Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Antti Sandin esitys Datasta liiketoimintaa 4.2.2016

Antti Sandin esitys Datasta liiketoimintaa 4.2.2016

Open Data Tampere Region

February 25, 2016
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Sisältö u Motivaatio – avoimen datan menestystarinoita u Teknologia –

  avoimet rajapinnat u Nykytilanne – avoimen datan varannot u Tulevaisuus – avoimen datan suuntaviivoja 3.2.2016 2 6Aika - avoin data
 2. Motivaatio u Remix (http://getremix.com) u ”Design routes in any city

  and immediately understand the cost and demographic impact of a proposed change.” u Työkalu liikennesuunnitteluun u Piirrä kartalle vaihtoehtoiset joukkoliikennereitit ja näe reaaliajassa niiden kustannukset ja demograafiset vaikutukset u Kaupallinen palvelu yhdistelemällä avoimen datan läheitä 3.2.2016 4 6Aika - avoin data
 3. Motivaatio u Citymapper (https://citymapper.com) u Joukkoliikenteen reitit, aikataulut ja reititys

  karttapohjalla u Tällä hetkellä vain isoimmissa kaupungeissa u Palvelu avoimesta datasta u Sai 10 000 000 USD rahoitusta 3.2.2016 5 6Aika - avoin data
 4. Motivaatio u Moovit (http://moovitapp.com) u Mobiilisovellus joukkoliikenteen aikatauluihin ja reititykseen

  u Tarjoaa kulkuohjeet nykyisestä sijainnista haluttuun pisteeseen avoimen datan avulla u Viimeisimmällä rahoituskierroksella sai 50 000 000 USD, yrityksen arvo 450 000 000 USD 3.2.2016 6 6Aika - avoin data
 5. Motivaatio u Linjat (http://sensoftia.fi/linjat/) u Mobiilisovellus joukkoliikenteen aikatauluille ja reititykselle

  Suomessa. u Tarjoaa reitityksen nykyisestä sijainnista haluttuun kohteeseen hyödyntämällä joukkoliikenteen avointa dataa. 3.2.2016 7 6Aika - avoin data
 6. Motivaatio u ODINE (https://opendataincubator.eu/incubator-companies/) u Open Data Incubator for EUROPE

  u Sijoittanut 1 700 000 EUR rahoitusta kahdeksaantoista Eurooppalaiseen avointa dataa hyödyntävään yritykseen 3.2.2016 8 6Aika - avoin data
 7. Motivaatio u Joukkoliikenteen avoimet rajapinnat mahdollistavat samanlaiset sovellukset myös Suomessa.

  u Avoimilla rajapinnoilla sovellus ei ole sidottu vain yhteen markkina- alueeseen, vaan samaa sovellusta voidaan tarjota kaikkiin niihin markkina-alueisiin, joissa liikennedata on avattu. u Moovit ja Citymapper olisivat voineet olla suomalaisia menestystarinoita. 3.2.2016 9 6Aika - avoin data
 8. Teknologia u Avointa dataa on monenlaista, mutta sovelluskehityksen kannalta avoimet

  rajapinnat ovat kiinnostavimpia. u Avoimet rajapinnat käyttävät yleensä tavallista HTTP:a tiedonsiirtoprotokollanaan. u Sen sijaan, että palautettaisiin HTML –dokumentteja, palautetaan rakenteista, koneluettavaksi tarkoitettua dataa. u Sen sijaan, että käyttäjä navigoisi linkkejä pitkin, sovellus pyytää tiettyä resurssia, tai resurssikokoelmaan ennalta sovituista yhteyspisteistä. u Yksinkertaisimmillaan sovellusohjelma tekee normaalin HTTP GET –kutsun määriteltyyn yhteyspisteeseen (esim. /linjat/32/) ja saa vastauksena rakenteistetun (esim. JSON tai XML –muotoisen) vastauksen sisältäen vaikkapa kyseisen linjat pysäkkien sijainnit koordinaatteina. 3.2.2016 11 6Aika - avoin data
 9. Teknologia u Jos rajapinnat, joita toteutetaan samaan tarkoitukseen useassa kaupungissa

  (esim. Joukkoliikenne), harmonisoidaan, voidaan käyttää samaa ohjelmakoodia hyvin pienin muutoksin (pienimmillään vain yhteyspisteen osoitetta muuttaen) tarjoamaan sama toiminnallisuus jokaisessa rajapinnan tarjoavassa kaupungissa. u Suomen markkina-alueelle toteutettu sovellus voikin olla satojen miljoonien potentiaalisten käyttäjien hyödynnettävissä. 3.2.2016 12 6Aika - avoin data
 10. Nykytilanne u Avoimen datan varantoja Suomessa: u Tampereen data-katalogi (http://data.tampere.fi)

  u Tampereen liikennedata (http://www.hermiagroup.fi/its-factory/) (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/ITS_Factory_Developer_Wiki/) u Avoin data.fi (http://avoindata.fi) u Helsinki Region Infoshare (http://hri.fi/) u Ilmatieteen laitos (https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data) u Liikennevirasto (http://www.liikennevirasto.fi/avoindata) u Valtiovarainministeriö (http://vm.fi/avoin-tieto) u Tilastokeskus (https://www.stat.fi/org/avoindata/pxweb.html) u Lounais-Suomen paikkatietokeskus (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi/fi/aineistot/) 3.2.2016 14 6Aika - avoin data
 11. Nykytilanne u Tapahtumarajapinnat u Visit Tampere –rajapinta (http://visittampere.fi/api-docs/) u Tulossa:

  Helsinki Linked Events (http://dev.hel.fi/projects/linked-events/) u Karttoihin liittyvä avoin data u Tampereen paikkatietoon liittyvää dataa (https://kartat.tampere.fi/) u Helsingin paikkatietoon liittyvää dataa (http://servicemap.hel.fi/) u Helsingin avoimen datan projektit (http://dev.hel.fi/projects/) 3.2.2016 15 6Aika - avoin data
 12. Nykytilanne u Liikennerajapinnat Tampereella u Joukkoliikenteen rajapinnat (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Public_Transport_APIs) u Muun

  liikenteen rajapinnat (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Other_Traffic_APIs) u Muu geodata (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Geodata) 3.2.2016 16 6Aika - avoin data
 13. Tulevaisuus u 6Aika – avoin data –hanke pyrkii kehittämään ja

  harmonisoimaan avoimen datan rajapintoja Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. u Tavoitteena luoda rajapintoja, jotka ovat yhteneviä kuuden suurimman kaupungin kesken. u Lähitulevaisuudessa tarkoitus avata rajapintoja mm. Kaupungin päätöksiin, kaupungin varattaviin resursseihin (esim. Tiloihin), sekä rajapinta palautteelle yhteiseurooppalaisen Open311 –standardin mukaisesti. 3.2.2016 18 6Aika - avoin data