijoita vähintään
  kahdesta kaupungista

  View Slide

 6. Kaupunkeihin parempia ja
  käyttäjälähtöisempiä palveluja, jotka toimivat
  myös yli kuntarajojen.
  Samalla luodaan mahdollisuuksia
  elinkeinoelämälle ja koko kaupunkiyhteisölle
  uuden liiketoiminnan kehittymiseen ja uusien
  työpaikkojen syntymiseen.

  View Slide

 7. Strategian painopistealueet
  Avoimet innovaatioalustat
  Yhteisiä toimintaympäristöjä, joissa kaupunkilaiset ja
  yritykset kehittävät ja testaavat uutta osaamista, tuotteita ja
  palveluita.
  Avoin data ja rajapinnat
  Kaupungit avaavat julkisen datansa kaikkien käyttöön ja
  harmonisoivat palvelurajapintojaan.
  Avoin osallisuus
  Kaupunkilaiset mukaan päätöksenteon ja toiminnan
  kehittämiseen. Asioinnin kehittäminen.

  View Slide

 8. Avoin data ja rajapinnat
  Kärkihanke
  ● Datan avaamista,
  julkaisua, hyödyntämistä ja
  standardointia edistävät
  toimenpiteet (pääosin
  kaupunkien omaa tai lähellä
  olevaa henkilöstöä)
  N. 2-3 MEUR / vuosi
  Pilottihankkeet
  ● Teema-alueiden ja
  käyttötapausten kautta
  tapahtuva datan avaaminen,
  avatun datan
  höydyntäminen,
  kerääminen, analysointi ja
  yhdistely muuhun dataan -
  myös yhteistyössä muiden
  hankkeiden kanssa.
  N. 1.5 MEUR / vuosi

  View Slide

 9. KÄRKIHANKE: Kuutoskaupunkien
  avoin data
  Budjetti: 8 100 000 € (3 vuotta, 6 kaupunkia, 11 toimijaa)
  Toiminta-aika: 1.7.2014 – 30.6.2017

  View Slide

 10. Helsinki Espoo Vantaa
  Tampere
  (hakija)
  Turku Oulu
  Turku
  Science
  Park Oy Ab
  Lounais-
  paikka
  Vantaan
  Innovaatio-
  instituutti Oy
  API-strategia ja rajapinnat / CitySDK (Forum Virium Helsinki Oy)
  Koordinaatio (Tredea Oy)
  6Aika-strategiatoimisto
  (Forum Virium Helsinki Oy)

  View Slide

 11. KÄRKIHANKE

  View Slide

 12. Mitä tekemistä pilotti voi sisältää?
  1. Datan ja rajapintojen avaaminen
  ○ Datan avaus, rajapinnan tuottaminen,
  standardointitoimenpiteet
  2. Datan hyödyntäminen ja yhdistely
  ○ Referenssisovellusten tuottaminen, algoritmien
  kehittäminen, datan yhdistely ja analysointi
  3. Datan harmonisointi
  ○ Kaupunkien datan harmonisointi ja yhtenäisen
  rajapinnan tuottaminen
  Pilottien arvioitu kesto: 6-24 kk
  Seuraava haku n. 1-2/2015.

  View Slide

 13. Yhdessä olemme enemmän!
  Yhteiset standardit ja tietomallit
  Yhteiset hankinnat ja toteutukset
  Kumppaneiden resurssien yhdistäminen
  Aktiivinen keskustelu, toisilta oppiminen, jakaminen
  Kuva: Daniel Schildt, CC-BY 3.0

  View Slide

 14. Mitä sinä toivot Kuutosajasta?
  Kuva: Daniel Schildt, CC-BY 3.0

  View Slide

 15. Kiitos!
  Matti Saastamoinen
  @smoinen
  @kuutosaika
  tredea.fi
  6aika.fi

  View Slide