Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Antti Sandin esitys Datasta liiketoimintaa 4.2.2016

Antti Sandin esitys Datasta liiketoimintaa 4.2.2016

Fcf4cb515b894c0a672a04421c81eb7b?s=128

Open Data Tampere Region

February 25, 2016
Tweet

Transcript

 1. Datasta liiketoimintaa LEARNING BY DOING – 4.2.2016 - TALENT SPACE

  ANTTI SAND <ANTTI.SAND@TAMPERE.FI>
 2. Sisältö u Motivaatio – avoimen datan menestystarinoita u Teknologia –

  avoimet rajapinnat u Nykytilanne – avoimen datan varannot u Tulevaisuus – avoimen datan suuntaviivoja 3.2.2016 2 6Aika - avoin data
 3. Motivaatio AVOIMEN DATAN MENESTYSTARINOITA 3.2.2016 3 6Aika - avoin data

 4. Motivaatio u Remix (http://getremix.com) u ”Design routes in any city

  and immediately understand the cost and demographic impact of a proposed change.” u Työkalu liikennesuunnitteluun u Piirrä kartalle vaihtoehtoiset joukkoliikennereitit ja näe reaaliajassa niiden kustannukset ja demograafiset vaikutukset u Kaupallinen palvelu yhdistelemällä avoimen datan läheitä 3.2.2016 4 6Aika - avoin data
 5. Motivaatio u Citymapper (https://citymapper.com) u Joukkoliikenteen reitit, aikataulut ja reititys

  karttapohjalla u Tällä hetkellä vain isoimmissa kaupungeissa u Palvelu avoimesta datasta u Sai 10 000 000 USD rahoitusta 3.2.2016 5 6Aika - avoin data
 6. Motivaatio u Moovit (http://moovitapp.com) u Mobiilisovellus joukkoliikenteen aikatauluihin ja reititykseen

  u Tarjoaa kulkuohjeet nykyisestä sijainnista haluttuun pisteeseen avoimen datan avulla u Viimeisimmällä rahoituskierroksella sai 50 000 000 USD, yrityksen arvo 450 000 000 USD 3.2.2016 6 6Aika - avoin data
 7. Motivaatio u Linjat (http://sensoftia.fi/linjat/) u Mobiilisovellus joukkoliikenteen aikatauluille ja reititykselle

  Suomessa. u Tarjoaa reitityksen nykyisestä sijainnista haluttuun kohteeseen hyödyntämällä joukkoliikenteen avointa dataa. 3.2.2016 7 6Aika - avoin data
 8. Motivaatio u ODINE (https://opendataincubator.eu/incubator-companies/) u Open Data Incubator for EUROPE

  u Sijoittanut 1 700 000 EUR rahoitusta kahdeksaantoista Eurooppalaiseen avointa dataa hyödyntävään yritykseen 3.2.2016 8 6Aika - avoin data
 9. Motivaatio u Joukkoliikenteen avoimet rajapinnat mahdollistavat samanlaiset sovellukset myös Suomessa.

  u Avoimilla rajapinnoilla sovellus ei ole sidottu vain yhteen markkina- alueeseen, vaan samaa sovellusta voidaan tarjota kaikkiin niihin markkina-alueisiin, joissa liikennedata on avattu. u Moovit ja Citymapper olisivat voineet olla suomalaisia menestystarinoita. 3.2.2016 9 6Aika - avoin data
 10. Teknologia AVOIMET RAJAPINNAT 3.2.2016 10 6Aika - avoin data

 11. Teknologia u Avointa dataa on monenlaista, mutta sovelluskehityksen kannalta avoimet

  rajapinnat ovat kiinnostavimpia. u Avoimet rajapinnat käyttävät yleensä tavallista HTTP:a tiedonsiirtoprotokollanaan. u Sen sijaan, että palautettaisiin HTML –dokumentteja, palautetaan rakenteista, koneluettavaksi tarkoitettua dataa. u Sen sijaan, että käyttäjä navigoisi linkkejä pitkin, sovellus pyytää tiettyä resurssia, tai resurssikokoelmaan ennalta sovituista yhteyspisteistä. u Yksinkertaisimmillaan sovellusohjelma tekee normaalin HTTP GET –kutsun määriteltyyn yhteyspisteeseen (esim. /linjat/32/) ja saa vastauksena rakenteistetun (esim. JSON tai XML –muotoisen) vastauksen sisältäen vaikkapa kyseisen linjat pysäkkien sijainnit koordinaatteina. 3.2.2016 11 6Aika - avoin data
 12. Teknologia u Jos rajapinnat, joita toteutetaan samaan tarkoitukseen useassa kaupungissa

  (esim. Joukkoliikenne), harmonisoidaan, voidaan käyttää samaa ohjelmakoodia hyvin pienin muutoksin (pienimmillään vain yhteyspisteen osoitetta muuttaen) tarjoamaan sama toiminnallisuus jokaisessa rajapinnan tarjoavassa kaupungissa. u Suomen markkina-alueelle toteutettu sovellus voikin olla satojen miljoonien potentiaalisten käyttäjien hyödynnettävissä. 3.2.2016 12 6Aika - avoin data
 13. Nykytilanne AVOIMEN DATAN VARANNOT 3.2.2016 13 6Aika - avoin data

 14. Nykytilanne u Avoimen datan varantoja Suomessa: u Tampereen data-katalogi (http://data.tampere.fi)

  u Tampereen liikennedata (http://www.hermiagroup.fi/its-factory/) (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/ITS_Factory_Developer_Wiki/) u Avoin data.fi (http://avoindata.fi) u Helsinki Region Infoshare (http://hri.fi/) u Ilmatieteen laitos (https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data) u Liikennevirasto (http://www.liikennevirasto.fi/avoindata) u Valtiovarainministeriö (http://vm.fi/avoin-tieto) u Tilastokeskus (https://www.stat.fi/org/avoindata/pxweb.html) u Lounais-Suomen paikkatietokeskus (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi/fi/aineistot/) 3.2.2016 14 6Aika - avoin data
 15. Nykytilanne u Tapahtumarajapinnat u Visit Tampere –rajapinta (http://visittampere.fi/api-docs/) u Tulossa:

  Helsinki Linked Events (http://dev.hel.fi/projects/linked-events/) u Karttoihin liittyvä avoin data u Tampereen paikkatietoon liittyvää dataa (https://kartat.tampere.fi/) u Helsingin paikkatietoon liittyvää dataa (http://servicemap.hel.fi/) u Helsingin avoimen datan projektit (http://dev.hel.fi/projects/) 3.2.2016 15 6Aika - avoin data
 16. Nykytilanne u Liikennerajapinnat Tampereella u Joukkoliikenteen rajapinnat (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Public_Transport_APIs) u Muun

  liikenteen rajapinnat (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Other_Traffic_APIs) u Muu geodata (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Geodata) 3.2.2016 16 6Aika - avoin data
 17. Tulevaisuus AVOIMEN DATAN SUUNTAVIIVOJA 3.2.2016 17 6Aika - avoin data

 18. Tulevaisuus u 6Aika – avoin data –hanke pyrkii kehittämään ja

  harmonisoimaan avoimen datan rajapintoja Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. u Tavoitteena luoda rajapintoja, jotka ovat yhteneviä kuuden suurimman kaupungin kesken. u Lähitulevaisuudessa tarkoitus avata rajapintoja mm. Kaupungin päätöksiin, kaupungin varattaviin resursseihin (esim. Tiloihin), sekä rajapinta palautteelle yhteiseurooppalaisen Open311 –standardin mukaisesti. 3.2.2016 18 6Aika - avoin data
 19. Kiitos. Ohjelmistosuunnitelija Antti Sand antti.sand@tampere.fi Tuurasi data-asiantuntija Joonas Dukpaa joonas.dukpa@tampere.fi

  3.2.2016 19 6Aika - avoin data