$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Antti Sandin esitys Datasta liiketoimintaa 4.2.2016

Antti Sandin esitys Datasta liiketoimintaa 4.2.2016

Open Data Tampere Region

February 25, 2016
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Datasta
  liiketoimintaa
  LEARNING BY DOING – 4.2.2016 - TALENT SPACE
  ANTTI SAND

  View Slide

 2. Sisältö
  u Motivaatio – avoimen datan menestystarinoita
  u Teknologia – avoimet rajapinnat
  u Nykytilanne – avoimen datan varannot
  u Tulevaisuus – avoimen datan suuntaviivoja
  3.2.2016
  2
  6Aika - avoin data

  View Slide

 3. Motivaatio
  AVOIMEN DATAN MENESTYSTARINOITA
  3.2.2016
  3
  6Aika - avoin data

  View Slide

 4. Motivaatio
  u Remix (http://getremix.com)
  u ”Design routes in any city and immediately understand the cost and
  demographic impact of a proposed change.”
  u Työkalu liikennesuunnitteluun
  u Piirrä kartalle vaihtoehtoiset joukkoliikennereitit ja näe reaaliajassa niiden
  kustannukset ja demograafiset vaikutukset
  u Kaupallinen palvelu yhdistelemällä
  avoimen datan läheitä
  3.2.2016
  4
  6Aika - avoin data

  View Slide

 5. Motivaatio
  u Citymapper (https://citymapper.com)
  u Joukkoliikenteen reitit, aikataulut ja reititys karttapohjalla
  u Tällä hetkellä vain isoimmissa kaupungeissa
  u Palvelu avoimesta datasta
  u Sai 10 000 000 USD rahoitusta
  3.2.2016
  5
  6Aika - avoin data

  View Slide

 6. Motivaatio
  u Moovit (http://moovitapp.com)
  u Mobiilisovellus joukkoliikenteen aikatauluihin ja reititykseen
  u Tarjoaa kulkuohjeet nykyisestä sijainnista haluttuun pisteeseen
  avoimen datan avulla
  u Viimeisimmällä rahoituskierroksella sai 50 000 000 USD,
  yrityksen arvo 450 000 000 USD
  3.2.2016
  6
  6Aika - avoin data

  View Slide

 7. Motivaatio
  u Linjat (http://sensoftia.fi/linjat/)
  u Mobiilisovellus joukkoliikenteen aikatauluille
  ja reititykselle Suomessa.
  u Tarjoaa reitityksen nykyisestä sijainnista haluttuun kohteeseen
  hyödyntämällä joukkoliikenteen avointa dataa.
  3.2.2016
  7
  6Aika - avoin data

  View Slide

 8. Motivaatio
  u ODINE (https://opendataincubator.eu/incubator-companies/)
  u Open Data Incubator for EUROPE
  u Sijoittanut 1 700 000 EUR rahoitusta kahdeksaantoista Eurooppalaiseen
  avointa dataa hyödyntävään yritykseen
  3.2.2016
  8
  6Aika - avoin data

  View Slide

 9. Motivaatio
  u Joukkoliikenteen avoimet rajapinnat mahdollistavat samanlaiset
  sovellukset myös Suomessa.
  u Avoimilla rajapinnoilla sovellus ei ole sidottu vain yhteen markkina-
  alueeseen, vaan samaa sovellusta voidaan tarjota kaikkiin niihin
  markkina-alueisiin, joissa liikennedata on avattu.
  u Moovit ja Citymapper olisivat voineet olla suomalaisia
  menestystarinoita.
  3.2.2016
  9
  6Aika - avoin data

  View Slide

 10. Teknologia
  AVOIMET RAJAPINNAT
  3.2.2016
  10
  6Aika - avoin data

  View Slide

 11. Teknologia
  u Avointa dataa on monenlaista, mutta sovelluskehityksen kannalta
  avoimet rajapinnat ovat kiinnostavimpia.
  u Avoimet rajapinnat käyttävät yleensä tavallista HTTP:a
  tiedonsiirtoprotokollanaan.
  u Sen sijaan, että palautettaisiin HTML –dokumentteja, palautetaan
  rakenteista, koneluettavaksi tarkoitettua dataa.
  u Sen sijaan, että käyttäjä navigoisi linkkejä pitkin, sovellus pyytää tiettyä
  resurssia, tai resurssikokoelmaan ennalta sovituista yhteyspisteistä.
  u Yksinkertaisimmillaan sovellusohjelma tekee normaalin HTTP GET –kutsun
  määriteltyyn yhteyspisteeseen (esim. /linjat/32/) ja saa vastauksena
  rakenteistetun (esim. JSON tai XML –muotoisen) vastauksen sisältäen
  vaikkapa kyseisen linjat pysäkkien sijainnit koordinaatteina.
  3.2.2016
  11
  6Aika - avoin data

  View Slide

 12. Teknologia
  u Jos rajapinnat, joita toteutetaan samaan tarkoitukseen useassa
  kaupungissa (esim. Joukkoliikenne), harmonisoidaan, voidaan
  käyttää samaa ohjelmakoodia hyvin pienin muutoksin
  (pienimmillään vain yhteyspisteen osoitetta muuttaen) tarjoamaan
  sama toiminnallisuus jokaisessa rajapinnan tarjoavassa kaupungissa.
  u Suomen markkina-alueelle toteutettu sovellus voikin olla satojen
  miljoonien potentiaalisten käyttäjien hyödynnettävissä.
  3.2.2016
  12
  6Aika - avoin data

  View Slide

 13. Nykytilanne
  AVOIMEN DATAN VARANNOT
  3.2.2016
  13
  6Aika - avoin data

  View Slide

 14. Nykytilanne
  u Avoimen datan varantoja Suomessa:
  u Tampereen data-katalogi (http://data.tampere.fi)
  u Tampereen liikennedata (http://www.hermiagroup.fi/its-factory/)
  (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/ITS_Factory_Developer_Wiki/)
  u Avoin data.fi (http://avoindata.fi)
  u Helsinki Region Infoshare (http://hri.fi/)
  u Ilmatieteen laitos (https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data)
  u Liikennevirasto (http://www.liikennevirasto.fi/avoindata)
  u Valtiovarainministeriö (http://vm.fi/avoin-tieto)
  u Tilastokeskus (https://www.stat.fi/org/avoindata/pxweb.html)
  u Lounais-Suomen paikkatietokeskus
  (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi/fi/aineistot/)
  3.2.2016
  14
  6Aika - avoin data

  View Slide

 15. Nykytilanne
  u Tapahtumarajapinnat
  u Visit Tampere –rajapinta (http://visittampere.fi/api-docs/)
  u Tulossa: Helsinki Linked Events (http://dev.hel.fi/projects/linked-events/)
  u Karttoihin liittyvä avoin data
  u Tampereen paikkatietoon liittyvää dataa (https://kartat.tampere.fi/)
  u Helsingin paikkatietoon liittyvää dataa (http://servicemap.hel.fi/)
  u Helsingin avoimen datan projektit (http://dev.hel.fi/projects/)
  3.2.2016
  15
  6Aika - avoin data

  View Slide

 16. Nykytilanne
  u Liikennerajapinnat Tampereella
  u Joukkoliikenteen rajapinnat
  (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Public_Transport_APIs)
  u Muun liikenteen rajapinnat
  (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Other_Traffic_APIs)
  u Muu geodata
  (http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Category:Geodata)
  3.2.2016
  16
  6Aika - avoin data

  View Slide

 17. Tulevaisuus
  AVOIMEN DATAN SUUNTAVIIVOJA
  3.2.2016
  17
  6Aika - avoin data

  View Slide

 18. Tulevaisuus
  u 6Aika – avoin data –hanke pyrkii kehittämään ja harmonisoimaan
  avoimen datan rajapintoja Suomen kuuden suurimman kaupungin
  kesken: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.
  u Tavoitteena luoda rajapintoja, jotka ovat yhteneviä kuuden suurimman
  kaupungin kesken.
  u Lähitulevaisuudessa tarkoitus avata rajapintoja mm. Kaupungin
  päätöksiin, kaupungin varattaviin resursseihin (esim. Tiloihin), sekä
  rajapinta palautteelle yhteiseurooppalaisen Open311 –standardin
  mukaisesti.
  3.2.2016
  18
  6Aika - avoin data

  View Slide

 19. Kiitos.
  Ohjelmistosuunnitelija Antti Sand [email protected]
  Tuurasi data-asiantuntija Joonas Dukpaa [email protected]
  3.2.2016
  19
  6Aika - avoin data

  View Slide